پروژه کاروفناوری پودمان برق والکترونیک کاروفناوری هشتم پروژه ساخت لامپ سيار

پروژه کاروفناوری پودمان برق والکترونیک کاروفناوری هشتم

طرز ساخت لامپ سيار

پروژه ساخت لامپ سیار

وسایل و تجهیزات مورد نیاز برای ساخت لامپ سیار

لامپ - سيم روپوش دار تك رشته - فازمتر - دم باريك - سيم چين - دوشاخه معمولي - سرپيچ آويز

ابتدا دو سر سيم رابط را روپوش  برداري كنيد. براي باز كردن انتهاي سرپيچ آنرا با دست چپ بگيريد و با دست راست در جهت عكس حركت عقرب ههاي ساعت بچرخانيد.

طرز ساخت لامپ سيار

 مطابق شکل زیر سر پيچ از هم جدا مي شود. سرپيچ از سه قسمت تشكيل شده است:

الف) قسمت بدنه كه به انتهاي لامپ پيچ مي شود.
ب ) قسمت مياني كه محل اتصال لامپ با سرسيم هاي رابط است و ترمينال ها در آن قرار دارند.
ج ) انتهاي سر پيچ كه با پيچ شدن به قسمت بدنه ي سرپيچ كامل مي شود.

طرز ساخت لامپ سيار

پس از جدا شدن بدنه از انتهاي سرپيچ، قسمت مياني را از داخل انتهاي سر پيچ جدا كنيد

طریقه ساخت لامپ سیار

سپس يك طرف سيم رابط را، كه قبلاً روپوش برداري شده است، از انتهاي سرپيچ عبور دهيد.و به وسيله فازمتر پيچ هاي ترمينال قسمت مياني را، را باز كنيد.

طریقه ساخت لامپ سیار

پس از اين كه سر سيم هاي رابط به اندازه ي كافي روپوش برداري شد، قسمت نوك سيم را قلع اندود كنيد. چون اين كار باعث استحكام سرسيم هاي رابط خواهد شد. سرسيم هاي رابط را در ترمينال هاي قسمت مياني وارد كنيد.

با پيچ گوشتي مناسب دوسو پيچ هاي ترمينال قسمت مياني سر پيچ رامحكم كنيد. دقت كنيد كه اگر بيش از اندازه پيچ ها سفت شود باعث قطع شدن سرسيم ها خواهد شد.

طریقه ساخت لامپ سیار طریقه ساخت لامپ سیار

پس از محكم شدن پيچ ترمينال ها، قسمت مياني سرپيچ رادرجاي خودش قرار دهيد.

طریقه ساخت لامپ سیار

با قرار گرفتن قسمت مياني  سرپيچ در جاي خودش، بدنه ي سرپيچ را به انتهاي سرپيچ ببنديد و قسمت بدنه ي سرپيچ را درجهت حركت عقربه هاي ساعت بچرخانيد تا محكم شود. سپس دو شاخه را به سر ديگر سيم ببنديد.

طریقه ساخت لامپ سیار

بستن دو شاخه

با يك پيچ گوشتي دو سوي مناسب، پيچ بغل دو شاخه را باز كنيد.

طریقه ساخت لامپ سیار

پس از باز شدن پيچ، آ نرا از جاي خودش خارج كنيد، تا قسمت ترمينالها و بست رفع كشش آزاد شوند.

طریقه ساخت لامپ سیار

دو شاخه از دو قسمت تشكيل مي شود:

1 – قسمت بدنه ي خارجي و پيچ مربوطه

2 – قسمت مياني

قسمت مياني و اجزاي آن:

الف) بدنه ي پلاستيكي عايق

ب) شاخك ها و پيچ هاي مربوطه

ج) بست رفع كشش و پيچ هاي مربوطه

با گرفتن يكي از شاخك هاي  دوشاخه، آنرا به طرف بيرون بكشيد تا از جاي خودش خارج شود .

طریقه ساخت لامپ سیار

با يك پيچ گوشتي مناسب دو  عددپيچ بست رفع كشش را باز كنيد.

طریقه ساخت لامپ سیار

قبل از بستن سر سيم به ترمينال هاي دو شاخه، سيم را از سوراخ بدنه ي دوشاخه خارج كنيد.

 طریقه ساخت لامپ سیار طریقه ساخت لامپ سیار

با برداشتن قسمت مياني دو شاخه، سرسيم هاي رابط را از زير بست رفع كشش عبور دهيد تا اندازه اي كه روپوش كابل زير بست رفع كشش قرار گيرد.

طریقه ساخت لامپ سیار

پس از قرار گرفتن سيم رابط  درجاي خودش، پيچ هاي بست رفع كشش رامحكم كنيد.

طریقه ساخت لامپ سیار

بادم باريك سر سيم هاي رابط را، كه قلع اندود شده است، در ترمينالهاي دو شاخه قرار مي دهيم.

طریقه ساخت لامپ سیار طریقه ساخت لامپ سیار

طریقه ساخت لامپ سیار طریقه ساخت لامپ سیار

پس از بستن لامپ به سرپیچ، لامپ سیار آماده و با زدن دوشاخه به پریز برق لامپ روشن می شود

پروژه ساخت لامپ سیار

 


برای دیدن پروژه های دیگر کاروفناوری هشتم بر روی لینک زیر کلیک نمایید

پروژه کاروفناوری هشتم


مطالب مشابه :


فیلم حرفه وفن فیلم ساخت قایق موتوری

فیلم کارخانه ساخت قایق موتوری با زبان ساخت قایق چوبی
قایق اسباب بازی نفتی

قایق های اسباب بازی نفتی قدیمی یادتون هست؟ یکی ساخت, یادی از ما کرد
آموزش ساخت اوریگامی های زیبا و متنوع با نرم افزار OriFun Lite v1.0

آموزش ساخت خانه ی چوبی، خرس دو نفره، قایق کوچک، قایق موتوری، قلب
آموزش ساخت اریگامی

آموزش ساخت خانه ی چوبی، خرس دو نفره، قایق کوچک، قایق موتوری، قلب
کدهای آیسیک ساخت وسائل نقلیه موتوری

مطالعه بازار. همکاری در تدوین طرح های توجیهی و مطالعاتی. کدهای آیسیک ساخت وسائل نقلیه موتوری
کدهای آیسیک ساخت بدنه و اجزای بدنه وسائل نقلیه موتوری

ساخت سایر محصولات چوبی ساخت نقلیه موتوری ساخت قطعات و قایق ساخت و
ساخت سیم و پریز سیار - پودمان برق والکترونیک کاروفناوری هشتم پروژه کاروفناوری پایه هشتم

ساخت قایق چوبی پارویی; ساخت شکلات ساخت گیتار; قایق موتوری; گالن
پروژه کاروفناوری پودمان برق والکترونیک کاروفناوری هشتم پروژه ساخت لامپ سيار

کاروفناوری هشتم پروژه ساخت قایق چوبی پارویی; ساخت ساخت گیتار; قایق موتوری;
برچسب :