نمونه سوالات ضخیم دوزی زنانه

۱- مناسب ترین جنس برای روکش میز برش کدام است ؟

الف) چوب                ب) شیشه           ج) موکت                  د) فلز

2- سوزن نوک تیغه ای مناسب چه پارچه هایی می باشد ؟

الف) استرچ              ب) حریر – ارگانزا            ج) ضخیم       د) چرم وجیر

3- وسیله علامتگذاری می باشد که براحتی باکشیدن تکه پارچه ضخیم اثر آن پاک می شود ؟

الف) مل            ب) صابون خیاطی            ج) کاربن             د) مداد مخصوص

4- این نوع لایی مخصوص پارچه نسبتا لطیف می باشد وآب می رود؟

الف) لایی پارچه ای ارگانزا             ب) لایی چسب پارچه ای    

  ج) زانفیکس                             د) لایی مویی

5- این دکمه تنها محصول طبیعی است ودر پالتو یا لباسهایی با یقه بلیزر استفاده می شود ؟

الف) دکمه شاخی            ب) دکمه چرمی            ج) دکمه سنگی          د) دکمه شیشه ای

6- بازوی آزاد چیست ؟

الف) اهرم بالا نگهدارنده      ب) میله پرکننده ماسوره         ج) پایه بالا بر      د) میز اضافی

7- کدام اتو مناسب کاپ آستین می باشد ؟

الف) اتو پرس            ب) اتو با فرم منحنی           ج) بالشتک بیضی           د) ژانت

8- این الیاف خلل وفرج دارد وهوا را در خود ذخیره می کند ؟

الف) ابریشم               ب) الیاف مصنوعی              ج) پشم               د) کتان

۹- پاکدوزی بانوار اریب مناسب چه پارچه هایی می باشد ؟

الف) پارچه نازک                                         ب) پارچه حریر

ج) پارچه ضخیم که بسرعت ریش می شود           د) پارچه های که نیاز به آستری دارد

۱۰- این جیب از جنس پارچه لباس می  باشد ومی تواند با آستر یا بدون آستر باشد ؟

الف) توی لباس               ب) روی لباس           ج) داخل لباس           د) برگردان

۱۱- نوار اریب باید روی ................ کامل پارچه بریده می شود .

الف) اریب             ب) راسته            ج) بیراه               د) طول

۱۲- چرا کوک جسته بزرگ بر روی سطح یقه قبل از وصل لباس (پس از مرحله دوخت یقه وکامل کردن آن )می زنیم ؟

الف) وصل لایی به یقه                            ب) زیبایی ظاهری یقه

ج) جلوگیری ازکش آمدن یقه                     د) وصل رویه یقه به زیر یقه

1۳- پل (برای نگهداری کمربند روی کمر لباس ) به چه طریق برش زده می شود ؟

الف) راسته             ب) بیراه          ج) اریب               د) عرض پارچه

1۴- قبل از دوخت دکمه وجا دکمه چه نکته مهمی را باید در نظر گرفت ؟

الف) اندازه جا دگمه                           ب) خرید دگمه قبل از شروع دوخت

ج) رعایت کردن فواصل جا دگمه             د) همرنگ بودن نخ با پارچه

۱۵- سه خط مهم واساسی برای قرار گرفتن جا دکمه کدام است ؟

الف) یقه – سینه – باسن                ب) یقه – کارور – کمر   

     ج) سینه – کمر – باسن            د) یقه- سینه – کمر

۱۶- کدامیک از گزینه های زیر در مورد دکمه فشاری صحیح است

الف) می توان دگمه فشاری را به جای دگمه وجادگمه درهمه پوشاک استفاده کرد

ب) دگمه فشاری در قسمتی از لباس که فشار به آن وارد می شود استفاده می شود

ج) دگمه فشاری مناسب پارچه های حریر وارگانزا می باشد

د) دگمه فشاری با چسب حرارتی وصل می شود

۱۷- کدامیک از آستینهای زیر جزء آستین جدا می باشد ؟

الف) دوتکه               ب) رگلان             ج)سرخود               د) کیمونو

۱۸- در یقه  ب  ب وشکاری لایی به کدام تکه چسبانده می شود ؟

الف) هر دو تکه            ب) سجاف یقه             ج) تکه زیری یقه         د) تکه روی یقه

۱۹- چرا حوله های تهیه شده از کتان بهتراز پنبه است ؟

الف) لطیف تر است                        ب) براقتر وسفید تر است

ج) قدرت جذب آب بیشتری دارد           د) خاصیت آبرفتگی کتان کمتر از پنبه است

2۰- الگوهایی که قرینه نیست به چه ترتیب برش زده می شود ؟

الف) سمت راست وچپ به یک طرف قرار می گیرد    

 ب) سمت راست وچپ باعلامتگذاری روبروی هم قرار می گیرد

ج) سمت راست وچپ بصورت سروته قرار می گیرد 

 د) سمت راست وچپ بصورت پشت ورو قرار می گیرد

2۱- در تبدیل اساس الگو بالا تنه به شالوده کت در خط سینه چه مقدار اضافه می شود ؟

الف) خط سینه             ب) خط سینه           ج) خط سینه         د) 2 الی 3 سانتی متر

۲۲- نام دیگر شنل چیست ؟

الف) پالتو               ب) اشارپ               ج) کاپ           د) ژانت

۲۳- برای صاف قرار گرفتن ساسون در پیراهن و .............. چه باید کرد ؟

الف) ناحیه کمر را چرت می زنیم              ب) از بالا به پایین وسط آن رامی چینیم

ج) به یک طرف اتو می کنیم                   د) پنس پیراهن را کوتاه می کنیم

۲۴- کدامیک از گزینه های زیر جزء مراقبتهای مهم ایمنی اتو نیست 

 الف) پس از پایان کار اتو را از پریز برق بیرون بکشید      

 ب) روی قزن قفلی ودگمه فشاری اتو نکشید

ج) کف اتو رابایک شیئی تمیز می توان تمیز کرد        

   د) هرگز اتو را روی پارچه محکم نکوبید

                                                                                                              


مطالب مشابه :


ضخیم دوزی

اداره کل آموزش وپرورش چهارمحال وبختیاری - ضخیم دوزی - گروه تکنولوژی طراحی و دوخت - اداره کل
نمونه سوالات ضخیم دوزی زنانه

طـراحی دوخـت - خیاطی زنانه - نمونه سوالات ضخیم دوزی زنانه - گروه هنرآموزان طراحی دوخت و خیاطی
نمونه سوالات مهارت ضخیم دوزی

طـراحی دوخـت - خیاطی زنانه - نمونه سوالات مهارت ضخیم دوزی - گروه هنرآموزان طراحی دوخت و خیاطی
کاربرگ تجهیزات مصرفی ضخیم دوزی

گروه طراحی دوخت لباس (مازندران) - کاربرگ تجهیزات مصرفی ضخیم دوزی - دانستنی در مورد پوشاک
طرح درس سالانه و روزانه ( رشته خیاطی زنانه )

/91 دوره کردن مطالب تئوری هر سه درس برگزاری آزمون معرفی کاپشن دوزی ،ضخیم دوزی،ربدوشامبر
نمونه سوالات نازک دوزی

http:/varnahonar.blogfa.com - نمونه سوالات نازک دوزی - دبیر خانه طراحی دوخت شهرستان های استان تهران (فنی و
چکونه ساقه ای گرد و ضخیم بدوزیم

منبع روبان دوزی و دوختهای تزئینی دانا - چکونه ساقه ای گرد و ضخیم بدوزیم - آموزش روبان دوزی
ضخیم دوزی

اداره کل آموزش وپرورش چهارمحال وبختیاری - ضخیم دوزی - گروه تکنولوژی طراحی و دوخت - اداره کل
نمونه سوالات ضخیم دوزی زنانه

طـراحی دوخـت - خیاطی زنانه - نمونه سوالات ضخیم دوزی زنانه - گروه هنرآموزان طراحی دوخت و خیاطی
نمونه سوالات مهارت ضخیم دوزی

طـراحی دوخـت - خیاطی زنانه - نمونه سوالات مهارت ضخیم دوزی - گروه هنرآموزان طراحی دوخت و خیاطی
برچسب :