آزمون هوش کتل

عنوان:  آزمون هوشي آر بي كتل

Intelligrnce Test R.B CAttle

 

معرفی آزمون : این آزمون در سال                   توسط کتل براي اندازه گيري هوش كلي مستقل از اثرات فرهنگ ساخته شد. آربي كتل براي 3 رده سني تست يامقياس هوشي تهيه كرده است تمام اين تستها از انواع ادراكي مي باشدالف)مقياس 1 براي سنين 4 تا 8 سال و بزرگسالان عقب مانده ب)مقياس 2 براي سنين 8 تا 12 سال و بزرگسالان داراي هوش متوسط ج)مقياس 3 براي دانش آموزان دوره راهنمايي و دبيرستان و بزرگسالان با هوش .آزمون هوشيآر بي كتل مقياس 2 فرم  Bداراي            سريها - طبقه بنديها - ماتريسها و شرايط و آزمون هوشي كتل مقياس 2 فرم A داراي زير مقياسهاي زير است: الف) زيرآزمونها زنجيره ها شامل 12 سوال و 3 دقيقه وقت شامل زنجيره اي از اشكال كه داراي نوعي ارتباط فزاينده با يكديگر هستند. ب) زيرآزمون طبقه بندي شامل 14 سوال و 4 دقيقه وقت كه در آن پنج شكل به صورت رديفي به آزمودني ها ارايه و از آنها خواسته مي شود تا در هر رديف گزينه اي را كه با ساير گزينه ها اختلاف دارد پيداكند.ج) ماتريسها شامل 12 سوال و 3 دقيقه وقت : در اين زير آزمون آزمودني بايد ماتريسي از اشكال را تكميل كند. د) شرطها يا توپولوژي : شامل 8 سوال در 2 دقيقه و نيم كه در آن يك طرح نمونه و چند طرح پاسخ ارايه مي شود و آزمودني بايد طرح هماهنگ با نمونه را مشخص نمايد.مقياس 3 هم شامل 4 پاره تست بنامهاي سريها،طبقه بندي،ماتريسها و پاره تست شرايط است.این آزمون به صورت فردي قابل اجراست.


مطالب مشابه :


آزمون هوش کتل

روان بنه - آزمون هوش کتل - وبلاگ تخصصی روان شناسی و مشاوره - روان بنه
آزمون های آنلاین روانشناسی

اصطلاح آزمونهای روانی برای اولین بار در سال 1890 ازسوی مک کین کتل مقیاس تجدید نظر شده هوشی
آزمون های هوش

آزمون هوش آر . بی . کتل: این آزمون دارای سه مقیاس هوشی می باشد. مقیاس اول برای کودکان 4 تا 8 ساله
فهرست آزمونهای روانی ذهنی

آزمون هوشی ریون سیاه و سفید + مازهای هوش کتل مقیاس i . هوش کتل مقیاس 2 فرم a و b . هوش کتل
درهم و برهم هوش و حافظه ... 3

اما در 1949 وکسلر، مقیاس هوشی وکسلر برای کودکان(wisc) آزمون هوشی کتل فرم2 (براي4 تا 13 سال) 50.
آزمون‌های هوش

اولین آزمون هوش که در مقیاس بسیار وسیع ضریب هوشی یا هوشبر را به فرهنگ کتل و
فهرستي از پرسشنامه هاي موجود به تفكيك موضوع

مقیاس اندازه گیری نوع اختلال های مقیاس اضطراب کتل. مقیاس تجدید نظر شده هوشی وکسلر
لیست ازمون های روان شناختی

8-تست شخصیت 16 عاملی کتل . 26- مقیاس اضطراب وجودی . 205 - مقیاس هوشی وکسلر برای کودکان .
برچسب :