خاریدن مغز یک عاقل

در دنیایی که دوقلوها سر نوشیدن از پستان راست مجادله میکنند جایی برای کسانی که چرخ دستی زندگیشان را حل میدهد نیست. لبم از سرما ترک برداشته و دقدقه های گوشه مغزم را میخارد. با ناخن بلند انگشت کوچک، پیادرو توی گوشم زن تکیه داده به چراغ راهنما را فریاد میکند. دستهایش را از لای مانتو توی جیبهای جلوی شلوارش فرو کرده و به ماشینها خیره شده، لاک و رژ صورتی تحریک کننده، چراغ قرمز شد چراغش سبز است. خواهرش تقاطع بعد ایست. سرش را به تیر تکیه داده تا چراغ سبز شود. نگاه میکنم رد میشوم، چیزی شبیه خدا توی سینه ام تیر میکشد. به دیوار کهنه تکیه دادم. دستم را روی سینه چپم فشار میدهم. چراغ راهنمایی بدنش را دو نیم کرده، چند قده مختلف بدنم هرمون ترشح میکنند. پاهایش را با فاصله دو طرف میله قرار داده، این پوزیشن نفس آدم را بند می آورد. باید سلام کنم به ماهی که از وسط دو نیم شده، مقابلش ایستاده ام و نگاهش میکنم. لبخند زدم. اخم کرد «بازار گرمی» لابد میخواد بگه چه مرگته؟ شایدم منتظره کارتم و از جیبم در بیارم و ببرمش « اونجا »

دوست دارم. همه دوست دارند که همینجا برایمان با میله برقصد. گوشه همین تقاطع، وسط شهر میله را ببوسد و پای راست را دورش حلقه کند. چرخی بزند و روی پاهایش بنشیند. شلوار استرچ تنگ . . .

یک سنگ از گوشه پیادرو برداشتم و به چراغ سبز پرتاب کردم.شکست، خیابان بهم ریخت، صدای بوغ، همیشه دیوانگی های من و دنیای لعنتی شهر را بهم میریزد. توی شلوغی و صدای بوغ خودروی سفید شیشه سیاه زن را برد. لابد دست رانند روی یک قده سرطانی میلغزد. توی پستان راست

یک دیوانه وسط این همه عاقل سخته، سخت

همین روزهاست که از انتهای این دنیا بی افتم. این که رفت مثل هزار تا مثل خودش که صداشون از ته چاه می آد. یک قطره اشک از چشم زمین میچکد اما چیزی از کثیفی اش کم نمیشود. پس مانده لقاحی کثیفیم، من و این. انتهای این زندگی بدون فعل و شیرین تر از لرزشهای آخر است. نفس نفس نزده از خستگی های رقص میله رفت. استیج «تقاطع» را بدون خودش خالی گذاشت. چراغ سر گیجه گرفته

فعلا که در دیزی باز مونده و گربه ها دورش جمعا، باش تا ببینیم چی پیش می آد.


مطالب مشابه :


بهترین مدل های دکوراسیون داخلی برای منزل - قسمت 4

بهترین مدل های دکوراسیون داخلی برای منزل آبمیوه ، بستنی ، پیتزا ، اغذیه فروشی های
دکور مغازه دکور فروشگاه دکور دفتر و دکور خانه

تزیینات دکوراسیون داخلی دکوراسیون خانه
همین سه شنبه ريحانه اعدام میشود !

ریحانه جباری، متولد ۱۳۶۶، طراح دکوراسیون داخلی یک شرکت تبلیغاتی و دکوراسیون بستنی فروشی
نیازمندیهای بهار رحمت: ایش کاغاذی/ کارنما / job paper / شماره 1482/ چهار شنبه 20/12/93

به چند نفر نیروی کار ساده آقا جهت همکاری در امور دکوراسیون داخلی بستنی فروشی داخلی و
دوست خوب من

یک مشت اشک پشت مردانگی پنهان شده، تصویر یک ایستگاه تشنه و بستنی فروشِ فروشی
مشاوره و راه اندازی کافی شاپ و ...

انتخاب مکان مناسب ، طراحی کلی بنا ، نما ، دکوراسیون داخلی و بستنی ( دوشنبه بستنی فروشی
خاریدن مغز یک عاقل

یک مشت اشک پشت مردانگی پنهان شده، تصویر یک ایستگاه تشنه و بستنی فروشِ فروشی
بستنی

را دایر کرد و این کافه تریا و بستنی فروشی با دکوراسیون جالب داخلی شیر
برچسب :