متن تقدیرنامه دانش آموزی

متن لوح تقدیر درسی
اُطلُبُوا العِلمَ مِنَ المَهدِ الِيَ اللَّحَدِ
زگهواره تا گور دانش بجوی
لوح زرّين
تقديم به دانش آموز .......... کلاس .......... مدرسه .......... با رتبه .........
خدا را شکر مي گوييم و خوشحاليم که موفقيت شما را در امتحانات سال تحصيلي .......... تبريک گفته و اين لوح تقدیر را به پاس کوشش و تلاشي که در اين راه ازخود نشان داده ايد تقديم نمایيم.


متن لوح تقدیر درسی  - از طرف آموزش و پرورش

لوح تقدیر
پيروزي، پرشي دارد به اندازه عشق
دانش آموز عزيز خانم ......... از آموزشگاه .........
بااحترام
خبر مسرت بخش ، همواره دل را شاد ولحظه ها را ماندگار مي سازد، واينک خبر شادمانه موفقيت شما نيز مايه مباهات است . آري، دستان پرتوان وعزم استوار باردگرحديث پرافتخار پيروزي رامي سرايد وامروز را براي فردايي بهتر وسازنده آماده مي سازد.
کسب رتبه ......... درمسابقه ......... سال تحصيلي ......... يادواره عزت وافتخار حسيني راتبريک عرض مي نماييم وبرايتان ازخداوند مهربان دلي ازجنس بلور، به رنگ آسمان و وسعت دريا خواستاريم
شمع وجودتان تابنده ونورانيت دلتان پاينده
مديرآموزش و پرورش منطقه


متن لوح تقدیر درسی - مسابقات مدارس

تقديرنامه
هنر هديه ارزشمند الهي است
برادر .......... دانش آموز آموزشگاه ..........
اينک که باکوشش مستمر و استعانت از الطاف الهي مقام .......... در مسابقات .......... را کسب نموده ايد، به پاس زحمات و تلاش هاي جنابعالي، اين لوح يادبود حضورتان تقديم مي گردد
توفيق روزافزون شما را در پيشبرد فرهنگ غني اسلامي از خداوند متعال خواستاريم
دبير ......... مدرسه ........


مطالب مشابه :


متن تقدیرنامه دانش آموزی

متن تقدیرنامه دانش آموزی. تقدیرنامه دانشاموزی. نویسنده غلامرضا زهره منش در چهارشنبه ۱۶
تقدیر دانش آموزی

تقدیر دانش آموزی عضو محترم شوراي دانش متن لوح تقدیر از دانش آموز
متن تقدیرنامه های اداری

متن تقدیرنامه های سناد سامانه جامع دانش آموزی متن و فرم نرم افزار و امور مربوط
متن تقدیر نامه مسابقات قرآن

ایده های فرهنگی دانش آموزی; مطالب اخیر سلام بر پیامبر متن تقدیر نامه مسابقات
متن لوح تقدیر2

کیمیای دانش(زینتی) صندوق ذخیره متن تقدیرنامه فرهنگی و
نمونه لوح تقدیر ، ویژه ی دانش آموزان اول ابتدایی ، در پایان سال تحصیلی

نمونه لوح تقدیر ، ویژه ی دانش آموزان اول طراحی متن املای اول ی زبان آموزی
تجربیات مدون شده معلم کلاس چند پایه سوم و چهارم کم توان ذهنی

تدریس بودم، دو ماه از سال گذشته بود که دانش آموزی از شهر آبادان به متن تقدیرنامه
برچسب :