11.LASER / لیزر و چشم پزشکی

سایت جامع رادیولوژی ایران www.prin.ir

 Lasic – RRK

درطول تاریخ افراد برای اصلاح بینایی از ابزار و وسایل خارجی استفاده کرده اند. اگرچه عینک بینایی و لنزهای تماسی زندگی مردم را به یک Lasic – RRK http://medicblog.blogfa.com/حد کیفیت معقول رساندند ولی اینها هم محدودیتهایی دارند.
عینک بوسیله استفاده از لنزهای نوری سبک و تکنیکهای تراش ظریف اصلاح شده است و نوعهای فریم طراحی شده امروزی بسیار مناسب است. اما در بسیاری از مراحل زندگی عینک نا مناسب است و برای بعضی بیماران کیفیت دید مطلوب را ایجاد نمی کند.
ورود لنزهای تماسی بسیاری از این مزاحمتها را از بین برده است . قابلیت دید ظاهری لنزهای تماسی برای افرادی که عینک استفاده کرده بودند بسیار بیشتر بود. در بعضی موارد افراد می توانستند در کارهایی که قبلاً با عینک ممکن نبود مشغول شوند برای نمونه دو و میدانی و فعالیتهای فیزیکی. اما گذاشتن لنز هم قیمتهای بالایی در بر دارد. علاوه بر قیمت خریدار، امروزه افراد باید قیمت قابل ملاحظه ای برای نگه داری و کاربرد لنزهایشان بپردازند. محدودیتی که افراد از لحاظ شرکت در بعضی فعالیتها داشتند تا حدی وجود دارد و افرادی که لنز استفاده می کنند در دراز مدت نمی توانند آسیبهای دراز مدت لنز را تحمل کنند.
به علت  محدودیتهای این دو وسیله بینایی، پزشکان درصدد ایجاد راهی دیگر برای بهبود بینایی برآمدند .آخرین کار ایجاد تغییر در خود چشم بود.

برش شعاعی قرینه  RK
قبل از ظهور کامپیوتر و سیمهای لیزر، ابزارهای اصلی قابل دسترس برای یک چشم پزشک یک اسکالپر، سابقه پزشکی و شاید مقداری اطلاعات پزشکی بود.
 آنها اگر می توانستند شکل قرنیه را تغییر دهند،  شاید آنها می توانستند در اصلاح دائمی بینایی افراد مؤثر باشند. ( قرنیه پرده روشنی در جلو چشم است که 80% فوکوس نور را در چشم انجام می دهد ). اولین روش برای ایجاد این روند برش قرنیه شعاعی یا   Radial keratotomy نام دارد.برش شعاعی قرینه  RK http://medicblog.blogfa.com/
RK یک عمل جراحی برای اصلاح نزدیک بینی بوسیله تغییر انحنای قرنیه روی مردمک است. جراح چندین برش عمیق را بحالت شعاعی یا شبیه پره چرخ روی قرنیه ایجاد می کند. برشها بمنظور پهن کردن مرکز قرنیه برای اصلاح دید انجام می شوند.
نزدیک بینی بوسیله انحنای قرنیه ایجاد می شود. نور وارد چشم شده و روی نقطه ای جلوی شبکیه متمرکز می شود( شبکیه قسمتی از چشم شماست که اطلاعات بصری را دریافت کرده و به مغز می فرستد.)
برای تشخیص واجد شرایط بودن چشم برای این کار جراح یک سری برشهایی ( معمولاً 4 تا 8) شکل پره های چرخ بوسیله اسکالپر در قرنیه ایجاد می کرد. این برشها نسبتاً عمیق بودند، بعضی مواقع تا 90% ضخامت قرنیه بودند.  این برشهای V شکل انحنای گنبدی قرنیه را از بین برده و با صاف کردن سطح قرنیه شکل دید برطرف می شود.
کار کردن با لیزرها و کامپیوترها، در عمل RK کمترین نقایص و کمبودها را به همراه داشته است. اولاً RK تنها می تواند برای اصلاح مقادیر کم نزدیک بینی استفاده شودو نمی تواند مشکل دوربینی را حل کند. بزرگترین مانع، ضخامتهای 90% قرنیه است که خیلی مواقع منجر به هموار شدن بیش از حد قرنیه می شود و دوربینی را افزایش می دهد.
ایجاد اشکال در زمان عمل بسیار به ندرت پیش می آید، اما گاهی جدی است. لیست زیر بعضی از اشکالات ایجاد شده در بلند مدت را بیان می کند:
- بینایی متغیر و بی ثبات، بخصوص اوایل دوره بعد از عمل
- قرنیه ضعیف که اگر ضربه مستقیمی وارد شود  به آسانی آسیب پذیر است.
- احتیاج به عمل اضافی انکسار نور ( تغییر جهت نور هنگامی که از محیطی به محیطی دیگر که چگالی دیگری دارد وارد می شود).
- جاسازی سخت لنزهای تماسی که مورد نیاز هستند.
- دیدن نقاط درخشان یا سفید اطراف نور ( الهام در دید )
این موارد ریسک روش RK  استاندارد برای اصلاح بینایی است. این حقیقت که قرنیه بطور خطرناک ضعیف می شودو خیلی مواقع به مرور زمان تغییر شکل می دهد موانع اصلی برای روش RK  استاندارد بخصوص اکنون که تکنولوژی PRK  قابل دسترسی است می باشد.. اعتقاد براین است که با وجود اینکه برخلاف اطمینان زیاد و موفقیت   Minipk،  PRK اکنون بهترین انتخاب برای عمل جراحی انکساری و RK به سرعت از ارزش افتاده است.

PRK
پیشرفت اخیر در تصحیح دید روشی بنام Photore fractive keratectomy or PRK است. اگر چه تقریباً شبیه RK است. در آن قرنیه برای دید صحیح اصلاح می شود این روش تا حد زیادی ریسک بیمار و دید او را بهبود بخشیده است.
علاوه بر ایجاد برشهایی روی قرنیه، در روش PRK یک لیزر excrimer برای تراشیدن یک ناحیه به قطر mm  9-5 در سطح چشم استفاده می شود.PRK http://medicblog.blogfa.com/
 این کار تنها % 10- 5 ضخامت قرنیه را در مورد در صد خفیف نزدیک بینی وتا %30 برای مقادیر شدید نزدیک بینی تراش می دهد که در حدود ضخامت 1 تا 3 موی سر انسان است. فایده بزرگ این روش این است که یکپارچگی و استحکام انحنای قرنیه حفظ می شود. لیزر   excrimer در طول موج nm 193 قرار دارد و می تواند یک لایه سلول میکروسکوپی قرنیه را بدون صدمه به سلولهای مجاور حرکت دهد. این وضعیت امکان اصلاح  چشم با بیشترین دقت را به کارورز می دهد.
این توانایی تراشیدن نسبت به برش، یک عرصه مناسب را برای درمان بینایی ایجاد می کند، در این مرحله یک لیزر excrimer که با یک مجموعه کلاهک و قسمت کامپیوتری می تواند بطور قابل اعتمادی نزدیک بینی و دوربینی و آستیگماتیسم را درمان کند .

آینده نگری و حفاظت یا ایمنی PRK
اگر چه تراش PRK تنها یک قسمت نازک بافت قرنیه را شامل می شود؛ اما  یک روش جراحی است و نتیجه آن نمی تواند ضمانت شود. هر روش جراحی باید بعد از ملاحظات دقیق ، احتمال موفقیت و ریسکها و نتایج جانبی انجام شود. دنبال یک جراح چشم حرفه ای یا جراحی که قبلاً درمان چشمی با این شرایط را متعهد شده است باشید. حد قابل انتظار می تواند به چندین روش مشخص شود، ما یک درصد پیشرفت در بینایی افراد بر ایمان مطلوب است، با وجود 40/20 دید تصحیح نشده این حالت برای ما خوب و قابل قبول است. دید اصلاح نشده 40/20 هنوز به افراد اجازه رانندگی بدون عینک را میدهد. اغلب امکانات PRK گزارش می کنند که %70-65 بیماران با تصحیح تا diopter 6- باید 20/20 دید اصلاح نشده قبل از عمل را انتظار داشته باشند. درصد دید اصلاح شده تا 40/20 حدود %95-90 است. تصحیح تا کمتر از diopter 6- در بیشترین مواقع و تصحیح بیشتر از 6- دیوپتر در مواقع کمتر اتفاق می افتد.
احتمال اشتباه در این روش واقعاً نادر است. عفونت بیشترین نگرانی است و خوشبختانه با درمان آنتی بیوتیکها رفع می شود. مشکلات احتمالی دیگر شامل تاخیر در معالجه ، مه آلودگی سطح قرنیه و یا پیشرفت آستیگماتیسم است. هر فرد به نوبه خود ممکن است درمان کامل یا خفیف داشته باشد. سایر مشکلات باقیمانده با درمان خوراکی یا جراحی ثانویه قابل اصلاح است.
عوامل جانبی قابل انتظار جراحی هم خیلی مهم است. بعضی افراد بلافاصله بعد از جراحی ناراحتی هایی دارند، اگر چه استفاده از نوار زخم در تماس با عدسی و معالجات این حالت را برطرف می کند. حساسیت بینایی اغلب موارد و هاله بینایی در بعضی موارد اتفاق می افتد. بینایی ممکن است از حد پیش بینی شده کمتر شود. پزشکان و دست اندرکاران این حرفه این درمان را به عنوان یک درمانی که عوامل مؤثر جانبی آن هنوز شناخته شده نیست می دانند. شما باید قبل از جراحی در مورد همه این حوادث احتمالی و عوامل مؤثر آمادگی پیدا کنید.
- در چه مواردی عمل Lasic انجام می شود؟
لیزیک برای هر کسی مفید نیست. در بعضی موارد پزشکی، که بعضی افراد دارند امید کمی برای درمان آنها با لیزیک وجود دارد. این شرایط نادر هستند و می توانند درطی مراحل آزمایشی قبل از این روش که تحت عنوان نقشه برداری قرینه نامیده می شوند شناخته شوند . قدرت انکساری چشم شما، سایز مردمک و ضخامت قرنیه باید ارزیابی شوند.
در مورد دیگری مثل پیر چشمی نیز این روش نمی تواند استفاده شود که به سادگی تشخیص داده می شود و در آن انعطاف پذیری عدسی چشم کم می شود و به این دلیل بیشتر مردم برای خواندن در سنین پیری نیاز به عینک دارند.
درتعداد قابل توجهی ازافراد می توان لیزیک را بعد از هر شرایط مغایری داشته باشند و این موانعی راکه بر سر راه یک روش موفق وجود دارد نشان می دهد.
در موارد زیر لیزیک توصیه نمی شود:
1- خطاهای انکساری ناپایدار ( بینایی شما تا 12 ماه تغییر نکند)
2- بیماری عروق کلاژن داشته باشد.
3- بیماری چشمی فعال
4- آبستنی
5- سن زیر 20 سال
6- دارندگان pacemaker ( باتری قلب )
اگر شما لنز استفاده می کنید باید استفاده از آن را برای چند هفته قبل از آزمون متوقف کنید.
-3 هفته برای لنزهای soft روزانه
-6 هفته برای قابل نفوذ شدن رطوبت و ترمیم فرسودگی ناشی از لنز   soft
-8 هفته برای لنزهای پلاستیکی hard حداقل برای یک چشم (ترجیحاً هر دو ) و استفاده از عینک یا لنزهای contact در طول این زمان
زمان واقعی برای برداشتن لنز توسط دکتر معالج برای هر مورد خاص توصیه می شود.
تماس ناشی از لنز لازم است برداشته شود تا اندازه گیری انحنای قرنیه بدرستی انجام گیرد. شاید لازم باشد این اندازه گیری هر هفته در طول هفته های قبل از عمل صورت گیرد تا تثبیت اندازه قرنیه ثابت شود.
اگر تثبیت قرنیه شما زود تر از زمان قابل انتظار بعد از برداشتن لنز صورت گیرد، عمل شما زودتر انجام خواهد شد. وقتی شما شرایط عمل را پیدا کردید یک چشم شما تحت عمل   lasic قرار می گیرد و بعد از گذشت چند روز یا هفته اگر شما و دکتر از نتیجه عمل راضی بودید، عمل روی چشم دیگر هم انجام می شود. در بعضی مواقع خود شما از اول انتخاب می کنید که هر دو چشم باهم عمل شود.

LASER / لیزر و چشم پزشکی http://medicblog.blogfa.com/ LASER / لیزر و چشم پزشکی http://medicblog.blogfa.com/

قبل از انجام عمل لیزیک یکسری آزمایشات برای اینکه مطمئن شوید شرایط لازم برای این عمل را دارید باید انجام شود. بعضی از این تستها عبارتند از :
1- آزمایش کامل چشم:
این کار برای مشخص کردن خطای انکساری که باید بوسیله لیزر درمان شود و برای تعیین سلامتی چشم صورت میگیرد. خطای انکساری با یک سیستم چرخشی بازبینی می شود. تستهای مختلفی در مواردی که فرد عوامل زمینه ساز سندرم خشکی چشم و نشانه های مرتبط با آن را دارد انجام می گیرد.
2- تجزیه و تحلیل کامپیوتری نقشه چشم:
این روش یک نقشه برداری سطح چشم بوسیله بلندی و قدرت انکساری است. ماشینهای پیچیده ،ضخامت قرنیه و ارتفاع جلو و پشت سطح قرنیه را اندازه گیری می کنند. این کار سند درستی برای میزان پهن کردن قرنیه در اختیار پزشک قرار میدهد.
3- ضخامت سنجی: این کار قطر وضخامت قرنیه را اندازه می گیرد.
4- اندازه گیری فشار: تعیین فشار داخل چشمی . این آزمایش بطور معمول یک قسمت از آزمایش کامل چشم است.
5- Contrast sensivity Analysis
این کار در بعضی موارد انجام می شود. اندازه گیری تباین حساسیت چشم توانایی چشم را در تشخیص تصاویر در درجه های مختلف نور، نشان میدهد. ممکن است جراحی انکساری لیزردر بعضی افراد باعث کاهش توانایی دید در سطوح کم نور شود.
پزشک معالج و همکارانش نتایج آزمایشات فوق را برای مشخص کردن درصد موفقیت عمل   lasic بررسی می کنند.
بیشتر افراد از اینکه در درمان، یک عمل انجام میشود و کمترین ناراحتی احساس نمی شود surprise می شوند.  بیماران از اینکه به عنوان یک بیمار سرپایی مراجعه کرده و در حین عمل کمترین دردی ندارند و بعد از عمل به خانه مراجعه می کنند تعجب می کنند.
1- شما بیدار و هوشیار هستید. از شما می خواهند که روی تخت درمان دراز بکشید و یک بالش زیر زانوهای شما قرار می دهند و شما کاملاً راحت خواهید بود. روش بدون درد است و داروی بی حسی داخل چشم  مورد نظر چکانده شده و درمان شروع میشود.
2- یک وسیله پلاستیکی کوچک زیر پلک شما قرار می گیرد تا مزاحم ناحیه درمان نباشد.
3- یک وسیله ای که speculum نام دارد به آرامی داخل چشم شما قرار می گیرد تا مطمئن شوند چشم شما درطی عمل باز خواهد ماند. این موضوع ممکن است کمی ناراحت کننده باشد چون تنها خود چشم بی حس شده و پلک ها بی حس نیستند.
4- یک صفحه مکش در چشم شما قرار میگیرد. شما احساس مقداری فشار می کنید و دید شما تاریک می شود. بعد از آنکه دیدتان تاریک شد کم کم احساس ارتعاش در چشم می کنید که در اثر کلاهک لیزر ایجاد می شود. سپس کلاهک به آهستگی برای شروع عمل بالا می آید.
5- از شما می خواهند دریک نور رنگی که لیزر درمان به وسط مردمک می تاباند نگاه کنید.
6- دکتر سپس اصلاحی را که تشخیص داده شما برای دید مطلوب لازم دارید انجام می دهد. این کارها تقریباً بیشتر از 1 تا 2 دقیقه طول نمی کشد. درطی این روش دستگاه صدای تق تق ایجاد می کند. این صدای لیزر درحال فعالیت است. در طی درمان یک بو ( شبیه سوزاندن مو ) حس می شود زیرا لیزر واقعاً می سوزاند.
7- بعد از عمل شما را به اتاق ریکاوری می برند تا چشمان شما برای چند دقیقه ای استراحت کند. چون داروی بیهوشی در چشمانتان وجود دارد احساس سوختن در چشم خود می کنید. این احساس نرمال بوده و تا 5 یا 7 ساعت بعد از عمل در سطح اپیتلیوم چشم وجود دارد. باید انتظار داشته باشید دید شما بعد از عمل تیره باشد .اگر شما یک اصلاحیه کم تا متوسط داشته باشید معمولاً می توانید ساعت روی دیوار را بخوانید.
8- قبل از ترک مرکز بوسیله لامپ میکروسکوپی چشم شما چک می شود تا بافت حرکت نکرده باشد.
9- سپس شما به خانه مراجعه کرده و عملیات درمانی بعدی را شروع می کنید و باید بطور مرتب دکتر خود را بعد از عمل ببینید.
اشکالات عمل Lasic
1- undercorrection: دید نادرست وقتی اتفاق می افتد که لیزر به مقدار کافی از بافت را جابه جا نکرده باشد. باصرف نظر از اینکه چگونه یک دید صحیح با دقت محاسبه می شود و چگونه یک لیزر کالیبر می شود، فاکتورهای مختلف که می توانند درنتایج این روش مؤثر باشند را بیان می کنیم.
a) عطر یا هر ماده معطر
b) تراکم بافت و ترکیب آن = که می تواند اثر لیزر و نتیجه جابجایی بافت را تغییر دهد.
c) درجه حرارت و رطوبت اتاق
d) برگشت، سپروی: دربعضی موارد، درطی معالجه قسمت بافت درمان شده به حالت اولیه خود بر می گردد بنابراین نتیجه درمان برعکس می شود.
2- over correction : این وضعیت وقتی اتفاق می افتد که لیزر مقدار بافت بیشتری را جابجا کرده باشد و معمولاً بلافاصله بعد از عمل به عنوان تورم نرمالی که بعد از هر عملی اتفاق می افتد، ایجاد می شود. انتظار داریم بافت متورم در طی چند روز تا دو هفته وجود داشته باشد. Over correction  معمولاً با عمل دوباره بهبود می یابد.
3- Decentered ablation
این پدیده در اثر یکی از عوامل زیر اتفاق می افتد.
a) حرکت عمده چشم بیمار درطی درمان
b) عدم تمرکز صحیح سیم لیزر
پدیده decented ablation می تواند منجر به عوامل زیر شود.
a) ناهنجاریهای بصری و آستیگماتیسم
2) ناراحتی چشم در برابر نور، مشکلات حساسیتی چشم
بسته به میزان تاثیر این مشکلات و مشخص کردن محل اشتباه این مشکلات قابل اصلاح است.
4- محدوده بینایی خیلی کوچک : این مشکل وقتی اتفاق می افتد که محدوده بینایی کوچکتر از اتساع مردمک است. بیشتر در مردمی با مردمک بزرگ یا با تصحیحات زیاد اتفاق می افتد. بیرون زدگی ( اتساع ) چشم در شب می تواند مشکل مهمی باشد و درموارد بد منجر به منع رانندگی در شب می شود.

 LASER / لیزر و چشم پزشکی http://medicblog.blogfa.com/

LASER / لیزر و چشم پزشکی http://medicblog.blogfa.com/

 

 

 

 

 

 

 

Flap و مشکلات عمل
1- سندرم خشکی چشم و نشانه های آن:
این سندرم منحصر به بیمارانی که عمل  انکساری چشم انجام داده اند نیست، هر چند مشکلات آن بعد از اصلاح لیزری چشم شدت می یابد ، در حال حاضر این علائم را برای بیماران                                                                                                    lasic  کاهش داده اند.
2- توده بافت ناقص و نامنظم
این مشکل درزمانی که توده بافت ایجاد می شود اتفاق می افتد و این خیلی نادرا ست. رایجترین دلیل آن، کاهش مکش یا ناهمخوانی در تناسب سطح چشم برای صفحه مکش است. رخداد هر یک از این مشکلات flap مستلزم به تعویق انداختن عمل تا بهبود کامل flap  است( تقریباً 3 تا 6 ماه بعد). توده بافت، فوری در محل اصلی خود جایگزین می شود و بینایی شما درطی چند روز تا چند هفته به وضعیت اولیه برمی گردد.
3- free cap
این اشکال همچنین در زمان ایجاد توده بافتی ایجاد می شود و بسیار نادرتر از مورد فوق است. بیشتر در بیمارانی با انحنای زیاد در سطح چشم اتفاق می افتد. بسته به وضعیت درمان لیزر ممکن است اتفاق بیافتد. در شروع همه روشها، علائم روی سطح چشم تنظیم می شوند. اینها بیشتر برای توده بافتی کامل در پایان یک روش معمولی استفاده می شوند. اما همچنین خبر حوادث غیر متحمل می باشند.
اگر توده بافتی یا جایگاه آن نرمال باشد جراح ترجیح می دهد روش را ادمه دهد زیرا روند جایگزینی توده بافتی خیلی شبیه چیزی است که با یک توده بافتی مفصلی انجام شده است.
اگر flap یا جایگاه flap ناقص و نامنظم باشد جراح روش را تا موقعی که flap تکرار شود عقب می اندازد.
4- خراش اپیتلیال  در زمان flap
این موضوع در زمان تهیه flap اتفاق می افتد و بیشتر از موارد قبلی رایج است. این کار بیشتر در بیماران مسن رایج است ( 45 سال به بالا ) و اغلب در مواردی که ضعف و نقصی در سطح چسبنده اپیتلیوم درسطح زیر غشاء وجود دارد اتفاق می افتد.
بطور معمول اگر این شرایط دریک چشم وجود داشته باشد در چشم دیگر هم اتفاق می افتد. اگر این شرایط وجود داشته باشد جراح یک بانداژ در تماس با عدسی برای کاهش ناراحتی بعد از عمل و کمک به بهبود قرنیه استفاده میکند. زمان بهبود ممکن است یک تا دو روز افزایش یابد و معمولاً نتایج بینایی قابل مقایسه با بیمارانی  است که این مشکل را ندارند.
5- چین خوردگی  flap
این وضعیت اغلب وقتی بیمار در اولین ساعات بعد از عمل چشمانش را سخت می فشارد اتفاق می افتد. یک تمرین ساده این است که چشمان شما با یک چراغ قبل از ترک کلینیک امتحان شود و مطمئن شوید که توده بافتی چشم شما از جایی که جراح قرار داده است حرکت نکرده است.
این چروکها ممکن است  با یک کاری شبیه اتوکردن صاف شوند. ممکن است flap ازجای خود بلند شود و عمل هموارسازی تکرار شود. اگر احتیاج به بلند کردن توده بافتی نباشد، بهبود اپیتلیال برای چند روز به عقب می افتد.
6- Debris under the flap
این مورد نسبتاً شایع است به خاطر اینکه اشک بطور معمول با ذرات چربی و سایر مواد مثل مواد آرایشی، پرز لباس و غیره آغشته می شود. سلولهای آزادی که موقع تهیه   flap ایجاد می شود ممکن است در قسمت زیر flap  جمع شوند. جراح شما دقت زیادی را در شستشوی زیر flap انجام می دهد و بعد از عمل قبل از ترک کلینیک بوسیله چراغ بررسی میکند که هیچ سلول و غبار اضافی زیر flap نمانده باشد زیرا جراح شما تمایل به جراحی مجدد flap و شستشوی زیر آن ندارد.
7- جابجایی flap
این یک اتفاق معمولی است که با ساییدن یا آسیب به چشم در 24 تا 48 ساعت اول بعد از عمل اتفاق می افتد. این مدت زمانی است که هر بافت شروع به ترمیم خود می کند و توده بافت را سرجایش می چسباند. این احتمال خطر با گذشت زمان کاهش پیدا میکند و خیلی کم اتفاق می افتد.
8- التهاب زیر DLK  Difuse lamellar keratitis – flap
این حالت وقتی اتفاق می افتد که بافت زیر flap به اثر سمی میکرواورگانیسمها واکنش می دهد. همه میکرواوگانیسمها و اغلب فراورده های جنینی آنها با استریلیزاسیون داغ از بین می روند. متاسفانه تعدادی از میکرواورگانیسمهای سمی با گرما از بین نمی روند و در چند دقیقه می توانند منجر به یک واکنش مخالف شوند. این واکنش یک التهاب است ( نه یک عفونت ) و احتمال این که این اتفاق پایه میزان حساسیت بیمار و یا میزان پرتوگیری شود، وجود دارد. این اتفاق غیرمحتمل معمولاً با استفاده از قطره های استرئید کنترل می شود، اگر چه در شرایط بسیار حاد ممکن است بهتر باشد که flap از جایش بلند شده عفونت شستشو شود و استروئید مستقیماً دربافت تحت تاثیر قرار گیرد.
9- عفونت:
این موضوع یک اتفاق کاملاً نادر است، اگر چه اگر اتفاق بیافتد می تواند ویرانگر و مخرب باشد. معمولاً استفاده از آنتی بیوتیک بعد از عمل یک عادت شده است و این ترکیبات به همراه مقاومت طبیعی بدن بیمار از عفونت جلوگیری می کند.
Lsic – laser eye surgery
 لایه بنفش تیره در قسمت بیرونی چشم  اپیتلیوم ( بیرون پوش ) نام دارد. این لایه خارجی محافظ همیشه موقع عمل چشم PRK جابجا می شود ولی با lasic دست نخورده باقی می ماند.
micro keratome ، بوسیله آن دکترها قرنیه را از پهلو برش داده و یک قسمت آویخته ایجاد می کنند. یک قسمت از این ابزار قرنیه را در طول برش پهن می کند. بنابراین یک زبانه باضخامت یکنواخت ایجاد می کند. این مرحله ای است که دکترها باید نهایت دقت و توجه را برای ایجاد یک لبه درست بکار برند.
 بوسیله   microkera tome یک لبه همگن با یک لولا یا مفصل که دکتر آن را به سمت عقب تا می کند تا لایه های داخلی قرنیه را اکسپوز کند ایجاد می شود..
با این لایه تا شده به سمت عقب، دکتر تصحیح انکساری را روی لایه داخلی قرنیه با لیزری مثل PRK  انجام میدهد.
وقتی درمان کامل شد لایه به محل قبلی خود بر می گردد و روش کامل می شود. چشم یک مکش طبیعی دارد که لایه را بطور محکم درمحل خود نگه می دارد. دکتر باید بسیار مراقب مرحله جایگذاری لایه باشد زیرا اگر مقدار جزئی از اپیتلیوم نادرست باشد بیمار بعد از این روش ابراز ناراحتی می کند.
Online lasik eye surgry Information
Lasic نسبت به PRK روش پیچیده تری است. این روش برای همه درجات نزدیک بینی قابل اجراست. جراح یک چاقو به نام microkeratome برای بریدن یک لایه از بافت قرنیه استفاده می کند. بافت هدف زیری را انتقال داده و سپس این لایه را سرجایش قرارمی دهد.
در روش lasic مهارت جراح نسبت به روش PRK که ماشین بیشتر کار را انجام می دهد باید بیشتر باشد زیرا او باید یک برش ایجاد کند.
امروزه لیزیک سریعترین روش در مشکلات چشم که احتیاج به استفاده از عینک است می باشد. این روش جراحی ،اشتباهات انکساری قرنیه را تصحیح می کند.
برای متمرکز و کانونی کردن نور روی شبکیه، قرنیه ( خارجی ترین لایه چشم ) باید انحنای درست داشته باشد. استفاده از یک سیم نوری cool ( سرد یا ملایم ) از Excrimer laser، مقدار خیلی کمی از خطاهای انتشار قرنیه ای با تغییرات محاسبه  شده و شکل قرنیه و در تصحیح چرخشی اصلاح می شود.
هر دو چشم بوسیله یک روش کامل درمانی و در یک روز بمدت حدود 15 تا 20 دقیقه اصلاح میشوند.

انواع جراحیهای لیزیک اصلاحی:

- lasik laser eye surgery:  lasic یک درمان اصلاحی چشم است که شامل تابش نور به لایه زیری قرنیه است. مزایای آن شامل بی درد بودن درمان، ترمیم سریع بینایی و بهترین نتایج برای دیدن تصاویر دور.
-  Epi – Lasek laser eye surgery  : Lasek یک درمان اصلاحی چشم است که برای اصلاح سطوح دید پایین مناسب است.Lasek    مطمئن تر وساده تر از درمان lasic است اما در مدت طولانی تر به نتیجه می رسد.
Implantable contact lenses ( ICL`S ) : اگر تجویز دکتر در مورد شما خارج از رنج درمانی Lasic است، می توانید ازکاشت لنز استفاده کنید. ICL`S یا کاشت لنز برای اصلاح دوربینی ،نزدیک بینی و‌ آستیگماتیسم استفاده می شود.
- Cataract treatment : جراحی آب مروارید بینایی شفاف را برمی گرداند و زندگی مرفه و مستقل را برای شما ایجاد می کند.
Wave front Lasik treatment : یک نقشه منحصر به فرد هر چشم در کنار سایر آزمایشات تهیه می شود. این روش یک روش مشورتی است که فواید   lasic و Epi – Lasek را مطرح می کند.

ردیف

عنوان

1

تاریخچه

2

مفاهیم لیزر

3

لیزرهای حالت جامد

4

لیزرهای نیمه رسانا

5

لیزرهای اتمی و یونی

6

لیزرهای گازی

7

لیزرهای شیمیایی

8

لیزرهای رنگی

9

لیزرهای الکترون آزاد

10

لیزر و موهای زاید

11

لیزر و چشم پزشکی

12

لیزر و درمان بیماریها

13

لیزر واورولوژی

14

پرسشهای مهم (FAQ)


مطالب مشابه :


مجموعه مقالات فیزیک پزشکی , لیزر در پزشکی , کاربرد فیزیک پزشکی در تصویر برداری

Medical physics Articles مقالات فیزیک پزشکیمجموعه مقالات فیزیک پزشکی , لیزر در پزشکی , کاربرد فیزیک
11.LASER / لیزر و چشم پزشکی

مقالات - 11.LASER / لیزر و چشم پزشکی | دانشگاه ازاد www.azmoon.com دکتری کنکور دانشگاه آزاد کارشناسی
لیزر چیست؟

مقالات - لیزر چیست؟ - واژه لیزر از سر کلمه‌های انگلیسی در عبارت Light Amplification by Stimulated Emission of
جایگاه ایران در لیزر درمانی

* کنگره سالیانه لیزر پزشکی ۲۷ تا پروفسور مقیسی تا کنون بیش از ۴۰۰ مقاله در زمینه جراحی
کاربرد لیزر در پزشکی (کاربرد لیزر در جراحی، لیزر مو، لیزر پوست، لیزر دندانپزشکی و ...)

من دانشجوی مهندسی فیزیک گرایش لیزر و اپتیک هستم تو این وبلاگ مقاله ها و مطالب مربوط به اپتیک
کاربرد و مزایای استفاده از لیزر در پزشکی

در سال 1958 هنگامی که پروفسور شاولو مقاله فنی خود را در یکی از کاربردهای مهم لیزر پزشکی ناشی
دانلود مقاله لیزر

دانلود مقاله لیزر ليزر مخفف عبارت: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiationمی‌‌باشد.
انواع لیزر

مهندسی پزشکی**biomedical انواع لیزر - به عنوان مثال جالبی از طنزهای علوم، مقاله اولیه
مهندسی پزشکی

مقاله- پروژه یکی از مهمترین مباحث مطرح در زمینه پزشکی، بحث استفاده از لیزر در پزشکی
دانلود مقاله لیزر و جوشکاری لیزر

مهندسی تکنولوژی جوشکاری - دانلود مقاله لیزر و جوشکاری لیزر استفاده از لیزر در پزشکی.
برچسب :