اقتصاد پولی

اقتصاد پولی قدرت پول را نشان می دهد، دیگر آنچه کلاسیک ها در مورد پول می گفتند از بین رفته است، آنچه که کلاسیک ها می گفتند چه بود؟ کلاسیک ها به پول به عنوان واسطه ی مبادله نگاه می کردند، واسطه ی مبادله ای که پیروی بخش حقیقی است و لذا از خود اصالتی نداشته و انچه اهمیت دارد بخش حقیقی است، زمانی که پول پیروی بخش حقیقی باشد سیاست های پولی عملا موضوعیت خود را از دست می دهند به این معنا که از نظر کلاسیک ها این که کشوری بخواهد سیاست پولی انجام دهد موجبات تعجبت و سوال را ایجاد می کند و سوال این است  که چرا باید پول که پیروی بخش حقیقی است و متناسب با تولید در حال پوشش مبادلات در بازار کالا و خدمات است، افزایش یابد آیا این افزایش تولید را افزایش می دهد؟ تولیدی که در اشتغال کامل قرار دارد؟ خیر، پس چرا باید کشوری با عرضه ی بیشتر پول و جدا کردن پول از بخش حقیقی عامل تورم در کشور خود شود؟! و همین عاملی شده بود که کلاسیک ها کلا نسبت به پول، به عنوان متغیر هیچ کاره نگاه کنند و سیاست های پولی را در تورم خلاصه کرده و پرونده ی پول را برای همیشه در نگاه خود ببندند...

با تغییر شرایط اقتصادی، دور شدن اقتصاد از شرایط کلاسیکی مانند دور شدن اقتصاد از اقتصاد رقابتی، دور شدن اقتصاد از اشتغال کامل و ایجاد مشکلات مضمن طرف عرضه و تقاضا، پول اهمیت ویژه ای در اقتصاد ها یافت.... در کشور های در حال توسعه ( طرف عرضه مشکل وابستگی و ناکارامدی دارد) پول نهاده ی تولید شد، در کشورهایی که مشکلات طرف تقاضا داشتند پول عامل بیکاری و افزایش رکود می گشت و امروز با توسعه بازار های نامولد گری و سفته بازی پول عامل درآمدزایی و تحقیر تولید نیز شده است.

اگر فقط وظیفه ی پول واسطه  و ابزار بین بخش حقیقی و بازار کالا و خدمات بود، پول همان چیزی بود که کلاسیک ها می گفتند ولی امروز به کلی همه چیز فرق کرده است، پول دیگر تنها واسطه ی برای بازار  مولد ها نیست، امروز شرایطی را مشاهده می کنیم که نه تنها پول پیروی بخش حقیقی نیست بلکه علت بخش حقیقی شده است، و حتی پیرو و علت  بخش های غیر تولیدی نیز  شده است، بازار نامولد ها چیزی است که نه در اقتصاد کلاسیکی و نه در اقتصاد کینزی اثری از آن نیست، آیا نباید برای اقتصاد ایران که حکومت بازار به دست نامولدان افتاده است کمی در بکار بردن سیاست های کلاسیکی تردید کرد؟

امروز در اقتصاد ایران جی دی پی به چه روش ای محاسبه میشود؟ آیا روش مخارج و یا ارزش افزوده مبتنی بر تنگناهای اقتصاد ایران است؟ آیا روش مخارج می تواند درآمدهای نامولدان را از مولدان جدا و بر اساس درآمد مولدان میزان جی دی پی را بگوید؟ آیا درون این روش های محاسبه ی تولید اگر دولت در تنگناهای اقتصاد ایران سرمایه گذاری انجام دهند، آیا دیده شده و جزء تولید آن سال قرار می گیرند؟ چه نوع مخارجی از ناحیه دولت در جزء محاسبه برای جی دی پی قرار داده ایم؟ آیا این که دولت به پروژه های عمرانی و سد سازی بپردازد مهم تر است یا این که به اموری که نتایج آن سال ها بعد مشخص خواهد شد ( تحقیق و توسعه)  و دقیقا مبتنی بر تنگناهای اقتصاد ایران است، بپردازد بهتر است؟

کمی از بحث دور شدیم، نگارنده در صدد است این تذکر را بدهد که شرایط امروز اقتصاد ایران، شرایطی نیست که اقتصاد کلاسیک آن را تجربه کرده باشد و لذا اقتصاد ایران باید متناسب با تنگناهای خود، بگوید چه مخارجی اگر دولت انجام دهد جزء جی دی پی خواهد آمد، اقتصاد ایران باید بداند که کینزی نیست که سیاست های پولی را در راستای افزایش اشتغال و تولید می خواند، اقتصاد ایران باید بداند که کلاسیکی نیست که افزایش نرخ ارز را برای صادرات بیشتر و افزایش صرفه های ناشی از مقیاس فریاد می زند...

اقتصاد ایران، اقتصاد پولی است چیزی که باید اول از همه آن را تعریف کرد و نسخه هایی متناسب با ماهیتی که اقتصاد ایران پیدا کرده است برایش پیچید.

علت ایجاد اقتصاد پولی به عواملی برمی گردد که عاملی برای درون زا شدن پول در اقتصاد ایران کرده است، دولت ای که کسری بودجه ی خودش را از طریق استقراض از بانک مرکزی تعمین می کرد و تولید کنندگانی که پول به عنوان نهاده های تولید برایشان نقش بازی می کرد از جمله عواملی برای درون زا شدن پول شده اند.. این درون زا شدن به همین جا ختم نشد، پس از آنکه تولید دیگری توجیهی برای سرمایه گذاری در خود پیدا نکرد و نتوانست با قدرت یافتن خود سود دلالی و واردات را کاهش دهد، پول تقاضا می شد، نه برای تولید بلکه برای فعالیت های ضد تولیدی و نتیجه این شد که نامولدان نیز در انتهای زنجیره نهاد ها و فعالانی که پول را درون زا کرده بودند، قرار گرفتند.. انواع لابی گری ها، فساد ها، ربا خواری ها ناشی از همین درون زا شدن پول در اقتصاد ایران می باشد.. چرا که دیگر پول ماهیت پیرو و معلول بخش حقیقی را ندارد و این گونه نیست که نتوان از پول به پول رسید.

اگر اقتصاد ایران بخواهد بانک مرکزی مستقل باشد و سیاست های پول غیر منفعلانه و غیر مخرب باشد باید با خود بیندیشد که چگونه می تواند به پولی که ماهیت درون زا پیدا کرده است برخورد کند.. اقتصاد ایران می تواند با بکارگیری از اندیشه جوانان ایرانی اقدامی در جهت قوی کردن تولید بردارد که اگر این امر صورت گیرد درآن صورت پول زاییده ی تولید شده و جنگ بر سر پول به جنگ بر سر تولید و بهره وری تبدیل خواهد شد تا آنکه جنگ بر سر پول به لابی گری و فساد منتهی گردد.

اگر تولید از درون زا شدن پول نجات یابد، دولت به طور چشم گیر آینده ی کاهش کسری بودجه ای پیدا خواهد کرد چرا که عملا بخش خصوصی کاری را که امروز شرکت های دولتی در حال انجام هستند و نزدیک به 90 درصد اقتصاد ایران را اشغال کرده اند، انجام خواهد داد و این یعنی اقتدار دولت و کاهش کسری بودجه، که  این خود به از بین رفتن درون زا شدن پول کمک می کند.

با قوی شدن تولید عملا نامولدان خفه می شوند و دیگر بستر های اقتصاد اجازه تنفس را به آنها نمی دهد و لذا دیگر با پول نمی شود پول زایی کرد و دیگر پول علت و نتیجه ی بخش نامولدان نخواهد شد..

و البته ثمرات از بین رفتن اقتصاد پولی ناشی از درون زا شدن پول فقط به همین جا ختم نمیشود، بلکه کاهش شدید نقدینگی سرگردان، افزایش اشتغال، افزایش روحیه اعتماد به نفس ملی و افزایش قدرت رقابت پذیری از دیگر ثمرات آن خواهد بود.

ولی متاسفانه به جای انکه امروز مشاهده کنیم که  مسیر کاهش درون زا شدن پول را انتخاب کرده ایم با اجازه به تاسیس بانک های مختتلف عملا در صددیم از این فضای به وجود آمده ثروت های کثیف و نقدینگی های کثیفی ایجاد کنیم، این خیلی خطرناک است چرا که نامولدان را قدرت مند کرده و اقتصاد ایران به شدت از اقتصاد تولید محور جدا و به  اقتصاد صد در صد پولی تبدیل  می شود به اقتصادی که دعوا بر سر بهره وری برای رسیدن به پول بیشتر نیست بلکه دعوا بر سر پول بیشتر برای رسیدن به پول بیشتر است و این یعنی فساد رونق ربا خواری افزایش نقدینگی سرگردانی که شکاف تورمی ایجاد می کند، تولید را از بین می برد و...


مطالب مشابه :


آموزش الكترونيكی در خدمت كار‌آفرينی ديجيتالی معلولان

اشتغال زایی برای از ناحیه عضلات دست و پا افراد معلول ترکیبی از
شرایط ثبت نام و ادامه‌ی تحصیل دانش آموزان

ثبت‌نام دانش‌آموزان برای ورود به هر یک از از یک منطقه و ناحیه از دست دادن شرایط
رفتار با معلولان ناتوانان حرکتی

در فراهم‌کردن شرایط برای حضور فرد در از دست دادن توانایی صرف از فرد معلول
ظرفیت‏های اشتغالزایی توریسم‏ به عنوان‏ راهکاری برای حل مشکل بیکاری

هدف از ایجاد عمران ناحیه‏ای و اصولا دست محقق که برای آمختن دست به سفر
شرایط ثبت نام وادامه تحصیل دانش آموزان

ثبت‌نام دانش‌آموزان برای ورود به هر یک از از یک منطقه و ناحیه از دست دادن شرایط
شرایط ثبت نام و ادامه‌ی تحصیل دانش آموزان

ثبت‌نام دانش‌آموزان برای ورود به هر یک از معلول جسمی که در از دست دادن شرایط
اقتصاد پولی

خود را از دست می دهند به اقتصاد از شرایط کلاسیکی از ناحیه دولت در
برچسب :