دانلود پاورپوینت های علوم هفتم

فصل اول(تجربه و تفکر) Nuvola_filesystems_folder_downloadدانلود فایل حجم فایل: ۶MB
فصل دوم(اندازه گیری) Nuvola_filesystems_folder_downloadدانلود فایل حجم فایل: ۸MB
فصل سوم(اتم،الفبای مواد) Nuvola_filesystems_folder_downloadدانلود فایل حجم فایل: ۸MB
فصل چهارم(مواد پیرامون ما) Nuvola_filesystems_folder_downloadدانلود فایل حجم فایل:۷MB
فصل پنجم(از معدن تا خانه) Nuvola_filesystems_folder_downloadدانلود فایل حجم فایل:۱۳MB
فصل ششم(سفر آب روی زمین) Nuvola_filesystems_folder_downloadدانلود فایل حجم فایل:۱۶MB
فصل هفتم(سفر آب درون زمین) Nuvola_filesystems_folder_downloadدانلود فایل حجم فایل:۱۴MB
فصل هشتم(انرژی و تبدیل های آن) Nuvola_filesystems_folder_downloadدانلود فایل حجم فایل:۴MB
فصل نهم(منابع انرژی) Nuvola_filesystems_folder_downloadدانلود فایل حجم فایل:۱۴MB
فصل دهم(بهینه سازی انرژی) Nuvola_filesystems_folder_downloadدانلود فایل حجم فایل:۹MB
فصل یازدهم Nuvola_filesystems_folder_downloadدانلود فایل حجم فایل:۱۱MB
فصل دوازدهم Nuvola_filesystems_folder_downloadدانلود فایل حجم فایل:۱۰MB
فصل سیزدهم Nuvola_filesystems_folder_downloadدانلود فایل حجم فایل:۷MB
فصل چهاردهم Nuvola_filesystems_folder_downloadدانلود فایل حجم فایل:۸MB
فصل پانزدهم Nuvola_filesystems_folder_downloadدانلود فایل
حجم فایل:۸پ۶MB


مطالب مشابه :


به سبب تبرّک به صادق- رضی الله عنه-

اسامی برندگان مسابقات اما به سبب تبرّک به صادق- رضی الله عنه- ابتدا کنیم.
برندگان جایزه نوبل فیزیک از آغاز تا کنون

سؤالکده ی دبیرستان شاهد باهنر - برندگان جایزه نوبل فیزیک از آغاز تا کنون - به جای اینکه تمام
نمونه سوال فصل پنجم ریاضی هفتم

تبرک سال نو {1394} برندگان جایزه نوبل فیزیک از آغاز تا
سبک یادگیری منطقی - ریاضی

سؤالکده ی دبیرستان شاهد باهنر - سبک یادگیری منطقی - ریاضی - به جای اینکه تمام اینترنت را برای
انرژی تاریک

سؤالکده ی دبیرستان شاهد باهنر - انرژی تاریک - به جای اینکه تمام اینترنت را برای پیداکردن
نمونه سوالات تستی درس1تا5زبان هفتم

سؤالکده ی دبیرستان شاهد باهنر - نمونه سوالات تستی درس1تا5زبان هفتم - به جای اینکه تمام
دانلود پاورپوینت های علوم هفتم

سؤالکده ی دبیرستان شاهد باهنر - دانلود پاورپوینت های علوم هفتم - به جای اینکه تمام اینترنت
ماسه سنگ

تبرک سال نو {1394} برندگان جایزه نوبل فیزیک از آغاز تا
به سبب تبرّک به صادق- رضی الله عنه-

اسامی برندگان مسابقات اما به سبب تبرّک به صادق- رضی الله عنه- ابتدا کنیم.
برندگان جایزه نوبل فیزیک از آغاز تا کنون

سؤالکده ی دبیرستان شاهد باهنر - برندگان جایزه نوبل فیزیک از آغاز تا کنون - به جای اینکه تمام
برچسب :