آدرس ونلفن فروشگاههای اتکا

   
شماره تلفن
شماره تلفن
ساعت کار
خدمات قابل ارائه
نوع فروشگاه
نام فروشگاه
شهرستان
استان
رديف
بازرگانی
خدمات مشتریان
جمعه
شنبه تا 5شنبه
میوه و تره بار
غرف آزاد
سوپری
لوازم خانگی
طرح حکمت    
تا
از
تا
از
32262041
32262040
20:30
16:00
13:00
08:00  
*
*
*
*
اصلي
اراك
اراك
مركزي
1
21:00
15:30
آدرس: اراک خیابان قائم مقام روبروی پارک آزادی
42226960
42226960          
*
*
*
*
واحد توزيع
ساوه
ساوه
مركزي
2
آدرس: ساوه خ جمهوری جنب راهنما ورانندگی
44226125
44226725                  
واحد توزيع
دليجان
دليجان
مركزي
3
آدرس: خ رازی  روبروی درمانگاه
46334600
46334600                  
واحد توزيع
خمين
خمين
مركزي
4
آدرس: ميدان مدرس جنب بانک سپه
43234710
43234710                  
واحد توزيع
محلات
محلات
اراك
5
آدرس: میدان استقلال جنب درمانگاه سپاه
اردبيل
3362721
3359060
15:00
09:00
13:30
08:00  
*
*
*
*
اصلي
مركزي
اردبيل
اردبيل
1
21:00
15:30
آدرس: اردبيل، خيابان جمهوري اسلامي، مابين قيام و ميدان مخابرات
شماره تلفن
شماره تلفن
ساعت کار
خدمات قابل ارائه
نوع فروشگاه
نام فروشگاه
شهرستان
استان
رديف
بازرگانی
خدمات مشتریان
جمعه
شنبه تا 5شنبه
میوه و تره بار
غرف آزاد
سوپری
لوازم خانگی
طرح حکمت    
تا
از
تا
از
5232099
5232099            
*
*
*
واحد توزيع
مشگين شهر
اردبيل
اردبيل
2
آدرس: مشگين شهر، جنب پادگان بيگلري ناجا
7229078
7229078            
*
*
*
عامليت
پارس اباد
اردبيل
اردبيل
3
آدرس: پارس آباد، خيابان شهيد رجايي، جنب آموزش و پرورش قديم
6242355
6242355            
*
*
*
عامليت
گرمي
گرمي
اردبيل
4
آدرس: محله هلال احمر، خيابان نامجو، روبروي تربيت بدني
218677
218677                
*
عامليت
شهيد مدني
اصلاندوز
اردبيل
4
آدرس: اصلاندوز، پادگان شهيد مدني اصلاندوز
3224608
3224608                
*
عامليت
نمين
نمين
اردبيل
5
آدرس: خيابان امام خميني ره ، ساختمان تامين اجتماعي، طبقه همكف
421355
421355                
*
عامليت
خلخال
خلخال
اردبيل
6
آدرس: ميدان بسيج، جنب خانه هاي ساازماني
شماره تلفن
شماره تلفن
ساعت کار
خدمات قابل ارائه
نوع فروشگاه
نام فروشگاه
شهرستان
استان
رديف
بازرگانی
خدمات مشتریان
جمعه
شنبه تا 5شنبه
میوه و تره بار
غرف آزاد
سوپری
لوازم خانگی
طرح حکمت    
تا
از
تا
از
3468961
3468961
14:00
09:00
13:30
08:00  
*
*
*
*
اصلي
مركزي
اروميه
آذربايجان غربي
1
21:00
16:00
آدرس: اروميه، خيابان ارتش، جنب اداره كل مخابرات
2453588
2453588          
*
*
*
*
فرعي
خوي
خوي
آذربايجان غربي
2
آدرس: خوي، خيابان دكتر شريعتي، جنب باشگاه افسران ارتش
5244888
5244888          
*
*
*
*
فرعي
سلماس
سلماس
آذربايجان غربي
3
آدرس: سلماس، جنب مسجد جامع
6263760
6263760          
*
*
*
*
فرعي
نقده
نقده
آذرباجان غربي
4
آدرس: نقده، روبروي اداره بهداشت
6134689
6134689          
*
*
*
*
فرعي
مهاباد
مهاباد
آذرباجان غربي
5
آدرس: مهاباد، روبروي دادگستري نظامي
2457625
2457625                
*
فرعي
مياندوآب
مياندوآب
آذربايجان غربي
6
آدرس: مياندوآب، جنب كارخانه قند
شماره تلفن
شماره تلفن
ساعت کار
خدمات قابل ارائه
نوع فروشگاه
نام فروشگاه
شهرستان
استان
رديف
بازرگانی
خدمات مشتریان
جمعه
شنبه تا 5شنبه
میوه و تره بار
غرف آزاد
سوپری
لوازم خانگی
طرح حکمت    
تا
از
تا
از
4222749
4222749          
*
*
*
*
فرعي
شاهيندژ
شاهيندژ
آذربايجان غربي
7
آدرس: خيابان كارگرف جنب سينما سابق
5222856
5222856              
*
*
عامليت
تكاب
تكاب
آذربايجان غربي
8
آدرس: روبروي اداره اوقاف،جنب سپاه
62353300
62353300            
*  
*
عامليت
بوكان
بوكان
آذربايجان غربي
9
آدرس: خيابان مولوي شرقي،پائين تر از چهار راه كمربندي، فروشگاه جهاني
3223921
3223921            
*  
*
عامليت
سردشت
سردشت
آذربايجان غربي
10
آدرس: جنب هلال احمر سردشت
4426734
4426734            
*
*
*
عامليت
فاروق
پيرانشهر
آذربايجان غربي
11
آدرس: پيرانشهر، خيابان بهشتي،نرسيده به چهار راه مولوي، دست راست
2729433
2729433            
*
*
*
عامليت
عاطف پور
ماكو
آذربايجان غربي
12
آدرس: ماكو، بلوار رسالت،روبروي تامين اجتماعي
شماره تلفن
شماره تلفن
ساعت کار
خدمات قابل ارائه
نوع فروشگاه
نام فروشگاه
شهرستان
استان
رديف
بازرگانی
خدمات مشتریان
جمعه
شنبه تا 5شنبه
میوه و تره بار
غرف آزاد
سوپری
لوازم خانگی
طرح حکمت    
تا
از
تا
از
2729433
2729433            
*
*
*
عامليت
قرهضياالدين
قره ضياالدين
آذربايجان غربي
13
آدرس: قره ضيالدين، ميدان سرباز
2373080
2373080                
*
عامليت
خانه هاي سازماني سپاه
اروميه
آذربايجان غربي
14
آدرس: خانه هاي سازماني سپاه اروميه ، خيابان هفت تير، جنب ترمينال شهرستان،
3293328
3293328                
*
عامليت
مظلوم
اروميه
آذربايجان غربي
15
آدرس:جاده سلماس ( آبشناسان) ، پادگان قوشچي
3442128
3442128                
*
واحد توزيع
لشگر 64
اروميه
آذربايجان غربي
16
آدرس:اروميه، خيابان ارتش، داخل پادگان لشگر 64
3442128
3442128                
*
واحد توزيع
اتكاي سپاه شهداء
اروميه
آذربايجان غربي
17
آدرس: خيابان شهيد بهشتي، خيابان شهيد پرهيزگار، جنب سپاه شهداء
شماره تلفن
شماره تلفن
ساعت کار
خدمات قابل ارائه
نوع فروشگاه
نام فروشگاه
شهرستان
استان
رديف
بازرگانی
خدمات مشتریان
جمعه
شنبه تا 5شنبه
میوه و تره بار
غرف آزاد
سوپری
لوازم خانگی
طرح حکمت    
تا
از
تا
از
3254140
3254140
15:00
09:00
14:00
08:00  
*
*
*
*
اصلي
مراغه
مراغه
آذربايجان شرقي
1
21:00
16:00
آدرس: مراغه، نبش ميدان معلم
3254140
3254140                
*
فرعي
پادگان مراغه
مراغه
آذربايجان شرقي
2
آدرس: پادگان امام رضا (ع)، كوي سازماني
6224070
6224070                  
فرعي
پادگان عجب شير
مراغه
آذربايجان شرقي
3
آدرس: مراغه ، داخل پادگان عجب شير
8223067
8223067                  
فرعي
فروشگاه ملكان
ملكان
آذربايجان شرقي
4
آدرس: ملكان ، خيابان جانبازان، روبروي پمپ بنزين
6223999
6223999                  
عامليت
فروشگاه منادي
منادي
آذربايجان شرقي
5
آدرس: شهرستان عجبشيرخ امام - جهاد فروشگاه منادي
7237173
7237173                  
عامليت
بناب
بناب
آذربايجان شرقي
6
آدرس: شهرستان بناب، خيابان امام،روبروي مسجد انقلاب، اول كوچه                                  
شماره تلفن
شماره تلفن
ساعت کار
خدمات قابل ارائه
نوع فروشگاه
نام فروشگاه
شهرستان
استان
رديف
بازرگانی
خدمات مشتریان
جمعه
شنبه تا 5شنبه
میوه و تره بار
غرف آزاد
سوپری
لوازم خانگی
طرح حکمت    
تا
از
تا
از
6233196
6233196                  
عامليت
هشترود
هشترود
آذربايجان شرقي
7
آدرس: هشترود ، خيابان اما، روبروي مسجد شهدا
6722592
6722592                  
عامليت
قره آغاج
قره آغاج
آذربايجان شرقي
8
آدرس: قره آغاج، خيابان آبگرم ، روبروي نانوايي عباسي
تبريز  
5567151
5567151      
08:00  
*
*
*
*
اصلي
تبريز
تبريز
آذربايجان شرقي
1    
آدرس: تبريز، خيابان ارتش جنوبي، روبروي آموزش و پرورش سازمان اتكا
2640619
2640619                
*
فرعي
پايگاه هوايي
تبريز
آذربايجان شرقي
2
آدرس: ميدان آذربايجان، داخل خيابان خانه هاي سازماني پايگاه دوم شكاري
2640619
2640619                
*
فرعي
21 حمزه
تبريز
آذربايجان شرقي
3
آدرس: تبريز، نصفه راه خانه هاي سازماني ارتش
2225176
2225176                
*
فرعي
مرند
مرند
آذربايجان شرقي
4
آدرس: خيابان طالقاني، اول بلوار بسيج                                  
شماره تلفن
شماره تلفن
ساعت کار
خدمات قابل ارائه
نوع فروشگاه
نام فروشگاه
شهرستان
استان
رديف
بازرگانی
خدمات مشتریان
جمعه
شنبه تا 5شنبه
میوه و تره بار
غرف آزاد
سوپری
لوازم خانگی
طرح حکمت    
تا
از
تا
از
2232107
2232107                
*
فرعي
ميانه
ميانه
آذربايجان شرقي
5
آدرس: سراسياب، ربروي دفتر مسكن مهر
4300033
4300033                
*
عامليت
رادار
تبريز
آذربايجان شرقي
6
آدرس: جاده آذر شهر، پدافند هوايي رادار
3053579
3053579                
*
عامليت
هاديشهر
هاديشهر
آذربايجان شرقي
7
آدرس: هاديشهر ، خيابان جهاد
4123265
4123265                
*
عامليت
بستان آباد
بستان آباد
آذربايجان شرقي
8
آدرس: بستان آباد، خيابان آزادي ، خيابان امام ، فروشگاه يارانه
2464060
2464060                
*
عامليت
تسوج
شبستر
آذربايجان شرقي
9
آدرس: شبستر
6124459
6124459                
*
عامليت
هريس
اهر
آذربايجان شرقي
10
آدرس: هريس، بازار شيخ ، روبروي مسجد ابوطالب                                  
شماره تلفن
شماره تلفن
ساعت کار
خدمات قابل ارائه
نوع فروشگاه
نام فروشگاه
شهرستان
استان
رديف
بازرگانی
خدمات مشتریان
جمعه
شنبه تا 5شنبه
میوه و تره بار
غرف آزاد
سوپری
لوازم خانگی
طرح حکمت    
تا
از
تا
از
3341473
3341473
15:00
09:00
13:00
08:00  
*
*
*
*
اصلي
مركزي
ايلام
ايلام
1
21:00
15:00
آدرس: خيابان آيت ا... حيدري
6222562
6222562          
*
*
*
*
فرعي
فروشگاه مومني
آبدانان
ابلام
2
آبدانان، داخل پايگاه هوايي ( پايگاه پنجم شكاري)
3239784
3239784          
*
*
*
*
فرعي
ايوانغرب
ايوانغرب
ابلام
3
آدرس: ايوانغرب، روبروي خيابان كميته امداد امام خميني ره
4225004
4225004                  
عامليت
سرابله
سرابله
ايلام
4
آدرس:سرابله
8524140
8524140                  
عامليت
فروشگاه محمدي
ملكشاهي
ايلام
5
آدرس: ملكشاهي، خيابان مطهري
5226010
5226010                  
عامليت
فروشگاه ولي عصر عج
دره شهر
ايلام
7
آدرس: خيابان شهيد رجايي، جنب آژانس چلچله
8224744
8224744                  
عامليت
فروشگاه حميد
مهران
ايلام
9
آدرس: بلوار جانبازان، پائين تر از مسجد جامع
شماره تلفن
شماره تلفن
ساعت کار
خدمات قابل ارائه
نوع فروشگاه
نام فروشگاه
شهرستان
استان
رديف
بازرگانی
خدمات مشتریان
جمعه
شنبه تا 5شنبه
میوه و تره بار
غرف آزاد
سوپری
لوازم خانگی
طرح حکمت    
تا
از
تا
از
7224941
7224941                  
عامليت
فروشگاه قائم
دهلران
ايلام
10
آدرس: خيابان جمهوري، روبروي تربيت بدني
3337127
3337127                  
عامليت
سپاه امير المومنين
ايلام
ابلام
11
آدرس: جاده مهران، سپاه امير المومنين ع                      
عامليت
تيپ يكم حضرت امير
ايلام
ايلام
12
آدرس: ايلام، شش دار، تيپ يكم حضرت امير ع
اصفهان
6278640
6278640
20:00
09:00
22:00
08:00  
*
*
*
*
اصلي
مركزي
اصفهان
اصفهان
1
آدرس: سه راه حكيم نظامي، ابتداي خيابان صفه،روبروي ورزشگاه 22 بهمن
2621193
2621193            
*
*
*
واحد توزيع
نجف آباد
نجف آباد
اصفهان
2
آدرس: نجف اباد، خيابان شريعتي، خ دانش
4444324
4444324            
*
*
*
فرعي
امير كبير
كاشان
اصفهان
3
آدرس: خيابان امام ،  جنب صندوق قرض الحسنه جاويد
شماره تلفن
شماره تلفن
ساعت کار
خدمات قابل ارائه
نوع فروشگاه
نام فروشگاه
شهرستان
استان
رديف
بازرگانی
خدمات مشتریان
جمعه
شنبه تا 5شنبه
میوه و تره بار
غرف آزاد
سوپری
لوازم خانگی
طرح حکمت    
تا
از
تا
از
4478990
4478990                  
فرعي
فروشگاه377
اصفهان
اصفهان
4
آدرس: خيابان ابن سينا، پشت بيمارستان امين
6686359
6686359              
*
*
واحد توزيع
هوانيروز
اصفهان
اصفهان
5
آدرس: خيابان هزار جريب، خيابان شهيد خسرو پور ، داخل 1پادگان شهيد وطن پور
2301890
2301890                  
فرعي
شهداي جي
اصفهان
اصفهان
6
آدرس: خيابان جي، خيابان خواجه عميد
4226768
4226768                  
واحد توزيع
شهداي داران
داران
اصفهان
7
آدرس: داران ، خيابان شهيد بهشتي ، جنب دادگستري
3234900
3234900                  
واحد توزيع
شهر رضا
شهر رضا
اصفهان
8
آدرس:  ميدان مفتحف ابتداي خيابان پاسداران، جنب رستوران پناهنده
5243910
5243910                  
واحد توزيع
اردستان
اردستان
اصفهان
9
آدرس: خيابان امام خميني ره
شماره تلفن
شماره تلفن
ساعت کار
خدمات قابل ارائه
نوع فروشگاه
نام فروشگاه
شهرستان
استان
رديف
بازرگانی
خدمات مشتریان
جمعه
شنبه تا 5شنبه
میوه و تره بار
غرف آزاد
سوپری
لوازم خانگی
طرح حکمت    
تا
از
تا
از
6322899
6322899                  
عامليت
اتكاي صنايع دفاع
زرين شهر
اصفهان
10
آدرس: زرين شهر، مجتمع صنايع دفاع، شهرك شهيد نامجو
5257022
5257022                  
واحد توزيع
شاهين شهر
شاهين شهر
اصفهان
11
آدرس: شاهين شهرف خياان طالقاني، جنب كوي مهديه
7650683
7650683                  
فرعي
اشرفي اصفهاني
اصفهان
اصفهان
12
آدرس: كهندژف كوچه 29، شهيد رهنما
3223030
3223030                  
واحد توزيع
گلپايگان
گلپايگان
اصفهان
13
آدرس: گلپايگان، خيابان مسجد جامع
بوشهر
2531261
2531771
22:00
17:00
12:30
08:00          
اصلي
شهيد رئيسعلي دلواري
بوشهر
بوشهر
1
22:00
17:00
آدرس: خيابان امام خميني ره ، نبش جمهوري اسلامي
شماره تلفن
شماره تلفن
ساعت کار
خدمات قابل ارائه
نوع فروشگاه
نام فروشگاه
شهرستان
استان
رديف
بازرگانی
خدمات مشتریان
جمعه
شنبه تا 5شنبه
میوه و تره بار
غرف آزاد
سوپری
لوازم خانگی
طرح حکمت    
تا
از
تا
از
4541290
4541290                  
فرعي
شهيد خلبان بابايي
بوشهر
بوشهر
2
آدرس: پايگاه ششم شكاري
4586300
4586300                  
واحد توزيع
شهيد ناخدا همتي
بوشهر
بوشهر
3
آدرس: منطقه دوم دريايي ارتش
2825181
2825181                  
واحد توزيع
شهيد محمد مهدي تحويلداري
خارك
خارك
4
آدرس: پايگاه دريايي ارتش
4227051
4227051                  
واحد توزيع
برازجان
برازجان
برازجان
5
آدرس: برازجان ، جنب بانك انصار
5562903
5562903                  
عامليت
سپاه امام صادق ع
بوشهر
بوشهر
6
آدرس: ميدان امام سپاه امام صادق ع
شماره تلفن
شماره تلفن
ساعت کار
خدمات قابل ارائه
نوع فروشگاه
نام فروشگاه
شهرستان
استان
رديف
بازرگانی
خدمات مشتریان
جمعه
شنبه تا 5شنبه
میوه و تره بار
غرف آزاد
سوپری
لوازم خانگی
طرح حکمت    
تا
از
تا
از
4567345
4567345                  
عامليت
اتكا دريايي سپاه
بوشهر
بوشهر
7
منطقه چهارم نيروي دريايي سپاه
7263902
7263902                  
عامليت
پدافند بندر طاهري
بندر طاهري
بندر طاهري
8
آدرس: پدافند بندر طاهري
7242946
7242946                  
عامليت
منطقه چهارم دريايي سپاه
عسلويه
عسلويه
9
منطقه چهارم نيروي دريايي سپاه
چهارمحال بختياري
2229600
2229600
15:00
09:00
13:00
08:00          
اصلي
مركزي
شهركرد
چهار محال بختياري
1
21:00
15:00
آدرس: جنب ستاد فرماندهي لشگر 92 زرهي
خوزستان
3838127
3838563
00:00
00:00
13:00
08:00          
اصلي
شهيد جهان آرا
اهواز
خوزستان
1
22:00
17:00
آدرس: جنب ستاد فرماندهي لشگر 92 زرهي
شماره تلفن
شماره تلفن
ساعت کار
خدمات قابل ارائه
نوع فروشگاه
نام فروشگاه
شهرستان
استان
رديف
بازرگانی
خدمات مشتریان
جمعه
شنبه تا 5شنبه
میوه و تره بار
غرف آزاد
سوپری
لوازم خانگی
طرح حکمت    
تا
از
تا
از
6263730
6263730                  
فرعي
شهداي رحيمي
دزفول
خوزستان
2  
4230805
4230805                  
فرعي
بعثت
خرمشهر
خوزستان
3
آدرس: جاده خرمشهر آبادان
6226113
6226113                  
واحد توزيع
شهيد مرادپور
شوشتر
خوزستان
4
آدرس: جنب ترمينال مسافر بري
3339216
3339216                  
واحد توزيع
شهيد فلاحي
مسجد سليمان
خوزستان
5
آدرس: جنب دبيرستان صنعتي نزاجا
2226292
2226292                  
واحد توزيع
بهبهان
بهبهان
خوزستان
6
آدرس: جنب نيروي انتظامي
4226193
4226193                  
واحد توزيع
شهيد چمران
سوسنگرد
خوزستان
7
آدرس: خيابان شريعتي جنوبي، جنب كميته امداد
شماره تلفن
شماره تلفن
ساعت کار
خدمات قابل ارائه
نوع فروشگاه
نام فروشگاه
شهرستان
استان
رديف
بازرگانی
خدمات مشتریان
جمعه
شنبه تا 5شنبه
میوه و تره بار
غرف آزاد
سوپری
لوازم خانگی
طرح حکمت    
تا
از
تا
از
2633666
2633666                  
واحد توزيع
شهيد وطنياري
دشت آزادگان
خوزستان
8    
آدرس: حميديه ، پادگان تيپ دو زرهي
3223198
3223198                  
واحد توزيع
شهيد فكوري
هفتگل
خوزستان
9
آدرس: هفتگل ، ميدان اصلي شهر
3223198
3223198                  
واحد توزيع
شهداي رامهرمز
رامهرمز
خوزستان
10
آدرس: خيابان طالقاني شرقي، روبروي پاساژ زاهدي
2323434
2323434                  
واحد توزيع
ماهشهر
ماهشهر
خوزستان
11
آدرس: نيروي دريايي سپاه ماهشهر
2629073
2629073                  
واحد توزيع
شهيد ستاري
اميديه
خوزستان
12
آدرس: پايگاه پنجم شكاري
3908768
3908768                    
پدافند هوايي اهواز
اهواز
خوزستان
13      
شماره تلفن
شماره تلفن
ساعت کار
خدمات قابل ارائه
نوع فروشگاه
نام فروشگاه
شهرستان
استان
رديف
بازرگانی
خدمات مشتریان
جمعه
شنبه تا 5شنبه
میوه و تره بار
غرف آزاد
سوپری
لوازم خانگی
طرح حکمت    
تا
از
تا
از
خراسان شمالی
2256057
2255024    
13:00
8:00        
*
اصلی
اتکا بجنورد
بجنورد
خراسان شمالی
1
21:00
16:00
آدرس: بجنورد , جنب میدان خرمشهر
6226199
6226199          
*
*
*
*
فرعی
اتکا شیروان
شیروان
خراسان شمالی
2
آدرس: شیروان خیابان پاسداران بین پاسداران 9و11
7223828
7223828            
*
*
*
فرعی
اتکا اسفراین
اسفراین
خراسان شمالی
3
آدرس: خیابان مطهری بعد از پل فروشگاه اسفراین
4463525
4463525            
*
*
*
واحد توزیع
فروشگاه پدافند هوایی شهر آباد
آشخانه
خراسان شمالی
4
آدرس: آشخانه پایگاه پدافند هوایی شهر آباد
4225969
4225969            
*
*
*
عاملیت
اتکا شهدای آشخانه
آشخانه
خراسان شمالی
5
آدرس: آشخانه خیابان شهید هاشمی نژاد
3226599
3226599            
*
*
*
عاملیت
شهدای جاجرم
جاجرم
خراسان شمالی
6
آدرس: جاجرم ,خیابان شهید با هنر ,جنب ترمینال مسافربری_پلاک260
خراسان جنوبی  
2236340
2236342
15:00
9:00
13:00
8:00
*
*
*
*
*
اصلی
اتکا بیرجند
بیرجند
خراسان جنوبی
1
21:00
15:30
آدرس: بیرجند,چهار راه آیت اله غفاری
شماره تلفن
شماره تلفن
ساعت کار
خدمات قابل ارائه
نوع فروشگاه
نام فروشگاه
شهرستان
استان
رديف
بازرگانی
خدمات مشتریان
جمعه
شنبه تا 5شنبه
میوه و تره بار
غرف آزاد
سوپری
لوازم خانگی
طرح حکمت    
تا
از
تا
از
5222264
5222264            
*
*
*
واحد توزیع
اتکا قائن
قائن
خراسان جنوبی
2
آدرس : قائن, نبش خیابانه شهید بهشتی 10
2222675
2222675            
*
*
*
واحد توزیع
اتکا فردوس
فردوس
خراسان جنوبی
3
آدرس : فردوس, خیابان مدرس روبروی مصلی نماز جمعه
2184423
2184423                
*
عاملیت
اتکا هنگ مرزی گزیک
هنگ مرزی گزیک
خراسان جنوبی
4
آدرس: گزیک , منازل سازمانی هنگ مرزی
6224501
6224501                
*
عاملیت
فروشگاه ناجا نهبندان
نهبندان
خراسان جنوبی
5
آدرس: نهبندان, جنب فرماندهی انتظامی
2311099
2311099          
*
*
*
*
واحد توزیع
اتکا ابوموسی
بیرجند
خراسان جنوبی
6
آدرس: بیرجند نبش خیابان کارگران21
4223115
4223115                    
اتکا طبس
طبس
خراسان جنوبی
7
آدرس: میدان پنجه علی خیابان میر رضا, روبروی اداره پست
خراسان رضوی  
2223113
2223113          
*
*
*
*
فرعی
اتکا قوچان
قوچان
خراسان رضوی
1
آدرس: قوچان ,میدان فلسطین
شماره تلفن
شماره تلفن
ساعت کار
خدمات قابل ارائه
نوع فروشگاه
نام فروشگاه
شهرستان
استان
رديف
بازرگانی
خدمات مشتریان
جمعه
شنبه تا 5شنبه
میوه و تره بار
غرف آزاد
سوپری
لوازم خانگی
طرح حکمت    
تا
از
تا
از
4222696
4222696            
*
*
*
فرعی
اتکا تایباد
تایباد
خراسان رضوی
2
آدرس: تایباد,بلوار امام خمینی(ره) روبروی اداره مخابرات
7229420
7229420            
*
*
*
فرعی
اتکا گناباد
گناباد
خراسان رضوی
3
آدرس: گناباد,خیابان سعدی ,بین سعدی 12و 14_پلاک504
8514740
8514740
20:00
9:00
13:00
8:00      
*
*
فرعی
شهید حامدی
مشهد
خراسان رضوی
4
21:00
16:00
آدرس: میدان عدل خمینی ,خیابان فیاض بخش,جنب کلانتری
2222028
2222028          
*
*
*
*
فرعی
اتکا تربت حیدریه
تربت حیدریه
خراسان رضوی
5
آدرس: روبروی باغ ملی
422570
422570                
*
عاملیت
شرکت تعاونی مصرف بازنشستگان
خواف
خراسان رضوی
6
آدرسک خیابان 72تن شهید
5232774
5232774                
*
واحد توزیع
شهید صیاد شیرازی
درگز
خراسان رضوی
7
آدرس: درگز بین صیاد 14و 16
6610099
6610099          
*
*
*
*
فرعی
شهید فلاحی
مشهد
خراسان رضوی
8
آدرس: بلوار شهید فلاحی ,داخل فلاحی7, بین بهورز 4و 6                                    
شماره تلفن
شماره تلفن
ساعت کار
خدمات قابل ارائه
نوع فروشگاه
نام فروشگاه
شهرستان
استان
رديف
بازرگانی
خدمات مشتریان
جمعه
شنبه تا 5شنبه
میوه و تره بار
غرف آزاد
سوپری
لوازم خانگی
طرح حکمت    
تا
از
تا
از
3358399
3358399          
*
*
*
*
اصلی
اتکامرکزی نیشابور
نیشابور
خراسان رضوی
9
آدرس: نیشابور ,خیابان کمال 2
3444402
3444402          
*
*
*
*  
اتکا رادار
رادار
خراسان رضوی
10
آدرس: اتکا پدافند هوایی شمال شرق
8225313
8243130          
*
*
*
*
فرعی
اتکا کاشمر
کاشمر
خراسان رضوی
11
آدرس: کاشمر ,خیابان منتظری جنوبی , روبروی خروجی پمپ بنزین
2223230
2223230            
*
*
*
فرعی
اتکا جام
تربت جام
خراسان رضوی
12
آدرس: تربت جام , پادگان محمدرسول اله...
4452464
4452464          
*
*
*
*
فرعی
اتکا سبزوار
سبزوار
خراسان رضوی
13
آدرس: خیابان مدرس, روبروی مدرس 30
8546442
8515654          
*
*
*
*
اصلی
اتکا مرکزی
مشهد
خراسان رضوی
14
آدرس:مشهد خیابان بهار
7648410
7648410          
*  
*
*
فرعی
اتکا شهید شیردل
مشهد
خراسان رضوی
15
آدرس: مشهد ,بلوار خیام ,بین خیام 8و 10
شماره تلفن
شماره تلفن
ساعت کار
خدمات قابل ارائه
نوع فروشگاه
نام فروشگاه
شهرستان
استان
رديف
بازرگانی
خدمات مشتریان
جمعه
شنبه تا 5شنبه
میوه و تره بار
غرف آزاد
سوپری
لوازم خانگی
طرح حکمت    
تا
از
تا
از
2732645
2732645          
*  
*
*
فرعی
اتکا ثامن الحجج(ع)2
مشهد
خراسان رضوی
16
آدرس: خیابان گاز15
زنجان  
3222520
3232556
15:00
9:00
13:00
8:00  
*
*
*
*
اصلی
مرکزی زنجان
زنجان
زنجان
1
21:00
15:30
آدرس: زنجان، میدان 15 خرداد
5261542
5261542            
*
*
*
عاملیت
اتکا ابهر
ابهر
زنجان
2
آدرس: خیابان طالقانی شمالی,نبش خیابان داوودی
5526110
5526110            
*
*
*
عاملیت
اتکاخرمدره
خرمدره
زنجان
4
آدرس: خیابان 17 شهریور ,خیابان رازی _پلاک45                
*
*
*
عاملیت
اتکا قیدار
قیدار
زنجان
5
آدرس: خیابان شهید صیاد شیرازی
سیستان بلوچستان  
3220499
3222555
20:00
15:30
12:30
8:00  
*
*
*
*
اصلی
اتکا قائم آل محمد(ص)
زاهدان
سیستان بلوچستان
1
21:00
15:30
آدرس: خیابان شهید بهشتی, حدفاصل بین خیابان امام خمینی و سعدی
2234068
2228227          
*
*
*
*
فرعی
اتکا زابل
زابل
سیستان وبلوچستان
2
آدرس: زابل , خیابان شهید باقری جنب فروشگاه 15 خرداد
شماره تلفن
شماره تلفن
ساعت کار
خدمات قابل ارائه
نوع فروشگاه
نام فروشگاه
شهرستان
استان
رديف
بازرگانی
خدمات مشتریان
جمعه
شنبه تا 5شنبه
میوه و تره بار
غرف آزاد
سوپری
لوازم خانگی
طرح حکمت    
تا
از
تا
از
4216636
4213111          
*
*
*
*
فرعی
اتکا خاش
خاش
سیستان وبلوچستان
3
آدرس: خیابان شهید نیکبخت ,روبروی باشگاه افسران
5224509
5224509          
*
*
*
*
فرعی
اتکا سراوان
سراوان
سیستان وبلوچستان
4
آدرس: خیابان آزادی , پاساژ بلوچ زنگیان
72221750
72221750          
*
*
*
*
فرعی
اتکا ایرانشهر
ایرانشهر
سیستان وبلوچستان
5
آدرس: خیابان امام خمینی (ره) روبروی ساختمان شماره 2 ترابری
4283205
4283205          
*
*
*
*
فرعی
اتکا کنارک
کنارک
سیستان وبلوچستان
6
آدرس: پایگاه دهم شکاری
52220916
52220916          
*
*
*
*
فرعی
اتکا چابهار
چابهار
سیستان و بلوچستان
7
آدرس: بلوار شهید ریگی , روبروی منطقه انتظامی
3410430
3410430          
*
*
*
*
واحد توزیع
اتکا زیبا شهر
زاهدان
سیستان و بلوچستان
8
آدرس: خیابان ویلا , روبروی بانک سپه
3522546
3522546            
*
*
*
واحد توزیع
اتکا میر جاوه
میرجاوه
سیستان و بلوچستان
9
آدرس: خیابان تفتان , روبروی قوامین
شماره تلفن
شماره تلفن
ساعت کار
خدمات قابل ارائه
نوع فروشگاه
نام فروشگاه
شهرستان
استان
رديف
بازرگانی
خدمات مشتریان
جمعه
شنبه تا 5شنبه
میوه و تره بار
غرف آزاد
سوپری
لوازم خانگی
طرح حکمت    
تا
از
تا
از
4242116
4242116          
*
*
*
*
عاملیت
اتکا دریایی
کنارک
سیستان و بلوچستان
10
آدرس: پایگاه دریایی ارتش
4232828
4232828              
*
*
عاملیت
اتکا خاش
خاش
سیستان و بلوچستان
11
آدرس: کوی سازمانی
سمنان  
4435903
4448060
15:00
9:00
12:30
8:00
*
*
*
*
*
اصلی
مرکزی سمنان
سمنان
سمنان
1
21:00
16:00
آدرس: بلوار معلم , کوی رضوان , جنب پارک آبشار
3335202
3335202          
*
*
*  
فرعی
اتکا دامغان
شاهرود
سمنان
2
آدرس: شاهرود جنب لشگر58 تکاور ذوالفقار
5240707
5240707            
*
*
*
واحد توزیع
اتکا دامغان
دامغان
سمنان
3
آدرس: بلوار شمالی جنب پارک ملت
3420417
3420417            
*
*
*
عاملیت
پایگاه پدافند هوایی
سمنان
سمنان
4
آدرس: کیلومتر 40جاده نظامی پایگاه پدافند هوایی
5453215
5453215            
*
*
*
عاملیت
پادگان چهل دختر
شاهرود
سمنان
5
آدرس: کیلومتر 40 جاده شاهرود –آزاد شهر
شماره تلفن
شماره تلفن
ساعت کار
خدمات قابل ارائه
نوع فروشگاه
نام فروشگاه
شهرستان
استان
رديف
بازرگانی
خدمات مشتریان
جمعه
شنبه تا 5شنبه
میوه و تره بار
غرف آزاد
سوپری
لوازم خانگی
طرح حکمت    
تا
از
تا
از
7392070
7392070
20:00
9:00
13:00
8:00  
*
*
*
*
اصلی
فتح المبین
شیراز
فارس
1
22:00
15:30
آدرس: میدان ارتش – خیابان سپاه شمالی
2279039
2279039        
*
*
*
*
*
اصلی
ولایت
شیراز
فارس
2
آدرس: میدان آزادی – چها راه باغ تخت
8317156
8317156          
*
*
*
*
فرعی
زرهی
شیراز
فارس
3
آدرس:زرهی بلوار استقلال نبش باغ حوض
7206786
7206786            
*
*
*
فرعی
اتکا هوایی
شیراز
فارس
4  
2249533
2249533            
*
*
*
فرعی
اتکا کازرون
کازرون
فارس
5
آدرس:میدان امام حسین- جنب تیپ تکاور امام سجاد (ع)
2222090
2222090            
*
*
*
فرعی
شهید ستوده فسا
فسا
فارس
6
آدرس: بلوار مدرس – جنب کارخانه قند فسا
7399186
7399186            
*
*
*
فرعی
اتکا جهرم
جهرم
فارس
7
آدرس: چهار راه امام حسین- خیابان امام حسین – کوچه9- جنب درمانگاه امام جعفر صادق (ع)
شماره تلفن
شماره تلفن
ساعت کار
خدمات قابل ارائه
نوع فروشگاه
نام فروشگاه
شهرستان
استان
رديف
بازرگانی
خدمات مشتریان
جمعه
شنبه تا 5شنبه
میوه و تره بار
غرف آزاد
سوپری
لوازم خانگی
طرح حکمت    
تا
از
تا
از
7386497
7386497              
*
*
اصلی
اتکا استهبان
استهبان
فارس
8
آدرس: خیابان امام زاده – سه راه کارگر
قزوین  
3343750
3362720
15:00
9:00
13:00
8:00  
*
*
*
*
اصلی
مرکزی قزوین
قزوین
قزوین
1
21:00
15:30
آدرس: بلوار شهید بهشتی – جنب مجتمع فرهنگی ورزشی هلال احمر
2933525
2933525            
*
*
*
فرعی
اتکا آبیک
آبیک
قزوین
2
آدرس-: کیلومتر 5 جاده قدیم آبیک به قزوین – داخل کوی سازمانی آمادگاه اصلی و عمومی
37724088
37724088
15:00
9:00
13:00
8:00  
*
*
*
*
اصلی
اتکا قم
قم
قم
1
21:00
16:00
آدرس:خیابان 19 دی– جنب بیمارستان کامکار
7710525
7710525              
*
*
فرعی
شهید محلاتی
قم
قم
2
آدرس: قم – میدان پلیس – دانشکده شهید محلاتی
کرمانشاه  
8225677
8247916
21:00
15:00
13:00
8:00  
*
*
*
*
اصلی
اتکا مرکزی کرمانشاه
کرمانشاه
کرمانشاه
1
21:00
15:30
آدرس: کرمانشاه ,میدان آزادی
7271605
7290804          
*
*
*
*
فرعی
اتکا لشگر
کرمانشاه
کرمانشاه
2
کرمانشاه ,میدان لشگر ,فروشگاه ستاد لشگر
شماره تلفن
شماره تلفن
ساعت کار
خدمات قابل ارائه
نوع فروشگاه
نام فروشگاه
شهرستان
استان
رديف
بازرگانی
خدمات مشتریان
جمعه
شنبه تا 5شنبه
میوه و تره بار
غرف آزاد
سوپری
لوازم خانگی
طرح حکمت    
تا
از
تا
از
4336723
4336723        
*
*
*
*
*
فرعی
اتکا هوانیروز
کرمانشاه
کرمانشاه
3
آدرس: حومه شهر , منازل مسکونی هوانیروز
5224014
5224014          
*
*
*
*
فرعی
اتکا اسلام آباد
اسلام آباد
کرمانشاه
4
آدرس: خیابان شهید چمران , روبروی کارخانه قند
83225748
83225748          
*
*
*
*
فرعی
اتکا صحنه
صحنه
کرمانشاه
5
آدرس: خیابان شهید رستمی , نبش خیابان امداد
3228553
3228553          
*
*
*
*
فرعی
اتکا هرسین
هرسین
کرمانشاه
6
آدرس: میدان آزادی , خیابان پارک ملت ,بر خیابان اصلی
4226651
4226651          
*
*
*
*
فرعی
اتکا سقز
سقز
کرمانشاه
7
آدرس: چهار راه سلمان فارسی , خیابان مهدی موعود ,بر خیابان اصلی
7222152
7222152          
*
*
*
*
فرعی
اتکا پاوه
پاوه
کرمانشاه
4
آدرس: خیابان 6 مرداد , روبروی زندان سابق , جنب بیمه ایران
8389128
8389128                
*
واحد توزیع
اتکا پیکری
کرمانشاه
کرمانشاه
5
آدرس: میدان سپاه ,بلوار کشاورزی, مرکز خدمات کارکنان لشگر 4 بعثت
شماره تلفن
شماره تلفن
ساعت کار
خدمات قابل ارائه
نوع فروشگاه
نام فروشگاه
شهرستان
استان
رديف
بازرگانی
خدمات مشتریان
جمعه
شنبه تا 5شنبه
میوه و تره بار
غرف آزاد
سوپری
لوازم خانگی
طرح حکمت    
تا
از
تا
از
3743474
3743474                
*
واحد توزیع
اتکا حاجی آباد
حاجی آباد
کرمانشاه
6
آدرس: حاجی آباد , روبروی پلیس راه بیستون
3743076
3743076                
*
واحد توزیع
اتکا بیستون
بیستون
کرمانشاه
7
آدرس: بیستون , شهرک هوانیروز
کرمان  
2269846
2266402
15:00
9:00
12:30
8:00  
*
*
*
*
اصلی
اتکا فاطمیه 232 کرمان
کرمان
کرمان
1
21:00
15:30
آدرس: کرمان , خیابان عدالت , جنب تامین اجتماعی
3220058
3220058            
*
*
*
فرعی
اتکا سیرجان
سیرجان
کرمان
2
آدرس: سیرجان , پایگاه دریایی
2320013
2320014            
*
*
*
فرعی
اتکا بم
بم
کرمان
3
آدرس: بم , خیابان تختی
4224347
4224347              
*
*
فرعی
اتکا زرند
زرند
کرمان
4
آدرس: زرند , بلوار امام خمینی(ره) , خیابان آزادگان
2860714
2860714            
*
*
*
فرعی
اتکا هوانیروز
کرمان
کرمان
5
آدرس: کرمان , شهرک هوانیروز
شماره تلفن
شماره تلفن
ساعت کار
خدمات قابل ارائه
نوع فروشگاه
نام فروشگاه
شهرستان
استان
رديف
بازرگانی
خدمات مشتریان
جمعه
شنبه تا 5شنبه
میوه و تره بار
غرف آزاد
سوپری
لوازم خانگی
طرح حکمت    
تا
از
تا
از
3511422
3511422              
*
*
فرعی
اتکا لشگر ثارالله
کرمان
کرمان
6
آدرس: کرمان , جاده کوهپایه
2217056
2217056                
*
عاملیت
اتکا جیرفت
جیرفت
کرمان
7
آدرس: خیابان هفده شهریور, نرسیده به چایخانه هلیل
5237547
5237547                
*
عاملیت
اتکا رفسنجان
رفسنجان
کرمان
8
آدرس:خیابان امام خمینی(ره) , جنب سپاه ثارالله
3723828
3723828                
*
عاملیت
اتکا راور
راور
کرمان
9
آدرس: خیابان اما خمینی(ره) جنب عکاسی جام جم
2237161
2237161                
*
عاملیت
ناحیه انتظامی
کرمان
کرمان
10
آدرس: بلوار شهید صدوقی, ناحیه انتظامی
2503369
2503369                
*
عاملیت
مخابرات سپاه
کرمان
کرمان
11
ادرس: کرمان پانصد دستگاه مرکز مخابرات قدس
کردستان  
2269301
2269303
15:00
9:00
13:00
8:00  
*
*
*
*
اصلی
اتکا مرکزی سنندج
سنندج
کردستان
1
21:00
15:30
آدرس: سنندج , خیابان ناصر خسرو
شماره تلفن
شماره تلفن
ساعت کار
خدمات قابل ارائه
نوع فروشگاه
نام فروشگاه
شهرستان
استان
رديف
بازرگانی
خدمات مشتریان
جمعه
شنبه تا 5شنبه
میوه و تره بار
غرف آزاد
سوپری
لوازم خانگی
طرح حکمت    
تا
از
تا
از
2264756
2210219            
*
*
*
واحد توزیع
اتکا لشگر 28
سنندج
کردستان
2
آدرس: سنندج ,کوی سازمانی لشگر28 پیاده
2279703
2279703              
*
*
واحد توزیع
شهدای بسیج
سنندج
کردستان
3
آدرس: سنندج ,میدان لشگر 28 کوی منازل سازمانی, ناحیه مقاومت
6665987
6665987                
*
عاملیت
شهدای ناجا
سنندج
کردستان
4
آدرس: خیابان پاسداران , بعد از سه راه شلمان , کوی سازمانی ناجا
3224673
3224673            
*
*
*
فرعی
اتکا سقز
سقز
کردستان
2
آدرس: سقز , ابتدای جاده بانه , جنب منازل سازمانی
5252220
5242220            
*
*
*
فرعی
اتکا قروه
قروه
کردستان
3
آدرس: قروه , خیابان شریعتی , روبروی بانک ملی
3529510
3529510              
*
*
عاملیت
اتکا کامیاران
کامیاران
کردستان
4
آدرس: کامیاران , جنب کلانتری
4224928
4224928            
*
*
*
عاملیت
اتکا بیجار
بیجار
کردستان
5
آدرس: بیجار , خیابان امیر نظام
شماره تلفن
شماره تلفن
ساعت کار
خدمات قابل ارائه
نوع فروشگاه
نام فروشگاه
شهرستان
استان
رديف
بازرگانی
خدمات مشتریان
جمعه
شنبه تا 5شنبه
میوه و تره بار
غرف آزاد
سوپری
لوازم خانگی
طرح حکمت    
تا
از
تا
از
3223350
3223350            
*
*
*
عاملیت
اتکا مریوان
مریوان
کردستان
6
آدرس: میدان استادیوم, اول بلوار دریاچه
3725660
3725660              
*
*
عاملیت
اتکا دیوان دره
دیوان دره
کردستان
7
آدرس: دیوان دره ع جنب سپاه
3473462
3473462                
*
عاملیت
فروشگاه مرزی باشماق
باشماق
کردستان
8
آدرس: باشماق , فروشگاه مرزی
کهکلویه وبویر احمد  
2220324
2234359
15:00
9:00
13:00
8:00  
*
*
*
*
اصلی
اتکا مرکزی یاسوج
یاسوج
کهکلویه وبویر احمد
1
21:00
15:00
آدرس: یاسوج ع خیابان ولیعصر , روبروی کلانتری 11
3225601
3225601            
*
*
*
فرعی
شهدای دهدشت
دهدشت
کهکلویه وبویر
2
آدرس: دهدشت , خیابان سپاه , ساختمان صدف
2220820
2220820            
*
*
*
فرعی
شهدای گچساران
گچساران
کهکلویه وبویر
3
آدرس: چهرراه قدیم فرمانداری, خیابان تعاون , جنب داروخانه
گیلان  
8822844
8847962
13:00
8:00
13:00
8:00
*
*
*
*
*
اصلی
اتکا مرکزی رشت
رشت
گیلان
1
21:00
15:00
21:30
15:00
آدرس: رشت , خیابان فلسطین
شماره تلفن
شماره تلفن
ساعت کار
خدمات قابل ارائه
نوع فروشگاه
نام فروشگاه
شهرستان
استان
رديف
بازرگانی
خدمات مشتریان
جمعه
شنبه تا 5شنبه
میوه و تره بار
غرف آزاد
سوپری
لوازم خانگی
طرح حکمت    
تا
از
تا
از
5529073
5529072          
*
*
*
*
فرعی
اتکا شماره 2
رشت
گیلان
2
آدرس: رشت , بعد از میدان انتظام
6442266
6442266          
*
*
*
*
فرعی
اتکا منجیل
منجیل
گیلان
3
آدرس: منجیل , خیابان اصلی
4226648
4226648          
*
*
*
*
فرعی
اتکا لاهیجان
لاهیجان
گیلان
4
آدرس: خیابان امام رضا (ع) روبروی پمپ بنزین بلخاری,
4233454
4233454          
*
*
*
*
فرعی
اتکا تالش
تالش
گیلان
5
آدرس: تالش, خیابان امام خمینی(ره) , جنب بانک ملی
6221055
6221055          
*
*
*
*
فرعی
اتکا رودسر
رودسر
گیلان
6
آدرس: خیابان امام خمینی(ره) ,جنب بازار ماهی فروشان
4822200
4822200          
*
*
*
*
فرعی
اتکا ماسال
ماسال
گیلان
7
آدرس: خیابان امام خمینی(ره)
3223736
3223736          
*
*
*
*
فرعی
اتکا صومعه سرا
صومعه سرا
گیلان
8
آدرس: گیلان , صومعه سرا
شماره تلفن
شماره تلفن
ساعت کار
خدمات قابل ارائه
نوع فروشگاه
نام فروشگاه
شهرستان
استان
رديف
بازرگانی
خدمات مشتریان
جمعه
شنبه تا 5شنبه
میوه و تره بار
غرف آزاد
سوپری
لوازم خانگی
طرح حکمت    
تا
از
تا
از
4225692
4225692          
*
*
*
*
فرعی
اتکا آستانه اشرفیه
آستانه اشرفیه
گیلان
9
آدرس: خیابان امام خمینی(ره) , بعد از آستان مقدس آقا سید جلال الدین اشرفیه
4213540
4213540  


مطالب مشابه :


اسامی شرکت های همکار

309- بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود 1158- صندوق قرض الحسنه ولی عصر 1744- نمایندگی شرکت آمیکو بابل
دانشگاه رازی کرمانشاه

دانشگاه دخترانه حضرت صنعتی بابل; مهمانسرا، اداره تربیت بدنی و صندوق قرض الحسنه.
آدرس ونلفن فروشگاههای اتکا

خيابان امام ، جنب صندوق قرض الحسنه جاويد یاسوج ع خیابان ولیعصر , اتکا بابل
2008-مشهورترین تاجر ایرانی از هیچ شروع کرد ....

آرامش پویااستراتژي آرامش همراه باپويايي وپويايي درعين آرامش،بامدیریت بردنیای پیرامون
برچسب :