طرح درس سالانه حرفه و فن

                                                                   الگوی طرح درس سالانه                                     صفحه دوم                         

      درس حرفه و فن                                       پایه سوم                                                          سال تحصیلی: 90- 89 

ماه

هفته

روز و تاریخ جلسه

فصل

موضوع درس

اهداف درس

         فعالیت

 


مطالب مشابه :


شغل خلبانی

تحقیق : تحقیق : شغل انجام می شود که دقت بسیار زیادی مورد نیاز است.جمله با مشاغل ارتشی در
تحقیق در مورد شغل بازیگری

تحقیق در مورد شغل ایفای نقش شخصیتی در فیلم ، از خلال کنش ها و واکنش ها ، ژست ها ، تغییر
انواع مشاغل

به این سه مورد می توان ناامنی شغلی را نیز اضافه کرد. تقسیم بندی مشاغل در تحقیق دانش
آشنایی با رشته و شغل پرستاري

حال اين پرستار است كه با آموزشهاي لازم در مورد تحقیق) نهفته می‌باشد. در مشاغل به حساب مي
شغل مشاوره

تحقیق : تحقیق : شغل گیری صحیح در هر مورد کمک کند و از پیدایش با مشاغل دیگر. مشاوره در
تحقیقی در مورد کار آفرینی

جهان با يك پديده اجتماعي اقتصادي‏ به نام مشاركت اقتصادي زنان در مشاغل تحقیق در مورد
طرح درس سالانه حرفه و فن

تحقیق در مورد زنبورداری یا پرورش کرم بازدید از موتور- تحقیق در مورد مشاغل مرتبط با
استرالیا

تحقیق : تحقیق پايين است ولی در مورد محصولات صنعتی چنين می شود وبرای اكثر مشاغل حداقل
مقاله ای در خصوص تحقیق و پژوهش

مقاله ای در خصوص تحقیق و در هر حد و شکلی که باشد مورد پذیرش قرار خواهد گرفت و به
برچسب :