گزارش کار آزمایشگاه شیمی تجزیه (2)

 

 

نگاه کلی

برخی از اسیدها مانند HCl پس از حل شدن درآب  تنها یک پروتون  به مولکول آب می‌دهد این اسیدها به نام اسیدهای تک پروتونی می‌شناسیم اما اسیدهایی هم که مانند اسید فسفریک وجود دارند که موقع انحلال در آب سه پروتون از دست می‌دهد. در این گونه اسیدها از دست دادن هر پروتون طی یک مرحله تعادلی انجام می‌شود و هر مرحله ثابت تفکیک (Ka) مخصوص به خود دارد برای اسیدهای پروتونی سهم تولید یون هیدرونیوم (H3O) + از مراحل تفکیک دوم یا سوم به قدری کم است که می‌توان از آنها چشم پوشی کرد.

مراحل تفکیک یک اسید چند ظرفیتی

اسیدهای چند پروتونی در مولکول خود بیش از یک هیدروژن  اسید دارند چند نمونه از آنها شامل اسید فسفریک  ، اسید سولفوریک ، اسید اگزامیک  و... می‌باشد. اسیدهای چند پروتونی بطور مرحله‌ای یونیزه می‌شود و به عنوان مثال تفکیک اسید فسفریک که یک اسید سه پروتونی می‌باشد را در آب در نظر می‌گیریم:

 

 


پس در محلول اسید فسفریک سه تعادل همراه با تعادل آب وجود دارند. در این محلول گونه‌های زیر وجود دارند. H3PO4 ، H2PO4- ، ::H2PO42- ، PO43- ، H+، OH- ، H2O. یونش اسید فسفریک شاخص بلکه اسیدهای چند پروتونی است. در این گونه اسیدها K1 بیشتر از K2 و K2 هم بیشتر از K3 می‌باشد. به این مفهوم که آزاد شدن پروتون از یک مولکول بی بار در مقایسه با یک یون با یک بار منفی آسان تر می‌گیرد در این عمل هم در یک یون با یک بار منفی آسان تر از یک یون با دو بار منفی صورت می‌گیرد.

یک اسید چند پروتونی قوی

اسید سولفوریک یک اسید دو پروتونی و قوی می‌باشد. اما از اسیدهای چند پروتونی شناخته نشده است. که همه یونش‌های آن قوی باشند. یونیزه شدن اول اسید سولفوریک کامل است. اما یونیزاسیون دوم آن ضعیف می‌باشد.

 

 

نمونه‌ای از اسیدهای چند پروتونی حاصل از انحلال گاز مربوطه در آب

محلول‌های دی اکسید کربن اسیدی هستند. دی اکسید کربن با آب ترکیب شده و اسید کربنیک (H2CO3) ایجاد می‌کند ولی این واکنش کامل نیست و قسمت عمده دی اکسید کربن در محلول به صورت مولکول‌های CO2 وجود دارد: وضعیت مشابهی هم برای محلول‌های SO2 درآب وجود دارد.

 


قدرت اسیدی SO2 به یونیزاسیون H2SO3 نسبت داده شده است اما خود این اسید هرگز به صورت خالص جدا نشده است ظاهرا این اسید در محلول به صورت تعادلی با (SO2(aq وجود دارد.

نمک‌های اسید چند پروتونی

اسیدهای چند پروتونی بیش از یک نمک تشکیل می‌دهند واکنش NaOH و H2SO4 با توجه به نسبت استوکیومتری واکنش دهنده‌ها نمک Na2SO4 یا نمک NaHSO4 می‌دهد. از اسید فسفریک سه نوع نمک به دست می‌آید که عبارتند از Na2HPO4 ، Na2HPO4 و Na3PO4

 

 


مواد و وسایل لازم برای آزمایش :

 

1- اسید فسفریک (مجهول) ، سود 0.1 مولار

2- بشر و ارلن

3- استوانه مدرج

4- مگنت

5- بورت

6- دستگاه PH متر و دستگاه همزن برقي

7- شناساگر فنل فتالئین

8- پیست پر از آب مقطر

9- گیره

10- الكترود شيشه

روش انجام آزمایش :

ابتدا اسید فسفریک (مجهول) را داخل ارلن 100سی سی ريختيم و بوسیله آب مقطر به حجم رسانديم . سپس بوسیله استوانه مدرج 25 سی سی از اسید مجهول را برداشتيم و داخل بشر ريختيم و مگنت را در بشر انداختيم.25  سی سی هم آب مقطر به داخل بشر اضافه كرديم بشر راروی دستگاه همزن قرار داديم. سپس الكترود شيشه را وصل کرديم و سر آنرا داخل بشر قرار داديم.
دستگاه  همزن را روشن كرديم تا مگنت شروع به چرخش کند( بايد دقت كنيم كه مگنت با سر كالومل برخورد نكند)دستگاه PH متررا روشن كرديم . قبل از شروع تیتراسیون PH را خوانديم.برای انجام تیتراسیون ابتدا یک بورت تمیز که با آب مقطرآبکشی شده بود و داخل آن سود ریخته بوديم را بوسیله پایه دربالای بشرقرار داديم بطوریکه زمانیکه شیر بورت را باز می کنیم ، قطرات سود داخل بشر بریزد و بعد تیتراسیون را 1 سی سی 1 سی سی شروع كرديم.


مطالب مشابه :


گزارش کار آزمایشگاه شیمی تجزیه (2)

درود بر دوستان عزیزم این وبلاگ برای کمک به دانشجویان رشته شیمی در راستای نوشتن گزارش کار
طریقه نوشتن يک گزارش خبری

درک گزارش خبري که مملو از اطلاعات است کار ساده اي نيست. چنين خبري فقط توليد ابهام در
نحوه نوشتن گزارش کار

زیست دونی - نحوه نوشتن گزارش کار - زیست شناسی دریچه ای رو به خداشناسی - زیست دونی
نحوه نوشتن گزارش کار آزمایشگاه

Molecular Parasitology - نحوه نوشتن گزارش کار آزمایشگاه - مولکولار پارازیتولوژی و مهندسی ژنتیک و
نوشتن گزارش کار

آموزش علوم تجربی برای همه - نوشتن گزارش کار - روش فعال و فراگیرمحور آموزش مجازي علوم تجربی
آموزش صحیح گزارش کار نویسی

چگونه یک گزارش کار کامل و استاندارد بنویسیم ؟ یادگیری نحوه نوشتن یک گزارش آزمایش کامل و
گزارش کار ازمایشگاه شیمی عمومی

شیمی - گزارش کار ازمایشگاه شیمی عمومی - شیمی کاربردی ( معدنی - تجزیه - الی - شیمی فیزیک )
راهنمای نوشتن گزارش نقشه برداری

راهنمای نوشتن گزارش نقشه بعد از هر جلسه عملیات نقشه برداری دانشجو موظف است یک گزارش کار
برچسب :