یک برنامه ریزی فوق فشرده(ضربتی) 2 ماهه برای آیلتس جنرال

چند روز پیش یکی از زبان آموزان متقاضی آزمون آیلتس جنرال از کشور استرالیا به من زنگ زدند و خواستار دریافت یک طرح درس پربازده و سودمند(مفید) برای رسیدن به نمره 6 در بازه زمانی 2 تا 3 ماهه شدند.

امروز برای ایشان یک طرح درس نگارش کردم که بی گمان(مطمئن) هستم میتواند برای بسیاری دیگر از زبان آموزان و شرکت کنندگان در آزمون های آیلتس آکادمیک و جنرال سودمند و کلیدی باشد. این برنامه درسی دربرگیرنده یک سری نرم افزارهای یادگیری واژگان نارسیس ماکزیمم و گروهی از بهترین کتاب های این حوزه آموزشی است.


کتاب های بخش پیش آیلتس تا نمره 6
Oxford Wordskills (Basic and Intermediate)
Real Listening and Speaking (2, 3, 4)
Listen Here
New Insight into IELTS
220 IELTS Speaking Topics by Taraneh Sadeqiyan
منابع آیلتس جنرال
نرم افزار ها
نرم افزار واژگان آیلتس نارسیس ماکزیمم
نرم افزار واژگان تافل نارسیس ماکزیمم
نرم افزار واژگان پیشرفته نارسیس ماکزیمم

نرم افزار واژگان آیلتس نارسیس ماکزیمم

پیشبینی میکنم یک زبان آموز بتواند در کمتر از 3 ماه خواندن و بازبینی این منابع را به پایان رساندن و بتواند نمره خود را از پایه تا نمره 6 بالا ببرد و در یک چهارچوب خودخوان برنامه ای زرین(طلایی) باشد؛

همچنین برای دیدن منابع بیشتر IELTS پیوند زیر را بدنبال کنید:

http://ielts2.blogfa.com/category/2/


مطالب مشابه :


برنامه ریزی روزانه برای listening آیلتس/تافل

برای تقویت لیسنینگ آیلتس یا تافل خودخوان با یک برنامه ریزی هدفمند باید پیش از هر چیز یک
برنامه ریزی، معرفی منابع، مطالعه روزانه آیلتس تافل

پیش از این درباره تعیین سطح و برنامه ریزی برای منابع مطالعه آیلتس تافل, برنامه ریزی
مشاوره، طرح درس، برنامه ريزی برای آزمون IELTS/TOEFL

برنامه ریزی روزانه برای لیسنینگ برای یادگیری لغات آیلتس/تافل برنامه ریزی 1 ساله برای
یک برنامه ریزی فوق فشرده(ضربتی) 2 ماهه برای آیلتس جنرال

برنامه ریزی برای آیلتس 6 برای یادگیری لغات آیلتس/تافل برنامه ریزی 1 ساله برای نمره
منابع آزمون ارشد زبان MBA

برنامه ریزی 1 ساله برای نمره برای یادگیری لغات آیلتس/تافل برنامه ریزی 1 ساله برای
سریعترین روش یادگیری لغات آیلتس و تافل

برنامه ریزی روزانه برای برای یادگیری لغات آیلتس/تافل برنامه ریزی 1 ساله برای نمره
شهریه و هزینه کلاس ها و دوره های آیلتس و تافل

برنامه ریزی روزانه برای برای یادگیری لغات آیلتس/تافل برنامه ریزی 1 ساله برای نمره
چطور در آیلتس نمره 8 گرفتم؟ (توصیه ها)

برنامه ریزی روزانه برای برای یادگیری لغات آیلتس/تافل برنامه ریزی 1 ساله برای نمره
بانکی از 95 دوره لیسنینگ listening امتحان آیلتس در یک کتاب

برنامه ریزی روزانه برای برای یادگیری لغات آیلتس/تافل برنامه ریزی 1 ساله برای نمره
شهریه(هزینه) کلاس/دوره های آیلتس تافل IELTS TOEFL

مشاوره و برنامه ریزی برای آزمون برای یادگیری لغات آیلتس/تافل برنامه ریزی 1 ساله برای
برچسب :