گام دوم از سه گام سه تجربه

نمايشگاهي از آثار دانشجويان دانشگاه فردوس مشهد  با عنوان پيوست در سالن سلطانعلي مشهدي واقع در كوهسنگي شهر مشهد برگزار شد. اين نمايشگاه روز گذشته باحضور استاد مصطفي اوجي افتتاح شد. در قسمت ابتداي نمايشگاه اين مطلب آمده است:

آمدمت كه بنگرم باز نظر به خود كنم

سير نمي شود نظر بس كه لطيف منظري

...از همين سه نقطه آغاز مي شود بسان همه آغازها...

و به همان سه نقطه تمام نمي شود بسان همه ناتمام ها

باز هم با همان سنجاق ها پيوست مي خوريم، بسان همه پيوست ها

و باهمين رفتن وآمدن ها خاطره مي شويم، بسان همه خاطره ها

آنچه كه در قاب ديوارها نقش بسته وچشمان شما را به ضيافت نگاشته ها سوق مي دهد،

حاصل بالندگي دانشجوياني ست كه كه در دانشگاه فردوس به همراه آموزه هاي آموزگارشان، خود را سهيم در رشد وفهم گرافيك مي دانند.

در حركت عظيم نگاه ولبهايشان خوش آمدگويي است كه تقديم حضورتان مي كنند.

                                                 ((كاظم خراساني))

 

 

اين نمايشگاه تا پنج شنبه 15 ارديبهشت  ادامه  دارد.

تصاویری از جشن روز جهانی گرافیک با حضور اساتید و دانشجویان

اساتيد مسعود سپهر و مصطفي اوجي

استاد مسعود سپهر

سالن مصلي نژاد مشهد

استاد خراساني واستاد سپهر


مطالب مشابه :


جاده کرمان مشهد

-دانشگاه باهنر جاده کرمان مشهد است که در نتیجه فاصله فردوس تا مشهد مقدس۳۵۸ کیلومتر است
دکتر ياحقي، عضو برجسته هيئت علمي دانشگاه فردوسي شناخته شد

فردوس - دکتر ياحقي، عضو برجسته هيئت علمي دانشگاه فردوسي شناخته شد - من ملک بودم و فردوس برین
اعضای هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

انجمن علمی دانشجویی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد مدیر سایت: فرزانه زنگی-علوم سیاسی 89
گام دوم از سه گام سه تجربه

نمايشگاهي از آثار دانشجويان دانشگاه فردوس مشهد با عنوان پيوست در سالن سلطانعلي مشهدي واقع
معرفی

خانم سپیده خلیلی دانشگاه فردوس مشهد. خانم آقای مجتبی مالی دانشگاه پیام نور شاهین شهر +
بیوگرافی دکتر محمد اسماعيلي :

نام : محمد اسماعيلي . محل کار : دانشگاه علوم پزشكي مشهد- بيمارستان قائم(عج)- بيمارستان دكتر شيخ
از کودکی تا دیپلم دکتر دعایی

ob_as_mis / دانشگاه فردوسی مشهد - از کودکی تا دیپلم دکتر دعایی - مازنده به آنیم که آرام نگیریم
برچسب :