بازی های ضرب، جمع و تفریق و...

سایت آموزش مجازی پویا بازی های ریاضی ، علوم و فکری و سرگرمی  جهت دانش آموزان مقطع ابتدایی و راهنمایی تدارک دیده است. برای سهولت دسترسی به این بازی ها ، بر روی هر تصویر کلیک کنید تا بازی دلخواه را دانلود نمایید:

بازی های ریاضی:

khers.2721938e-156c-4c1f-b810-061bfb39c0

بازی خرس خوابالو برای تمرین ضرب

amozesh-zarb.22629634-f6e7-41e4-9388-9a4

بازی آموزشی ضرب


Cave.369f48d8-1abf-4c9f-989d-6668ee73504

بازی غار تقسیم برای تمرین تقسیمBasketbal.5caeec40-c53f-42c0-8c8d-922fc8

تمرین تقسیم

FiveFrame_Image.00b6f85e-614a-4120-87ac-

یک بازی مفهومی برای یادگیری مفهوم شمارش

Tam%20and%20Jery%20PIC.9ce10745-9bb9-4d5

بازی تام و جری برای تمرین جمع

edgemoor.a3b9e0d9-eb9b-4f86-88b2-1b14719

دهکده مشکلات ریاضی

apples_Pic.85fd606c-e0e3-48c5-97a5-5ab95

سیب ها و چهار عمل اصلی

Base%20Guard.e0e3d227-a03e-4a6e-bdc7-b9a

بازی نگهبان پایگاه برای تمرین ضرب و تقسیم

speed.0d457082-eb50-4474-85b5-5befc8a121


بازی ماشین سرعت  برای تمرین ضرب و تقسیم


Tofang1.7e1f7202-3260-4b49-9a4c-5c7413ee

بازی تقسیم طلایی برای تمرین ضرب و تقسیم

boy.acb1e172-5c2e-4786-b558-458990b507e4

بازی  فوق العاده مفهومی برای تمرین کسر ، درصد


game_masahat.aa3a02e9-3084-42f1-8f30-84a

بازی مساحت برای دانش آموزان سوم ابتدایی به بالا


مطالب مشابه :


افتتاح نمايندگي آموزش و پرورش بخش هاي پلان دشتياري وزرآباد كنارك

آموزشی - افتتاح نمايندگي آموزش و پرورش بخش هاي پلان دشتياري وزرآباد كنارك - متوسطه اول - آموزشی
برای کلاس ششم

سامانه یکبارچه وزارت آموزش وپرورش. کارمند امور اداري وتشكيلات دشتياري. وبلاگ
پیک نوروزی دانش آموزان سوم

خبر نامه آموزش وپرورش امور اداري وتشكيلات دشتياري. وبلاگ
تفاوت تطبیق درحکم آموزش وپرورش ماجرای یک بام دوهوا است

نگین مغان - تفاوت تطبیق درحکم آموزش وپرورش ماجرای یک بام دوهوا است - - نگین مغان
بازی های ضرب، جمع و تفریق و...

سامانه یکبارچه وزارت آموزش وپرورش. امور اداري وتشكيلات دشتياري. سایت آموزش مجازی پویا
برچسب :