کتابهایی با موضوع کارآفرینی


    کارآفرینی
پدیدآورنده: محمود احمدپورداریانی، سیدمحمد عزیزی، شهرام رجب زاده (ویراستار)ناشر: محراب قلم - 24 شهریور، 1387 قیمت:  20000 ریال   2. کارآفرینیپدیدآورنده: مهدی جهانیانناشر: علوم رایانه - 07 تیر، 1388   3. کارآفرینیپدیدآورنده: رابرت هیسریچ، مایکل پیترز، سیدعلیرضا فیض بخش (مترجم)، حمیدرضا تقی یاری (مترجم)، زهرا جلال زاده (ویراستار)ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، انتشارات علمی - 08 آذر، 1385 قیمت:  45000 ریال   4. کارآفرینیپدیدآورنده: محمد عزیزی، محمود احمدپورداریانی، شهرام رجب زاده (ویراستار)ناشر: محراب قلم - 1388 قیمت:  20000 ریال   5. کارآفرینیپدیدآورنده: علی شاه حسینیناشر: آییژ - 22 آذر، 1388 قیمت:  70000 ریال   6. کارآفرینیپدیدآورنده: سیدجلیل میرمیران، طاهره خاتمی دوست (ویراستار)ناشر: کلمه - 21 بهمن، 1385 قیمت:  36000 ریال   7. کارآفرینیپدیدآورنده: بهزاد رستم نژاد، ایرج بابایی اربوسرا، محمود نیکخواه بهرامیناشر: میثاق عدالت، تمثیل، راه نوین، کتاب آوا - 21 فروردین، 1389   8. کارآفرینیپدیدآورنده: محمود احمدپورداریانی، سیدمحمد عزیزی، شهرام رجب زاده (ویراستار)ناشر: محراب قلم - 25 مرداد، 1388 قیمت:  15000 ریال   9. کارآفرینیپدیدآورنده: علی شاه حسینیناشر: آییژ - 16 فروردین، 1384 قیمت:  70000 ریال   10. کارآفرینیپدیدآورنده: اسرافیل عبادتیناشر: تایماز - 1389 55000 ریال      11. کارآفرینیپدیدآورنده: حمیدرضا مرادی، علیرضا فرشیدپورناشر: نور علم - 1388 67000 ریال      12. کارآفرینیپدیدآورنده: جواد وحیدی، نعمت الله فلاحیناشر: حفیظ - 25 آذر، 1388 قیمت:  36000 ریال   13. کارآفرینیپدیدآورنده: مصطفی آقامحمدی، رشید پایدار، بهزاد رستم نژادناشر: گسترش علوم پایه - 1 قیمت:  54000 ریال   14. کارآفرینیپدیدآورنده: سیدمحسن نساج حسینی، رضا فدائی کیوانیناشر: حق شناس - 09 اسفند، 1388 قیمت:  33000 ریال   15. کارآفرینیپدیدآورنده: محمدنقی ایمانی، تقی آذرخش، منصور عاشقی، مهدی اسماعیل تبار (ویراستار)ناشر: فرهنگ سبز - 11 آبان، 1388 قیمت:  40000 ریال   16. کارآفرینیپدیدآورنده: ابراهیم زرینی، رضوان دهبانیناشر: دانشگاه علوم اقتصادی و نور علم - 1388 37000 ریال      17. کارآفرینیپدیدآورنده: داود معینیان، فخرالدین احمدی، محمد درفشیناشر: سفیر اردهال - 02 آذر، 1387 قیمت:  25000 ریال   18. کارآفرینیپدیدآورنده: فیروز چیوائیناشر: دانش پرور - 03 آذر، 1387 قیمت:  25000 ریال   19. کارآفرینیپدیدآورنده: عباس احمدی مقیمناشر: فراگیر هگمتانه - 16 آبان، 1388 قیمت:  25000 ریال   20. کارآفرینیپدیدآورنده: سیده جمیله مدرسی، سیدمحمدمهدی مدرسی سریزدیناشر: ترمه - 11 آذر، 1388 کارآفرینیپدیدآورنده: جعفر هزارجریبیناشر: پژوهشکده امور اقتصادی - 18 بهمن، 1384 قیمت:  15000 ریال     23. کارآفرینی پیشرفته: کارآفرینی در کارآفرینیپدیدآورنده: جلیل صمدآقائیناشر: موسسه کار و تامین اجتماعی - 21 آبان، 1386 قیمت:  25000 ریال   24. مبانی کارآفرینیپدیدآورنده: محمود احمدپور، محمد مقیمیناشر: فراندیش - 14 اسفند، 1385 قیمت:  65000 ریال   25. کارآفرینی فردیپدیدآورنده: راجر کارت رایت، جلیل خاوندگار (مترجم)، احسان خاوند کار (مترجم)، افشین متقی (مترجم)ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - 12 شهریور، 1387 قیمت:  25000 ریال   26. الفبای کارآفرینیپدیدآورنده: آری گینزبرگ، احمد اصل حداد (مترجم)، میثاق آخوندزاده (مترجم)، سعید خان آقا (مترجم)ناشر: نصیر - 21 اسفند، 1387 40000 ریال      27. کارآفرینی سازمانیپدیدآورنده: اکرم هادیزاده مقدم، فرج الله رحیمی فیل آبادیناشر: جانان - 24 خرداد، 1384 قیمت:  8500 ریال   28. مبانی کارآفرینیپدیدآورنده: اعظم شجاع صفت، عاطفه واثقیناشر: نما، جهان فردا - 04 خرداد، 1387 قیمت:  44000 ریال   29. مبانی کارآفرینیپدیدآورنده: داود معنیان، حجت اله مداحی، حمیدرضا جمالی آشتیانیناشر: سفیر اردهال - 15 اسفند، 1388 قیمت:  35000 ریال   30. مدیریت کارآفرینیپدیدآورنده: نرگس حسن مرادی، اشرف لاجوردی (ویراستار)ناشر: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت - 1 قیمت:  27000 ریال   31. کلیات کارآفرینیپدیدآورنده: نصرت الله اسفندیاریناشر: تخت جمشید - 05 آبان، 1387 قیمت:  17000 ریال   32. کارآفرینی عشقپدیدآورنده: محمد جولایی تهرانی (تهیه و تنظیم)، موسی زمان زاده دربان (تهیه و تنظیم)ناشر: شکیب - 04 اردیبهشت، 1386 قیمت:  10000 ریال   33. مبانی کارآفرینیپدیدآورنده: علی اکبر احمدی، حسن درویش، رضا نجاری (ویراستار)ناشر: دانشگاه پیام نور - 27 خرداد، 1387 قیمت:  17550 ریال   34. چرا کارآفرینی؟پدیدآورنده: جورج مانیو، رابرت نلسون، جان تیونگو، کلوز هافتندورن، مریم فتاح زاده (مترجم)، عطیه فلاح شهیدی (مترجم)ناشر: موسسه کار و تامین اجتماعی - 17 بهمن، 1388 قیمت:  15000 ریال   35. ایجاد سازمان یادگیرنده: توسعه ی عناصر پنج گانه برای یادگیری سازمانیپدیدآورنده: مایکل مارکوارت، محمدرضا زالی (مترجم)ناشر: دانشگاه تهران، مرکز کارآفرینی - 22 آبان، 1385 قیمت:  40000 ریال   36. مبانی علم کارآفرینی (دانش مهندسی کارآفرینی)پدیدآورنده: سیدمهدی گلستان هاشمی، علی حسین احمدی (ویراستار)ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان) - 23 شهریور، 1388 قیمت:  24000 ریال   37. بهترین کارآفرین باشیدپدیدآورنده: آلکس مک میلان، مصطفی کاظمی (مترجم)، مجتبی کفاشان (مترجم)ناشر: کتابخانه رایانه ای، دانشگاه فردوسی، مرکز کارآفرینی - 04 شهریور، 1385 قیمت:  15000 ریال   38. اصول و مبانی کارآفرینیپدیدآورنده: مهدی سعیدی کیاناشر: کیا - 01 اسفند، 1388 قیمت:  45000 ریال   39. خلاقیت جوهره کارآفرینیپدیدآورنده: جلیل صمدآقائی، اسماعیل آریانی (ویراستار)ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 01 مهر، 1385 قیمت:  22000 ریال   40. توسعه کارآفرینی: رویکرد آموزشیپدیدآورنده: کرامت الله اکبریناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - 06 آبان، 1387 44000 ریال    کارآفرینی، خلاقیت، نوآوریپدیدآورنده: علی مطهری (گردآورنده)ناشر: آزاد مهر - 17 فروردین، 1387 قیمت:  20000 ریال   42. اصول و مبانی کارآفرینیپدیدآورنده: حمیدرضا قنبری زادهناشر: مرکز آموزش عالی علمی، وصال - 1387 30000 ریال      43. مدیریت استراتژیک کارآفرینیپدیدآورنده: لیزا. ک. گاندری، جیل. آر. کیکول، سیدمحمد اعرابی (مترجم)، کورش نجفی پاشاکی (مترجم)ناشر: مهکامه - 02 آبان، 1388 قیمت:  97000 ریال   44. کارآفرینی در عملپدیدآورنده: علی شاه حسینیناشر: آییژ - 18 آذر، 1388 قیمت:  70000 ریال   45. کارآفرینی: تعاریف، نظریات، الگوهاپدیدآورنده: محمود احمدپورداریانی، عباس مظاهری (ویراستار)، هیبت الله باقری (ویراستار)ناشر: جاجرمی - 17 فروردین، 1389 قیمت:  70000 ریال   46. کارآفرینی دانش آموختگان دانشگاهیپدیدآورنده: نسرین جزنیناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - 25 شهریور، 1386 قیمت:  32000 ریال   47. مقدمه ای بر کارآفرینیپدیدآورنده: سونیا تیونگ-آکینو، پاز دیاز، ملیتو سالازار، سیامک نطاق (مترجم)ناشر: کوهسار - 07 مرداد، 1386 قیمت:  30000 ریال   48. نوآوری و کارآفرینیپدیدآورنده: اسماعیل کاوسی، علی شاه حسینیناشر: آییژ - 22 دی، 1388 قیمت:  60000 ریال   49. روش های نوین کارآفرینیپدیدآورنده: ابوالقاسم آقاحسین شیرازیناشر: اوستا فراهانی - 25 آبان، 1387 قیمت:  48000 ریال   50. کارآفرینی و پروژهپدیدآورنده: محمد ملوندیناشر: امید مهر - 23 آذر، 1387 قیمت:  45000 ریال   51. کارآفرینی (اصول و مبانی)پدیدآورنده: جلال همتیناشر: آوای نور - 08 شهریور، 1388 قیمت:  40000 ریال   52. کارآفرینی در نظام آموزشیپدیدآورنده: حسین خنیفرناشر: اکرام - 22 اسفند، 1385 قیمت:  35000 ریال   53. اصول و مبانی کارآفرینیپدیدآورنده: علیرضا علی مولاناشر: روز اندیش - 31 فروردین، 1389 قیمت:  30000 ریال   54. راهنمای تدریس کارآفرینیپدیدآورنده: مهدی سعیدی کیاناشر: کیا - 06 تیر، 1388 قیمت:  30000 ریال   55. کار و کارآفرینیپدیدآورنده: نرگس ملکیناشر: پیوند نو - 17 آذر، 1387 قیمت:  29000 ریال   56. کارآفرینی: تعاریف، نظریات، الگوهاپدیدآورنده: محمود احمدپورداریانی، عباس مظاهری (ویراستار)، هیبت الله باقری (ویراستار)ناشر: پردیس 57 - 04 تیر، 1386 قیمت:  40000 ریال   57. از کارمندی به کارآفرینیپدیدآورنده: مرضیه کیقبادی، مرضیه فخراییناشر: اندیشکده صنعت و فناوی (آصف) - 06 مهر، 1388 قیمت:  38000 ریال   58. کارآفرینی: بنیاد زندگیپدیدآورنده: مهدی جهانیانناشر: علوم رایانه - 03 شهریور، 1387 قیمت:  20000 ریال   59. فرهنگ اصطلاحات کارآفرینیناشر: سازمان سنجش آموزش کشور - 27 شهریور، 1384 قیمت:  17000 ریال   60. کارآفرینی و پروژهپدیدآورنده: سیدمحمد سلجوقیناشر: خدمات فرهنگی کرمان - 27 دی، 1384 قیمت:  16500 ریال مولفه های کارآفرینیپدیدآورنده: سیدجلال موسوی بازرگانناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - 19 شهریور، 1386 قیمت:  25000 ریال   62. آشنایی با کارآفرینیپدیدآورنده: زهرا نجفی توانی، مهدی سعیدی کیا، فرزین ابوالعلاییناشر: سپاس - 1382 قیمت:  25000 ریال   63. درآمدی بر کارآفرینی سازمانیپدیدآورنده: حمید شفیع زاده (مترجم)، محمدحسن پرداختچی (مترجم)ناشر: ارسباران - 03 اردیبهشت، 1385 قیمت:  13000 ریال   64. کارآفرینی یک دقیقه ای در هزار نکته ی کارآفرینیپدیدآورنده: محمود احمدپورداریانی، صبا ابراهیمیناشر: محراب قلم - 16 اسفند، 1384 قیمت:  22000 ریال   65. کارآفرینی یک دقیقه ای در هزار نکته ی کارآفرینیپدیدآورنده: محمود احمدپورداریانی، صبا ابراهیمیناشر: محراب قلم - 21 مرداد، 1388 قیمت:  22000 ریال   66. مقدمه ای بر کارآفرینی دیجیتالیپدیدآورنده: علی محمد آقازمانی، عبدالله شهریوری، علی اکبر جلالی (مقدمه)ناشر: ناقوس - 31 مرداد، 1386 قیمت:  40000 ریال   67. کارآفرینی از تئوری تا عملپدیدآورنده: محمدرضا ذبیحی، علیرضا مقدسیناشر: نما، جهان فردا - 01 اسفند، 1385 قیمت:  33000 ریال   68. روانشناسی کارآفرینی (آموزش و پژوهش)پدیدآورنده: کیومرث زرافشانی (مترجم)، امیرحسین علی بیکی (مترجم)، فرزاد اسکندری (مترجم)، ندا بیاتی (ویراستار)ناشر: دانشگاه رازی (کرمانشاه) - 18 اسفند، 1387 قیمت:  36000 ریال   69. تجارب کارآفرینی در کشورهای منتخبپدیدآورنده: حجت الله رضازاده، محمود احمدپورداریانی، ناهید شیخانناشر: امیرکبیر - 16 اردیبهشت، 1386 قیمت:  62000 ریال   70. کارآفرینی در سازمان های دولتیپدیدآورنده: سیدمحمد مقیمیناشر: فراندیش - 14 اسفند، 1385 قیمت:  30000 ریال   71. کارآفرینی از تئوری تا عملپدیدآورنده: محمدرضا ذبیحی، علیرضا مقدسیناشر: نما، جهان فردا - 23 آبان، 1388 قیمت:  40000 ریال   72. اصول و مبانی فرهنگ کارآفرینیپدیدآورنده: جمال خانی جزنی، زهرا عشق آبادی (ویراستار)ناشر: مهرراوش - 28 خرداد، 1387 قیمت:  32000 ریال   73. کارآفرینی نیاز امروز و فرداپدیدآورنده: حمید ناظرانی هوشمند (تدوین)ناشر: راه دانایی - 09 اردیبهشت، 1387 قیمت:  18000 ریال   74. کارآفرینی در کسب و کار اینترنتیپدیدآورنده: محمود احمدپورداریانی، اشکان فرخ حیاتیناشر: محراب قلم - 01 بهمن، 1384 قیمت:  30000 ریال   75. کارآفرینی در کسب و کار خانگیپدیدآورنده: سارا ادواردز، پاول ادواردز، محمود احمدپورداریانی (مترجم)ناشر: محراب قلم - 26 مهر، 1385 قیمت:  60000 ریال   76. کارآفرینی در کسب و کار اینترنتیپدیدآورنده: محمود احمدپورداریانی، اشکان فرخ حیاتیناشر: محراب قلم - 21 آبان، 1386 قیمت:  30000 ریال این کتاب از 1 فروشگاه قابل تهیه می باشد.   77. جنگل استراتژی (کارآفرینی در قالب یک مکتب)پدیدآورنده: هنری مینتزبرگ، بروس آلسترند، جوزف لمپل، محمود احمدپورداریانی (مترجم)، هیبت الله باقری (ویراستار)ناشر: جاجرمی - 31 خرداد، 1388 قیمت:  70000 ریال   78. جنگل استراتژی (کارآفرینی در قالب یک مکتب)پدیدآورنده: هنری مینتزبرگ، بروس آلسترند، جوزف لمپل، محمود احمدپورداریانی (مترجم)ناشر: پردیس 57 - 23 بهمن، 1384 قیمت:  43000 ریال   79. کارآفرینی و مهارت های ایجاد اشتغالپدیدآورنده: سیدنبی الله حسینیناشر: مبنای خرد - 15 مهر، 1388 قیمت:  52000 ریال   80. مقدمه ای بر کارآفرینی و پروژهپدیدآورنده: محمدرضا ناصریناشر: آهنگ قلم - 19 اردیبهشت، 1388 قیمت:  30000 ریال کارآفرینی موفق، مهارتهای ایجاد یک شرکت سودآورپدیدآورنده: علیرضا علی احمدی، پیمان اخوانناشر: تولید دانش - 1383 قیمت:  25000 ریال   82. مدیریت و کارآفرینی در واحدهای صنفی کوچکپدیدآورنده: اهورا برزآبادی فراهانیناشر: اوستا فراهانی - 25 آبان، 1387 قیمت:  25000 ریال   83. مبانی و اصول کارآفرینی (فردی و سازمانی)پدیدآورنده: کمال درانی، حجت الله مرادیناشر: دانشگاه هرمزگان - 03 اسفند، 1388 قیمت:  30000 ریال   84. کارآفرینی (مفاهیم، ویژگی ها و مهارتها)پدیدآورنده: عظیم محبیناشر: آزمون نوین - 1 قیمت:  14000 ریال این کتاب در حال حاضر در انبار موجود نیست.   85. همیشه برخاستن: نخستین راهنمای جامع کارآفرینی در ایران از بهروز فروتن برای کارآفرینی خانوادگیپدیدآورنده: رضا یادگاری، علی بهزاد (ویراستار)ناشر: بهروزان - 01 مرداد، 1387 قیمت:  40000 ریال   86. دایره المعارف کارآفرینی: بیش از یکصدوسی مقاله از دانشمندان برجسته کارآفرینی دنیاپدیدآورنده: سیدمحمد مقیمی، آرش پازوکیناشر: هم پا - 30 آذر، 1388 قیمت:  15000 ریال   87. هنر کارآفرینی: معرفی آثار راه یافته به جشنواره عکس و کاریکاتور کارآفرینیناشر: آفتاب اندیشه - 13 اسفند، 1387   88. کارآفرینی و امکان سنجی طرح های سرمایه گذاری صنعتیپدیدآورنده: علی نقی مصلح شیرازی، علیرضا پوست ورناشر: دانشگاه تهران - 25 بهمن، 1385 قیمت:  70000 ریال   89. تمرین کارآفرینی: چگونه کسب و کار کوچک راه اندازی کنیم؟پدیدآورنده: زهرا بهمن پورناشر: دیباگران تهران - 20 آبان، 1385 قیمت:  16000 ریال   90. کارآفرینی در صنعت گردشگری هتل داری و صنایع وابستهپدیدآورنده: مهدی قنادناشر: ندای دانش - 1388 قیمت:  30000 ریال   91. کتاب جامع کارآفرینی ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد ...پدیدآورنده: محمود احمدپور داریانی، بهروز جمالی، احسان قاسمیناشر: کتابخانه فرهنگ - 1389 40000 ریال      92. پیشگامان تحقیقات کارآفرینی و کسب و کارهای کوچکپدیدآورنده: زهرا آراستی (مترجم)ناشر: دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان - 31 مهر، 1387 قیمت:  50000 ریال   93. کارآفرینی: ایجاد، پایش و رشد کسب و کارپدیدآورنده: سیدمحمدحسن شهشهانی، منیژه بنی هاشم (ویراستار)ناشر: در دانش - 11 آبان، 1387 قیمت:  79000 ریال   94. کارآفرینی (راه اندازی موفقیت آمیز کسب و کارهای جدید)پدیدآورنده: بروس آر. بارینگر، نگار مومنی، سعید جعفری مقدم (مترجم)، نونا مومنی (مترجم)ناشر: اشراقی، صفار - 09 آذر، 1388 40000 ریال      95. کارآفرینی (مفاهیم، نظریه ها، مدل ها و کاربردها)پدیدآورنده: علی اکبر فرهنگی، حسین صفرزادهناشر: موسسه کار و تامین اجتماعی - 11 خرداد، 1387 قیمت:  60000 ریال   96. بازآفرینی دولت: اثر روحیه کارآفرینی در متحول ساختن بخش دولتیپدیدآورنده: دیوید اوزبرن، تد گبلر، فضل اله امینی (مترجم)ناشر: فرا - 09 آذر، 1384 قیمت:  53000 ریال   97. جهانی شدن و کارآفرینی: خط مشی و دیدگاه های استراتژیکپدیدآورنده: ریچارد رایت، حمید اعتماد، علی شاه حسینی (مترجم)ناشر: آییژ - 07 تیر، 1388 قیمت:  50000 ریال   98. کارآفرینی (براساس سرفصل های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)پدیدآورنده: ابوالقاسم شفیعی، مهدی ابراهیمی مندناشر: مرندیز - 16 خرداد، 1388 قیمت:  45000 ریال   99. کارآفرینی و تفکر خلاق در مدیریت استراتژی محورپدیدآورنده: علی اسلامیناشر: افق دانش - 30 مهر، 1386 قیمت:  24000 ریال   100. راهنمای کتاب کارآفرینی (کلیه رشته های کار و دانش)پدیدآورنده: محمد شاهسوند (تدوین)ناشر: قلم مهر - 14 آذر، 1388 قیمت:  20000 ریال     دوست من سلام ...، کار و کارآفرینی از نگاه بنیانگذار بهروزپدیدآورنده: سمانه قلی پور، رضا یادگاریناشر: بلوط سبز - 1382 قیمت:  15000 ریال   102. دوست من سلام ...، کار و کارآفرینی از نگاه بنیانگذار بهروزپدیدآورنده: سمانه قلی پور، رضا یادگاریناشر: بهروزان - 1383 قیمت:  15000 ریال   103. پیش به سوی کارآفرینی، راهنمای راه اندازی و مدیریت کسب و کاری برای خودپدیدآورنده: میترا تیموری، جیمز کوک، آزاده رادنژاد (مترجم)ناشر: آموزه - 1383 قیمت:  44000 ریال   104. 101 راه خلاق ایده یابی: چه می شود اگر ...؟ ابزاری برای توسعه ی کارآفرینیپدیدآورنده: محمود احمدپورداریانی، مهتاب بسطامی پورناشر: محراب قلم - 25 فروردین، 1386 قیمت:  15000 ریال این کتاب از 1 فروشگاه قابل تهیه می باشد.   105. کتاب کاری؛ ایده پردازی کارآفرینی و چگونگی تدوین طرح تجاری صنعتیپدیدآورنده: علی نقی مصلح شیرازیناشر: سلمان - 1383 قیمت:  25000 ریال   106. کارآفرینی: ویژه دانش آموزان روزانه، شبانه و داوطلبان آزاد شاخه کاردانشپدیدآورنده: احمدرضا صفری (به اهتمام)، زهرا معصوم نژاد (به اهتمام)ناشر: دانش و فن - 07 دی، 1388 قیمت:  15000 ریال   107. مجموعه مقالات همایش ملی آموزش عالی و کارآفرینی: گذشته، حال، آیندهناشر: دانشگاه سمنان - 09 دی، 1387 قیمت:  48000 ریال   108. مجموعه مقالات همایش ملی آموزش عالی و کارآفرینی: گذشته، حال، آیندهناشر: دانشگاه سمنان - 09 دی، 1387 قیمت:  35000 ریال   109. مدیریت بازاریابی: ویژه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته مدیریت گرایش های بازرگانی، کارآفرینی و ITپدیدآورنده: رضا مناجاتیناشر: زمزمه نور - 25 مهر، 1388 قیمت:  50000 ریال   110. یادداشتهای کارآفرینی: بر ما چه گذشت: گذار از اقتصاد ایستا به اقتصاد پویاپدیدآورنده: کاظم خسروشاهیناشر: کتاب فرزانه - 04 تیر، 1386 قیمت:  49000 ریال   111. شرح جامع و نمونه سوالات مبانی کارآفرینی "مدیریت"پدیدآورنده: مژده چرخیانناشر: ارشد - 14 دی، 1388 قیمت:  45000 ریال   112. سرمایه داری خوب، سرمایه داری بد و اقتصاد رشد و کارآفرینیپدیدآورنده: ویلیام جی بامول، رابرت ای لیتان، کارل جی شرام، علی حبیبی (مترجم)، مجتبی خالصی (مترجم)ناشر: وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات - 15 اسفند، 1388 قیمت:  55000 ریال   113. کارآفرینی: ایجاد و توسعه کسب و کار جدید: دوره های کاردانی و کارشناسی کلیه رشته هاپدیدآورنده: سیدمحمد سلجوقیناشر: خدمات فرهنگی کرمان - 16 خرداد، 1388 قیمت:  35000 ریال             114. کارآفرینی در نهادهای جامعه مدنی، پژوهشی در سازمان های غیر دولتی، NGOs، ایرانپدیدآورنده: سیدمحمد مقیمیناشر: دانشگاه تهران - 1383 قیمت:  26000 ریال   115. پیک امتحانی کارآفرینی کلیه رشته های شاخه ی کاردانش همراه با نمونه سوالات تستیناشر: پیک آذرسحر - 30 بهمن، 1387 قیمت:  25000 ریال   116. مجموعه مباحث و مقالات اولین کنگره کارآفرینی در بخش بهداشت و درمانپدیدآورنده: منابع وامورمجلس معاونت توسعه مدیریتناشر: سیمای فرهنگ - 1381 قیمت:  13000 ریال   117. مجموعه سوالات امتحانی دروس تکمیلی کاردانش با پاسخ تشریحی، قانون کار - کارآفرینی برای کلیهپدیدآورنده: عباس باقریناشر: پیام واژه - 1382 قیمت:  10500 ریال   118. گذار به کارآفرینی تعاونی: مطالعات موردی از کشورهای ارمنستان، چین، اتیوپی، لهستان، روسیه، اوگاندا و ویتنامپدیدآورنده: ای.بی نیپیرد، کوتور، اوین، حمید گل محمدی (مترجم)ناشر: پایگان - 13 شهریور، 1385 قیمت:  20000 ریال   119. یک ده تا: خلاصه ای کاربردی از 10 کتاب مطرح در کارآفرینیپدیدآورنده: فاطمه بهدانی، جلال الدین صادقی شهرستانکناشر: صالح - 16 دی، 1385 قیمت:  10000 ریال   120. کارآفرینی در عمل: مطالعه ای در تحقق پذیری کسب و کارپدیدآورنده: مری کالتر، حمیدرضا شش جوانی (مترجم)ناشر: تحقیقات نظری - 28 بهمن، 1386 قیمت:  10000 ریال کارآفرینی، ویژه دانش آموزان روزانه، شبانه و داوطلبان آزاد شاخه کاردانشپدیدآورنده: احمدرضا صفری، زهرا معصوم نژادناشر: دانش و فن - 1383 قیمت:  5000 ریال   122. راههای توسعه کارآفرینی زنان در ایران: راهکارهای تواناسازی زنان در راستای برابری اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در ایرانپدیدآورنده: فیروزه صابرناشر: روشنگران و مطالعات زنان - 26 تیر، 1385 قیمت:  20000 ریال   123. دولت و کارآفرینی تکنولوژیک: مقدمه ای بر سیاست های حمایت از شرکت های تازه تاسیس تکنولوژی محورپدیدآورنده: آلفرد سرکیسیان، سید سروش قاضی نوری، پریسا علیزادهناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - 26 دی، 1388 قیمت:  78000 ریال   124. کارآفرینی فنی و حرفه ای: قابل استفاده دانش آموزان شاخه کار و دانش - فنی و حرفه ای، کارآموزان سازمان...پدیدآورنده: مهدی جهانیان، اصغر رویانیناشر: علوم معروف، پیام علم و فن - 17 آذر، 1387 قیمت:  45000 ریال   125. بدون اندیشه کارآفرینی نامحدود، دیگر به مدرسه و دانشگاه نرویم "بیانیه موفقیت دانشجو": راهنمای ایجاد یک زندگی پر اشتیاق، هدفمند و مملو از کامیپدیدآورنده: مایکل سیمونز، محمد کیائی (مترجم)ناشر: محمد کیائی - 29 آبان، 1385 قیمت:  40000 ریال   126. راهنمای کامل دروس اختصاصی فنی و حرفه ای - کاردانش (سال تحصیلی 85-1384) قانون کار، کارآفرینی، آمادگی دفاعی، ایمنی و بهداشت کارپدیدآورنده: محمدعلی حاتمی صادق، سیدحمدالله سیادتی، سیداحمد موسوی فرد، شیلا عطاری (ویراستار)، سعید جوادزاده مقدم (ویراستار)ناشر: آسیم - 16 مهر، 1384            


مطالب مشابه :


اطلاعات حمل و نقل شاهین شهر ( ترمینال های / تاکسیرانی / ...

بزرگ برون شهری شاهین شهر ، ترمینال درون شهری حافظ ، تعاونی های پیک صبـا




صعود به قله هزار کرمان

آب و هوایی منطقه را ببینم ظاهرا" در هر دو منطقه برای روزهای صعود که 17 و تعاونی پیک صبا




آگهی های استخدام در زنجان

به یک منشی خانم جهت منشی گری در پیک باد صبا /و به یک به یک پیک درشرکت تعاونی




کلینیک های توزیع داروی OT در شهرستان ها

خیابان لاله-حدفاصل ترمینال با قوش خانه و پمپ بنزین- سمت چپ-ساختمان صبا جنب تعاونی 17




لیست شرکتها و مؤسسات حمل و نقل استان تهران

99 پیک بار 113 تعاونی حمل ونقل 138 جانفذا غیرفعال 55895601 درداخل باربري صبا




کتابهایی با موضوع کارآفرینی

1388 37000 ریال 17. پیک امتحانی کارآفرینی کلیه رشته های گذار به کارآفرینی تعاونی:




نیازمندیهای بهار رحمت: ایش کاغاذی/ کارنما / job paper / شماره 1483/ پنج شنبه 21/12/93

نیمه وقت و یک نفر پیک موتوری بصورت نیمه وقت صبا مرغ زنجان تعاونی صنایع و




نیازمندیهای بهار رحمت: ایش کاغاذی/ کارنما / job paper / شماره 1482/ چهار شنبه 20/12/93

به یک نفر خانم یا آقا بصورت نیمه وقت و یک نفر پیک موتوری بصورت نیمه صبا مرغ زنجان تعاونی




دنیای کار / ایش کاغاذی / job paper / شماره 1285/ مشاغل روز سه شنبه 10/4/93

واقع در خیابان بعثت - جنب تعاونی روستایی- پلاک 279. ( ساعت تماس فقط 11 الی 12 – 15 الی 17 )




برچسب :