بله برون - عقد - پاگشا

lvamuiw867p9womtcf9n.jpg

میز شام

d6dzpptrxwq4btp3y.jpg

qzvrem35v7wr3r3ys0rh.jpg

leo298nfi6xwctmyf6n.jpg

کیک

l5xr6r3i9trf0wz7epei.jpg

چادر بخت - شال سفید ملیله دوزی شده - دفتر بله برون

7w1cetspos7u52a0dqkd.jpg

انگشتر نشون

mjjjr7izpd0ilmjdahcl.jpg

دفتر بله برون

ghc559ohtacm3o9nqh.jpg

سبد گلی که الان متوجه شدم که قرار بود گل مریم هم بذاره ولی نذاشته


مطالب مشابه :


بله برون

یه سبد گل بزرگ هم درست کردیم و . تزیین خرید عروس, سبد گل بله برون [ شنبه ۲۷ مهر۱۳۹۲ ]
بله برون - عقد - پاگشا

دفتر بله برون. سبد گلی که الان متوجه شدم که قرار بود گل مریم هم بذاره ولی
بله برون-قسمت اول

برام یک سبد گل با یک کیک که روش نوشته . بود بله برون مبارک ۱۰/۴/۸۹ و یه پارچه چادری و یه
گلهای تزئیینی مناسب بله برون و برای جواهرات و هدیه

گلهای تزئیینی مناسب بله برون و برای جواهرات و
مجلس بله برون

بَله بُرون هنگام ورود به خانۀ عروس حتماً سبد گل در دست داماد باشد و آن را به عروس خانم
بله برون

بله برون. دیشب بله دختر عموم دندانپزشکه یه سبد گل مهریه اش بوده شوهری هم می گفت :
آداب مجلس بله برون

در مجلس بله برون، مردان ریش سفید دوگروه هنگام ورود به خانۀ عروس حتماً سبد گل در دست داماد
مجلس بله برون

سایه سار مهر - مجلس بله برون گل همیشه
برچسب :