فایل صوتی قانون اساسی


فایل صوتی

قانون اساسی

                            جمهوری اسلامی ایران

نوع قانون

موضوع

منبع صدای قانون

لینک دانلود

قانون اساسی

 کلیات الف

گردآوری توسط سیدمهدی موسوی مدیر وبلاگ حقوق ماهنشان

دانلود

قانون اساسی

 کلیات ب

 گردآوری توسط سیدمهدی موسوی مدیر وبلاگ حقوق ماهنشان

دانلود

قانون اساسی

 کلیات ج

گردآوری توسط سیدمهدی موسوی مدیر وبلاگ حقوق ماهنشان

دانلود

قانون اساسی

 اصول ۱ الی ۹

گردآوری توسط سیدمهدی موسوی مدیر وبلاگ حقوق ماهنشان

دانلود

قانون اساسی

 اصول ۱۰ الی ۲۱

گردآوری توسط سیدمهدی موسوی مدیر وبلاگ حقوق ماهنشان

دانلود

قانون اساسی

اصول ۲۲ الی ۴۲ 

گردآوری توسط سیدمهدی موسوی مدیر وبلاگ حقوق ماهنشان

دانلود

قانون اساسی

 اصول ۴۳ الی ۵۵

گردآوری توسط سیدمهدی موسوی مدیر وبلاگ حقوق ماهنشان

دانلود

قانون اساسی

اصول ۵۶ الی ۶۵ 

گردآوری توسط سیدمهدی موسوی مدیر وبلاگ حقوق ماهنشان

دانلود

قانون اساسی

 اصول ۶۶ الی ۸۰

گردآوری توسط سیدمهدی موسوی مدیر وبلاگ حقوق ماهنشان

دانلود

قانون اساسی

اصول ۸۱ الی ۹۰ 

گردآوری توسط سیدمهدی موسوی مدیر وبلاگ حقوق ماهنشان

دانلود

قانون اساسی

 اصول ۹۱ الی ۱۰۶

گردآوری توسط سیدمهدی موسوی مدیر وبلاگ حقوق ماهنشان

دانلود

قانون اساسی

اصول ۱۰۷ الی ۱۱۰ 

گردآوری توسط سیدمهدی موسوی مدیر وبلاگ حقوق ماهنشان

دانلود

قانون اساسی

 اصول ۱۱۱ الی ۱۲۱

گردآوری توسط سیدمهدی موسوی مدیر وبلاگ حقوق ماهنشان

دانلود

قانون اساسی

اصول ۱۲۲ الی ۱۳۳ 

گردآوری توسط سیدمهدی موسوی مدیر وبلاگ حقوق ماهنشان

دانلود

قانون اساسی

 اصول ۱۳۴ الی ۱۴۲

گردآوری توسط سیدمهدی موسوی مدیر وبلاگ حقوق ماهنشان

دانلود

قانون اساسی

اصول ۱۴۳ الی ۱۵۷ 

گردآوری توسط سیدمهدی موسوی مدیر وبلاگ حقوق ماهنشان

دانلود

قانون اساسی

 اصول ۱۵۸ الی ۱۷۴

گردآوری توسط سیدمهدی موسوی مدیر وبلاگ حقوق ماهنشان

دانلود

قانون اساسی

اصول ۱۷۵ الی ۱۷۷ 

 گردآوری توسط سیدمهدی موسوی مدیر وبلاگ حقوق ماهنشان

دانلودمطالب مشابه :


جزوات جزای عمومی و اختصاصی و ایین دادرسی کیفری منطبق بر قانون جدید - و سایر دروس

وبسایت اموزشی صوت حقوق - جزوات جزای عمومی و اختصاصی و ایین دادرسی کیفری منطبق بر قانون جدید
فایل صوتی قانون اساسی

وبسایت اموزشی صوت حقوق - فایل صوتی قانون اساسی , مدیر سایت: علیرضا باقری (دانشجوی دوره
“قرار نظارت قضایی” و تغییرات قرار تامین کیفری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری

وبسایت اموزشی صوت حقوق - “قرار نظارت قضایی” و تغییرات قرار تامین کیفری در قانون جدید آیین
۱۰ نکته کلیدی برای موفقیت در آزمون وکالت 92

وبسایت اموزشی صوت حقوق - ۱۰ نکته کلیدی برای موفقیت در آزمون وکالت 92 , مدیر سایت: علیرضا باقری
نظام نیمه آزادی

وبسایت اموزشی صوت حقوق - نظام نیمه آزادی, مدیر سایت: علیرضا باقری (دانشجوی دوره کارشناسی
اسخدام کارشناس حقوق

وبسایت اموزشی صوت حقوق - اسخدام کارشناس حقوق, مدیر سایت: علیرضا باقری (دانشجوی دوره کارشناسی
طرق فوق‌العاده اعتراض نسبت به آرای صادره از شعب دیوان کدام است ؟

وبسایت اموزشی صوت حقوق - طرق فوق‌العاده اعتراض نسبت به آرای صادره از شعب دیوان کدام است
arshad hoghogh

وبسایت اموزشی صوت حقوق - arshad hoghogh, مدیر سایت: علیرضا باقری (دانشجوی دوره کارشناسی ارشد گرایش
درصد رتبه های تک رقمی و دو رقمی کانون وکلای دادگستری

صوت اساتید حقوق - درصد رتبه های تک رقمی و دو رقمی کانون وکلای دادگستری, مدیر سایت: علیرضا
برچسب :