بازارچه مرزی جوانرود

قدمت بازارچه مرزی جوانرود

 

زمانی که به گذشته می نگریم، چهره ی دیگری ازجهان را برابر خود می یابیم، درگذشته واحدهای عشیره ای، امپراتوری ، پادشاهی و خلافت ... زندگی اجتماعی را در بخش های مختلف جهان را مشاهده می کردیم . که در رأس هر کدام افرادی قرار می گرفتند، چه به صورت نفوذعشیره ای، وراثتی یا سرمایه ای. روابط تجاری ـ  سیاسی در بین این واحدهای اجتماعی سران این اقوام ها برای حمل و نقل کالاهای خاصی انتخاب می کردند. بعضی ازاین اشخاص برای حکومت کردن مبنای خدایی داشتند ولی امروزه مبنای انسانی پیدا کرده است. زمانی در تاریخ دوره ای از قحطی ـ سختی و دوری ازتمدن که از آن به دوره ی شوم و تاریکی یاد می شود، اما امروزه دوره ی تاریک تری در پیش رو داریم " بی اعتمادی ـ خود کشی ـ خود سوزی ـ اعتیاد ... ". کجایند دولت ها و ابرقدرتها ی  که به جای سر کوبی مردم بی گناه و بی دفاع برای نجات قشرهای فقیر به پا خیزند. این سازمانها ـ تشکلها ـ مجمع عمومیها ـ شورای امنیتها ـ سازمان خوار و بارهای جهانی در این برهه زمانی کجا پنهان شده اند. تاریخ از جمله دانش های ضروری و مهمی است که هر انسانی بدان نیازمند می باشد، بیشتر مردم به بر خورداری از اطلاعات تاریخی نیازدارند، در این میان تاریخ معاصرایران برای مردم ما از اهمیت ویژه ای بر خوردار است. زیرا به زمان ما نزدیک تر می باشد و بسیاری از جریانات امروزه اطراف ما بدان مربوط است. ملت کٌرد در طول تاریخ خود همیشه برای کسب آزادی و وطن پرستی تلاش نموده است. روستای ساروخان حدود3 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان جوانرود درمنطقه ای کوهستانی واقع شده است، جزومالکیت عبدالرحمان بیگ وکیل جوانرود، فرزندعبدالکریم بیگ قرارداشته است. روستای نامبرده به عنوان مرکز تجاری در زمان رژیم پهلوی درشمال غربی استان کرمانشاه مثل بازارچه ی پرویزخان در قصرشیرین رتبه ی اول کشوردارا بوده است. آن هم دربحران جنگهای دولت وقت واکثرعشایرین منطقه. که درسال 1321کٌل منطقه تحت کنترل سردارعشایرین بوده است. که برای اداره مناطق تحت نفوذ خود دارای  دیوانها ـ دارالشورا ـ مصلا ها ـ  پیک برها ـ  کدخدایان ـ مشاوران وجنگجویان ...  بوده اند.    سران عشایر براثرتحریم های اقتصادی و فشارهای سیاسی ـ اجتماعی به فکرارتباط وامرارمعاش مردمی که به صورت یک حکومت محلی اداره می شده است. که با رژیم پهلوی درگیر و در برابر نا عدالتیها مقاومت می کرده اند، با مسؤولین وقت عراق وارد مذاکره برای مبادله کالاهای تجاری می شوند که طرفین تعهدات امنیتی سرمایه گذاران منطقه را تضمین می کنند. حسین بیگ وعزیزبیگ وکیل به همراه چند تن ازسران عشایر به عنوان سفیران ومرزداران جوانرود که تا لاوران و انجیرک محل طوایف شجاع ایناخی و امامی ها وازطرف شرق تا مرز استانهای ایلام ـ کرمانشاه ـ سنندج با همکاری و همفکری دیگر سران آن مناطق تدابیرامنیتی خوبی بکارمی برند. تا تُجاران با خیال راحت کالاهای خود و مردم را جابجا کنند. به همین خاطر تاجران شهرهای کرکوک ـ سلیمانبه ـ بغداد ... و اکثر بازرگانان شهرهای ایران با بعضی ازتاجران طایفه بیدار دل زردویها در روستای ساروخان که بعنوان ( اتاق بازرگانی) وارد بستن قرارداد کالاهای مورد نظر خود می شده اند. اصولا مقامات دولتی یا وزیران کشورها این قراردادها را انجام می دهند. ولی درآن زمان سران عشایر و مشاورین مردم به این کارها میل می ورزیدند. برای راحتی واتراق کاروانهای تجاری در صفرترین نقطه مرزی ایران وعراق در لاوران ـ پولیج و در کنار رود خانه ی با صفای سیروان قهوه خانه ای به دستور سران عشایر که هم گمرگ و هم محل استراحت تُجار وکول بران وخرک داران بوده احداث می شود. اما جابجاکردن تمام اقلام بعد از این محل با تأمین کامل جانی ومالی توسط نیروهای پیشرو و سرداران منطقه انجام می گرفته است. که تا کنون این امنیت، احترام این حمل و نقل ها درذهن بزرگترها مانده است. همه اجناس در روستای ساروخان که مرکز اصلی کالاها بوده، داد و ستد می شده است. باز برای آسایش و رفاه سرمایه گذاران و همه افراد« خرکداران و مسافران » یک قهوه خانه زیبای به مسؤولیت ابراهیم خالدی و درویش فتح اله شکری ... به طور شبانه روزی مشغول به ایفای نقش به مهمانان و بازرگانان منطقه غرب کشور بوده اند اداره میشده است. کالاهای آن وقت اکثرا چای تک غزال و جفت غزال ـ پهلوان ـ  قماش ـ خرما و ... بوده است. بدون هیچگونه ابهامی در این بازارچه اسکان پذیربوده است. برای حمل این اجناس بیشتر توسط سواران ایل سنجابی که سر سواران لقب داشتنداز روستای ساروخان به مناطق دیگر بطور شبانه روزی و بدون هیچ ترس و اندوهی انجام می شده است، کسب و کار در منطقه تا بهمن ماه سال 1334 که مرکز بزرگترین فعالیتهای اقتصادی ـ فرهنگی تمام مردم اورامانات وحتی اولین مرز تجاری ایران و عراق بوده است. هرکسی به عنوانی و هرشخصی به واسطه ای مشغول کسب وکار بوده است، مردم این سامـان از نعمت آن بازارچه  بهره شایانی می برده اند. حتی ازعوارض وگمرکات اجناس برای مخارج فقرا ، قشون مبارزین محلی و دیوانسراها ... استفاده بهینه ای می شده است. متأسفانه این وضع به مشام دولت وقت نچسبیده و رژیم ستم شاهی وحلقه به گوش کشورهای استعمارگر امریکا و انگلیسیها ... به فکر ازبین بردن این بازارچه و حکومت محلی می افتند و با بستن پیمان و قـرار دادهـای ننگین و فرمایشی بغـداد به نخست وزیـری نوری سعید و با و ساطت مسـؤولین وقت الجزیـره بیـن دولت های ترکیه، ایران وعراق زمینه ای برای مقصود   شوم خودشان آماده کرده و مرزهای خود رابرای ورود و خروج مردم وکالاها ی تجاری می بندند. هم زمان با این قرادادها چند بار اقدام به غارت، حمله و بمباران مناطق جوانرود ، روانسرکمرمی بندند ولی اقدام رژیم  بی ثمر می ماند. عاقبت رژیم با تدابیرقبلی وبا استحکامات نیروهای زمینی 92 اهواز ـ 28 سنندج 7 کرمانشاه و هوا برداصفهان شروع به پیشروی درمناطق عشایری روانسر ـ جوانرود میکنند. ازچند نقطه حملات شدیدی انجام می گیرد، نیروی مهم خود را ازمسیر جاده سنجابی و روانسر درساعت 9 صبح روز 15 بهمن ماه سال1334 شروع به پیشروی می کنند. مردمی که قرن ها مرزدار وطن پرست و پاسبان مرزهای غربی ایران پهناوربوده اند. در زیر شدید ترین حملات دژخیمان برای سر کوبی اقشار ی بی دفاع ـ میدان آزمایش توانایی نیروهای خود قرارمی دهند. مردم ومبارزین پیشاپیش سنگرنشینان« کیکاوس بیگ رستمی ... » نامشان دردفتر خاطره ها ی تاریخ ماندگارمانده است به دفاع می پردازند. آنهم با کمترین امکانات دفاعی ـ پزشکی ـ دارویی. ساعت ها زیر توپخانه ها، بمب باران هواپیماها ، تانکهای زرهی دشمنان قرارمی گرفتند. دراین حملات کیکاوس بیگ رستمی در محل چوبداران «محل خرید و فروش احشام کنونی » در ورودی شهرجوانرود " سوری یر" زخمی و جان خود را از دست می دهد. در این جنگ بر اثر حملات توپ خانه و بمب باران هواپیماها دهها کشته ومجروح به جای گذاشته می شود. شهدای روستای زردویی « میرزا احمدقبادی ـ رابعه قبادی فر زندمیرزا محمدکریم ـ  محمدرحیم احمدی فرزنداحمد ـ مصطفی شهسواری فرزند ولی محمد ـ لیلی فتاحی فرزند فتاح ـ شاه پسند حیدری و احمد حیدری فرزند قادر ـ حسن عزیزی فرزند محمد ـ فاطمه و سارا فرزند محمد امین ـ زیبا فرزند محمد ـ حنیف اشر پور فرزندعبدالقادر ـ درویش قادرترکاشوند فرزند محمود ـ  شهناز قبادی(کودک 6ماهه) فرزند محمد صالح » البته عشایرین هم جانثارا خسارتهای جانی و مالی وحتی یک فروند هواپیما ی جنگی را درقریه کانی خیران روانسر ساقط و از بین می برند، بااین وصف جنگ حدود یک ماه ونیم درسرمای شدید که زنان، کودکان، سالخورده ها، ازترس بیماران و زخمی ها روزها به دره ها وکوه ها، وشبها به خانه ها پنها می بردند، باز با کمبود و نداشتن زراد خانه و مخزن الات جنگی و انبار مواد خوراکی و نداشتن افراد آموزش دیده کمک های اولیه برای امداد آسیب دیده گان ادامه داشته است، عاقبت بارازچه  دیرینه ساروخان که مثل بازارچه کنونی شهر تجاری ـ توریستی جوانـرود که هزاران نفربا صداقت ومهمان نوازی مشغول به فعالیتهای اقتصادی در استان کرمانشاه با بیشترشهرها وکشورهای قاره پهناور آسیا و اروپا ... می باشند مثمرثمر بوده است. آری دیاری که حمد الله مستوفی هم به عنوان منطقه ای آزاد و مستقل نام برده است، با تاریخی زرین در مشارکت در جریانهای سیاسی ـ اجتماعی کشوری و خارج کشوری با علما ، ادبا ، شعرا و سردارانی متفکر چون غلام حسین خان اردلان برادر زاده سردار رشید یکی از سرداران بزرگ ملی جاف ها ی کردستان چندین سال برای احقاق حقوق کردها ایران مبارزه و تلاش بسزای تا سال  1300 داشتند به شدت در بین عشایر برای گرایش نهضت ملی شدن صنعت نفت با همدلی و همفکری سردار عشایران مشهور « محمد بیگ وکیل غلام حسین خان و ده ها نفر از سردارانی که همیشه به عنوان دارالشورا ازاکثرطوایف انتخاب شده بودند ودرهمه ی برهه های حساس مشکل گشای جریانهای حاد بوده اند، به نمایندگی احاد مردم  برای همکاری و پشتیبانی کابینه دکتر مصدق به تهران رفته وبعد از ساعت ها گفتگو در منزل محمد مصدق می مانند، متاسفانه خبر کودتای ننگین 28 مرداد 1332 توسط حکومت وقت ودست نشانده آمریکا وکشور بریتانیا به نخست وزیرمی رسد و نقشه ی سرداران جاف جوانرود باطل می گردد. سران با تیز هوشی از خانه دکتر خارج و به منطقه بازمیگردند. متاسفانه تمام این رشادتها وبه ثمررساندن بازارچه دیرینه ساروخان با تاریخی قدیمی وماندگارازسال 1321 شروع به فعالیتهای عظیمی درحیطه معاملات مستقیم و غیر مستقیم ودرسال1334به بعد ازدرجه اعتبار تجاری توسط رژیم ملحد شاهنشاهی ساقط میگردد. اما همین نهضت های مردمی نقش ونگاره های فکری و دلاوریها باعث شده است که مردم غیوروسلحشور اورامانات مخصوصا مردم قلعه جوانرود درتاریخ معاصر ایران مورد توجه خاصی قرار گیرد، براستی تمدن هرملتی مجموعه ای ازدست آوردهای مادی و معنوی است که ثمره تلاش های فکری ـ علمی ـ فردی و اجتماعی آن جامعه می باشد، درحیات ملتها فراز و نشیبهای وجود دارد که برآیند کنش و واکنشهای داخلی و خارجی است. و در سیر تاریخ اقوام  پیروزیها وشکستهای را می توان دید که ناشی ازعملکرد آن قوم ها و چگونگی تشخیص مسؤلیت تاریخی و وجود نیروهای باز دارنده می باشد.

 

برگرفته از http://www.hedayatghaderi.blogfa.com/


مطالب مشابه :


فرماندار جوانرود: ستاد تنظیم بازار برنحوه ارایه مایحتاج عمومی مردم نظارت بیشتری داشته باشد

فرماندار جوانرود: ستاد تنظیم بازار برنحوه ارایه مایحتاج عمومی مردم نظارت بیشتری داشته باشد
ستاد تنظیم بازار درآستانه نوروز بر ارایه مایحتاج عمومی مردم بیشتر نظارت کند

آفتاب جوانرود - ستاد تنظیم بازار درآستانه نوروز بر ارایه مایحتاج عمومی مردم بیشتر نظارت کند
کوبانی

جوانرود - کوبانی - به نام خداوند بزرگ و ورود به سایت بازار جوانرود : وب سايت
کرمانشاه - جوانرود

محفل غم - کرمانشاه - جوانرود بر خرابه‌هاي الاني، قلعه و مسجد، بازار و مدرسه ساخته است.در
پس از باران

محمد حسین حیدری - جوانرود - پس از باران سایت بازار جوانرود. سایت شهرداری
پاییز

جوانرود - پاییز - به نام خداوند بزرگ و ورود به سایت بازار جوانرود : وب سايت
دانلود سریال عمر فاروق رضی الله عنه

جوانرود - دانلود سریال عمر فاروق رضی الله عنه - به نام خداوند بزرگ و دانا
بازارچه مرزی جوانرود

جوانرود - بازارچه مرزی جوانرود - به نام خداوند بزرگ و ورود به سایت بازار جوانرود :
در ایام نوروز 840 مورد بازرسی ار واحدهای صنفی جوانرود انجام گرفت است

آفتاب جوانرود باعرضه انواع کالااز قبیل مایحتاج عمومی مردم نقش موثری در تنظیم بازار
هیچ کالای در استان کرمانشاه حق افزایش قیمت نخواهد داشت

نگاه جوانرود فتاح پور در نشست تنظیم بازار شهرستان جوانرود به نظارت وبازرسی ها از واحد
برچسب :