بخشنامه حداقل مزد سال 87

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

بخشنامه

 

شورايعالي كار با حضور نمايندگان سه گروه (دولت، كارفرمايان و كارگران) در جلسه مورخ 22/12/86، پس از بحث و بررسي راجع به تعين حداقل مزد سال 1387، در اجراي ماده 41 قانون كار با درنظر گرفتن مصالح كارگران در انطباق هر چه بيشتر ميزان درآمد آنان با سطح معيشت و هم چنين با  توجه به مقتضيات بنگاه هاي توليدي و كارفرمايان و شرايط اقتصادي جامعه موارد زير را با اتفاق آرا مورد تصويب قرار داد.

 

  1. از اول سال 1387 حداقل مزد روزانه با نرخ يكسان براي كليه كارگران مشمول قانون كار (اعم از قرارداد دائم يا موقت) مبلغ 73200 ريال(هفتاد و سه هزار و دويست ريال) تعيين مي گردد. همچنين از اول سال 1387 ساير سطوح مزدي نيز روزانه 5 درصد مزد ثابت يا مزد مبنا (موضوع ماده 36 قانون كار) باضافه روزانه 9150 ريال به نسبت آخرين مزد در سال 1386 افزايش مي يابد در صورتيكه با اين افزايش مزد روزانه كارگر كمتر از 73200 ريال شود ملاك همان 73200 ريال است.
  2. به كارگراني كه در سال 1387 داراي يكسال سابقه كار شده، و يا يكسال از دريافت آخرين پايه سنواتي آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ 1250 ريال نيز به عنوان پايه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره1: پرداخت مبلغ مربوط به پايه سنواتي كارگران مشمول طرح هاي طبقه بندي مشاغل مصوب وزارت كار و اموراجتماعي با در نظر گرفتن رقم فوق الذكر براي گروه يك با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامي توسط اداره كل نظارت بر نظام هاي جبران خدمت صورت مي گيرد.

تبصره 2: به كارگران فصلي به نسبت مدت كاركردشان در سال 1386، ميزان مقرر در اين بند (يا تبصره يك آن حسب مورد) تعلق خواهد گرفت.

  1. براي تأمين كالاهاي موضوع بن كارگري در سال 1387 بابت هر كارگر (اعم از متأهل يا مجرد) ماهانه مبلغ 100.000 ريال توسط كارفرما بايستي اختصاص يابد كه نحوه پرداخت اين مبلغ مطابق روال سال گذشته (1386) خواهد بود.
  2. ضوابط مربوط به چگونگي نحوه اعمال افزايش مقرر در بند 1 و تبصره يك بند 2 در كارگاه هايي كه داراي طرح طبقه بندي مشاغل مي باشند و نيز در مورد كارگران كارمزدي و هم چنين چگونگي ارتقاء طبقه شغلي به موجب دستورالعمل هاي  اداره كل نظارت بر نظام هاي جبران خدمت خواهد بود.
  3. مقررات اين مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجوياني كه در در ايام تعطيلات تابستاني در سال 1387 به طور موقت در كارگاه اشتغال مي يابند نخواهد شد.
  4. واحدهاي مشمول قانون كار به منظور ايجاد رابطه هر چه بيشتر مزد و مزايا با بهره وري و توليد و ايجاد انگيزه بيشتر دربين كاركنان خود، علاوه بر اجراي اين مصوبه مي توانند نسبت به افزايش و برقراري مزايا در قالب موافقت نامه هاي كارگاهي و پيمان هاي دسته جمعي و پس از تأييد وزارت كار و امور اجتماعي اقدام نمايند.

 

                                                                              سيد محمد جهرمي

 

 

 


مطالب مشابه :


بخشنامه حداقل دستمزد سال 86

بخشنامه حداقل دستمزد سال 86 نحوه پرداخت بن و محاسبه دستمزد سال 86 کارگران که در حقوق
میزان حداقل حقوق و مزایای سال 1390

میزان حداقل حقوق و مزایای سال 1390 . حداقل دستمزد روزانه درسال ۱۳90:
جدول حداقل حقوق سالهای 90 الی93و پاره ای از قوانین کار

جدول حداقل حقوق سالهای 90 افرادی که حقوقشان در سال 93 بالاتر از حداقل بوده بطریق
جدول تغییرات ۱۳ساله دستمزد کارگران/ارزش دلاری و سکه ای دستمزد کارگران

حداقل حقوق سال 92 معادل 487 هزار دلاری حداقل دستمزد سال 92 معادل سال 86 شده است و اگر این
آخرين بخشنامه در مورد افزايش حقوق و دستمزد 1386

بدينوسيله آخرين تغييرات سطح دستمزد، حق بيمه و ماليات حقوق كاركنان براي سال حداقل دستمزد
حد اقل حقوق کارمندان دولت در سال 91

۱۱- حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه تصویب نامه هیات وزیران در خصوص ضریب حقوق سال ۱۳۹۱ شماره
جزییات افزایش حقوق فرهنگیان در سال تحصیلی جدید اعلام شد

سالانه بر مبنای آخرین حقوق سال 86 حداقل و حداکثر حقوق مستخدمان شاغل و بازنشسته
حداقل حقوق سال 1385

به ازاي هر اولاد 10‌درصد حداقل حقوق بنابراين حداقل دريافتي كارگران در سال 85، حداقل
محاسبه حق اولاد در بخش خصوصی و دولتی

عائله مندي در بخش دولتي 70% × ضريب سالانه × حداقل حقوق مبنا . هزينه سفر يك كيلومتر در سال 86
بخشنامه حداقل مزد سال 87

در جلسه مورخ 22/12/86، پس از بحث و بررسي از اول سال 1387 حداقل مزد روزانه با نرخ حقوق کار
برچسب :