3- چی نه چی نه , چی که چی که (چیستان لری)

 

چی نه چی نه چی که چی که

ترجمه

جواب

۱- آرد یریه و اسیوو نیه

آرد آماده و آسیاب ندیده

سنجد

۲- چی یی دییم د ئی دش . اره پا و نوژی چش

چیزی دیدم در این دشت .پا مانند اره و چشم چون عدس

ملخ

۳- سوز و سرخ و حنائی . کارد تیزو قصاووئی

سبز و سرخ و حنائی .کارد تیز قصابی

هندوانه

۴-ریش اسبی اغل مغل .دس دجیو و پا در بغل

ریش سفید عجیب و غریب .دست تو جیب و پا در بغل

لاک پشت 

۵- ا سرپ سننی تره .ا شکر شیری تره

از سرب سنگین تر و از شکر شیرین تر است

خواب

۶- اتل دس و اتل پا. کری گوش و دم کوتا

دست و پای عجیب .گوشها مثل کره اسب و دم کوتاه

شتر

۷- چو تراشیه .نجار نی یه

چوب تراشیده نجار ندیده

سنجد

۸- جومه دوخته خیاط نی یه

پیراهن دوخته خیاط ندیده

سنجد

                                   

                           


مطالب مشابه :


18- چیستان لکی

ویدئو کلیپ و موسیقی لری چیستان لکی. ترجمه . جواب. است با برگ هایی از دفتر
3- چی نه چی نه , چی که چی که (چیستان لری)

آموزش تزیین سطل و سبد با چی که چی که (چیستان لری) ترجمه. جواب.
چیستانهای آذری همراه با معنی و جواب

چیستانهای آذری همراه با معنی و جواب چیستان آذری همراه با لری همراه با جواب و
چیستان

خواهشمند است جواب چیستان را پیش خود • میه لری له بان چیستانهای فوق با
24- چی نه چی نه (چیستان)

فرهنگ،هنر،شعر ،داستان، تاريخ ، فیلم ، ویدئو کلیپ و موسیقی لری (چیستان) چی نه چی نه
چیستان و معمای خانواده

معما, چیستان با جواب [ سه شنبه هشتم اسفند ۱۳۹۱ ] چیستانهای لری همراه با جواب و
چیستان انسان و اعضای بدن انسان

چیستان انسان و اعضای چیستانهای کردی همراه با جواب و چیستانهای لری همراه با جواب و
چیستان و معماهای شهر ها و استانها

چیستان و معماهای شهر چیستانهای کردی همراه با جواب و چیستانهای لری همراه با جواب و
چیستان و معماهای آذری همراه با جواب و معنی(سری دوم)

چیستان و معماهای آذری همراه با جواب و معنی(سری دوم) چیستانهای لری همراه با جواب و
حکایتی زیبا

سخنان زیبا-چیستان-معما چیستانهای کردی همراه با جواب پیامکهای گویشی.آذری،لری
برچسب :