نمونه سوالات تشریحی درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران


14 – الگوی تعالی اسلامی را به اختصار توضیح دهید ؟ ( ص 42 )

 15 – نهضت عدالت خانه را به اختصار توضیح دهید ؟ ( ص 51 )

 16 – چالش بین دو الگوی ترقی و تعالی را در نهضت مشروطه توضیح دهید ؟ (ص  53 )

 17 – چهار مورد از دلایل عمده شکست مشروطه را نام ببرید ؟( ص 54 )

 18 – سه محور از اقدامات فرهنگی رضاخان را نام ببرید ؟ (  ص 63 )

 19 – چهار مورد از علل ناکامی پهلوی دوم در تغییر ساختار های اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی را نام ببرید ؟( ص 69 – 70 )

 20 – ساختار سیاسی دوران پهلوی دوم را به اختصار توضیح دهید ؟ ( ص 70 )

 21 – پارادوکس های هویت در عصر پهلوی دوم را توضیح دهید ؟( ص  75 – 76 )

 22 – الگوی پیشرف تعالی در دوره پهلوی اول را توضیح دهید ؟ ( ص 82 )

 23 – سه مورد از تحولات عمده دوره پهلوی دوم را نام ببرید و یکی را به اختصار توضیح دهید ؟ (ص 84 – 91 )

 24 – علل پیوستن مردم به مخالفین رژیم در دوره پهلوی دوم را بیان کنید ؟ (ص 92 )

 25 – سه مورد از روند تحولات تا پیروزی انقلاب اسلامی را نام برده و یکی را به اختصار توضیح دهید ؟ (ص 93 – 98 )

 26 – چهار مورد از احزاب و جریانهای فکری انقلاب را نام برده و یکی را به اختصار توضیح دهید ؟ (ص 100 – 101 )

 27 – حزب توده را به اختصار توضیح دهید ؟ (ص 100 – 101 )

 28 – حرب نهضت آزادی را به اختصار توضیح دهید ؟ (ص 103 – 104 )

 29 – حزب مؤتلفه اسلامی را به اختصار توضیح دهید ؟ (ص 106 – 107 )

 30 – مبانی هویت خواهی و استقلال انقلاب اسلامی در آرای امام خمینی ( ره ) را بیان کنید ؟ (ص 111 )

 31 – مبانی انقلاب اسلامی در شعارهای مردم را بیان کنید ؟ (ص 114 )

 32 – نظریه تد رابرت گر را درباه انقلاب ها  بیان کنید ؟ (ص 116 )

 33 – نظریه تدا اسکاچپول را درباره انقلاب ها بیان کنید ؟ ( ص 117 – 118 )

 34 – نظریه جیمز دیویس را درباه انقلاب ها بیان کنید ؟( ص 118 – 119 )

 35 – دو ویژگی اثر گذار در حرکت های مذهبی تشیع از نظر فوکو را بیان کنید ؟ ( ص 121 )

 36 – انقلاب دوم به کدام حرکت انقلابی گفته می شود ؟ ( ص 128 )

 37 – دوره تثبیت نظام را به اختصار توضیح دهید ؟ (ص 126 )

 38 – موانع داخلی را در فرایند تثبیت نظام جمهوری اسلامی بیان کنید ؟ ( ص 126 – 129 )

 39 – دو مسئله مهم سال های 57 تا 59 را نام ببرید  ؟ ( ص 129 )

 40 – نظام اسلامی چگونه با چالش های داخلی و خارجی روبرو شد ؟ ( ص 129 – 132 )

 41 – دوره تداوم انقلاب اسلامی را به اختصار توضیح دهید ؟ ( ص 132 )

 42 – گفتمان سازندگی و توسعه اقتصادی را به اختصار توضیح دهید ؟ ( ص 135 – 136 )

 43 – گفتمان اصلاحات و توسعه سیاسی را به اختصار توضیح دهید ؟ ( ص 139 )

 44 – گفتمان عدالت رابه اختصار  توضیح دهید ؟ ( ص 141 – 142 )

 45 – انقلاب اسلامی از منظر سیاست داخلی چه دستاوردهایی داشت ؟ ( 148 – 158 )

 46 – دستاوردهای سیاسی انقلاب اسلامی را در سطح داخلی توضیح دهید ؟ ( ص 148 – 151 )

 47 - دستاوردهای فرهنگی انقلاب اسلامی را در سطح داخلی توضیح دهید ؟ ( ص 148 – 151 )

 48 – انقلاب اسلامی بر نظام بین الملل چه تأثیراتی داشت ؟ (ص 153 -  162 )

 49 – سه مورد از دستاوردهای فرهنگی انقلاب را در سطح بین الملل نام برده و یکی را به اختصار توضیح دهید ؟( ص 154 – 156 )

 50 – دستاوردهای سیاسی انقلاب در سطح بین الملل را نام بره و یکی را به اختصار توضیح دهید ؟ (ص 158  - 161 )


گردآورنده: مهرداد عبدالهیمطالب مشابه :


درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران

درآمدی تحلیلی بر انقلاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران : دانلود کتاب ::
نمونه سوالات تشریحی درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران

نمونه سوالات تشریحی درآمدی تحلیلی بر انقلاب بر انقلاب اسلامی ایران. دانلود آهنگ بابک
سوالات تستی کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران

اخبار فناوری و برنامه نویس - سوالات تستی کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران -
قابل توجه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی میبد

انقلاب اسلامی ایران در نیمسال اول 93-94کتاب " درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی کتاب می باشد
نمونه سوال های امتحانی فصل به فصل درس انقلاب اسلامی ایران با جواب

تو این پست نمونه سوال های امتحانی فصل به فصل درس انقلاب اسلامی ایران دانلود رایگان کتاب و
دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در سطح داخلی

دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران فصل8 کتاب درآمدی تحلیل بر درآمدی تحلیلی بر انقلاب
پرسش های کار در کلاس

از کتاب درسی یعنی درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی دانلود کتب استاد کتاب انقلاب اسلامی
منابع آزمون استخدامی تربیت معلم رسید

مرجع دانلود کتاب (درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی) فقط با یک تماس ارسال به سراسر ایران:
نمونه سوالات درس انقلاب اسلامی وریشه های آن

نمونه سوالات درس انقلاب اسلامی سوگند به کتاب بعد از انقلاب در ایران
برچسب :