انواع جدول زمانبندی فرایند تحقیق Ganlt chart method

انواع جدول زمانبندی فرایند تحقیق Ganlt chart method

روش نمودار گانت نه‌ تنها یکی از روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تصویری ، بلکه شاید نخستین و اساسی‌ترین روش تصویری برنامه‌ریزی باشد این روش در خلال جنگ جهانی اول به‌وسیله هانری.ال.گانت (Henry. L. Gantt) ابداع گردید. و در فاصله بین دو جنگ جهانی از اینکه روش پرت (PERT) و سی‌پی‌ام (C.P.M) در اواسط آن قرن به‌وجود آیند ، کاربرد گسترده و شهرتی عالمگیر یافت و هم‌چنین یکی از بهترین روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تصویری در برنامه‌ریزی است.

این روش که اصولاً برای زمانبندی انجام وظایف به‌وجود آمده است در ابتدا از دو بعد اساسی تشکیل شده است ۱. محور عمودی که وظایف را تاحد ممکن برحسب تقدم و تأخر انجام آنها (مراحل انجام کار) نشان می‌دهد ۲. محور افقی که زمان (برحسب ماه ، هفته ، روز و حتی ساعت) را منعکس می‌کند. تقاطع هر وظیفه با جدول زمانی گویای مدتی است که انجام آن وظیفه به‌طول می‌انجامد و آن را صورت ستونی ، میله‌ای ، مستطیلی و مشابه آن ترسیم می‌کنند.
گانت در نمودار پایان نمای خود سعی کرده است با تصویر دایره‌هائی به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌علامت پایان هر فعالیت در درون یک وظیفه به تکمیل روش نمودارهای ستونی بپردازد.
(نمودار شکل گانت صفحهٔ ۲۳۸).
این نمودار نشان می‌دهد که ۱. چه کارها یا وظایفی می‌بایستی انجام گیرند ۲. هر کار حدوداً از چند فعالیت تشکیل می‌شود ۳. چه کارهائی همزمان انجام می‌گیرند ۴. چه کارهائی به‌طور سری قرار می‌گیرند ۵. درداخل هر کار (وظیفه) نیز چه فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هائی به‌طور سری قرار می‌گیرند ۶. زمان شروع وانجام هر کار و فعالیت در چه تاریخی است ۷. نیل به هدف نهائی در چه تاریخی صورت می‌گیرد.


مطالب مشابه :


آموزش ترسیم نمودار گانت در نرم افزار اکسل

انجمن علمی حسابداری دانشگاه آزاد دزفول - آموزش ترسیم نمودار گانت در نرم افزار اکسل - Accounting
جایگاه مهندسی صنایع در مقایسه با مدیریت و سایر رشته ها

ترسیم گانت چارت و پرینت رنگی آن و ارسال آن برای بخش پرسیدن درصد پیشرفت و بروزآوری گانت چارت
دستور العمل اجرایی تدوین برنامه فرهنگی از سوی یک واحد روابط عمومی

چک لیست ها به شما کمک می کنند تا در مرحله بعد، نمودار گانت خود را ترسیم ترسیم چارت یا
جایگاه WBSدر نت ( Work Breakdown Structure )

( ترسیم cpm ، تهیه گانت چارت و ) ، جلوگیری از بروز خطاهای انسانی (با مشخص نمودن روشهای
نمودار ها در اکسل

آموزش جامع نرم افزار اکسل 2007 excel - نمودار ها در اکسل - آموزش محیط و توانایی های صفحه گسترده
انواع جدول زمانبندی فرایند تحقیق Ganlt chart method

روش نمودار گانت نه‌ تنها یکی از و مشابه آن ترسیم می‌کنند. گانت در نمودار
دانلود رایگان برنامه زمانبندی گانت چارت(gantt-chart) در فرمت اکسل(مهندس حسن فراهانی)

ترسیم آنلاین معادله دانلود رایگان برنامه زمانبندی گانت چارت(gantt-chart) در فرمت
برچسب :