لسیت کتابهای مددکاری اجتماعی

 

تصوير کودکان در فيلم‌هاي هاليوودي

يک تحليل جامعه‌‌شناسي فرهنگي، درباره تصوير کودکان در فيلم‌هايي که هاليوود روي پرده سينماها فرستاده است.«کتي مرلاک جکسون»، تصوير کودکان را در فيلم‌هاي پيش از جنگ جهاني دوم و پس از آن با هم مقايسه مي‌کند و نشان مي‌دهد که پيش از جنگ دوم، آنچه نمايش داده مي‌شده، معصوميت مطلق بوده است و در سال‌هاي پس از جنگ، دوره فيلم‌هاي کودکانه آغاز شده است.

اين کتاب را «بابک تبرايي» به‌فارسي ترجمه کرده و «انتشارات بنياد سينمايي فارابي» آن ‌را به‌تعداد 1500 نسخه و قيمت 2600 تومان منتشر کرده است.


عنوان :  مباني مددكاري اجتماعي (فردي، گروهي ، خانوادگي ) 
پديدآور اصلي: فرجاد، محمدحسين ,  
وضعيت نشر/تهيه:  [تهران ]  :  دفتر تحقيقات و انتشارات بدر    ,1371
مشخصات ظاهري:  210 ص 
موضوع: مددكاري اجتماعي / خدمات اجتماعي  
 

 

عنوان :  آسيب شناسي اجتماعي و جامعه شناسي انحرافات 
پديدآور اصلي: فرجاد، محمدحسين ,  
وضعيت نشر/تهيه:     ,]8531
مشخصات ظاهري:  286 ص .: جدول ، نمودار 
موضوع: جرم شناسي / مددكاري اجتماعي / امور جنسي - اخلاق / عقب ماندگي اجتماعي / بزهكاران و مجرمين  
 


عنوان :  واژه نامه انگليسي - فارسي مددكاري و خدمات اجتماعي 
پديدآور اصلي: انصاري، شمس اعظم ، گردآورنده ,  
وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  دانشگاه علامه طباطبايي    ,1377
مشخصات ظاهري:  هجده ، 274 ص 
موضوع: مددكاري اجتماعي -- واژه نامه ها -- انگليسي / خدمات اجتماعي -- واژه نامه ها -- انگليسي / زبان انگليسي -- واژه نامه ها -- فارسي  
 

 

عنوان :  رفتارشناسي گروهها، مقدمه اي بر مددكاري گروهي 
پديدآور اصلي: پاكدل سلطاني ، علي اصغر ,  
وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  آموزشگاه عالي خدمات اجتماعي    ,1337
مشخصات ظاهري:  ح ، 138 ص 
موضوع: گروههاي اجتماعي  

 

عنوان :  جامعه شناسي و مددكاري اجتماعي 
پديدآور اصلي: هراد، براين ,  
وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  بدر    ,1362
مشخصات ظاهري:  ده ، 327 ص .: جدول 
موضوع: جامعه شناسي / مددكاري اجتماعي  
 


عنوان :  ديباچه اي بر مددكاري اجتماعي 
پديدآور اصلي: قندي، محسن ,  
وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  موسسه مطبوعاتي عطايي    ,1347
مشخصات ظاهري:  435 ص 
موضوع: مددكاري اجتماعي  
 

 

عنوان :  مددكاري اجتماعي : (كار با فرد) 
پديدآور اصلي: سام آرام ، عزت اله ,  
وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  رشد    ,1367
مشخصات ظاهري:  [261] ص .: جدول 
موضوع: مددكاري اجتماعي -- نمونه پژوهشي  
 


عنوان :  اعتياد و آسيب شناسي خانواده : رويكرد مددكاري اجتماعي 
پديدآور اصلي: آقابخشي ، حبيب ، 1324 - ,  
وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي    ,1378
مشخصات ظاهري:  265 ص .: جدول 
موضوع: اعتياد -- جنبه هاي اجتماعي / اعتياد -- درمان / اعتياد -- ايران -- درمان / معتادان -- روابط خانوادگي  
 

 

عنوان :  آمارگيري از كارگاههاي خدمات مددكاري اجتماعي سال 0831 
پديدآور اصلي: مركز آمار ايران  
وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور0مركز آمار ايران    ,1381
مشخصات ظاهري:  49ص 0:جدول 
موضوع: كارگاهها-آمار / خدمات -آمارگيري  
 


عنوان :  راهنماي مددكاران اجتماعي 
پديدآور اصلي: 
وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  رشد    ,1371
مشخصات ظاهري:  122 ص 
موضوع: مددكاري اجتماعي -- نمونه پژوهي  
 


عنوان :  نتايج آمارگيري از كارگاه هاي ارائه دهنده ي خدمات مددكاري اجتماعي 
پديدآور اصلي: مركزآمار ايران مولف  
وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  مركز آمار ايران . دفتر انتشارات و اطلاع رساني    ,1383
مشخصات ظاهري:  29ص.:جدول 
موضوع: مددكاري اجتماعي-ايران-كارگاهها-آمار   
 


عنوان :  رفتارهاي اجتماعي مطلوب : تحليل انواع رفتارهاي اجتماعي از ديدگاه روانشناسي اجتماعي 
پديدآور اصلي: بيرهوف، هانس ورنر مولف /1948
وضعيت نشر/تهيه:  تهران  :  گل آذين    ,1383
مشخصات ظاهري:  496 ص. : مصور، جدول ، نمودار 
موضوع: مددكاري اجتماعي / نوع دوستي / روابط بين اشخاص  

 

 عنوان :  مهارت هاي زندگي و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي 
پديدآور اصلي: سرخوش، سعداله مولف /1344- 
وضعيت نشر/تهيه:  همدان  :  كرشمه    ,1384
مشخصات ظاهري:  و، 474 ص.؛ 24 س م 
موضوع: مهارتهاي زندگي - مقاله ها و خطابه ها / مهارتهاي اجتماعي - مقاله ها و خطابه ها / انحراف اجتماعي - مقاله ها و خطابه ها   
 
 


سایت برای اعتیاد و مواد مخدر : همین جا کلیک کنید


مطالب مشابه :


انواع مددكاري

مشاوره و مددکاری - انواع مددكاري - مشاوره و مددکاری وارایه راهکارهای عملی برای حل مشکلات
مددکار کیست؟ومددکاری چیست؟

مددکاری اجتماعی ، حرفه ای است مبتنی بر دانش ، اصول ، مهارت وروش ها که هدف از آن کمک به افراد
انواع مددكاري

کلینیک مددکاری اجتماعی روزنه های امید - انواع مددكاري - انواع مددكاري
لسیت کتابهای مددکاری اجتماعی

لسیت کتابهای مددکاری تحليل انواع رفتارهاي اجتماعي از ديدگاه روانشناسي اجتماعي
نظریه در مددکاری اجتماعی

مددکاری اجتماعی همانطور که آن ها نظریه های فنی در ارتباط با انواع مددجویان را در همه زمان
مهارت برای زندگی یا زندگی برای کسب مهارت؟

مشاوره و مددکاری هر یک از انواع ذکر شده مصادیقی دارد که گاه تعیین مرز و جدا کردن آن‏ها
درس گروه های هدف در مددکاری اجتماعی

علم ناب - درس گروه های هدف در مددکاری اجتماعی - برنامه های کلاسی دانشجویان رشته مددکاری
انواع ناهنجاري هاي اجتماعي

مدد - انواع ناهنجاري هاي اجتماعي - پيرامون مددكاري مددکاری از دیدگاه قرآن واهل
نقدی بر مددکاری اجتماعی در ایران(دکتر انور صمدی راد)

مددکاری اجتماعی و چالش های آن - نقدی بر مددکاری اجتماعی در ایران(دکتر انور صمدی راد
برچسب :