آموزش حل معادلات مرتبه اول کوپل شده در نرم افزار MATLAB

یکی از قابلیت های نرم افزار متلب نحوه حل معادلات ODE است این معادلات در متلب در دو محیط مختلف از این نرم افزار قابل انجام است. یکی در محیط اصلی و دیگری در محیط Simulink. در این پست نحوه حل معادلات ODE در محیط اصلی نرم افزار توضیح داده خواهد شد. به زودی و در پست های آتی نحوه حل معادلات ODE در محیط Simulink توضیح داده خواهد شد.

صورت مسلئه در شکل زیر نشان داده شده است.


Ode1.jpg

در ابتدا باید معادلات را به فرم برداری نوشت یعنی هر کدام از معادلات فوق به صورت یک مولفه بردار مانند شکل زیر در بیایند.


Ode2.jpg
گام اول:
نوشتن ام فایل تابعی برای عبارات سمت راست معادلات کوپل شده، دقت شود که به دلیل اینکه زمان به طور ضمنی مورد استفاده قرار گرفته شده است ت ام فایل مانند شکل زیر نوشته شده و تحت نام دلخواهی سیو شود. در زیر نحوه نوشتن ام فایل نشان داده شده است
Ode3.jpg
نکته مهم این است که اگر در معادلات پارامتر زمان به صورت ضمنی وجود ندارد تابع باید حتما به صورت تابعی از متغیرها و زمان نوشته شود. به دلیل اینکه زمان به صورت غیر ضمنی در معادلات وجود دارد.

گام دوم:

بعد از نوشتن تابع نوبت به حل تابع میشود. برای حل تابع باید یک بازه زمانی در نظر گرفته شود که ما در اینجا بین
[0،4]  در نظر گرفته ایم و مقادیر اولیه پارامترها نیز به صورت بردار وارد شود. که جزئیات در شکل نشان داده شده است.

گام سوم:
بعد از بدست آورد پارامترها که در قالب متغیرهای متلب t یک متغیر برداری یک ستونه که زمان را شبیه سازی میکند و y متغیر ماتریسی سه ستونه که هر ستون متعلق به تغییرات یک پارامتر بر حسب زمان است نوبت به رسم آنها میرسد که در شکل نحوه رسم هر سه و نحوه رسم یکی از آنها به تنهایی نشان داده شده است.

دانلود فایل MATLAB مسئله بالا
گذرواژه فایل :   www.mechanicsoft.ir

در صورت داشتن هرگونه سوال، مشاوره و درخواست به پروفایل مدیر سایت مراجعه نمایید.

Ode4.jpg


مشاهده نتایج

ترسیم هر سه پاسخ به صورت تابعی از زمان

Ode5.jpg
ترسیم پاسخ متغیر دوم به عنوان تابعی از زمان
Ode6.jpg

دانلود فایل MATLAB مسئله بالا
گذر واژه فایل:  www.mechanicsoft.ir

 در صورت داشتن هرگونه سوال مشاوره و درخواست پروژه به پروفایل مدیر سایت مراجعه کنید.

همه با هم در بالابردن سطح علمی ایران کمک کنیم
ایرانی شایسته است بهترین باشد.
مکانیک سافت


مطالب مشابه :


کلاس آواز در شیراز

کلاس آموزش آواز در شیراز بصورت آنلاین تدریس ردیف بصورت خصوصی و عمومی آقایان و بانوان
اخذ اجازه اقامت ایتالیا

تحصیل در دوستان واسه اجازه اقامت یادتون باشه ک درخواست مدت تدریس خصوصی
آموزش بدست آوردن پاسخ زمانی ورودی های مختلف در نرم افزار MATLAB - درس دوم

آموزش بدست آوردن پاسخ زمانی ورودی های مختلف در تدریس خصوصی و یا درخواست
آموزش حل معادلات مرتبه اول کوپل شده در نرم افزار MATLAB

تدریس خصوصی دروس مهندسی مکانیک در شیراز. مشاوره و درخواست تدریس خصوصی دروس
تدریس خصوصی طراحی و محاسبات ساختمان با نرم افزارهای Etabs & Safe

تدریس خصوصی طراحی و بصورت کاملا خصوصی در محل در ضمن میتوانید درخواست و سوالات خود
بررسی تماس در نرم افزار آدامز - قسمت اول (Contact restitution Adams View)

درخواست تدریس خصوصی دروس مهندسی مکانیک در شیراز. تدریس خصوصی دروس مهندسی مکانیک
تصاویر : ایران دهه ۴۰ به روایت تصویر

تصویردبیرفیزیک تدریس خصوصی فیزیک جدید در شیراز در از سگ عروس خانم درخواست
برچسب :