جواب سوال درس متون فقه1 استاد ناکینی در بحث بیع سلف

فصل ششم از متاجر کتاب لمعه دمشقیه شهید اول جلد 1

[8]   ولو شرط تاجیل بعض الثمن بطل فی الجمیع .

سوال : چرا شهید اول در بیع سلف حتی اگر مقداری از ثمن را مدت دار کنیم کل بیع باطل میشود .علت چیست ؟

جواب :حکم مدت دار بودن مقداری از ثمن :

( در بیع سلف اگر برای مقداری از ثمن مدت تعیین کند معامعه به طور کامل باطل است .)

اما مقداری ازثمن که مدت دار است [ علت بطلان آن در بیع سلف ] روشن است .

زیرا شرط صحت بیع سلف این است که ثمن  پیش از متفرق شدن طرفین معامله قبض شود که این شرط با مدت دار بودن ثمن منافات دارد . وبر فرض که به جهت کوتاه بودن مدت [ اشتراط قبض ثمن] با مدت دار بودن ان منافات نداشته باشد گوییم که اشتراط مدت دار بودن ثمن از جهت دیگری ممتنع است  وآن اینکه چنین بیعی  کالی به کالی است که بنا بر تفسیر برخی از لغت دانان عبارت است از: بیع مبیعی که در ذمه ومدت دار است در مقابل ثمنی که در ذمه و مدت دار است [ وبه فرض مورد بحث نیز چنین است.]

اما بطلان عقد نسبت به مقداری [از ثمن] که نقد است – با فرض اینکه بیع را نسبت به ثمن مدت دار باطل بدانیم – به این علت است که : معلوم نیست چه مقدار از مبیع در مقابل ثمن نقد و ثمن مدت دار معلوم باشد مانند اینکه پنجاه درهم از صد درهم را مدت دار [ وپنجاه درهم دیگر را نقد قرار دهند .]

زیرا مقدار مبیع که دربرابر ثمن نقد قرار میگیرد از مقدار مبیعی که در برابر ثمن مدت دار قرار میگیرد  بیشتر است  زیرا کل  ثمن بر مدت نیز تقسیم میشود  در حالی که هنگام انعقاد معامله  نسبت[یعنی سهمی که در مقابل ثمن مدت دار قرار میگیرد. ] معلوم نیست. [ حال آنکه مقدار مبیع باید وقت عقد معلوم باشد .]

ممکن است گفته شود.[نسبت به ثمن نقد ] بیع صحیح است به این دلیل که :علم به مجموع ثمن [نقد و غیر نقد] حاصل است و تقسیم کردن آن [پیش از عقد که سهم هر یک از ثمن نقد و غیر نقد از مبیع معلوم شود ]  مانع از صحت بیع نمی شود چنان که در جایی که بایع مال و مال دیگری [ بیع را نسبت به مال خویش ]اجازه نمی کند تقسیط مانع از درستی معامله نمی شود  [ وباید ثمن را بر آن مال تقسیط کرد .] بلکه [حتی] در جایی که شخص آزاد و بنده را باهم در قابل یک ثمن می فروشد با اینکه بیع شخص آزاد همانند بیع ثمن مدت دار در اینجا از همان زمان عقد باطل است .[ وتقسیط لازم می آید که گفته اند اشکال ندارد .]

منبع :  شرح لمعه شهید ثانی  انتشارات دار العلم صفحه  307 و308 و309

 

پژوهش کننده :محسن افشارنسب


مطالب مشابه :


جواب سوال درس متون فقه1 استاد ناکینی در بحث بیع سلف

فصل ششم از متاجر کتاب لمعه دمشقیه شهید اول جلد 1 [8] ولو شرط تاجیل بعض الثمن بطل فی الجمیع .
مباحث حقوقی لمعه دمشقیه: متن عربی (اعراب گذاری شده) با ترجمه ی فارسی فرهنگ اصطلاحات فقهی

مترجم عربی حرفه ای - مباحث حقوقی لمعه دمشقیه: متن عربی (اعراب گذاری شده) با ترجمه ی فارسی
کتاب متون فقه 1 تا 4 (لمعه دمشقیه)

جزوات دانشگاهی (دانشگاه بیرجند) حقوق - کتاب متون فقه 1 تا 4 (لمعه دمشقیه) - <-BlهقشogDescription->
دانلود شرح لمعه دمشقیه ( جلد 1.2.3.4.5.6 )

( تابش نورایثارگران) - دانلود شرح لمعه دمشقیه ( جلد 1.2.3.4.5.6 ) - نگذاریدپیشکسوتان جهادوخون درپیچ
تدریس کتاب ارزشمند شرح لمعه توسط استاد وجدانی،

یاران حضرت امام خامنه ای (مکتب المهدی) - تدریس کتاب ارزشمند شرح لمعه توسط استاد وجدانی، - این
پاسخ به سوالات متون فقه 2 از کتاب لمعه دمشقیه

دانشجویان حقوق نورطوبی - پاسخ به سوالات متون فقه 2 از کتاب لمعه دمشقیه - علمی،آموزشی، تحقیقی
برچسب :