مشاهیر بوشهر 6

 

نام:سید محمد صادق

 نام خانوادگی :  مهدوی

تاریخ تولد : سال 1327 هجری شمسی

محل تولد : سعد آباد دشتستان


سوابق تحصیلی

دیپلم متوسطه طبیعی – دبیرستان فرجی برازجان – سال 1344

لیسانس علوم اجتماعی – دانشگاه تهران – سال 1348

فوق لیسانس جامعه شناسی – دانشگاه وین – وین اطریش – سال 1974

دکترای جامعه شناسی – دانشگاه وین – وین اطریش – سال 1977


سوابق علمی
تاریخ عضویت در هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی : سال 1356 هجری شمسی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
استادیار دانشگاه شهید بهشتی - سال 1356

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی - سال 1366

استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی - سال 1377

استاد نمونه دانشگاه آزاد اسلامی - سال 1369

استاد نمونه دانشگاه شهید بهشتی - سال 1375

استاد نمونه وزارت علوم و تحقیقات و فناوری - سال 1379


سوابق اجرایی


مسئول دفتر انتشارات و تامین منابع درسی دانشگاه شهید بهشتی – 7/12/1359
سرپرست دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی – 24/1/1360

معاون آموزشی دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی – 18/3/1360

قائم مقام معاونت آموزشی و دانشجویی و مدیرکل آموزش دانشگاه شهید بهشتی 16/5/1364

رییس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی – 16/6/1365

مدیر مرکز چاپ دانشگاه شهید بهشتی – 31/5/1369

معاون آموزشی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شمال – 26/7/1369

معاون اداری و مالی دانشگاه شهید بهشتی – 28/8/1370

معاون آموزشی دانشگاه شهید بهشتی – 24/12/1372

قائم مقام ریاست دانشگاه شهید بهشتی – 6/6/1373

مشاور ریاست عالی دانشگاه آزاد اسلامی- 1/7/1378

رییس منطقه دوازده دانشگاه آزاد اسلامی- 28/4/1386

تالیفات » مقالات

مسائل اجتماعی و فرهنگی یزد – سال 1359 – انتشارات جهاد دانشگاهی
مسائل اجتماعی و فرهنگی زارچ یزد – سال 1359 - انتشارات جهاد دانشگاهی
مسائل اجتماعی و فرهنگی اشکذر یزد – سال 1359 – انتشارات جهاد دانشگاهی
مسائل و مشکلات ساختاری فرهنگ کهنوج – سال 1359 – انتشارات جهاد دانشگاهی
سه نگرش در جامعه شناسی - سال 1363 – مجله دانشگاه انقلاب
پژوهشی درباره مشکلات پزشکان زن – سال 1373 – نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی
بررسی عوامل موثر در انحرافات اجتماعی - سال 1373 – نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی
تاریخچه پیدایش و سیر تکوینی جامعه شناسی خانواده – سال 1377 - نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی
سنجش پایبندی دینی دانشجویان – سال 1378 - نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی
فرزندسالاری – سال 1381 - نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی
مطالعه جامعه شناختی تاثیر فوت پدر بر آسیب های اجتماعی نوجوانان- سال 1381 - نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی
فرزندسالاری – پاییز سال 1381 – پژوهش نامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی – دکتر محمد صادق مهدوی و مهدی غنیمتی
بررسی ساختار توزیع قدرت در خانواده – سال 1382 – نشریه مطالعات زنان - دانشگاه الزهراء
خوانش اعتقادی اشتغال زنان – سال 1383 – ماهنامه علمی و فرهنگی و اجتماعی زنان – دکتر محمد صادق مهدوی

تحلیل نظریه کنش ارتباطی هابرماس - بهار سال 1385 – فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال – دکتر محمد صادق مهدوی و محمد مبارکی

تاملی بر اختلافات پارادایمی روش های کمی و کیفی در علوم اجتماعی – بهار سال 1386 – ویژه نامه جامعه شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانگاه شهید بهشتی - دکتر محمد صادق مهدوی و منصور شریفی

جفری الگزندر ، از اثبات گرایی تا نظریه فرهنگی – تابستان سال 1386 – پژوهش نامه علوم اجتماعی گرمسار- دکتر محمد صادق مهدوی – حسین اکبری

هویت یابی جوانان در محیط های مجازی - پاییز و زمستان 1386 - فصلنامه مطالعات فرهنگی - شماره پنجم - دکتر محمد صادق مهدوی - حسین اکبری


تالیفات » طرح های پژوهشی

مشکلات و مسائل مهاجرین جنگ تحمیلی – سال 1364 – جهاد دانشگاهی
آشنایی با مشکلات ساختاری شهرستان جیرفت – سال 1365 - انتشارات جهاد دانشگاهی
عوامل موثر بر رضایت زن و شوهر – سال 1374 – دانشگاه شهید بهشتی
مشکلات ازدواج جوانان – سال 1376– دانشگاه شهید بهشتی
مطالعه موانع و مشکلات ازدواج جوانان در شهر تهران – سال 1376 – دانشگاه شهید بهشتی
عوامل اجتماعی- فرهنگی موثر در بهبود کارایی سیستم فضایی – سال 1376 - دانشگاه شهید بهشتی
بررسی سلسله مراتب ارزشها در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
آسیب شناسی فرهنگی دانشجویان - سال 1377 – دانشگاه آزاد اسلامی
بررسی علل رضایت و نارضایتی بیمار از پزشک – سال 1377 – فرهنگستان علوم پزشکی شهید بهشتی
سنجش پایبندی دینی دانشجویان – سال 1378 - دانشگاه شهید بهشتی
بررسی رضایت بیمار از پزشک – سال 1378 – فرهنگستان علوم پزشکی
شکایت بیماران از پزشک – سال 1378 – فرهنگستان علوم پزشکی
آسیب شناسی فرهنگی دانشجویان - سال 1380 – دانشگاه شهید بهشتی
پیدایش فرزندسالاری در ایران – سال 1381- وزارت علوم تحقیقات و فناوری
موانع و مشکلات اشتغال زنان در بخشهای دولتی – سال 1381 - مرکز مطالعات زنان نهاد ریاست جمهوری
نظرسنجی هفتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در سطح کشور – سال 1383 – دانشگاه آزاد اسلامی
نظرسنجی نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سطح کشور – سال 1383 – دانشگاه آزاد اسلامی

منبع:www.ebo.iau.ir


مطالب مشابه :


اعلام نمرات سیستم اطلاعاتی مدیریت(جهاد دانشگاهی اشکذر)

سید محمد طباطبایی بافقی - اعلام نمرات سیستم اطلاعاتی مدیریت(جهاد دانشگاهی اشکذر) - اقتصاد و
دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت جهانگردی در کنکور سال 1391

موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی یزد-اشکذر: 9- موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی یزد-اشکذر: 8:
تعاریف بازده پرتفوی

جهاد دانشگاهی ایران انجمن حسابداری خبره وبلاگ دانشجویان حسابداری جهاد دانشگاهی اشکذر
مشاهیر بوشهر 6

مسائل اجتماعی و فرهنگی اشکذر یزد – سال 1359 – انتشارات جهاد دانشگاهی
برخی سایت های روستا های مجاور (بخش خبری )

اشکذر شهرداری ندوشن فاطمه جعفری سلمانی ندوشن ندوشن تبار اندراحوالات جهاد دانشگاهی اشکذر
برچسب :