منابع آزمون های سازمان نظام مهندسی

 

منابع آزمون های مهندسی سازمان نظام مهندسی  

رشته عمران (محاسبات)

·         مبحث ششم(بارهاي وارد بر ساختمان) (مصوب 1385)

·         مبحث نهم (طرح و اجراي ساختمانهاي بتن‌آرمه) (مصوب 1385)

·         مبحث دهم(طرح و اجراي ساختمانهاي فولادي ) (1384)

·         مبحث يازدهم(اجراي صنعتي ساختمانها) (1383)

·         راهنمای مبحث دهم (طرح و اجراي ساختمانهاي فولادي )

·         ژئو‌تكنيك و طراحي پي*   

·         تحليل سازه‌ها *    

·         طراحي سازه‌هاي فولادي ‌و ‌بتن‌آرمه *   

·         تكنولوژي بتن و مصالح*

·         مسائل اجرايي(سازه‌هاي بتني و فولادي)*

 

رشته عمران -نظارت

·         قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن

·         مبحث دوم (آئين نامه ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و شيوه‌نامه آن)

·         مبحث پنجم ( مصالح و فراورده‌هاي ساختماني) (1382)

·         مبحث ششم ( بارهاي وارد برساختمان) (مصوب 1385)

·         مبحث هفتم ( پي و پي سازي)

·         مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي)(1384)

·         مبحث نهم (طرح و اجراي ساختمانهاي بتن آرمه) مصوب 1385

·         مبحث دهم ( طرح و اجراي ساختمانهاي فولادي)(1384)

·         مبحث يازدهم(اجراي صنعتي ساختمانها) (1383)

·         مبحث دوازدهم ( ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) (1385)

·         راهنمای مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمانهای فولادی جلد اول و دوم )

·         راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي (با تأكيد بر بخش‌هاي نظارت و اجرا)

·         راهنمای قالب بندی ساختمانهای بتن آرمه

·         تحليل‌ سازه‌ها و طراحي ‌سازه‌هاي ‌فولادي ‌و بتني‌ (درحد اطلاعات عمومی و کلی محاسبات‌ ) *

·         روشها و مسائل اجرايي*

·         جزئيات اجرايي ساختمان*

·         مسائل مكانيكي و برقي در ساختمان (برگرفته از متون مباحث سیزدهم ، چهاردهم و شانزدهم مقررات ملی ساختمان )

رشته نقشه برداري

·          قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن

·         مبحث دوم (آئين نامه ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و شيوه‌نامه آن)

·          مبحث دوازدهم ( ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) ( 1385)

·          دستورالعمل‌هاي تيپ نقشه‌برداري (نشريه شماره 119 و 95 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي)

·          متره و برآورد كارهاي نقشه‌برداري                        

·          نقشه ‌برداري عمومي

·          كاربرد روشها و دستگاههاي نقشه‌برداري در ساختمان‌سازي و شهرسازي

·         كاربرد عكس‌هاي هوايي و اطلاعات ماهواره‌اي*         

·          تعيين موقعيت املاك*                       

·          گرايشهاي‌ژئودزي، ميكروژئودزي، فتوگرامتري، هيدروگرافي ‌‌سيستمهاي‌ ‌اطلاعات‌ جغرافيايي (GIS , LIS) *

 


مطالب مشابه :


منابع آزمون رشته معماری(اجرا) آذر 92

( طرح و اجراي ساختمانهاي فولاديراهنماي صرفه‌جويي در جوش و اتصالات جوشي در
اتصالات در ساختمانهاى فولادى

اتصالات در ساختمانهاى فولادى اتصالات جوشکاری شده و و نیز نامنظمی در جوش
منابع آزمون ورود به حرفه مهندسي معماری (نظارت) سال 1391

راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي (بخشهاي نظارت و اجرا)
مواد آزمون ورود به حرفه مهندسان آذرماه 92

راهنماي جوش و اتصالات جوشي درراهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي
آزمون ورود به حرفه ي مهندسان + دانلود راهنماي آزمون

راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي سازه‌هاي فولادي و بتني (در حد اطلاعات
مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان(پایه سه)

راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي سازه‌هاي فولادي و بتني (در حد اطلاعات
مواد آزمون ورود به حرفه مهندسان و كاردان هاي فني ساختمان(کلیه رشته ها)- نویسنده : مسعود جوادی - آرشی

راهنماي جوش و اتصالات جوشي درراهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي
منابع آزمون نظام مهندسی

ساختمانهاي فولادي و راهنماي صرفه‌جويي در مصرف انرژي ; راهنماي جوش و اتصالات جوشي در
مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان(پايه سه) مرداد 1394

√وبلاگ جامع و تخصصی دانلود مهندسی پربازدید ترین و محبوب ترین را در قسمت پیوندهای روزانه
جوشکاری ،مزایا،معایب،اتصالات جوشی در ساختمانهای سازه اسکلت فلزی ( فولادی )

پخش آنلاين و دانلود هاي بارز در جوش است و در ساختمانهاى فولادى بخش قابل
برچسب :