برگزاری کلاسهای آمادگی برای دکتری مدیریت تکنولوزی و سمینار

      برگزاری سمینار مدیریت انتقال تکنولوژی و مدیریت نوآوری تکنولوژی و مدیریت تحقیق و توسعه

      برای شرکت های خصوصی و دولتی و موسسات بزرگ و کوچک که در انتقال تکنولوژی

      علاقمندند موفق باشند برای اهداف استراتژیکی سازمان

      مدیریت تکنولوژی: ارتباط با علوم پایه ُعلوم مهندسیُ علوم مدیریتی را پیوند می دهد

      عناوین دیگر برای برگزاری کنفرانسها و سمینارها و کارگاه آموزشی

      ارزیابی تکنولوژی ُ استراتژی تکنولوژیُ انتقال تکنولوژیُ حقوق مالکیت فکری تکنولوژی

      مدیریت توسعه  تکنولوژی ُ

      تدریس خصوصی  برای آمادگی امتحان دکتری مدیریت تکنولوژی  (انتقال تکنولوژی ُ مدیریت نوآوری

      پیش بینی تکنولوژی)  برای مقاطع فوق لیسانس

   


مطالب مشابه :


جزوه درس حقوق مالکیت معنوی تکنولوژی، تجارت و توسعه جناب آقای دکتر زارع

مدیریت تکنولوژی - جزوه درس حقوق مالکیت معنوی تکنولوژی، تجارت و توسعه جناب آقای دکتر زارع
بررسی فرایند انتقال تکنولوژی به کشورهای در حال توسعه

حقوق خصوصی -حقوق تجارت و حقوق بین الملل - بررسی فرایند انتقال تکنولوژی به کشورهای در حال
انتقال بين المللی تکنولوژی و نقش آن در جهانی شدن تحقيق و توسعه

اقتصاد؛ سیاست و حقوق ؛ روابط بین الملل. - انتقال بين المللی تکنولوژی و نقش آن در جهانی شدن
گرايشهاي مختلف كارشناس ارشد و دكتري مديريت فناوري

مدیریت تکنولوژی انتقال تکنولوژی حقوق مالکیت، تکنولوژی، تجارت توسعه ;
ارایه مربوط به درس حقوق مالکیت معنوی تکنولوژی، تجارت و توسعه جناب آقای دکتر زارع

مدیریت تکنولوژی - ارایه مربوط به درس حقوق مالکیت معنوی تکنولوژی، تجارت و توسعه جناب آقای
برگزاری کلاسهای آمادگی برای دکتری مدیریت تکنولوزی و سمینار

برگزاری سمینار مدیریت انتقال تکنولوژی و مدیریت نوآوری تکنولوژی و مدیریت تحقیق و توسعه
سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ...

سرمایه گذاری مستقیم خارجی . و نقش آن در انتقال تکنولوژی به کشورهای رشد یابنده دکتر فیصل عامری
معرفی رشته مدیریت تکنولوژی و گرایش‌های آن

سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی تمام حقوق اين وب سايت و مطالب آن متعلق به مدیریت
سوابق علمي حسن صفرلو

مدیریت تکنولوژی انتقال تکنولوژی - سوابق علمي حسن صفرلو - جهت ارائه مشاوره و فایل هزینه
مقالات مدیریت تکنولوژی

مدیریت تکنولوژی انتقال تکنولوژی - مقالات مدیریت تکنولوژی - جهت ارائه مشاوره و فایل هزینه
برچسب :