جدول دروس و تخصصی والزامی گرایش مهندسی و مدیریت ساخت

جدول دروس و تخصصی والزامی گرایش مهندسی و مدیریت ساخت

کد درس

نام درس

تعداد واحد

1

اصول مقررات پیمان

3

2

روش های برنامه ریزی و کنترل پروژه

3

3

روش های ساخت1

3

4

مدیریت ماشین آلات ساخت

3

5

یکی از دروس زیر:

الف-تحلیل و طراحی سیستم ها

ب-مدیریت کارگاه وایمنی

ج-تکنلوژی عالی بتن

 

3

3

جدول دروس و تخصصی واختیاری گرایش مهندسی و مدیریت ساخت

کد درس

نام درس

تعداد واحد

6

کاربر رایانه در مدیریت ساخت

3

7

روش های ساخت 2

3

8

مصالح ساخت پیشرفته

3

9

مدیریت مالی و حسابداری پروژه

3

10

اقتصاد مهندسی پیشرفته

3

11

روش های آماری و قابلیت اعتماد

3

12

برآورد و تجزیه بهاء

3

13

تعمیر وتقویت سازه ها

3

14

تحقیق در عملیات

3

15

روش تحقیق

3

دروس جدید ارائه شده برای این رشته

16

مدیریت ریسک در پروژ های عمرانی

3

17

کاربرد شبکه های عصبی ،الگوریتم ژنتیک و منطق فازی در مدیریت و برنامه ریزی طرح های عمرانی

3

18

مدیریت نگهداری طرح های ساختمانی و راهسازی

3

19

مدیریت پروژه بین الملل

3

4


مطالب مشابه :


کاربرد وسایل نوین کنترل ترافیک در بهره برداری بهتر از سیستم بزرگراه های شهری

برنامه ریزی حمل و نقل ; کاربرد gis در حمل و نقل و ترافیک
دروس مقطع دکترای مدیریت دانشگاه آزاد

تصمیم گیری و برنامه ریزی . 3 . برنامه ریزی سیستمهای حمل و های فازی در تصمیم‌گیری و
دروس مقطع دکترا دانشگاه ازاد

تصمیم گیری و برنامه ریزی : 3 : برنامه ریزی سیستمهای حمل و های فازی در تصمیم‌گیری و
مجموعه کتاب های مورد نیاز رشته مهندسی صنایع

(برنامه ریزی و (برنامه ریزی خطی، شبکه، حمل و نقل حسن، "نظریه مجموعه های فازی و
مشاوره انجام پایان نامه پرپوزال مقاله ISI مهندسی صنایع

مشاوره انجام پایان نامه مهندسی صنایع گرایش حمل و نقل برنامه ریزی حمل و نقل و غیر فازی.
تصمیم گیری و برنامه ریزی

برنامه ریزی جزئی اساسی از نیروی انسانی و حمل و نقل را یا از روش دو فازی و یا از
رمز و شناسه آپدیت آنلاین آنتی ویروس NOd32

سامانه اطلاع رساني مکانی و برنامه برنامه ریزی حمل و نقل در مدل فازی فرایند
جدول دروس و تخصصی والزامی گرایش مهندسی و مدیریت ساخت

مهندسی عمران مهندسی و مدیریت ساخت مدیریت پروژه و ساخت راه و ترابری برنامه ریزی حمل و نقل
لیدار

برخی اصول برنامه ریزی حمل و نقل در جغرافیا و برنامه ریزی شهری فازی و کاربرد آن
برچسب :