راهنمای استفاده پاناسونیک

برای بر قراری تماس:

Intercom:

Extn. no.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در تلفن های اختصاصی

در تلفن های معمولی که توسط دستگاه سانترال پشتیبانی میشود:گوشی را برداشته و شروع به شماره گیری میکنیم.

Operator:

0

*

تماس با اپراتور:

گوشی تلفن داخلی را برداشته و رقم  0 را فشار میدهیم.

طریقه تماس با داخلی در حال مکالمه:

Reserving a busy line:

 

6

1

Sending a call waiting tone:

 

با یک داخلی در حال مکالمه تماس گرفتید وبوق اشغال شنیدید رقم 6 را فشار داده

و گوشی را بگذارید اگر داخلی به مکالمه اش پایان داد تلفن شما زنگ خواهد خورد.

ارسال بوق پشت خط به داخلی در حال مکالمه

 

پاسخ به یک داخلی در حال زنگ :

گوشی تلفن داخلی خود را برداشته و کد *41*داخلی که زنگ میزند را فشار دهید.

 

شپاسخ به یک خط شهری در حال زنگ:

گوشی تلفن داخلی خود را برداشته و شماره 40 را از تلفن داخلی خود شماره گیری نمایید.

 

طریقه دسترسی به خط شهری از تلفن داخلی:

گوشی را برداشته و رقم 9 را از تلفن داخلی خود فشار دهید در صورت دریافت بوق اشغال یا مجوز دسترسی به (تماس با موبایل-شهرستانو بین الملل را ندارید و یا خطوط شهری نصب شده به سیستم سانترل مشغول می باشند.

 

طریقه وصل کردن یک تماس بیرونی به یک داخلی:

گوشی را برداشته دکمه HOLD or TRANSFER (بر روی تلفن های اختصاصی پاناسونیک) را فشار داده و شماره داخلی مورد درخواست تماس گیرنده را شماره گیری نمایید حال گوشی را گذاشته تا شروع به صحبت نمایند.

از روی تلفن های معمولی گوشی را برداشته و دکمه FLASHو یا قلاب تلفن را سریع فشار داده و شماره داخلی را فشار دهید.

 انتقال مکالمه:

برای انتقال تماس به یک داخلی گوشی تلفن داخلی خود را برداشته

  ۷۱         x     شماره داخلی      #

= x

 شماره ۱ برای انتقال تمامی تماس های داخلی

 شماره ۲ برای انتقال تمامی تماس های داخلی 

 شماره ۰ برای لغو انتقال تمامی تماس های داخلی


مطالب مشابه :


راهنمای استفاده پاناسونیک

موسسه خدمات ارتباطی پیام - راهنمای استفاده پاناسونیک - فروش-مشاوره- نصب-راه اندازی پروژه های
نمایندگی فروش تلفن سانترال پاناسونیک در مشهد

نمایندگی پاناسونیک : تلفن سانترال پاناسونیک،گوشی های تلفن بیسیم و فکس راهنمای نصب
مشخصات تلفن سانترال پاناسونیک مدل 7730

نمایندگی پاناسونیک : تلفن سانترال پاناسونیک،گوشی های تلفن بیسیم و فکس راهنمای نصب
کاتالوگ تلفن های بیسیم پاناسونیک

نمایندگی پاناسونیک - کاتالوگ تلفن های بیسیم راهنمای نصب
تلفن سانترال چیست ؟

نمایندگی پاناسونیک : تلفن سانترال پاناسونیک،گوشی های تلفن بیسیم و فکس راهنمای نصب
نصب دستگاه تلفن سانترال پاناسونیک

نمایندگی پاناسونیک : تلفن سانترال پاناسونیک،گوشی های تلفن بیسیم و فکس راهنمای نصب
امکانات دستگاه سانترال

سانترال پاناسونیک نصب و راه اندازی تلفن سانترال پاناسونیک. راهنمای سانترال
تلفن بیسیم مارشال

نمایندگی پاناسونیک : تلفن سانترال پاناسونیک،گوشی های تلفن بیسیم و فکس راهنمای نصب
لیست قیمت گوشی های تلفن بیسیم پاناسونیک

نمایندگی پاناسونیک : تلفن سانترال پاناسونیک،گوشی های تلفن بیسیم و فکس راهنمای نصب
تلفن بيسيم خرید تعمير تلفن پاناسونيک خرید تعمير دستگاه سانترال

سانترال پاناسونیک - تلفن بيسيم خرید تعمير تلفن پاناسونيک خرید تعمير راهنمای سانترال
برچسب :