نحوه محاسبه سطح گسترده ورق براي ساختن مخروط ناقص

  مثال:ميخواهيم يك مخروط ناقص توخالي (قيف) بامشخصات زير از ورق 4ميليمتر بسازيم. قطر بزرگ 700 ميلمتر قطر كوچك 400 ميليمتر ارتفاع 300 ميليمتر

 

 

در مرحله اول بايد ارتفاع مخروط كامل را محاسبه كرد تا شعاع كمان بزرگ را براي تنظيم پرگار بدست اورد سپس كمان كوچك را محاسبه كرد و در اخر طول كمانهاي بزرگ و كوچك و درجه انها. 1.محاسبه ميزان اختلاف شعاع قواعد مخروط باهم (700/2)-(400/2)=150 mm 2.بدست اوردن زاويه از روابط مثلثاتي tan O=300/150=2 Tan-1 2=63.43o O=63.43o3.محاسبه ارتفاع مخروط كامل به كمك زاويه و شعاع قاعده H=tan 63.43o *(700/2)=2*350=700 mm 4.با استفاده از روابط مثلثاتي يا فيثاغورث S1 و S2 را محاسبه مي كنيم. Sin 63.43o=0.8944 S1=700/Sin 63.43o =782.66 mm
S2=300/Sin 63.43o =335.42 mm
5.با داشتن اندازه هاي قواعد بزرگ و كوچك طول كمان بزرگ و كوچك را محاسبه كرده ، و زاويه مقابل به كمان را نيز بدست مي اوريم. طول كمان بزرگ  2198=700*3.14  mm (S1*2*3.14)/360= (1565.32*3.14)/360=13.65 mm  

طول كمان كوچك 1256=400*3.14  mm (S2*2*3.14)/360= (670.84*3.14)/360=5.85 mm

 

6.اكنون با داشتن اطلاعات بالا ميتوانيد ورق 4 ميليمتر رابريده و براي ساختن مخروط نورد كنيد.

 

نکته: البته به صورت ترسیمی توسط نرم افزار اتوکد یا به هر وسیله دیگری نیز می توانید اندازه s1 و s2 را بدست آورید.

 

محمد عبادی شهریور 1390


مطالب مشابه :


نحوه محاسبه سطح گسترده ورق براي ساختن مخروط ناقص

محمد عبادی - Mohammad Ebadi - نحوه محاسبه سطح گسترده ورق براي ساختن مخروط ناقص - طراحی محصول ، Product Design
منشور , کره , مخروط ، هرم و استوانه

آشتی با ریاضی - منشور , کره , مخروط ، هرم و استوانه - گروه ریاضی دلفان - آشتی با ریاضی
توانايي تشخيص وترسيم گونه هاي حجم

تشكيل شده اند مانند مكعب، منشور، مخروط و كره گسترده ندارد و از سه طرف به يك شكل ديده مي شود.
گسترش احجام هندسی متداول صنعتی مثل مخروط و ...

*** دنیای مکانیک - starblog *** - گسترش احجام هندسی متداول صنعتی مثل مخروط و - - *** دنیای مکانیک
برخورد و گسترش(برخورد صفحه منتصب با استوانه)

برخورد صفحه منتصب با مخروط 7.و در انتها با پیستوله نقاط را به هم وصل میکنم و شکل گسترده
برچسب :