13 شغل در رشته حسابداري و ميزان حقوق هر يك


اين پست ها و مشاغل مختلف مالي عبارتند از :

عنوان شغلي ميزان تحصيلات سوابق كاري حداقل حقوق حداكثر حقوق
كمك حسابدار فوق ديپلم يا ليسانس حسابداري زير 5 سال 600 هزار تومان 800 هزار تومان
حسابدار ليسانس حسابداري 5 سال 800 هزار تومان 200 / 1 ميليون
حسابدار مالي ليسانس حسابداري 5-7 سال 1 ميليون 1/5 ميليون
حسابدار صنعتي ليسانس حسابداري 5-7 سال 1/5 ميليون 2 ميليون
حسابدار فروش ليسانس حسابداري 5-7 سال 800 هزارتومان 1 ميليون
حسابدار انبار ليسانس حسابداري 5-7 سال 800 هزار تومان 1 ميليون
حسابدار ارشد ليسانس يا فوق ليسانس حسابداري 5-7 سال 1/200 1/700
رئيس حسابداري ليسانس يا فوق ليسانس حسابداري 10 سال 1/800 2/500
مدير مالي فوق ليسانس حسابداري 10-15 سال 4 ميليون 6 ميليون
معاونت اداري و مالي فوق ليسانس يا دكترا حسابداري 10-15 سال 7 ميليون 12 ميليون
حسابرس داخلي فوق يا ليسانس حسابداري 10 سال 2 ميليون 3 ميليون
سرپرست حسابرسي فوق يا ليسانس حسابداري 10 سال 3 ميليون 3/5 ميليون
مدير حسابرسي داخلي فوق يا ليسانس حسابداري 10 سال 3/5 ميليون 4 ميليون


مطالب مشابه :


8 شـغـل پـولـسـاز دنـیـا

حسابداری - حسابرسی - کارشناسی ارشد - 8 شـغـل پـولـسـاز دنـیـا - به نام خدای حسابگر-حسابساز
شغل حسابداری در زمره‌ی مشاغل كارگری محسوب نمی‌شود.

حسابرسی و حسابداری و مشاوره مالیاتی - شغل حسابداری در زمره‌ی مشاغل كارگری محسوب نمی‌شود.
حق شغل و شاغل معلمان

حسابداری و حسابرسی و مدیریت - حق شغل و شاغل معلمان - به حساب خود برسید قبل از آنکه به حسابتان
13 شغل در رشته حسابداري و ميزان حقوق هر يك

حسابداری - حسابرسی - کارشناسی ارشد - 13 شغل در رشته حسابداري و ميزان حقوق هر يك - به نام خدای
حسابداری

١ - تعریف عملیاتی شغل : و با حوصله باشد تا بتواند موارد مبهم در امر حسابرسی و حسابداری را
بروشور شغل دبیری

حسابداری - بروشور شغل دبیری - سازمان حسابرسی; انجمن حسابداران خبره
شغل حسابداری

مطالعات مالی Muhasebe - Finansman - شغل حسابداری - حسابداری و مدیریت مالی
پنج نكتة كليدي جستجوي شغل

حسابرسی و حسابداری بنابراين چنانچه مداركي از اين قبيل داريد و با شغل مورد نظرتان به نوعي
حسابرس

مقالات حسابداری و مقالات حسابرسی( pacu ) - حسابرس از آنجا که انتخاب شغل از
برچسب :