قانون ماليات بر ارزش افزوده

متن كامل قانون طبق روزنامه رسمي شماره 16273/95 مورخ 19/3/87

قانون ماليات بر ارزش افزوده      شماره16273/                     19/3/1387

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

        عطف به نامه شماره 36300/23783 مورخ 28/7/1381 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب جلسه مورخ 17/2/1387 كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال در جلسه علني مورخ 9/11/1386 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.                                                                  رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


مطالب مشابه :


دانستنی مالیات بر وسائط نقلیه ( تاکسی ، وانت بارها ، مینی بوس ، اتوبوس ها و ... )

دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی جم - دانستنی مالیات بر وسائط نقلیه ( تاکسی ، وانت بارها
قانون ماليات بر ارزش افزوده

قانون ماليات سه ماه يک بار به شورای عالی سوار ي و وانت دو كابين اعم از
قانون مالیات بر ارزش افزوده

ب ـ عوارض ساليانه انواع خودروهاي سواري و وانت دوكابين يك بار با توجه ماليات ‌هاي موضوع
قانون ماليات بر ارزش افزوده

قانون ماليات بر سواري و وانت دوكابين اعم از توليد سال يك بار با توجه به نرخ
متن کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده

قانون ماليات بر سواري و وانت دوکابين اعم از توليد سال يک بار با توجه به نرخ
برچسب :