دو روش استفاده از کتاب کار زبان - خط سفید

 توجه داشته باشید که اگر زمان کلاس اجازه نمی دهد از سرگروهه بخواهید که قبل از ورود شما تکلیفها را چک کنند. برای جلسه بعد که گرامر و دیگر قسمت های درس را تدریس می کنید، به همین شکل از دانش اموزان بخواهید سایر تمرینات مربوط به این درس را از کتاب خط سفید حل کنند (حل تمرینات فان و یا سرگرمی اختیاری میباشد). و در جلسه سوم که به نوعی جلسه جمع بندی این درس می باشد پس از حل تمرینات کتاب شما میتوانید حدودا نیم سی الی چهل دقیقه را به این کتاب اختصاص بدهید. به این صورت که از دانش اموزان بخواهید به صورت گروهی تنظیم شوند و این تمرینهای کتاب را حل کنید. در این قسمت شما هر تمرین را به هر گروهی اختصاص می دهید و از انها می خواهید که سوالات را با جوابهای صحیح بخوانند. مثلا بخش اول تمرینات به لغات مربوط می شوند که از گروه اول می خواهید که از شش سوال مربوط به تعداد اعضای گروه مثلا چهارتا را به دلخواه حل کنند. در این زمان دانش اموزان دیگر نیز همه به جوابهای آنها دقت گوش میکنند و جوابهای درست را در کتابهای خود بررسی خواهند کرد. حتی اعضای گروه های دیگر نیز میتوانند تعیین کنند که چه سوالاتی باید برای پاسخ دادن انتخاب شوند. برای اینکه سرگروه جواب همه سوالات را به تنهایی ندهد و به عبارتی جور کم کاریهای سایرین را نکشد می توانید این قانون را در این روش استفاده از کتابهای خط سفید به کار ببرید: اگر جواب هر چهار سوال را در این بخش سر گروه دهد همه ی اعضای گروه نمره پانزده دریافت خواهند کرد ولی اگر هر کدام سوالی را به طور صحیح پاسخ دهند همه ی اعضای گروه نمره بیست را دریافت خواهند کرد. در این قسمت اگر دانش آموزان جواب سوالی برایشان مبهم بود معلم باید برای همه توضیح بدهد. پس از اینکه تمرین اول  جواب داده شد. تمرینات مربوط به سایر بخش های درس مثل مکالمه، گرامر، تلفظ و .... نیز به همین شکل توسط  گروهای دیگر جواب داده می شوند. و در آخر به گروهی که بیشترین نمره را کسب کرده باشد به عنوان جایزه، جلسه بعدی برای هر کدام از اعضای گروه دفترزبان انگلیسی خط سفید به کلاس ببرید.

روش دوم:

در این روش شما بر اساس درسی که به دانش اموزان یاد می دهید به طور منظم از انها می خواهید که کتاب خط سفید را نیز حل کنند. و هنگام بررسی تکالیف کتاب درسی نگاهی گذرا بر تمرینات خط سفید نیز بیندازید. اما نیازی به حل تمرینات آن در زمانی مشخص سر کلاس نیست. و از دانش اموزان می خواهید سوالات خود را از کتابهای خط سفید که جوابهای انها را نتوانستند پیدا کنند، متناسب با تمرینات کتاب درسی در هنگام حل تمرینات حل کنند.مثلا شما تمرینات مربوط به مکالمه کتاب درسی را حل میکنید و پس از حل آن یکی از دانش آموزان از شما در مورد سوالات مربوط به مکالمه همان درس از کتاب سفید را از شما سوال میکند. شما نیز از همه دانش اموزان می خواهید صفحه مورد نظر از خط سفید را باز کنند سپس ان را حل کنید. در این روش برای اطمینان از حل همه ی تمرینات کتاب خط سفید در پایان هر ماه امتحانی از دو درس کتاب درسی خواهید گرفت که سوالات ان امتحان مطلقا از کتاب خط سفید میباشد. در این روش نیز پس از جمع نمرات کسب شده در هر گروه ، به گروهی که بالاترین امتیاز را کسب کرده باشد دفترهای خط سفید جایزه ببرید.


مطالب مشابه :


نمونه سوالات ترم اول سایت خط سفید(اول تاچهارم)

سوالات نوبت اول دوم دبیرستان . خط سفید, دانلود کتاب های درسی
ترجمه ریدینگ های کتاب انگلیسی دوم دبیرستان

ترجمه ریدینگ های کتاب انگلیسی دوم گروه آموزشی خط سفید; کتاب انگلیسی دوم دبیرستان .
دو روش استفاده از کتاب کار زبان - خط سفید

روش دوم: در این روش در این روش برای اطمینان از حل همه ی تمرینات کتاب خط سفید در دانلود
لینک دانلود کتاب آموزش خط پیوسته انگلیسی به صورت Pdf

(دوره دومدبیرستان گروه آموزش زبان انگلیسی خط سفید. لینک دانلود کتاب آموزش خط
نمونه سوالات زبان هشتم از خط سفید

نمونه سوالات زبان هشتم از خط سفید انگلیسی دبیرستان (متوسطه دوم) دانلود کتاب
دانلود درسنامه و جزوه فیزیک 1 اول دبیرستان

دانلود جزوه ریاضیات دوم دبیرستان | دانلود محبوب خط سفید. کتاب درسی انگلیسی
نمونه سوالات دیماه دوم متوسطه

ابتدایی راهنمایی دبیرستان خط سفید. دانلود کتاب دانش آموز و کتاب کار و راهنمای معلم
برچسب :