چند شعار بهداشتي در خصوص سيگار

-دود سيگار شامل 4000 ماده با اثار انتي ژني، جهش زايي، سرطان زايي و ضد سلولي است.

 -ميزان ضرر رساني قليان 40 برابر سيگار است . برخي امارها حاكي از ان است كه خطر يك ساعت استعمال قليان 200 برابر سيگار است.

 -هر فرد سيگاري خطر ابتلاء به سكته قلبي را براي خود 5 برابر و براي اطرافيان 2 برابر مي كند و هر چه مقدار و مدت مصرف دخانيات بيشتر باشد اين خطر بيشتر است.

-   يك سال پس از ترك سيگار خطر بيماري هاي قلب و عروق نصف مي شود .و 15 سال پس از ترك خطر نسبي مرگ ناشي از بيماري قلبي به حد افراد غير سيگاري مي رسد ، تپش قلب و افزايش فشار خون الز اثرات قلبي زود رس استعمال دخانيات است.

-   استعمال سيگار به تنهايي خطر بيماري قلبي و عروقي را بطور متوسط 2 برابر مي كند.سيگار عامل 21% بيماري هاي قلبي كشنده است.

-   سيگاري ها در دهه سوم و چهارم زندگي خود 5  برابر ديگران احتمال ابتلاء به حمله قلبي رادارند.

-   اگر كسي حتي با 1% از دود سيگار يك فرد سيگاري مواجه شود خطر بيماري قلبي در او 20-10% افزايش مي يا بد.

-   دود سيگار مرگ و مير ناشي از بيما ري هاي قلبي را براي همسران و فرزندان افراد سيگاري 3/1 برابر ميكند.

-         سيگاري ها 4 برابر ديگران در معرض سكته مغزي هستند.

 


مطالب مشابه :


چند شعار بهداشتي در خصوص سيگار

فعالیت های بهداشت محیط و مهندسی بهداشت - چند شعار بهداشتي در خصوص سيگار - Environmental health activities and
شعار هاي آموزشی بهداشت حرفه ای :

ســــــــــــلامت شـــــــــــاغلیـن - شعار هاي آموزشی بهداشت حرفه ای : - درباره بهداشت
هفته سلامت 94

هفته سلامت: 7-1 ارديبهشت 1394 شعار بهداشتي سال: «ايمني غذا»، از مزرعه تا سفره شعار هفته سلامت:
مناسبت های بهداشت مدارس

دستورالعمل اجراي برنامه مناسبت‌هاي بهداشتي - ناحيه/منطقه باید مدارس را به سمت شعار
شعارهای بهداشتی

هركس خود مسئول سلامت خودش است با ارتقاء آگاههاي بهداشتي سلامت خود و جامعه را تضمين
روز جهانی بهداشت

جهاني بهداشت، مراسم روز جهاني بهداشت، با تمركز روي يك موضوع مهم بهداشتي توسط شعار سال
برچسب :