مدلسازي رفتاري(نمودار تغييرحالت)

 

مدلسازي رفتار مبناي عملياتي تمام روشهاي تحليل نيازها مي باشد.با اين وجود،فقط روايتهايي توسعه يافته تحليل ساخت يافته ،يك نشان گذاري را براي اين نوع مدلسازي فراهم مي نمايد.نمودار تغيير حالت ،نشان دهنده رفتار سيستم ،با استفاده از مشخص نمودن حالتها و وقايعي است كه باعث تغيير حالتها مي شودند.علاوه براينSTDنشان مي دهد كه چه عكس العمل هايي در نتيجه واقعه خاص انجام مي شود.

 نمودار تغيير حالت را براي آژانس مسكن بدين صور ت است پيكانهاي برچسب دار تغيير حالت ،نشان دهنده نحوه پاسخ سيستم به وقايع،در ضمن حركت درسيستم را مشخص مي كند،و مهمتر اين كه مي تواند مطمئن شود كه ايا نكته مبهمي در رفتار مشخص شده وجود دارد.

براي ديدن تصوير در سايز بزرگتر اينجا كليك كنيد

 

   CSPEC مشخصه كنترل:

حاوي نمودار تغيير حالت است كه مشخصه ترتيبي رفتار مي باشد .هم چنين حاوي جدول فعالسازي برنامه مي باشد كه مشخصه رفتار تركيبي است با كمك CFD,STDما مي توانيم ان را ترسيم كنيم.CSPEC رفتار سيستم را توصيف مي كند اما اطلاعاتي در مورد عملكرد داخلي كه در نتيجه اين رفتار فعال مي شو د را ارائه نمي نمايد.

ما اين كار را انجام مي دهيم تا 1-زماني كه سيگنال يا كنترل احساس مس شود نرم افزارچگونه رفتار مي كند؟ 2-كدام فرايند در نتيجه وقوع يك واقعه فراخواني مي شود؟

      CSPEC نرم افزارآژانس مسكن:

در صفحه اوليه كاربران عضو مي توانند از طريق LOGINبه سيستم وارد شونددر غير اينصورت پيغام خطا داده مي شودو سپس در صورت درخواست به صفحه عضويت راهنمايي مي شوند تا عضو شوندو سپس مي توانند از امكانات سيستم استفاده كنند.

دكمه Login: كاربر پس از اينكه مشخصات خودش را وارد مي شود و مي توانند از امكانات ويرايش،حذف،جستجو استفاده كنندو همچنين تغيير كلمه رمز عبور استفاده كنند.

دكمه جستجو (Search ) : پس از جستجو ملك مورد نظر براساس مشخصات ملك(نوع ملك،قيمت(اجاره ،فروش،رهن)،متراژ،...)و مشخصات مالك در صر وجود مي توانند تمامي مشخصات آن را براي خريدار پرينت كند.

دكمه حذف(Delete )  : این دکمه جهت فرآیند حذف رکورد ملك يا مالك از پایگاه داده مورد استفاده قرار می گیرد. برای انجام حذف مالك بايد با جستجو مشخصات مالك نام و نام خانوادگي  مالك و براي حذف ملك بايدبا جستجو ادرس ملك و تاييد ديگر مشخصات صورت مي گيرد.تا فرآیند حذف انجام شود.

دکمه ثبت(insert   (: این دکمه جهت ثبت اطلاعات ملك توسط كاربر مورد استفاده قرار می گیرد. به این ترتیب رکورد جدیدی در پایگاه داده ذخیره می شود.

دكمه ويرايش(edit ): اين دكمه جهت ويرايش اطلاعات وارد شده در پايگاه داده است كه در صورت اشتباه وارد كردن مشخصات مي توانند با استفاده از اين دكمه اطلاعات وارد شده را اصلاح كنند.

 


مطالب مشابه :


نرم افزار مبنا 19

صنعت تاسیسات - نرم افزار مبنا 19 - کاملترین آرشیو مقالات علمی رشته تاسیسات و مکانیک سیالات
مدلسازي رفتاري(نمودار تغييرحالت)

آزمايش مسير مبنا (تابع ورود كاربر) فرایند نرم افزار و معیارهای پروژه. مديريت
برای دریافت فایل کتاب انتقال حرارت جابجایی بیژن از لینکهای زیر استفاده نمایید

دانلود نرم افزار مبنا 19; فایلهای درس روش تحقیق ترم 92-93-2; موضوعات پیشنهادی پروژه مقطع
شرح فعاليتهاي قابل انجام توسط واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه كارگاه

مدیریت پروژه حرفه ای 2.19. مستند مقايسه وضعيت پيشرفت پروژه با برنامه مبنا .
ليست پروژه هاي مربوط به ساختمان

نويان بهينه- مهندسي بين المللي فولاد تكنيك- مبنا فاز اجرايي پروژه مبحث 19 مقررات ملي
شرح وظايف مديران پروژه

مدیریت 19; سیستم های ها و سایر موارد را ثبت کرده و به مقایسه روند اجرای پروژه با برنامه مبنا
متریال و نور پردازی در 3ds Max

از دوستان اگر موفق به طراحی و ارائه یک پروژه با 3ds Max شدید،فایل و -مبنا 19- -شرکت بهینه
لیست عناوین آمار،ریاضی و فیزیک

پایان نامه /تحقیق/پروژه/گزارش کارآموزی 532 - مبنا 533 555 - مقدمه اي براي ليزر 19
نرم افزار تهیه چک لیست انرزی ساختمان

نرم افزار مبنا19 جهت تهیه چک لیست انرژی ساختمان طبق مبحث 19 مبنا 19 ورژن 1.0 به پروژه و مقاله
برچسب :