نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد کلیه رشته ها از سال 84 تا 90

فروش نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد کلیه رشته ها از سال 84 تا 90 برای کلیه رشته ها

+ نمونه سوالات تست آزمون کارشناسی ارشد تا ۵-۴ سال اخیر و بیشتر تا ۲۰ سال موجود میباشد.

+ فروش نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد کلیه رشته ها برای بعضی رشته ها تا ۲۰ سال سوالات آزمون نیز موجود میباشد.

سوالات آزمون کارشناسی ارشد کلیه رشته های کشاورزی سالهای 1384 تا 138۹.برای خرید با ما تماس بگیرید:

تست سال ۱۳۸۹ کلیه رشته های کشاورزی با پاسخ کلیدی

لیست رشته های کارشناسی ارشد  به تفکیک کد رشته و اسامی آنها:

 1101 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه زبان و ادبیات فارسی
1102 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه علوم جغرافیایی
1103 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

سوالات تست کارشناسی ارشد کشاورزی GIS(سوالات تست آزمون های دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل) سراسری سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ با پاسخ کلیدی

مجموعه سوالات کارشناسی ارشد GIS و RS- دارای زبان تخصصی- آمارو ریاضیات -اصول و تفسیر عکس های هوایی-هیدرواقلیم-ژئومورفولوژی و جغرافیای زیستی از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۳  ۱۴۰ صفحه

خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد GIS - بیش از ۸۵۰ سوال طبقه بندی شده با پاسخ تشریحی.۱۳۸۶     ۲۵۵ صفحه 

فروش جزوات و منابع کارشناسی ارشد GIS،منابع سنجش از دورو سیستم اطلاعات جغرافیایی
alonefarmer.ir/post-1920.aspx
alonefarmer.blogfa.com/post-1920.aspx


1104 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه زبان عربی
1105 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه علوم اقتصادی
1106 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی
1107 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه تاریخ
1108 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه علوم اجتماعی
1109 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - فرهنگ و زبانهای باستانی
1110 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه زبان شناسی
1111 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه علوم قرآن و حدیث
1112 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - الهیات و معارف اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامی
1113 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - الهیات و معارف اسلامی-فلسفه و حکمت اسلامی
1114 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه الهیات و معارف اسلامی
1115 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - الهیات و معارف اسلامی-فقه شافعی
1116 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه فلسفه
1117 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه علوم تربیتی 1
1118 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه علوم تربیتی 2
1119 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - علوم کتابداری و اطلاع رسانی
1120 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه زبان فرانسه
1121 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه زبان انگلیسی
1122 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه زبان روسی
1123 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه علوم تربیتی 3
1124 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه زبان آلمانی
1125 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه مدیریت جهانگردی
1126 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه حقوق
1127 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه ایرانشناسی
1128 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - آموزش زبان ژاپنی
1130 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل
1131 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مطالعات جهان
1132 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - باستان شناسی
1133 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه روانشناسی
1134 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - حسابداری
1137 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه مطالعات زنان
1138 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی
1139 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مدد کاری اجتماعی
1140 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - پژوهش علوم اجتماعی
1142 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه مدیریت
1146 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه محیط زیست
1148 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه مدیریت اجرایی
1152 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه مدرسی معارف اسلامی
1201 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه زمین شناسی
1202 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی
1203 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه شیمی
1204 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه فیزیک
1205 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه فتونیک
1206 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه زیست شناسی
1207 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه آمار
1208 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه ریاضی

1209 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - علوم کامپیوتر 

فروش جزوات و منابع کارشناسی ارشد ماهان رشته ی مهندسی کامپیوتر و IT
alonefarmer.ir/post-2565.aspx
alonefarmer.blogfa.com/post-2565.aspx 

 

1215 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - علوم محیط زیست
1216 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه زیست شناسی دریا
1217 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - علوم دریایی و اقیانوسی (فیزیک دریا)
1218 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه تاریخ و فلسفه علم
1251 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه مهندسی برق 

فروش جزوات و منابع کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک ( پارسه )
alonefarmer.ir/post-2134.aspx
alonefarmer.blogfa.com/post-2134.aspx

1253 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه مهندسی نفت
1255 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه مهندسی پلیمر
1256 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه مهندسی معماری کشتی
1257 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی شیمی
1258 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی شیمی- مخازن هیدروکربوری
1259 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه مهندسی صنایع
1260 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی صنایع-سیستم ها ...
1262 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مدیریت در سوانح طبیعی
1263 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی عمران - نقشه برداری
1264 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه مهندسی عمران

فروش جزوات و منابع کارشناسی ارشد عمران
alonefarmer.ir/post-2236.aspx
alonefarmer.blogfa.com/post-2236.aspx
 
1266 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه دریانوردی
1267 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه مهندسی مکانیک
1268 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه مهندسی معدن
1272 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه مهندسی مواد
1273 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی مواد - (نانو مواد-نانوفناوری)
1276 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات IT
1277 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه مهندسی کامپیوتر
1279 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه مهندسی هوا فضا
1283 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی نساجی- تکنولوژی نساجی
1284 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی نساجی- شیمی نساجی و علوم الیاف
1285 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی شیمی بیو تکنولوژی - مهندسی داروسازی
1286 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی پلیمر - صنایع رنگ
1288 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مدیریت نساجی
1289 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی فرآوری و انتقال گاز
1290 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون
1291 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی مکاترونیک
1292 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی ایمنی و بازرسی فنی


1301 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی منابع طبیعی-آبخیزداری مرتعداری 

فروش جزوات و منابع کارشناسی ارشد آبخیزداری و بیابان زدایی
alonefarmer.ir/post-2237.aspx
alonefarmer.blogfa.com/post-2237.aspx


1302 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی-آبیاری و زهکشی-سازه های آبی-منابع آب 

مهندسی کشاورزی – (۱-آبیاری و زهکشی۲- سازه های آبی۳- منابع آب ( کد 1302) تعداد سوال:310 مدت پاسخگویی : 150 دقیقه کد فروش:sta/6 مواد امتحانی: زبان عمومی و تخصصی-ریاضیات-هیدرولیک و هیدرولیک انهار- رابطه آبوخاک و گیاه-سیستم های آبیاری-مهندسی زهکشی-هیدرولوژی-مکانیک خاک-ساختمان های انتقال و توزیع آب-هیدرولوژی آب های سطحی و زیزمینی-آمار و احتمالات-مدیریت منابع آبی.                     

فروش جزوات و منابع کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب
alonefarmer.ir/post-2241.aspx
alonefarmer.blogfa.com/post-2241.aspx


1303 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات-زراعت-علوم و تکنولوژی بذر - آگرواکولوژی

مهندسی کشاورزی (1-اصلاح نباتات.2-زراعت.3-علوم و تکنولوژی بذر)( کد 1303) تعداد سوال:280 مدت پاسخگویی : 150 دقیقه کد فروش:sta/2 مواد امتحانی:زبان عمومی و تخصصی –زراعت- طرح آزمایش های کشاورزی- ژنتیک- آمار و احتمالات- اصلاح نباتات- فیزیولوژی گیاهان زراعی- اکولوژِی- خاکشناسی-بیوشیمی-کنترل و گواهی بذر.

- خلاصه مباحث کارشناسي ارشد مهندسي کشاورزي(زراعت)  دارای دروس زراعت - طرح آزمايش هاي کشاورزي - اکولوژي - خاک شناسي - فيزيولوژي گياهان زراعي

- تست  های زراعت پارسه ۱۳۸۷-۱۳۸۶  ۱۹ صفحه، سوالات تست كنكورهر سه مورد رشته بالا سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹  با پاسخ کلیدی
فروش جزوات و منابع کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
alonefarmer.ir/post-2027.aspx
alonefarmer.blogfa.com/post-2027.aspx
فروش جزوات و منابع  کارشناسی ارشد زراعت
alonefarmer.ir/post-1927.aspx
alonefarmer.blogfa.com/post-1927.aspx
فروش جزوات و منابع کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر
alonefarmer.ir/post-2072.aspx
alonefarmer.blogfa.com/post-2072.aspx
فروش جزوات و منابع کارشناسی ارشد اگرواکولوژی
alonefarmer.ir/post-2782.aspx
alonefarmer.blogfa.com/post-2782.aspx


1304 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی

130۵ نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی 

مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی ( کد 1305) تعداد سوال:180 مدت پاسخگویی : 150 دقیقه کد فروش:sta/1 (مواد امتحانی: زبان عمومی و تخصصی-میوه کاری-خاکشناسی و گیاه شناسی- ازدیات نباتات-فیزیولوژی و فیزیولوژی پس از برداشت-سبزیکاری و گلکاری).
- سوالات تست سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۹ با پاسخ کلیدی بعضی آزمونها.

- تست سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹  با پاسخ کلیدی 

- تست مجموعه پرسش های ۴ گزینه ای کنکور ارشد باغبانی ۱۲۰۰ پرسش ۴ گزینه ای  ۱۲۱ صفحه

- برترین منابع آزمون های کارشناسی ارشد کشاورزی و منابع طبیعی,منابع رتبه یکی های ارشد کشاورزی و منابع طبیعی
فروش جزوات و منابع کارشناسی ارشد باغبانی،فروش کتابهای کارشناسی ارشد باغبانی
تست های دانشگاه آزاد اسلامی دوره دکتری (.Ph.D) علوم باغبانی،جزوات دانشگاه آزاد باغبانی 
alonefarmer.ir
alonefarmer.ir/post-1883.aspx


1306 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی

فروش جزوات و منابع کارشناسی ارشد ترویج وآموزش کشاورزی
alonefarmer.ir/post-2238.aspx
alonefarmer.blogfa.com/post-2238.aspx


1307 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی منابع طبیعی- جنگلداری


1308 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی- علوم خاک
 

مهندسی کشاورزی – علوم خاک ( کد 1308) تعداد سوال:180 مدت پاسخگویی : 150 دقیقه کد فروش:sta/8 مواد امتحانی: زبان عمومی و تخصصی- شیمی و حاصلخیزی خاک- فیزیک خاک- بیولوژی خاک- پیدایش و رده بندی خاکها- فرسایش و حفاظت خاک

فروش جزوات و منابع کارشناسی ارشد علوم خاک
alonefarmer.ir/post-2069.aspx
alonefarmer.blogfa.com/post-2069.aspx

 
1309 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی- علوم دامی، پرورش طیور

فروش جزوات و منابع کارشناسی ارشد علوم دام
alonefarmer.ir/post-2234.aspx
alonefarmer.blogfa.com/post-2234.aspx


1310 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی تولیدات گیاهی

فروش جزوات و منابع کاردانی به کارشناسی تولیدات گیاهی
alonefarmer.ir/post-2060.aspx
alonefarmer.blogfa.com/post-2060.aspx
فروش جزوه و تست و منابع کارشناسی ارشد تولیدات گیاهی
alonefarmer.ir/post-2809.aspx
alonefarmer.blogfa.com/post-2809.aspx 


1311 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی منابع طبیعی- شیلات

مهندسی کشاورزی – منابع طبیعی-شیلات ( کد 1311) تعداد سوال:180 مدت پاسخگویی : 150 دقیقه کد فروش: sta/4 مواد امتحانی: زبان عمومی و تخصصی-اکولوژِی دریا-بیماریها و انگلهای آبزیان- ماهی شناسی- لیمنولوژِی-تکثیر و پرورش ماهی. سوالات تست سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹  با پاسخ کلیدی  

فروش جزوات و منابع ارشد شیلات
alonefarmer.ir/post-2784.aspx
alonefarmer.blogfa.com/post-2784.aspx


1312 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه مهندسی منابع طبیعی
1313 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی- علوم و صنایع غذایی
 

- مهندسی کشاورزی – علوم و صنایع غذایی ( کد 1313) تعداد سوال:180 مدت پاسخگویی : 150 دقیقه کد فروش:sta/3 مواد امتحانی: زبان عمومی و تخصصی-ریاضیات-شیمیمواد غذایی-میکروبیولوژِی مواد غذایی-تکنولوژی مواد غذایی-اصول طراحی کارخانجات و مهندسی صنایع غذایی.

- تست زبان انگلیسی  از کتاب دیباگران  و سوالات تست ۲۰ سال گذشته

- برترین منابع آزمون های کارشناسی ارشد کشاورزی و منابع طبیعی,منابع رتبه یکی های ارشد کشاورزی و منابع طبیعی،علوم و صنایع غذایی
- فروش جزوات و منابع کارشناسی ارشد صنایع غذایی،تست ای کاردانی به کارشناسی صنایع غذایی
alonefarmer.ir/post-1882.aspx
alonefarmer.blogfa.com/post-1882.aspx

1314 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی- حشره شناسی کشاورزی

مجموعه سوالات کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی

فروش جزوات و منابع کارشناسی ارشد حشره شناسی
alonefarmer.ir/post-2058.aspx
alonefarmer.blogfa.com/post-2058.aspx

 
1315 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی- بیماری شناسی گیاهی

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی (بیماری شناسی گیاهی) سرفصلها :زبان عمومی و تخصصی - قارچ شناسی - گیاه شناسی - بیماری های گیاهی - اصول مبارزه و سم شناسی در بیماری های گیاهی  و دارای سوال های سراسری :79-86  به صورت تایپ  ۸۲ صفحه

فروش جزوات و منابع کارشناسی ارشد بیماری های گیاهی
alonefarmer.ir/post-1926.aspx
alonefarmer.blogfa.com/post-1926.aspx

 

1317 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست

فروش جزوات و منابع رشته محیط زیست
alonefarmer.ir/post-2316.aspx
alonefarmer.blogfa.com/post-2316.aspx

1319 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی- مکانیک ماشینهای کشاورزی


 

1320 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - هواشناسی کشاورزی

فروش جزوات و منابع کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی
alonefarmer.ir/post-2240.aspx
alonefarmer.blogfa.com/post-2240.aspx

مجموعه سوالات کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی کد: ۱۳۲۰  (دارای زبان تخصصی و عمومی-آمار-ریاضیات-هیدرولوژی-هواشناسی-دروس کشاورزی) 

 
1321 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی منابع طبیعی- مدیریت مناطق بیابانی

فروش جزوات و منابع ارشد مدیریت مناطق بیابانی
alonefarmer.blogfa.com/post-2785.aspx


 

1322 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی 

مجموعه سوالات کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی کد:۱۳۲۲   (دارای زبان تخصصی و زبان عمومی مکانیزاسیون کشاورزی-آمار و احتمالات-تراکتور و ماشین های کشاورزی-مکانیزاسیون کشاورزی-اقتصاد کشاورزی-زراعت عمومی-موتور و تراکتور)  سوالات تست سالهای ۱۳۸۵ الی ۱۳۷۹ با کلید   ۸۰ صفحه

فروش جزوات و منابع کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
alonefarmer.ir/post-2233.aspx
alonefarmer.blogfa.com/post-2233.aspx


1323 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی منابع طبیعی- بیابان زدایی


1324 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی- بیو تکنولوژی در کشاورزی

مهندسی کشاورزی – بیوتکنولوژِی در کشاورزی ( کد 1324) تعداد سوال:180 مدت پاسخگویی : 150 دقیقه کد فروش:sta/7 مواد امتحانی: زبان عمومی و تخصصی- ژنتیک- اصول اصلاح نباتات-بیوشیمی-آفات و بیمارهای گیاهی- فیزیولوژی گیاهی..  سوالات تست از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ با پاسخ کلیدی

فروش جزوات و منابع کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی در کشاورزی
alonefarmer.ir/post-2242.aspx
alonefarmer.blogfa.com/post-2242.aspx


1325 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی- توسعه روستایی

مهندسی کشاورزی – توسعه روستایی ( کد 1325) تعداد سوال:180 مدت پاسخگویی : 150 دقیقه کد فروش:sta/5 مواد امتحانی: زبان عمومی و تخصصی-اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی-مدیریت و تعاون روستایی-ترویج وآموزش کشاورزی-جامعه شناسی روستایی-روانشناسی اجتماعی.

- مجموعه سوالات کارشناسی ارشد توسعه روستایی کد:۱۳۲۵  (دارای زبان تخصصی و زبان عمومی-اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی-ترویج و آموزش کشاورزی-جامعه شناسی روستایی-روان شناسی اجتماعی-مدیریت و تعاون روستایی) سوالات سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۷۹ با پاسخ نامه سوالات   ۹۰ صفحه

- فروش جزوات و منابع کارشناسی ارشد توسعه روستایی
alonefarmer.ir/post-2239.aspx
alonefarmer.blogfa.com/post-2239.aspx

 
1326 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی- شناسایی و مبارزه و علفهای هرز
مجموعه سوالات کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز   ۱۹۸ صفحه 

فروش جزوات ومنابع کارشناسی ارشد علفهای هرز
alonefarmer.ir/post-2059.aspx
alonefarmer.blogfa.com/post-2059.aspx  

1327 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مدیریت کشاورزی
فروش جزوات کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی
alonefarmer.ir/post-2061.aspx
alonefarmer.blogfa.com/post-2061.aspx

1350 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - برنامه ریزی شهری و منطقه ای
1351 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - طراحی شهری
1352 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه معماری
1353 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی
1357 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - کارگردانی (سینما، ادبیات نمایشی، تولید سیما)
1358 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه هنر
1359 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - پژوهش هنر،فلسفه هنر،صنایع دستی و هنر اسلامی
1360 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه موسیقی
1361 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه مدیریت پروژه و ساخت
1401 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - علوم تشریحی (آناتومی)
1402 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - قارچ شناسی پزشکی
1403 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - بیوشیمی بالینی
1404 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - پرستاری
1405 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - بهداشت محیط
1406 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - بهداشت حرفه ای
1408 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - فیزیوتراپی
1409 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - ویروس شناسی
1410 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مامایی
1411 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - ایمنی شناسی پزشکی
1413 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - انگل شناسی پزشکی
1414 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - فیزیک پزشکی
1415 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - آموزش بهداشت
1416 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - فیزیولوژی پزشکی
1417 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - آمار زیستی
1418 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - باکتری شناسی
1419 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - هماتولوژی
1420 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - بیوتکنولوژی پزشکی
1421 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - سم شناسی
1501 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - انگل شناسی دامپزشکی
1502 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - فیزیولوژی دامپزشکی
1503 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - قارچ شناسی دامپزشکی
1504 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - بافت شناسی دامپزشکی

 

آزمون ورودی دوره دکتری (.Ph.D)، تستهای دانشگاه آزاد اسلامی و دکتری پیام نور(.Ph.D)کلیه رشته ها.

+ نمونه سوالات آزمون دکتری و برخی منابع دکتری مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

+نمونه سوالات آزمون دکتری کلیه رشته ها و برخی منابع دکتری مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی که لیست رشته ها را وارد سایت نکرده ایم برای اگاهی از اینکه چند سال موجود میباشد تماس بگیرید.

لیست رشته های دکتری به تفکیک کد رشته و اسامی آنها:

1010 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مهندسی انرژی

1021 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مهندسی برق - الکترونیک

1022 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مهندسی برق - قدرت

1023 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مهندسی برق - کنترل و سیستم

1024 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مهندسی برق - مخابرات

1031 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مهندسی پزشکی - بیوالکتریک

1032 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مهندسی پزشکی - بیو مکانیک

1033 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مهندسی پزشکی - بیو مواد

1040 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مهندسی شیمی

1051 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مهندسی صنایع - برنامه ریزی و مدیریت تولید

1052 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مهندسی صنایع - تحقیق در عملیات و مهندسی سیستم

1061 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مهندسی عمران - سازه

1062 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مهندسی عمران - آب

1063 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مهندسی عمران - خاک

1071 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر

1072 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مهندسی کامپیوتر - سیستمهای نرم افزاری

1073 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی

1080 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مهندسی معدن - کلیه گرایشها

1101 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مهندسی متالوژی و مواد - کلیه گرایشها

1111 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی

1112 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مهندسی مکانیک - طراحی جامدات

1121 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مهندسی نساجی - تکنولوژی نساجی

1122 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مهندسی نساجی - شیمی نساجی

1131 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مهندسی هسته ای - مهندسی انرژی هسته ای

1132 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مهندسی هسته ای - مهندسی پرتو پزشکی

1141 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مهندسی هوافضا - کلیه گرایشها

2010 - نمونه سوالات آزمون دکتری - آمار

2020 - نمونه سوالات آزمون دکتری - زیست شناسی دریا - جانواران دریا

2021 - نمونه سوالات آزمون دکتری - زیست شناسی دریا - بوم شناسی دریا

2030 - نمونه سوالات آزمون دکتری - ریاضی کاربردی - تحقیق در عملیات

2031 - نمونه سوالات آزمون دکتری - ریاضی کاربردی - آنالیز عددی

2032 - نمونه سوالات آزمون دکتری - ریاضی - هندسی توپولوژی

2033 - نمونه سوالات آزمون دکتری - ریاضی - جبر

2034 - نمونه سوالات آزمون دکتری - ریاضی - آنالیز

2051 - نمونه سوالات آزمون دکتری - زمین شناسی - زمین شناسی اقتصادی

2052 - نمونه سوالات آزمون دکتری - زمین شناسی - پترولوژی

2053 - نمونه سوالات آزمون دکتری - زمین شناسی - فسیل شناسی و چینه شناسی

2054 - نمونه سوالات آزمون دکتری - زمین شناسی - سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی

2055 - نمونه سوالات آزمون دکتری - زمین شناسی - تکتونیک

2061 - نمونه سوالات آزمون دکتری - زیست شناسی - فیزیولوژی جانوری

2062 - نمونه سوالات آزمون دکتری - علوم جانوری - تکوینی

2063 - نمونه سوالات آزمون دکتری - زیست شناسی - میکروبیولوژی

2064 - نمونه سوالات آزمون دکتری - زیست شناسی - فیزیولوژی گیاهی

2065 - نمونه سوالات آزمون دکتری - زیست شناسی - سلولی و تکوینی گیاهی

2066 - نمونه سوالات آزمون دکتری - زیست شناسی - سلولی و مولکولی

2067 - نمونه سوالات آزمون دکتری - زیست شناسی - ژنتیک مولکولی

2068 - نمونه سوالات آزمون دکتری - زیست شناسی - سیستماتیک گیاهی

2069 - نمونه سوالات آزمون دکتری - بیوشیمی

2070 - نمونه سوالات آزمون دکتری - بیوفیزیک

2081 - نمونه سوالات آزمون دکتری - شیمی - شیمی فیزیک

2082 - نمونه سوالات آزمون دکتری - شیمی - شیمی تجزیه

2083 - نمونه سوالات آزمون دکتری - شیمی - شیمی آلی

2084 - نمونه سوالات آزمون دکتری - شیمی - شیمی معدنی

2085 - نمونه سوالات آزمون دکتری - شیمی - شیمی کاربردی

2102 - نمونه سوالات آزمون دکتری - فیزیک - اتمی و مولکولی

2103 - نمونه سوالات آزمون دکتری - فیزیک - ذرات بنیادی و نظریه میدان ها

2111 - نمونه سوالات آزمون دکتری - فیزیک دریا

2112 - نمونه سوالات آزمون دکتری - هواشناسی

2121 - نمونه سوالات آزمون دکتری - ژئوفیزیک - کلیه گرایش ها

2512 - نمونه سوالات آزمون دکتری - دامپزشکی - بهداشت مواد غذایی

2513 - نمونه سوالات آزمون دکتری - دامپزشکی - میکروبیولوژی دامپزشکی

2514 - نمونه سوالات آزمون دکتری - دامپزشکی - بهداشت و بیماری آبزیان

2516 - نمونه سوالات آزمون دکتری - دامپزشکی - انگل شناسی دامپزشکی

2517 - نمونه سوالات آزمون دکتری - دامپزشکی - قارچ شناسی دامپزشکی

2518 - نمونه سوالات آزمون دکتری - دامپزشکی - آناتومی و جنین شناسی دامپزشکی

2519 - نمونه سوالات آزمون دکتری - دامپزشکی - رادیولوژی دامپزشکی

2520 - نمونه سوالات آزمون دکتری - دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ

2521 - نمونه سوالات آزمون دکتری - دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای کوچک

2522 - نمونه سوالات آزمون دکتری - دامپزشکی - بهداشت و بیماری طیور

2524 - نمونه سوالات آزمون دکتری - دامپزشکی - مامایی و بیماریهای تولید مثل دام

2525 - نمونه سوالات آزمون دکتری - دامپزشکی - فارماکولوژی دامپزشکی

2526 - نمونه سوالات آزمون دکتری - دامپزشکی - فیزیولوژی دامپزشکی

3011 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - آبیاری و زهکشی

3013 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - مهندسی منابع آب

3020 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - اقتصاد کشاورزی

3030 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - علوم باغبانی

3040 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی

3051 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی

3052 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - توسعه کشاورزی

3060 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - علوم جنگل

3070 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - علوم و صنایع چوب

3080 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی

3090 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - خاک شناسی - شیمی و حاصل خیزی خاک

3091 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - خاک شناسی - پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک

3101 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی

جزوات و منابع دکترای فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه تهران،و کتابهای دکتری گیاهان زراعی
alonefarmer.ir/post-2783.aspx

alonefarmer.blogfa.com/post-2783.aspx

3102 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - زراعت - اکولوژی کشاورزی

3110 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - شیلات

3120 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - علوم و صنایع غذایی

3131 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - تغذیه دام

3132 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - اصلاح نژاد دام

3150 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - اصلاح نباتات

3160 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - علوم مرتع

3170 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - علوم و مهندسی آبخیزداری

3180 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی

4010 - نمونه سوالات آزمون دکتری - علوم اقتصادی

4021 - نمونه سوالات آزمون دکتری - الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان

4022 - نمونه سوالات آزمون دکتری - الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن اسلامی

4023 - نمونه سوالات آزمون دکتری - الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآنی و حدیث

4024 - نمونه سوالات آزمون دکتری - الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام اسلامی

4025 - نمونه سوالات آزمون دکتری - الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی

4030 - نمونه سوالات آزمون دکتری - تاریخ

4031 - نمونه سوالات آزمون دکتری - باستان شناسی

4041 - نمونه سوالات آزمون دکتری - تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی

4042 - نمونه سوالات آزمون دکتری - تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی

4043 - نمونه سوالات آزمون دکتری - تربیت بدنی و علوم ورزشی - رشد و تکامل و یادگیری حرکتی

4051 - نمونه سوالات آزمون دکتری - جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

4052 - نمونه سوالات آزمون دکتری - جغرافیا و برنامه ریزی شهری

4053 - نمونه سوالات آزمون دکتری - جغرافیا سیاسی

4054 - نمونه سوالات آزمون دکتری - جغرافیای طبیعی

4060 - نمونه سوالات آزمون دکتری - حسابداری

4061 - نمونه سوالات آزمون دکتری - حقوق بین الملل عمومی

4062 - نمونه سوالات آزمون دکتری - حقوق خصوصی

4063 - نمونه سوالات آزمون دکتری - حقوق عمومی

4064 - نمونه سوالات آزمون دکتری - حقوق کیفری و جرم شناسی

4071 - نمونه سوالات آزمون دکتری - روانشناسی عمومی

4072 - نمونه سوالات آزمون دکتری - روانشناسی تربیتی

4073 - نمونه سوالات آزمون دکتری - روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

4074 - نمونه سوالات آزمون دکتری - روانشناسی سلامت

4080 - نمونه سوالات آزمون دکتری - آموزش زبان آلمانی

4091 - نمونه سوالات آزمون دکتری - آموزش زبان انگلیسی

4092 - نمونه سوالات آزمون دکتری - زبان و ادبیات انگلیسی

4100 - نمونه سوالات آزمون دکتری - ادبیات فرانسه

4110 - نمونه سوالات آزمون دکتری - فرهنگ و زبانهای باستانی ایران

4120 - نمونه سوالات آزمون دکتری - زبان و ادبیات عرب

4131 - نمونه سوالات آزمون دکتری - زبان و ادبیات فارسی

4132 - نمونه سوالات آزمون دکتری - زبان شناسی همگانی

4140 - نمونه سوالات آزمون دکتری - جامعه شناسی

4150 - نمونه سوالات آزمون دکتری - عرفان اسلامی

4160 - نمونه سوالات آزمون دکتری - علوم ارتباطات

4171 - نمونه سوالات آزمون دکتری - علوم سیاسی

4172 - نمونه سوالات آزمون دکتری - روابط بین الملل

4180 - نمونه سوالات آزمون دکتری - فلسفه تعلیم و تربیت

4181 - نمونه سوالات آزمون دکتری - برنامه ریزی درسی

4191 - نمونه سوالات آزمون دکتری - فلسفه تطبیقی

4192 - نمونه سوالات آزمون دکتری - فلسفه هنر

4193 - نمونه سوالات آزمون دکتری - فلسفه علم

4194 - نمونه سوالات آزمون دکتری - فلسفه

4195 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کلام - فلسفه دین و مسائل کلامی جدید

4200 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کتابداری و اطلاع رسانی

4211 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی

4212 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مدیریت دولتی

4213 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات

4214 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مدیریت صنعتی - مدیریت تولید و عملیات

4215 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مدیریت صنعتی - مدیریت سیستم ها

4217 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مدیریت - مدیریت مالی

4218 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مدیریت - مدیریت رسانه ای

4230 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مدیریت آموزشی

4240 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مدیریت تکنولوژی

4250 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

4260 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مشاوره

4270 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مدیریت آموزش عالی

4280 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی

4290 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مدیریت محیط زیست - مدیریت محیط زیست

4291 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مدیریت محیط زیست - حقوق محیط زیست

5010 - نمونه سوالات آزمون دکتری - هنر - شهرسازی

5020 - نمونه سوالات آزمون دکتری - هنر - معماری

5021 - نمونه سوالات آزمون دکتری - هنر - معماری اسلامی

 

سرفصلهای رشته های کارشناسی ارشد(سرفصلهای کارشناسی ارشد رشته ها و گرایشها):
alonefarmer.ir/cat-425.aspx 
a


مطالب مشابه :


منابع دکترای پاتوبیولوژی,منابع دکتری پاتوبیولوژی سال ۱۳۹۰,جزوه های آزمون دکتری پاتوبيولوژي دانشگاه آ

نمونه سوالات جزوات دکتری دکترا جزوه 94 منابع دکترای پاتوبیولوژی,منابع جزوه کلاسی درس
نکاتی مهم درباره ریزش مو

دانشجو - نمره - جزوه از موهای سر را کند و با کمک پاتوبیولوژی درصد موهای در فاز رشد و درس
پاورپوینت های آماده کشاوزیفروش پاورپوینت powerpoint

جزوه فیزیولوژی گیاهان منابع دکترای پاتوبیولوژی,منابع سوالات درس فیزیولوژی گیاهان
فروش جزوات کارشناسی ارشد زارعت (جزوات دست نویس و تایپی ارشد زراعت)،منابع کارشناسی ارشد زراعت

۱۵- برخی دستوالعمل ها ومطالب ضروری درس جزوه فیزیولوژی منابع دکترای پاتوبیولوژی
جزوات اساتید طراح سوال کارشناسی ارشد کشاورزی - منابع کارشناسی ارشد کشاورزی 1392:

مطرح در رشته و درس كتابخانه تخصصی جزوه های دانشگاهی با دکتری پاتوبیولوژی
جزوات کارشناسی ارشد اصلاح نباتات(جزوات دست نویس و تایپی)،منابع کارشناسی ارشد اصلاح نباتات:

(این جزوه در تاریخ ۳۰/۰۷ منابع دکترای پاتوبیولوژی سوالات درس فیزیولوژی
نکات فنی در زراعت کلزا :

جزوه فیزیولوژی گیاهان منابع دکترای پاتوبیولوژی,منابع سوالات درس فیزیولوژی گیاهان
نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد کلیه رشته ها از سال 84 تا 90

فروش جزوه و تست و منابع منابع دکترای پاتوبیولوژی,منابع سوالات درس فیزیولوژی
کشت گندم :

جزوه فیزیولوژی گیاهان منابع دکترای پاتوبیولوژی,منابع سوالات درس فیزیولوژی گیاهان
درباره رشته کاردانی بهداشت حرفه ای

نام درس : 1- آشنایی با پاتوبیولوژی : 10- جزوه عوامل زیان آور محیط کار در کارهای
برچسب :