تعمیرکار تلویزیون رنگی

تعمیرکار تلویزیون رنگی به چه کسی گفته می شود ؟

 

 

تعمیر کار تلویزیون رنگی کسی است که بتواند از عهده تعمیر و تنظیم منبع تغذیه برآید و تعمیر و تنظیم بخش ها و سیستم های مختلف تلویزیون را به عهده بگیرد.



نمونه وظایف

شغلی که در مورد آن به شرح وظایف می پردازیم مهارت ها و توانایی هایی را لازم دارد که هیچکدام از آنها به صورت تجربی نمی تواند کمک کار شما باشد گذراندن دوره های آموزش ضروری و لازم است گر چه بسیاری از کسانی که تجربی کار هستند با مشاهده دقیق توانسته اند از عهده این شغل برآیند اما گذراندن دوره های متعدد نقشه خوانی، آشنایی با سیستم تلویزیون رنگی به روش پال و ... از جمله ضروریات است که به صورت مفصل در بخش شرایط احراز به آنها اشاره خواهیم کرد.

1. روابط پارامترهای مختلف در سیستم سکام
2. سیگنال شناسایی رنگ
3. بررسی بلوک دیاگرام کد رنگ سکام
4. انتقال سیگنال تلویزیون رنگی
5. بررسی بلوک دیاگرام دی کدر گیرنده سکام
6. *****بل
7. محدودساز و تقویت کننده سیگنال نوع رنگ
8. مانال تاخیر
9. کلید صلیبی سکام
10. محدودساز دوم
11. آشکارساز و دی امفسایز ویدئو
12. قطع کانال رنگ و سنکرونیزاسیون کلید سکام
13. بررسی بلوک دیاگرام کامل دی کدر سکام بامدارهای انتگرالی
14. اصول تلویزیون رنگی ایران
15. آشنایی با مقایسه PAL & SECAMوNTSC
16. آشنایی با سیستم تلویزیون رنگی به روش پال (PAL)
17. ایده اصلی بروش پال
18. تشکیل مجموع و تفاضل سیگنالهای نوع رنگ در روش (PAL)
19. حذف اثر اشتباه فاز
20. فرکانس حامل رنگ پال
21. سیگنال سنکرون رنگ پال
22. ذخیره سیگنال نوع رنگ پال
23. بلوک دیاگرام کد کننده رنگ پال
24. حدود طیف سیگنالهای پال
25. بلوک دیاگرام کلی گیرنده تلویزیون رنگی پال
26. آشنایی با سیستم تلویزیون رنگی بروش سکام (SECAM)
27. اصول سکام
28. انتقال سیگنالها
29. ویدئو امفسایز Emphasis )تاکیدی)
30. فرکانس حامل رنگ
31. دامنه تغییرات فرکانس
32. پی امفسایز فرکانس بالا
33. بلوک دیاگرام کلی کدکننده رنگ (color coding)
34. ساختمان کلی سیگنال رنگ
35. انواع مدولاسیون حامل رنگ
36. بلوک دیاگرام کلی گیرنده تلویزیون رنگی
37. دگرگونیهای بلوک دیاگرام گیرنده های تلویزیون رنگی
38. آشنایی با سیستم تلویزیون رنگی به روش (NTSC)
39. سیگنال نوع رنگ در سیستم (NTSC)
40. حذف حامل رنگ
41. سیگنالهای کاسته شده تفاضلی رنگ
42. دیاگرام برداری سیگنال نوع رنگ
43. سیگنالهای I&Q در روش(NTSC)
44. حدود طیف فرکانس در روش (NTSC)
45. بلوک دیاگرام کدکننده رنگ (NTSC)
46. توانایی بررسی فیزیولوژی نور و رنگ و سیستمهای تلویزیون رنگی
47. آشنایی با اصول مقدماتی فیزیولوژی نور و رنگ و چگونگی تشکیل تصویر در تلویزیون سیاه و سفید
48. اصول تشکیل تصویر در تلویزیون سیاه و سفید
49. سازش و هماهنگی به عنوان شرط اصلی
50. ایجاد رنگها در تلویزیون رنگی
51. سیگنال رنگهای اولیه
52. سیگنال تکائف درخشندگی
53. سیگنال تفاضلی
54. سیگنال باند فرکانس
55. دایره رنگ
56. ارتباط دایره رنگ با تلویزیون رنگی
57. مثلث رنگی ماکیول
58. نمایش طرز کار تلویزیون رنگی
59. آشنایی با اصول کل فرستنده و گیرنده تلویزیون رنگی
60. وجوه اشتراک تلویزیون رنگی و سیاه و سفید
61. توانایی بررسی فیزیولوژی نور و رنگ و سیستمهای تلویزیون رنگی
62. توانایی عیب یابی، تعمیر و تنظیم منبع تغذیه در تلویزیون رنگی
63. توانایی تنظیم رنگها و اندازه گیری ولتاژهای برد لامپ تصویر
64. توانایی تعمیر و تنظیم مدارهای صوتی (استریو) در تلویزیون رنگی
65. توانایی عیب یابی تعمیر و تنظیم طبقه تیونر و IF
66. توانایی عیب یابی تعمیر و تنظیم دی کدر رنگ سکام
67. توانایی عیب یابی تعمیر و تنظیم و نصب دی کدر پال سکام در گیرنده های رنگی
68. توانایی عیب یابی، تعمیر و تنظیم مدار R.G.Bو سیکنال روشنایی
69. رنگی توانایی عیب یابی، تعمیر و تنظیم مدار جداکننده پالسهای تطبیق عمودی و افقی و AFC
70. توانایی عیب یابی تعمیر و تنظیم سرعت افقی تلویزیون رنگی
71. توانایی عیب یابی تعمیر و تنظیم سیستم عمودی تلویزیون رنگی
72. توانایی عیب یابی، تعمیر و تنظیم سیستم خلوص رنگ (استاتیک و دینامیک)
73. توانایی عیب یابی، تعمیر ئ تنظیم کلی تلویزیون رنگی
74. توانایی نصب آنتن مرکزیAM ،FM رادیو تلویزیون (VHF ،UHF)
75. توانایی عیب یابی، نقشه خوانی، تعمیر و تنظیم گیرنده های رنگی جدید
76. توانایی عیب یابی و تعمیر سیستمهای کنترل از راه دور در تلویزیون



ابزار و وسایل

1. میز کار
2. تلویزیون رنگی
3. مولتی متر دیجیتال
4. اوسیلوسکوپ دو کانالهMHZ 20
5. نقشه تلویزیون رنگی
6. هویه برقی
7. مقاومت KIW10
8. آیینه
9. پاترن ژنراتورپال و سکام
10. قلع کش
11. ابزار عمومی الکترونیک



شرایط ارتقاء شغل

بسیاری از خانواده ها تلویزیون های منازلشان در چند نوبت دچار خرابی می شود. یک تعمیر کار تلویزیون رنگی می تواند با تعمیر اساسی و مطالعه سیستم های جدید و خوش قولی و دقت در کارهایش موجبات رضایتمندی مشتریان و سود کار خودش را ارتقاء بخشد.



ویژگیهای شخصیتی

کسی که می خواهد با کمترین سرمایه شغل تعمیر تلویزیون را داشته باشد قدم بزرگی را برای آینده خود برداشته است و کار خوبی را برای خود دست و پا کرده است بنابراین برای این شغل می توان ویژگی هایی از قبیل اعتماد به نفس، مطالعه فراوان دقت در ریشه یابی عیب ها، چشمان دقیق، حوصله فراوان، دستان ظریف و هنرمندانه را در کنار حوصله فراوان برای آزمایش های متعدد و اطمینان بخش ذکر کرد.
در این شغل احترام به مشتری، وجدان کاری بالا، امانتداری و حافظه قوی بسیار مهم است.

 


مطالب مشابه :


انواع آنتن ها

طرز ساخت و انواع آنتن برای تطبیق خط انتقال دو سیمه 300اهمی در تلویزیون سیاه سفید




ساخت رادیو

برای این منظور سیم آزاد گوشی را به یكی از سیم های آنتن (كه وارد تلویزیون طرز ساخت گلدان




آیا این طرز برخورد تلویزیون، حق مهران مدیری است؟کمی قدرشناسی هم چیز بدی نیست!

آیا این طرز برخورد تلویزیون، حق مهران مدیری است؟کمی مهران مدیری ساخت سریالش را از




گرافیک فوتبالی

چگونگی ساخت و پردازش این بازیها برای پخش از آنتن تلویزیون و طرز لیآوت




مدار داخلی تلویزیون

مدار داخلی تلویزیون طرز ساخت و امواج rf از طریق آنتن وارد طبقه کادر آنتن و سپس وارد




وایمکس و انواع آنتن

را فراهم ساخت. آنتن وايمکس ــ طرز کار آنتن ام ، تماشای تلویزیون ، به بهینه




تفاوت‌های تلویزیون‌های ال سی دی و ال ای دی و پلاسما را بدانید!(نظریه مهندس جوادباباحبیب)

تفاوت‌های تلویزیون فقط توصیه ای كه بنده دارم اینست كه یا جهت آنتن را ساخت پلاسما در




تفاوت‌های تلویزیون‌های ال سی دی و ال ای دی و پلاسما را بدانید

یك امر عادی است اما هنوز هم برای عموم مردم پس از گذشت چند سال طرز آنتن را درست ساخت




تعمیرکار تلویزیون رنگی

طرز ساخت و نمایش طرز کار تلویزیون رنگی توانایی نصب آنتن مرکزیam ،fm رادیو تلویزیون




آموزش تصویری تنظیم ویندوز ۷ برای دیدن تلویزیون

آموزش تصویری تنظیم ویندوز ۷ برای دیدن تلویزیون از آنتن ها و طرز جالب




برچسب :