مقاله ای مستند در باب بازتاب عرفان های شرق در سینمای غرب خصوصا بودیسم تبتی/1

معناگرايي معکوس،عرفان پست مدرن،بوديسم ولامائيسم صهيون مآب درسينماي غرب

با نگاهي به بوديسم، بوديسم تبتي، هندوئيسم، ذن، ذاذن، يوگا و ارتباط معناگرايي و زرسالاران و صهيونيست هاي بين الملل وتاثيرات سينما از اين آيين ها (بخش اول این مقاله نگاهی دارد به فیلم ها وسریال های لبه تیغ، ماتریکس، انیماتریکس/ پویانمایی های نه گانه ماتریکس، بهار تابستان پائیز زمستان... و بهار، نفرین مجسمه سیاه، ای کیو سان، جواهری در قصر/ یانگوم بزرگ، افسانه شجاعان، روشنایی تضمین شده/ روشنایی ضمیر/ روشنایی ذهن  بخش دوم و نهایی  در اینجا  نگاهی به فیلم های هفت سال در تبت، بودای کوچک، بودا، سمسارا، کتیبه جادویی/راهب ضد گلوله، کوندون/کاندون دالایی لامای چهاردهم، بودیسم وسرمایه داری جهانی، راهب خشمگین دارد.)

بخش انتهایی و پاورقی ها و منابع این مقاله را در پست بعدی همین وب ببینید.


مطالب مشابه :


صور معماری ایرانی

پس ايوان همان طريقت يا فضاي انتقالي كيهاني [ و هندسه و انتظام خاصي است كه با
هندسه

شكل از تحديد فضاي ساخته شده انتظام و تناسب به منزله قوانيني كيهاني اند و بر عهده
نقشه های معماری خانه آبشار فرانک لوید رایت به صورت کامل - زیباترین اثر معماری ارگانیک - برای اولین ب

هوشمندانه می توان به انتظام بین خانه و طبیعت که نتیجه ی كيهاني. متريال و فضاي سبز. نور
ترکیب حجم در معماری

انتظام و تناسب به منزله قوانینی کیهانی اند و بر عهده سبك جهش كيهاني. پاركها و فضاي
کارشناسی ارشد معماری و منظر

‌هاي مفيد، زيبا و اصيل، ساماندهي به محيط مصنوع و شكل‌دهي به فضاي زندگي انسان، در توازن
مقاله ای مستند در باب بازتاب عرفان های شرق در سینمای غرب خصوصا بودیسم تبتی/1

در اين سكانس نئو در فضاي مجازي كيهاني تائو مي‌باشد كه حسن تناسب و كمال نظم و انتظام
مجموعه ای کامل از فضاهای یک فرهنگسرا

انتظام فضای بسته: سبك جهش كيهاني. پاركها و فضاي
برچسب :