داشتن - tener

 

افعال tener از پر كاربرد ترين افعال در زبان اسپانيايي مي باشند.

?tienes un libro¿   آيا يك كتاب داري؟

sí,tengo un libro   بله يك كتاب دارم

?tienes una revista¿   آيا يك مجله داري؟

sí,tengo una revista   بله يك مجله دارم

?tienes un libro¿   آيا يك كتاب داري؟

no,no tengo   نه،ندارم

?tienes una revista¿   آيا يك مجله داري؟

no,no tengo   نه،ندارم

?tienes una camisa verde¿   آيا يك پيراهن سبز داري؟

no,tengo una camisa roja   نه،يك پيراهن قرمز دارم

?tienes un coche azul¿   آيا يك ماشين آبي داري؟

no,tengo un coche amarillo   نه،يك ماشين زرد دارم

?tienes hijos¿   آيا بچه داري؟

sí,un hijo y una hija   بله،يك پسر و يك دختر

?qué esdad tienes¿   چند سالته؟

tengo 32 años   سي و دو سالمه (سي و دو سال دارم)

?tienes 40 años¿   چهل سالته؟

no,tengo 32 años   نه،سي و دو سالمهtener que - بايد

tengo que irme    بايد برم

tengo que aprender   بايد ياد بگيرم

tengo que estudiar más   بايد بيشتر مطالعه كنم

tienes que hacerlo   بايد اين كارو بكني

tienes que olvidar    بايد فراموش كني

tienes que estudiar   بايد مطالعه كنيtener sueño - خواب آلود بودن

tengo sueño    خوابم ميادtener hambre - گرسنه بودن

tengo hambre   گرسنمهtener sed - تشنه بودن

tengo sed   تشنمهtener miedo - ترسیدن

tengo miedo   می ترسم

no tengas miedo   نترس


صرف حال ساده tener

tengo - دارم      tienes - داري      tiene - دارد      tenemos - داريم      tenéis - داري      tienen - دارند
مطالب مشابه :


چند نکته مهم

توی این پست چند تا نکته مهم نوشتم که دانستنش برای هر زبان آموزی که اسپانیایی می خونه ضروریه.
تلفظ - pronunciación

آموزش زبان اسپانیایی مهم. país زبان اسپانیولی مکالمه جملات ساده لغتنامه دانلود نرم
مکالمه - diálogo

آموزش زبان اسپانیایی - مکالمه - diálogo - hablar por el teléfono. hola, ¿hablo a líneas aéreas iberia? l. سلام، شرکت
داشتن - tener

آموزش زبان اسپانیایی - داشتن جملات و کلمات پر کاربرد در زبان چند نکته مهم
مکالمه - diálogo

آموزش زبان اسپانیایی - مکالمه - diálogo - کتاب ( el libro ) اِل لیبروُ. یک کتاب داری؟ l¿tienes un libro?l
برچسب :