مطالبی در مورد فیوزها:

مطالبی در مورد فیوزها:

گاهي يکي از سيستم هاي الکتريکي خودرو  کار نمي کند مانند بوق،برف پاکن، چراغ هاي ماشين،برق پشت صفحه آمپر،کار نکردن ضبط ماشين و غيره.... و گاهي برق کلي ماشين قطع مي شود. در پرايد يک فيوز اصلي داريم که با باز کردن کاپوت جلوي ماشين در قسمت راست ماشين بالاي سر باتري بوده و به شکل زير مي باشد.

39584178405571587105.jpg

هر کدام از این سیمها فيوز قسمتی بوده و برق کلي ماشين از اينجا قطع و وصل مي شود بعضي وقتها که چراغ چک موتور در صفحه آمپر روشن شده و علت فنی در ماشین شما نیست(ایراد فنی مانند پاره شدن تسمه دینام باعث روشن شدن چراغ چک شده و با تعویض تسمه دینام چراغ چک هم خاموش خواهد شد)و فقط کد خطاي کامپیوتری آن مي باشد شما ميتوانيد با جدا کردن فيوز وسطي(سيم وسطي)و وصل مجدد آن سيستم کامپيوتري آن را ري استارت کنيد با ری استارت کردن آن چراغ چک  خاموش خواهد شد.

92530241086731706859.jpg

فيوزهاي فرعي ديگری هست که برق قسمتهاي مختلف از آن تقسيم مي شود و این فیوزها در قسمت سمت چپ غربيلک فرمان و مقداري پايين تر از آن قرار دارد (شکل بالا)براي تعويض  و دانستن فيوز سوخته شده شما مي توانيد يک کپي از جدول جعبه فيوزها به تفکيک مصرف آمپر و رنگ آنها  از شکل زیر در خودرو خود داشته باشيد و با مواجعه شدن با مشکل با کمک اين جدول مي توانيد موقعيت فيوز سوخته شده را در جعبه فيوز پيدا کنيد و نسبت به تعويض آن اقدام کنيد

99645280842425911562.jpg

براي تعويض فيوزها اين نکات را رعايت کنيد:

1- سوئيچ استارت را ببنديد و همه تجهيزات برقي را خاموش کنيد.

2- در جعبه فيوز را باز کرده و با توجه به جدول راهنما،به دنبال فيوز معيوب بگرديد.

3- انبرک قرار گرفته در جعبه فيوز را خارج کنيد و به کمک آن فيوز معيوب را از جاي خود بيرون بکشيد فيوز سوخته از قطع بودن سيم آن قابل تشخيص است.

4-فيوز سوخته را با يک فيوز مشابه يا ضعيف تر تعويض کنيد توجه کنيد حتما از فيوز هم ظرفيت و نوع يکسان جهت تعويض فيوز سوخته استفاده نمائيد. استفاده از فيوز با ظرفيت بالاتر از حد مجاز ممکن است باعث بروز خسارت يا حتي آتش سوزي شود.حتي بصورت موقتي نيز،از سيم به جاي فيوز استفاده ننمائيد.اين عمل مي تواند باعث صدمه ديدن سيم کشي يا حتي آتش سوزي گردد.اگر فيوز تعويضي مجددا سوخت،نشان مي دهدکه در سيستم الکتريکي خودرو مشکلي وجود دارد بنابراين از سيستم الکتريکي مربوطه استفاده ننموده و براي رفع مشکل به يک تعميرگاه مجاز مراجعه کنيد.


مطالب مشابه :


دفترچه راهنماي پرايد 131

علت روشن شدن چراغ abs: ترمز دستي بالا باشد . چک کردن محکم بودن ریگلاتور ماهی یک بار.
مطالبي در مورد فيوزها و تعويض آنها

چراغ چک موتور در صفحه آمپر روشن شده و علت فنی در ماشین شما نیست (ایراد فنی مانند پاره شدن
پراید

رود و چراغ چک روشن چراغ باطری روشن نیست یا سوراخ شدن رادیاتور، که روشن نگه
معرفی پراید و قطعات آن

رود و چراغ چک روشن چراغ باطری روشن نیست یا سوراخ شدن رادیاتور، که روشن نگه
مطالبی در مورد فیوزها:

چراغ چک موتور در صفحه آمپر روشن شده و علت فنی در ماشین شما نیست(ایراد فنی مانند پاره شدن
عیب یابی سنسور خودروهای انژکتوری

در دور های بالا شود سنسور را باید چک پراید مدل باعث روشن شدن چراغ عیب یاب
جدول عیب یابی خودروهای انژکتوری

علت خرابي. روشن به عنوان مثال اگر چراغ چک نداشته کتاب های تعمیرات فنی سمند پراید
آشنایی با سیستم انژکتور بنزینی

S2000 وسیستم بوش وsimens است مانند پژو پراید روشن نشدن چراغ چک روشن شدن رابه چراغ
از پراید بیشتر بدانیم

این خودرو به علت قیمت رود و چراغ چک روشن یا سوراخ شدن رادیاتور، که روشن نگه
گزارش کارآموزی

ابتدا فیوز بنزین را چک می یا علت دیگر شکستن یا صاف شدن دنده روشن شدن چراغ اخطار
برچسب :