ارزشیابی املا و انشا فارسی ششم دبستان

ارزشیابی املا و انشا فارسی ششم دبستان


ارزشیابی مهارت های نوشتاری- الف:  املای فارسی ششم

املای فارسی : کتبی (20 نمره)

- ارزشیابی تکوینی (20 نمره)

20 نمره املای تقریری تقسیم بر دو ،به اضافه ی 10 نمره طرح سوال از بخش فعالیت های املایی کتاب مهارت های نوشتاری و پرسش های املایی معلم ساخته .   

- ارزش یابی پایانی (20 نمره)

20 نمره املای تقریری تقسیم بر دو + 10 نمره طرح سوال از بخش فعالیت های املایی کتاب مهارت های نوشتاری و پرسش های املایی معلم ساخته. 20=10نمره پرسش ها+10= 2 ÷20نمره ی تقریری .

* نمره ی نهایی :

میانگین ارزش یابی تکوینی و پایانی (20= 2 ÷40 =20+20)

یادآوری : املای تکوینی (مستمر) همیشه از درس جدید نیست و می توان از درس های پیشین و حتی از شعرها ، بخوان و بیندیش ها و دیگر کتاب های درسی همان پایه نیز املا گفت .

 

===================================================

   ارزش یابی درس مهارت های خوانداری فارسی ششم

ردیف

عنوان

نمره

  1

خوانش متن (نظم و نثر)

6

  2

درک و دریافت

4

  3

حفظ شعر

2

  4

فن بیان

2

  5

یادآوری

2

  6

کارگاه درس پژوهی

2

  7

خود ارزیابی

1

  8

معنی واژه

1

جمع کل

20

  *شرح موضوع های ارزش یابی مهارت های خوانداری فارسی:

1) خوانش متن :

خوانش متن شامل متون نظم و نثر است (3 نمره نظم ، 3 نمره نثر)

در خوانش متن توجه به موارد زیر ضروری است :

- رعایت آهنگ

- توجه به لحن کلام

- رعایت تکیه:تکیه ،فشار آوایی است که روی هجای کلمه ایجاد می شود و موجب برجسته شدن هجای کلمه می شود. در مورد کلمات چند هجایی باید توجه کنیم که تغییر در هجا باعث تغییر در معنی کلمه می شود.

مانند : سبزی sabzi  (به معنی سرسبزی و طراوت)   ،     سبزی sab/zi  (سبز هستی )

          ولی vali  (سرپرست)                                 ،           ولی va/li  (اما)

- رعایت مکث و درنگ

- رعایت ایستگاه های آوایی : منظور از ایستگاه های آوایی ، جاهایی است که سخن نیاز به قطع و وصل و کشش های آوایی دارد و به عبارتی رعایت زیر و بم کلمات است.

 

============================

شیوه نامه ی ارزش یابی درس زبان و ادبیات فارسی پایه ی ششم

ساعات آموزش

مواد درسی

نوع آزمون و ارزش یابی

 

5

 ساعت

 در هفته

 

1 : مهارت های خوانداری فارسی

 

2- مهارت های نوشتاری: املا

 

3- مهارت های نوشتاری: نگارش و انشا

 

شفاهی – آزمون عملکردی

 

کتبی

 

کتبی

 

تذکر: از تفکیک ساعت و موضوع آموزش مهارت های زبانی و واگذاری آن به برنامه های دیگر ،جداً خودداری شود.بی توجهی به این مساله ، آسیب اصلی برنامه در سال های گذشته بوده است.

درس زبان و ادبیات فارسی به سه ماده ی درسی ، بخش شده است :

1) مهارت های خوانداری فارسی

2) مهارت های نوشتاری : الف - املا

 3) مهارت های نوشتاری : ب - نگارش و انشا

هر یک از این سه عنوان درس ، به صورت مستقل ، بیست نمره دارند ، چگونگی ارزش یابی و نمره گذاری درس ها در پی ، می آید.

1 – فارسی (مهارت های خوانداری) ، این درس به آموزش و تقویت مهارت های شفاهی یا گفتاری زبان می پردازد. در ارزش یابی هم انتظار می رود ، پاره مهارت های خوانداری زبان ، مورد توّجه همکارن قرار گیرد.

در این برنامه تاکید بر تقویت مهارت های گوش کردن ، تمرکز داشتن ، درست حرف زدن ، گفت و گوی دو نفره ، گفت و گو در جمع ، خوانش صحیح متن و حفظ شعر از اهداف اساسی است که با هم دیده شده اند .در ارزش یابی باید استقلال آن ها حفظ شود.

از سوی دیگر در کتاب فارسی علاوه بر متون نظم و نثر فارسی گذشته و   معاصر ، درک و فهم محتوای متون نیز ضروری است بدین منظور در ارزشیابی توجه به توانایی تفکر ، قدرت نقد و بررسی و تحلیل نیز در نظر گرفته شده است.

یادآوری :آزمون پایانی مهارت های خوانداری فارسی به صورت شفاهی برگزار می شود ولی برای این که همکاران بتوانند از همه ی دانش آموزان ارزشیابی یکسانی به عمل آورند و نمره هایی برای هر یک داشته باشند، پیشنهاد می شود : ماهی یک بار آزمون کتبی هم برای ارزشیابی از فارسی برگزار شود. در برگزاری این آزمون ،پرسش های صفحه های نخست هر درس در کتاب مهارت های نوشتاری با عنوان «فعالیت های متن درس» می تواند به کار گرفته شود. (ارزیابی تکوینی یا مستمر).    

 

=====================================

                             ارزشیابی مهارت های نوشتاری ب: نگارش و انشا

انشای فارسی (20 نمره)

- ارزش یابی تکوینی (20 نمره) :

10 نمره ،نوشتن موضوع انشا + 10 نمره طرح پرسش هایی از فعالیت های انشایی و نگارشی کتاب مهارت های نوشتاری و پرسش های نگارشی معلم ساخته .

- ارزش یابی پایانی (20 نمره) :

10 نمره، نوشتن موضوع انشا + 10 نمره طرح پرسش هایی از فعالیت های انشایی و نگارشی کتاب مهارت های نوشتاری وپرسش های نگارشی معلم ساخته .

* نمره ی نهایی :

میانگین ارزش یابی تکوینی و پایانی (20= 2 ÷40 =20+20)

لازم است در ارزش یابی نگارش و انشا به موارد زیر توجه شود :

1) به کارگیری واژگان مناسب و تعبیرها و ترکیب های خوش ساخت

 2) به کارگیری درستِ نکته های نگارشی ، دستوری و املایی.

  3) توانایی بهره گیری از نکات آموزشی مطرح شده در کارگاه نویسندگی

 4) بیان و توصیف دقیق مشاهدات .

  5) پیراسته ، ویراسته و پاکیزه نویسی .

6) استفاده از آیات و روایات متناسب با موضوع.

7) به کارگیری و استفاده مناسب از ضرب المثل ها و اشعار مناسب.

  8) رعایت نظم منطقی و پرورش موضوع.     

  9) تاکید و توّجه به استفاده از جمله های نو و خلاق.

10) بهره گیری از تخیل و عناصر زیبایی سخن.

11) در صورت برخورداری نوشته از فضای خلاقانه و نگاه نو ، می توان از برخی کاستی های ظاهری و کم اهمیّت مانند خط خوردگی ها ، چشم پوشی کرد.


مطالب مشابه :


دانلود+فارسی چهارم دبستان مهارت های نوشتاری+93-94

آموزگار ابتدایی : اول تا ششم - دانلود+فارسی چهارم دبستان مهارت های نوشتاری+93-94 - (دوم2دبستان
مهارت های نوشتاری ( درس یازدهم عطّار و مولانا جلال الدّین محمّد )

پایه ششم دبستان شهدای والفجر کنگاور - مهارت های نوشتاری ( درس یازدهم عطّار و مولانا جلال
امتحان فارسی و مهارت های نوشتاری درس‌های 9 و 10

پــایه‌ ششم ، دبستان شاهــــــــــــــد - امتحان فارسی و مهارت های نوشتاری درس‌های 9 و 10
مهارت های نوشتاری ( درس دهم رنج هایی کشیده ام که مپرس )

پایه ششم دبستان شهدای والفجر کنگاور - مهارت های نوشتاری ( درس دهم رنج هایی کشیده ام که مپرس
دانلود+فارسی مهارت های نوشتاری+دوم+جديد

مهارت های نوشتاری+دوم+جديد - (دوم2دبستان هیأت امنایی شهید هاشمی نژاد+پنجم و ششم ششم دبستان.
ارزشیابی مهارت های نوشتاری- الف: املای فارسی ششم

ارزشیابی مهارت های نوشتاری- الف: املای فارسی ششم. املای فارسی : کتبی (20 نمره) - ارزشیابی
ارزشیابی املا و انشا فارسی ششم دبستان

ارزشیابی مهارت های نوشتاری- الف: املای فارسی ششم . املای فارسی : کتبی (20 نمره) - ارزشیابی
برچسب :