کت توری

    روش بافت در ادامه مطلب


 

برای بافت جلو لباس37 دانه سر انداخته وبا میل شماره 3 ببافید.برای حلقه یک بار سه دانه و دو بار یک دانه کور کنید . برای یقه یک بار 4 دانه ویک بار دو دانه و یک بار یک دانه کور کنید.پشت لباس با 60 دانه هم مانند جلو بافته می شود در قسمت یقه نیازی به کور کردن ندارید.بافت استین - 50 دانه سر انداخته مطابق نقشه ببافید. برای جای حلقه  یک بار 3دانه و 6 بار یک دانه در هر طرف کور کنید مابقی دانه ها باهم کور شود.

بافت تزیینی دور یقه و استین و کت - در محل مورد نظر دانه گیری کنید دورج ساده ببافید. رج3- دودانه کور ویک ژته تا اخر رج - در رج 4 دانه ها همانطور که دیده می شوند بافته شوند ژته ها را طوری ببافید که توری شوند . در رج ها ی 5و6 ساده بافی کنید بعد همه دانه ها کور شوند. بافت را دولا کرده از ژشت بافت با نخ وسوزن بدوزید

بند تزیینی باقلاب 40 زنجیره زده یک ردیف پایه کوتاه ببافید


مطالب مشابه :


جلیقه دامن بافتنی با دو میل

جلیقه دامن بافتنی با دو میل ژته ها را توری ببافید تا هم برای رکن بافی دو طرف سجاف
آموزش بافتن جلیقه دامن بافتنی با دو میل

آموزش بافتن جلیقه دامن بافتنی با دو میل ژته ها را توری ببافید برای رکن بافی دو طرف
آموزش بافت شال توری

توری با قلاب بافته میشن اما اینجا آموزش بافت شال توری با میل را توری اینه که دو
کت توری

کاموا بافی - کت توری سر انداخته وبا میل شماره 3 ببافید.برای حلقه یک بار سه دانه و دو بار یک
الگوی بافت و آموزش بافت 9 مدل قلاب بافی

به روش انداختن نخ دور میل، دو دانه را باهم زیر توری. دوستای با قلاب بافی. آموزش بافت
آموزش بافت انواع پاپوش

یعنی هر کی بلد باشه میل و کاموا 3- میل قلاب بافی شماره 2 4 – دو عدد دکمه دو دانه را با هم
چند مدل بافت(توری حصیری)

(توری حصیری) ( یک دانه نبافته روی میل گرفته + ۲ دانه از زیر + دانه بعد میکشیم روی دو
برچسب :