گروه بندی دروس دوره کارشناسی ارشد MBA

 

گروه بندی دروس دوره کارشناسی ارشد MBA

__________________________

برنامه دوره کارشناسی ارشد MBA شامل 58 واحد نیمسالی به شرح ذیل است :

الف- دانش زیر بنائی مدیریت 19 واحد

ب- دانش عملیات پنجگانه مدیران 15 واحد

ج- دانش یک حوزه تخصصی 21 واحد

د- پروژه کارشناسی ارشد 3 واحد

 

هدف دروس ارائه شده در هریک از گروه های مزبور به شرح زیر است:

الف- در گروه دروس مربوط به دانش زیر بنائی مدیریت، دانشجویان با زیرساخت های دانش مدیریت آشنا می شوند. این زیرساخت ها در زمینه های علوم اقتصادی، حسابداری، روشهای کمی در تصمیم گیری و بهینه سازی، سیستمهای اطلاعاتی، حقوق تجارت و ارتباطات قراردارد.

 

ب- در گروه مربوط به دانش عملیات پنجگانه مدیریت دانشجویان با مبانی نظری مربوط به عملیات اصلی مدیران آشنا می شوند. دانشجویان صرفنظر از گرایش تخصصی خود در این دوره کارشناسی ارشد لازمست با نظریات و تئوریهای موجود در حوزه عملیات اصلی همه مدیران شامل برنامه ریزی، کنترل، سازماندهی، مدیریت نیروی انسانی، رهبری و رفتار سازمانی آشنا شوند. در حوزه رهبری و رفتار سازمانی، روانشناسی و رفتار انسانی نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت.

 

ج- در گروه دروس مربوط به دانش یک حوزه تخصصی، دانشجویان با دانش و فنون یک حوزه تخصصی مدیریت به طور عمیقتر آشنا میشوند. امروزه با گسترش رشته مدیریت، هر یک از حوزه های تخصصی آن نظیر مدیریت عملیات، مدیر مالی و یا مدیریت استراتژیک حاوی نظریه ها و مطالب گسترده و عمیقی است که فراگیری همه آنها در یک دوره کارشناسی ارشد عملی و ضروری نیست. در واقع دانشجویان دوره کارشناسی ارشد با توجه به علاقه خود و امکانات مرکز آموزشی محل تحصیل خود میتوانند به طور عمیق فقط وارد یک حوزه تخصصی شود. لذا 21 واحد درسی در هر یک از ده حوزه تخصصی ارائه میشود. حوزه های تخصصی عبارتند از :

1- استراتژی 2- اقتصاد مدیریت 3- مدیریت بازاریابی 4- مدیریت تکنولوژی 5- مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی 6- مدیریت دینامیک سیستمها 7- سیستمهای اطلاعاتی مدیریت 8- مدیریت عملیات 9- کارآفرینی و 10- مدیریت مالی است.

علاوه بر ده حوزه تخصصی مزبور یک حوزه عمومی نیز در نظر گرفته شده است تا دانشجویان بتوانند با موافقت آموزش دانشکده ترکیبی از دروس دو یا چند حوزه را مطابق با نیازها و علایق خود انتخاب نمایند.

 

د- علاوه بر دروس تخصصی، دانشجویان موظف به انجام یک پروژه به ارزش 3 واحد در حوزه تخصصی خود میباشند. هدف از انجام این پروژه کاربرد دانش تخصصی کسب شده در ارتباط با یک مورد عملی است.

نظر به اینکه دانشجویان از گرایش های مختلف وارد این دوره خواهند شد، لذا برای موفقیت در واحدهای درسی مزبور میبایست در صورت ضرورت چند درس را به عنوان پیش نیاز اخذ نمایند. بدیهی است چنانچه درسی از دروس پیشنیاز در مقاطع تحصیلی قبلی اخذ شده باشد، در صورت موافقت دانشکده دانشجو از گذاراندن مجدد آن معاف خواهد بود.


مطالب مشابه :


نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی

مدیریت اجرایی - نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی - راهنمای کنکور
نمونه کارنامه رشته مدیریت دولتی سال 93

کارشناسی ارشد مدیریت(کلیه رشته ها) - نمونه کارنامه رشته مدیریت دولتی سال 93 - کارشناسی ارشد
نمونه کارنامه کارشناسی ارشد مدیریت رسانه 91

مدیریت رسانه - نمونه کارنامه کارشناسی ارشد مدیریت رسانه 91 -
کارنامه های ارشد مدیریت 86

کارشناسی ارشد مدیریت 91 (مدیران آینده) - کارنامه های ارشد مدیریت 86 - وبلاگ داوطلبان،علاقمندان
تاریخ و زمان ثبت‌نام آزمون (کنکور) کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

کارشناسی ارشد مدیریت(کلیه رشته ها) - تاریخ و زمان ثبت‌نام آزمون (کنکور) کارشناسی ارشد
گروه بندی دروس دوره کارشناسی ارشد MBA

کارشناسی ارشد مدیریت(کلیه رشته ها) - گروه بندی دروس دوره کارشناسی ارشد mba - کارشناسی ارشد
کارنامه های مدیریت دولتی

کنکور کارشناسی ارشد مدیریت 94(7+87) - کارنامه های مدیریت دولتی - وبلاگی برای داوطلبین کنکور
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد سال 1391 رشته مدیریت (گرایشهای مختلف)

بچه های مدیریت - نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد سال 1391 رشته مدیریت (گرایشهای مختلف) - - بچه
گفت و گو با رتبه 9 کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد مدیریت(کلیه رشته ها) - گفت و گو با رتبه 9 کارشناسی ارشد - کارشناسی ارشد منابع
برچسب :