دانلود نرم افزار (نرم افزار گاو گوشتی)نرم افزار گاو گوشتی

توضیحات:

این نرم افزار نیز از نرم افزارهای نسبتا خوب در جیره نویسی گاو پرواری بوده واکنون نیز میتوان از ان استفاده کرد.این نرم افزار در شروع یادگیری جیره نویسی به ما کمک میکند تا با مفهوم NEg,CP(RUP,RDP),DM,AS Feedبیشتر اشنا شویم.این نرم افزار تحت سیستم داس میباشد.

 http://www.msu.edu/~ssl/downloads/beefdemo.exe

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

توضیحات:

 نرم افزارCNCPS از نرم افزارهای جدید در این زمینه بوده و توسط دانشگاه کرنل ارائه شده و اکنون جنبه کاربردی دارد.جهت جیره نویسی در فارمهای بزرگ بوده و از مزایای ان میتوان به نکات زیر اشاره کرد:

۱.این نرم افزار در قسمت انتخاب خوراک های جیره آزادی عمل بیشتری به ما میدهد.

 

۲.این نرم افزار فاکتورهای محیطی بسیاری را در نظر میگیرد.ازجمله درجه حرارت محیط,عمق کود زیر گاوها,میزان بارندگی,میزان اب مصرفی و ......

 

۳.در قسمت گزارشات جیره اطلاعات بیشتری را نسبت به نرم افزار NRCبه ما میدهد.

شما از سایت زیر میتوانید ان را دانلود کنید:

 

http://www.cncps.cornell.edu/download/CNCPSCattle5040.exe

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

توضیحات:

این نرم افزار از نرم افزارهای نسبتا قدیمی جیره نویسی گاو شیری بوده واکنون فقط جنبه یادگیری در دانشگاهها را دارد.این نرم افزار در شروع یادگیری جیره نویسی به ما کمک میکند تا با مفهوم NEL,CP(RUP,RDP),DM,AS Feedبیشتر اشنا شویم.این نرم افزار تحت سیستم داس میباشد.

 

نرم افزار جیره نویسی گاو شیری اسپارتان

http://www.msu.edu/~ssl/downloads/dairy2d.exe


مطالب مشابه :


 دانلود نرم افزار (نرم افزار گاو گوشتی)

نرم افزار گاو گوشتی. توضیحات: این نرم افزار نیز از نرم افزارهای نسبتا خوب در جیره نویسی گاو
پرورش گاو گوشتی

bİlİmsel - پرورش گاو گوشتی - بهتر است در کل دوره پروار از جیره کاملا مخلوط شده استفاده نمایید.
استفاده از تقطیری دانه از تخمیر سورگوم و ذرت در جیره غذایی برای پروار گاو گوشتی و گاو شیری

استفاده از دانه های تقطیری ناشی تخمیر سورگوم و ذرت در جیره غذایی برای گاو گوشتی پرواری و گاو
بافرها و اهميت آنها در جيره نشخوار کنندگان (گاو)

آموزش پرورش گاو شیری و گوشتی 2 ـ نسبت علوفه به دانه ، محتوای فیبر کل جیره و طول ذرات علوفه
تغذیه گاوهای پرواری با محتویات بستر طیور گوشتی

بهرحال در صنعت پرورش گاو گوشتی باید از هر از آنجائی که یک سوم جیره گاوهای گوشتی به بستر
تغذیه گاوهای پرواری با بستر طیور گوشتی

بهرحال در صنعت پرورش گاو گوشتی باید از هر از آنجائی که یک سوم جیره گاوهای گوشتی به بستر
برچسب :