رتبه دانشگاه های دولتی


P30World Forums > علم، فرهنگ، هنر > آموزش عالی > انتخاب رشته و دانشگاه > ::خودتون و دوستاتون با چه رتبه ای کجا قبول شدین؟:: PDA

View Full Version : ::خودتون و دوستاتون با چه رتبه ای کجا قبول شدین؟::

mohsensoft12-09-2009, 09:44 AMسلام
فکر کردم وجود یه همچین تاپیکی لازمه که خیلی به درد کنکوری های سال دیگه میخوره
فقط خواهشا از بحث های حاشیه ای دوری کنین و رتبه ها رو بگین
ضمنا دوستان وقتی رتبه ها رو میگین حتما منطقه رو ذکر کنین
خب قرار شد که رتبه ها در پست اول قرار بگیره تا همه بتونن استفاده کنن
رشته ی ریاضی
منطقه 1:
8.برق شریف
8.کامپیوتر نرم افزار شریف
79:عمران شریف
81 مکانیک شریف
85 برق شریف
87 عمران شریف
99 مکانیک شریف
101:ریاضی محض فردوسی!!!!!
150 برق تهران
178 عمران شریف
190 مکانیک تهران
206(یا 216) برق تهران
حدود 350:صنایع شریف
حدود 350:عمران تهران
حدود 350 مکانیک امیر کبیز
470 صنایع شریف
892 مهندسی شیمی شریف ( غیر بومی )
420 مهندسی صنایع شریف ( غیر بومی )
463 مهندسی برق امیر کبیر ( غیر بومی )
810 مهندسی عمران امیر کبیر ( غیر بومی )
2983 مهندسی برق فردوسی مشهد روزانه ( بومی ) ( سهمیه شاهد )
3066 مهندسی معماری فردوسی شبانه ( بومی )
2456 مهندسی برق فردوسی شبانه ( بومی )
1299:معماری علم و صنعت
2600 عمران فردوسی
1900 برق فردوسی
6900 عمران تبریز
3600 عمران شبانه فردوسی
1800 کامپیوتر علم و صنعت
2600 مهندسی ریل(یا یه همچین چیزی) علم و صنعت
1200 فیزیک محض شریف
1040:عمران فردوسی
5000 سخت افزار شبانه فردوسی
14000 علوم کامپیوتر گرگان
7500 ریاضی محض فردوسی
650 م.شیمی شریف
700 م.شیمی شریف
79 منطقه و 122 کشور عمران شریف
147 عمران شريف
287 مهندسی مکانیک تهران
796 IT دانشگاه تهران
1086دندانپزشکی بابل
1203 مهندسي شيمي دانشگاه تهران
2173 سخت افزار علم و صنعت
2200 عمران صنعتی اصفهان
2678 فردوسی مشهد برق شبانه
3700 برق شهید رجایی
5600 مهندسی برق قدرت روزانه دانشگاه بوعلی سینا همدان
7500 شبانه زنجان مهندسی عمران
10000 نرم افزار-روزانه-رازی کرمانشاه
11000 فناوری اطلاعات دانشگاه شیخ بهایی
90 کامپیوتر شریف
170 مهندسی نفت صنعت نفت
900 برق شهید بهشتی
1100 صنایع علم و صنعت
1375 علوم کامبیوتر شریف
1399 مهندسی نفت دانشگاه صنعت نفت اهواز
1573برق دانشگاه اصفهان
1700 عمران صنعتی اصفهان
1800 IT صنعتی اصفهان
1800 عمران صنعتی اصفهان
2000 مهندسی مکانیک جامدات یزد
3895 مهندسی شیمی شبانه فردوسی مشهد
5478 بوعلی سینا
6000 برق صنعتی شاهرود
6290 مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی همدان روزانه
6900 برق الک سنندج
7000 عمران یزد
9600 مهندسی صنایع دانشگاه کردستان
14000 صنایع یزد
15000برق سجاد مشهد
15000 برق الکترونیک دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا (علیه السلام ) مشهد
15100 مهندسی برق سجاد مشهد
16000 فیزیک شبانه چمرانم
16500 علوم کامپیوتر شبانه بابلسر
20000 مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی سیرجان
36000 علوم اقتصادی کرمان
3 شاهد و 69 کشور برق شریف
287 مکانیک تهران
7 برق شریف
11 برق شریف
130 مکانیک شریف
150 برق تهران
215 برق امیرکبیر
390 مکانیک صنعتی !!!!! (خودش نخواست بیاد تهران )(محمد سعید هاشمی 2 زبان )
641 عمران امیرکبیر
900 هوافضا شریف
900 مهندسی پزشکی امیرکبیر
1000 مهندسی پزشکی امیرکبیر
1100 مکانیک صنعتی اصفهان
1500 مکانیک صنعتی اصفهان
2400 مکانیک اصفهان
1500 برق اصفهان
3800 دریای امیرکبیر
1000 مکانیک صنعتی اصفهان
1900 - مکانیک صنعتی
3400 - مکانیک کاشان
4900 - عمران یزد
7000 - نساجی صنعتی
7200 - نساجی صنعتی
8000 ( با سهمیه جانبار 25 درصد ) - نرم افزار صنعتی !
9000 - عمران سنندج
11000 - آی تی شیخ بهایی
15000 - آی تی شیخ بهایی
153:مكانيك تهران
1468:مهندسي شيمي تهران
2800:علوم مهندسي تهران
800:مكانيك علم و صنعت
850:برق علم و صنعت
1560:برق خواجه
1437:مكانيك خواجه
1660:عمران خواجه
1811:صنايع خواجه
2600:عمران شيراز
3800:دريا پلي
3900:عمران قزوين بين المللي
5900:بيو الكتريك سهند
924 => برق/علم و صنعت
1800 => صنایع/فردوسی
2100 => خودرو/علم و صنعت
3000(تقریبی) => خط و سازه های ریلی/علم و صنعت
7489 - ریاضی - مهندسی زنجان شبانه
19000 - ریاضی - اقتصاد نظری قزوین شبانه
15000 اقتصاد نظری شبانه سمنان
16000 بین الملل خواجه نصیر هوا فضا مشترک با روسیه
15000 مهندسی کامپیتر نرم افزار شبانه بیرجند
5005 مکانیک جامدات شهرکرد
11000 مدیریت صنعتی دانشگاه شاهرود روزانه
1800: شهرسازی تهران
65000 كاداني مديريت صنعتي ساوه!
3900 نساجي امير كبير
10000 اقتصاد دانشگاه تهران!
7000 عمران ملاير
11000 صنايع زاهدان
11000 رياضي كاربردي تربيت معلم تهران-كرج
19000 كشاورزي آب شاهرود!
5900 معماری دانشگاه تهران+با سهمیه جانبازی
8000 عمران شاهرود
16000 معدن اصفهان غیر انتفاعی
5000 / صنایع تبریز
5000 / مکانیک زنجان
9000 / مکانیک بناب ارومیه
600 / برق امیر کبیر
10000 / صنایع بیرجند
778 / مکانیک علم و صنعت
9000 / سخت افزار سمنان
15000 / عمران گرمسار (غ)
22000 / حسابداری چالوس (غ)
2389 علوم مهندسی دانشگاه تهران
3800 مهندسی شیمی زنجان
9800 ریاضی محض امیرکبیر
4500 ریاضی شریف
6800 مدیریت دولتی علامه
منطقه 2:
24 , 37 برق شریف
15100 : مهندسی برق سجاد مشهد
900:برق شهید بهشتی
1700 و 1800: عمران صنعتی اصفهان
1800: IT صنعتی اصفهان
2300:مکانیک یزد
14000: صنایع یزد
7000: عمران یزد
36000 !! : علوم اقتصادی کرمان
16500:علوم کامپیوتر شبانه بابلسر
8811 ریاضی محض امیر کبیر
570 اینا هوا فضا شریف
2700 مکانیک قزوین
1300 عمران خواجه
10000 اینا صنایع دانشگاه تهران واحد رضوانشهر
7000 ریاضی کاربردی امیر کبیر
180 و240 مکانیک امیر کبیر
1600 مکانیک اصفهان
900 مهندسی شیمی تهران
170 زده مهندسی نفت صنعت نفت!!
9600 مهندسی صنایع کردستان
2800 مهندسی عمران کاشان
7200 مهندسی مواد( سرامیک) شهرکرد
2000 مهندسی مکانیک جامدات یزد
1900 برق شاهد تهران
880 شیمی تهران
800 - 1200 مکانیک فردوسی * 6
2500 برق شیراز
8600 و 7500 مکانیک قوچان
2500 مکانیک شاهرود
3250 مکانیک کرمان
12000 برق سجاد
7000 و 8100 عمران سبزوار
12000 معدن شاهرود
15000 عمران خاوران
92مهندسی مکانیک شریف
950 مهندسی پلیمر امیر کبیر
1842 مهندسی مکانیک جامدات بوعلی سینا
4800 مهندسی صنایع بوعلی سینا
5703 مهندسی عمران نقشه برداری تبریز
10151 مهندسی شیمی صنعتی همدان
11000 => کشاورزی/تهران
800 برق خواجه نصیر
200 مکانیک امیر کبیر
2 برق شریف
300 مکانیک امیر کبیر
400 برق و مکانیک علم و صنعت(چندین نفر)
3400 مهندسی نفت صنعت نفت آبادان( سهمیه مناطق محروم)
6300 مهندسی پتروشیمی خلیج فارس بوشهر
3367 برق شبانه صنعتی بابل
600 برق صنعتی اصفهان
300 حقوق علامه طباطبایی تهران
52000 مدیریت بازرگانی پیام نور شهرری
۱۵۰۰ - عمران، عمران - صنعتی اصفهان
۳۵۰۰ - مکانیک جامدات - زنجان
۸۵۰۰ - کامپیوتر سخت‌افزار - صنعتی همدان
۱۳۴۷۰ - معدن اکتشاف - صنعتی سهند تبریز
795: م.نفت امیر کبیر
10700:م.برق شبانه ی گیلان
3500:م.برق گیلان
1800: م.برق تبریز
6000:م.عمران-آب تبریز
10000:م.کامپیوتر شبانه ی گیلان
5800 مدیریت صنعتی شهید بهشتی
500 فیزیک شریف
1399 مهندسی نفت صنعت نفت
37 مهندسی برق شریف
79 مهندسی برق تهران
670مهندسی نفت امیرکبیر
878 مهندسی پلیمر امیرکبیر
2700 مهندسی شیمی صنعت نفت
2700مهندسی عمران تربیت معلم تهران
3900 مهندسی مکانیک صنعتی شاهرود
1574 مهندسی مکانیک فردوسی
1732 مهندسی مکانیک فردوسی
1748 مهندسی مکانیک فردوسی
1754 عمران شیراز(مکانیک فردوسی نیاورد)
2018 عمران شیراز
2100 عمران فردوسی
2700 شبانه برق فردوسی
4900 مکانیک بیرجند
6100مکانیک بیرجند
5700 برق بیرجند
23000 امور اقتصادی غیرانتفاعی رجا قزوین
24000 علوم کامپیوتر شیخ بهایی اصفهان
9000برق اروميه
9000مكانيك صنعتي اروميه
9000 مکانیک ارومیه
2700 برق تبریز
3900 مهندسی شیمی شبانه فردوسی
660 مهندسی پتروشیمی امیر کبیر
570:مکانیک علم وصنعت
810 :مهندسی صنایع سمنان!!!!!
1100 :پتروشیمی امیر کبیر
1500:پلیمر امیر کبیر
1600:عمران صنعتی اصفهان
1900:عمران عباسپور
3400:مکانیک سمنان
4100:مکانیک سمنان
منطقه 3:
1900:حسابداری شیراز
1900:عمران قوچان
700:کامپیوتر شهید بهشتی تهران
1300:مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) فردوسی مشهد
3700:کامپیوتر بیرجند
3800:تعمیر و نگهداری هواپیما تهران
818(منطقه 2):مهندسی کامپیوتر امیرکبیر تهران
6000 : مهندسیه برق...غیر انتفاعی بهار/مشهد
20000 : فقه و علوم اسلامی پیام نور نجف آباد
130000 : مدیریت بازرگانی غیرانتفاعیه آمل
6000 برق غیرانتفاعیه مشهد-بهار
3400 سخت افزار فردوسی مشهد شبانه
32 برق دانشگاه تهران
7100 فیزیک حالت جامد ایلام
80 مهندسی مکانیک علم و صنعت
450 مهدنسی ماکنیک شیراز
600 مهندسی نفت اهواز
700 مهندسی نفت اهواز
1200 کامپیوتر شیراز
1000 مهندسی مکانیک شبانه کرمان
3000 مهندسی عمران بوشهر
4000 فیزیک ارومیه
۳۷۸ - نفت - صنعتی شریف (با سهمیه‌ی جانبازی)رشته ی تجربی
منطقه 1:
32->پزشکی تهران
70->پزشکی تهران
98->پزشکی تهران
126->پزشکی تهران
160->پزشکی تهران
198->پزشکی تهران
400->پزشکی بهشتی
1000->داروی تهران
1800->داروی زنجان
156 ->پزشکی تهران
175 پزشکی شهید بهشتی
140 دندان پزشکی اصفهان
330 دندان پزشکی اصفهان
6000 مهندسی کشاورزی صنعتی اصفهان
1000 پزشکی خرم آباد
25 پزشکی تهران
50 پزشکی اصفهان
2080 رادیولوژی شهید بهشتی
700:پزشکی رشت
4500:مدیریت بازرگانی الزهرا
3000:محیط زیست اراک
70 پزشکی تهران پسر
211 پزشکی شهید بهشتی
330 پزشکی شهید بهشتی
1160 علوم آزمایشگاهی ایران
منطقه 2:
350- پزشکی اصفهان
400- پزشکی شیراز
416- پزشکی اصفهان
500- پزشکی اصفهان
500- پزشکی بابل
700- پزشکی بابل
1100- پزشکی اراک
1200- پزشکی شاهرود
450 دارو تهران
600 دندان مشهد
2100 پزشکی شاهرود
2100 پزشکی بجنورد
10000 شیمی بیرجند
14000 علوم دامی فردوسی
20000 علودم دامی بیرجند
4500 علوم تغذیه کرمان !
3900 مامایی همدان !
27 پزشکی تهران
287 پزشکی تهران
400 دارو شهید بهشتی
990 پزشکی اراک
1700 پزشکی دانشگاه ایران
منطقه 3:
رتبه یک تجربی پژشکی تهران (دختر)
رتبه 150 تجربی ترم دوم شیراز
رتبه 250 تجربی پسر پزشکی اهواز
900:داروسازی مشهد
1100:روانشناسی تهران
3800:مدیریت مالی تهران(2 نفر)

رشته ی انسانی
منطقه1:
4800 :مدیریت شهید بهشتی

منطقه ی 2 :

322 حقوق دانشگاه تهران ( واحد پردیس قم )
16000 پیام نور مدیریت صنعتی قوچانAMاینها همه منطقه 2 هستن:
15100 : مهندسی برق سجاد مشهد:41::13:
900:برق شهید بهشتی
1700 و 1800: عمران صنعتی اصفهان
1800: IT صنعتی اصفهان
2300:مکانیک یزد
14000: صنایع یزد
7000: عمران یزد
36000 !! : علوم اقتصادی کرمان:18: Mehran Malfoy12-09-2009, 10:37 AM16500 منطقه 2 - علوم کامپیوتر شبانه بابلسر . GodFatherAmin12-09-2009, 10:41 AMدوست منم با:
6300 فیزیک علم و صنعت

(منطقه 1)
من خودم با 8811 ریاضی محض امیر کبیر
با 570 اینا هموا فضا شریف
با 2700 مکانیک قزوین
با 1300 عمران خواجه
با 10000 اینا صنایع دانشگاه تهران واحد رضوانشهر
با 7000 ریاضی کاربردی امیر کبیر

بقیه هم یادم اومد دوباره یم ذارم:أِ
آهان با 5000 ابنا معماری کرمان (البته کرمانی بودنا...) shifter12-09-2009, 11:53 AMخوب :دی
من خودم با 88011 ریاضی محض امیر کبیر
با 570 اینا هموا فضا شریف
با 2700 مکانیک قزوین
با 1300 عمران خواجه
با 10000 اینا صنایع دانشگاه تهران واحد رضوانشهر
با 7000 ریاضی کاربردی امیر کبیر

بقیه هم یادم اومد دوباره یم ذارم:أِ
آهان با 5000 ابنا معماری کرمان (البته کرمانی بودنا...)
رفیق رتبه خودتو اشتپ نوشتی!!:31:
88 هزار و امیرکبیر!:31::31: keyvan9412-09-2009, 12:35 PMدو نفر از دوستام با 180 و240 مکانیک امیر کبیر
با 1600 مکانیک اصفهان
با 900 مهندسی شیمی تهران
یکی هم با 170 زده مهندسی نفت صنعت نفت!!
(منطقه2)
PMاینایی که میگم منطقه 2 بومی اصفهان
خودم 9600 مهندسی صنایع کردستان
2800 مهندسی عمران کاشان
7200 مهندسی مواد( سرامیک) شهرکرد
2000 مهندسی مکانیک جامدات یزد
PMمنطقه 2 :
1900 برق شاهد تهران
880 شیمی تهران
800 - 1200 مکانیک فردوسی * 6
2500 برق شیراز
8600 و 7500 مکانیک قوچان
2500 مکانیک شاهرود
3250 مکانیک کرمان
12000 برق سجاد
7000 و 8100 عمران سبزوار
12000 معدن شاهرود
15000 عمران خاوران

450 دارو تهران
600 دندان مشهد
2100 پزشکی شاهرود
2100 پزشکی بجنورد
10000 شیمی بیرجند
14000 علوم دامی فردوسی
20000 علودم دامی بیرجند
4500 علوم تغذیه کرمان !
3900 مامایی همدان ! mo_re121212-09-2009, 03:27 PM57000 کاردانی حسابداری ساوه
18500 ای تی قم. RoYaYeEe_NiIiLi12-09-2009, 03:29 PMمنطقه 3 :
6000 : مهندسیه برق...غیر انتفاعی بهار/مشهدhttp://www.pic4ever.com/images/34zn0n5.gif
20000 : فقه و علوم اسلامی پیام نور نجف آباد
130000 : مدیریت بازرگانی غیرانتفاعیه آمل

منطقه1 بومی:
69 هنر، صنايع دستي دانشگاه هنر تهران، روزانه
79 منطقه و 122 کشور عمران شریف
147 عمران شريف
175 پزشکی شهید بهشتی
287 مهندسی مکانیک تهران
796 IT دانشگاه تهران
1086دندانپزشکی بابل
1203 مهندسي شيمي دانشگاه تهران
2173 سخت افزار علم و صنعت
2200 عمران صنعتی اصفهان
2678 فردوسی مشهد برق شبانه
3700 برق شهید رجایی
5600 مهندسی برق قدرت روزانه دانشگاه بوعلی سینا همدان
7500 شبانه زنجان مهندسی عمران
10000 نرم افزار-روزانه-رازی کرمانشاه
11000 فناوری اطلاعات دانشگاه شیخ بهایی

منطقه 2 بومی:
90 کامپیوتر شریف
170 مهندسی نفت صنعت نفت
900 برق شهید بهشتی
1100 صنایع علم و صنعت
1375 علوم کامبیوتر شریف
1399 مهندسی نفت دانشگاه صنعت نفت اهواز
1573برق دانشگاه اصفهان
1700 عمران صنعتی اصفهان
1800 IT صنعتی اصفهان
1800 عمران صنعتی اصفهان
2000 مهندسی مکانیک جامدات یزد
2300 مکانیک یزد
2800 مهندسی عمران کاشان
3895 مهندسی شیمی شبانه فردوسی مشهد
5478 بوعلی سینا
6000 برق صنعتی شاهرود
6290 مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی همدان روزانه
6900 برق الک سنندج
7000 عمران یزد
7200 مهندسی مواد( سرامیک) شهرکرد
9600 مهندسی صنایع دانشگاه کردستان
9600 مهندسی صنایع کردستان
14000 صنایع یزد
15000برق سجاد مشهد
15000 برق الکترونیک دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا (علیه السلام ) مشهد
15100 مهندسی برق سجاد مشهد
16000 فیزیک شبانه چمرانم
16500 علوم کامپیوتر شبانه بابلسر
20000 مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی سیرجان
36000 علوم اقتصادی کرمان

منطقه 3 بومی:
1900 حسابداری شیراز
1900 عمران قوچان
700 کامپیوتر شهید بهشتی
6000 برق غیرانتفاعیه مشهد-بهار
3400 سخت افزار فردوسی مشهد شبانه
32 برق دانشگاه تهران
7100 فیزیک حالت جامد ایلام

بدون ذکر منطقه:
6300 فیزیک علم و صنعت
8811 ریاضی محض امیر کبیر
570 اینا هموا فضا شریف
2700 مکانیک قزوین
1300 عمران خواجه
10000صنایع دانشگاه تهران واحد رضوانشهر
7000 ریاضی کاربردی امیر کبیر
5000 ابنا معماری کرمان (البته کرمانی بودن)
180 مکانیک امیر کبیر
240 مکانیک امیر کبیر
1600 مکانیک اصفهان
900 مهندسی شیمی تهران
36 مهندسی بزشکی امیر کبیر
8700 مکانیک قوچان (روزانه) با رتبه
3000 و خورده اي مديرييت بازرگاني دانشگاه تهران
308 مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان
795 مهندسی نفت امیر کبیر
10700 مهندسی برق شبانه ی گیلان
20000 نرم افزار قم غیر انتفاعی
8000 نرم افزار زنجان نمیدونم شبانه یا روزانه
1226 علوم آزمایشگاهی دانشگاه تهران
470 هم داروسازی ساری
12000 برق شاهرود


ا saeed_h136912-09-2009, 04:51 PM287 مکانیک تهران :دی
7 برق شریف :دی
11 برق شریف :دی
130 مکانیک شریف
150 برق تهران
215 برق امیرکبیر
390 مکانیک صنعتی !!!!! (خودش نخواست بیاد تهران )(محمد سعید هاشمی 2 زبان )
641 عمران امیرکبیر
900 هوافضا شریف
900 مهندسی پزشکی امیرکبیر
1000 مهندسی پزشکی امیرکبیر
1100 مکانیک صنعتی اصفهان
1500 مکانیک صنعتی اصفهان
2400 مکانیک اصفهان
1500 برق اصفهان
3800 دریای امیرکبیر
1000 مکانیک صنعتی اصفهان
تجربی
140 دندان پزشکی اصفهان
330 دندان پزشکی اصفهان
6000 مهندسی کشاورزی صنعتی اصفهان
1000 پزشکی خرم آباد
25 پزشکی تهران
50 پزشکی اصفهان MaaRyaaMi12-09-2009, 05:01 PMبرق تهران تا چقدر میگیره مگه؟! :دی asroma0812-09-2009, 05:17 PMمنطقه 1 - بومی اصفهان

1900 - مکانیک صنعتی
3400 - مکانیک کاشان
4900 - عمران یزد
7000 - نساجی صنعتی
7200 - نساجی صنعتی
8000 ( با سهمیه جانبار 25 درصد ) - نرم افزار صنعتی !
9000 - عمران سنندج
11000 - آی تی شیخ بهایی
15000 - آی تی شیخ بهایی

آهان با 5000 ابنا معماری کرمان (البته کرمانی بودنا...)

PMمنطقه 1 (بومی تهران!)

رشته انسانی
4800 :مدیریت شهید بهشتی

رشته تجربی
2080 رادیولوژی شهید بهشتی

700:پزشکی رشت
4500:مدیریت بازرگانی الزهرا
3000:محیط زیست اراک
همه این امار ها ماله 2 مدرسه از شهرمون هست :31:مدرسه ما و مدرسه دخترونه فعلا فقط رتبه یک دختره :13:


همش منطقه 3 هست
همه پسر هستن


رتبه یک تجربی پژشکی تهران (دختر)
رتبه 150 تجروبی ترم دوم شیراز
رتبه 250 تجروبی پسر پزشکی اهواز


-------------
رشته ریاضی
رتبه 80 منظقه 3 مهندسی مکانیک علم و صنعت
رتبه 450 منظقه 3 مهدنسی ماکنیک شیراز
رتبه 600 منظقه 3 مهندسی نفت اهواز
رتبه 700 منظقه 3 مهندسی نفت اهواز
رتبه 1200 منظقه 3 کامپیوتر شیراز
رتبه 1000 منطقه 3 مهندسی مکانیک شبانه کرمان
رتبه 3000 منطقه 3 مهندسی عمران بوشهر majid.khaledi12-09-2009, 08:59 PMسلام اینم امار دوستای من(همه منطقه 2 )
92مهندسی مکانیک شریف
950 مهندسی پلیمر امیر کبیر
1842 مهندسی مکانیک جامدات بوعلی سینا
4800 مهندسی صنایع بوعلی سینا
5703 مهندسی عمران نقشه برداری تبریز
10151 مهندسی شیمی صنعتی همدان dampayi12-09-2009, 09:09 PMآهان راستی یه دونه هم از دوستان مهندسی کشتی سازی امیر کبیر رتبشم 3500 اینا بود ....
دیگه یکی از دوستان خل هم با 3700 رفت مدیریت صنعتی تهران (البته مسلما خیلی بهتر قبول می شد)

یه چند تا دیگه هم هست که به ردد نمی خوره آخه هیئت علمی داشتن یه جوری زدن که حتما قبول شن مثلا یکی از دوستان با 9000 و خورده ای IT کردستان (البته الان شک داره بیاد شریف یا تهران یا امیر کبیر:دی) linkin_park12-09-2009, 09:42 PMمن 7489 مهندسی عمران زنجان شبانه
دوستم 19000 اقتصاد نظری قزوین شبانه
دوستم 70000 غیر مجاز :دی
{رتبه ها در منطقه 1}
خودم 156 منطقه 1 تجربی->پزشکی تهران
مال دوستام هم ایناس:
32->پزشکی تهران
70->پزشکی تهران
98->پزشکی تهران
126->پزشکی تهران
160->پزشکی تهران
198->پزشکی تهران
400->پزشکی بهشتی
1000->داروی تهران
1800->داروی زنجان G-girl12-09-2009, 10:28 PMاین هم از دوستای من:( منطقه 2- دختر)
350- پزشکی اصفهان
400- پزشکی شیراز
416- پزشکی اصفهان
500- پزشکی اصفهان
500- پزشکی بابل
700- پزشکی بابل
1100- پزشکی اراک
1200- پزشکی شاهرود

من 7489 مهندسی عمران زنجان شبانه
دوستم 19000 اقتصاد نظری قزوین شبانه
دوستم 70000 غیر مجازMمنطقه ی 2 :

رتبه 322 حقوق دانشگاه تهران ( واحد پردیس قم ) pedram abbasi12-09-2009, 10:46 PMسلام رفيق چون بچه خوبي بودي اينا رو دوباره مينويسم تا شايد پند و عبرتي باشه واسه آيندگان:
همش رياضي و منطقه 1 هه ورتبه زيرگروهشونه!
153:مكانيك تهران
1468:مهندسي شيمي تهران
2800:علوم مهندسي تهران
800:مكانيك علم و صنعت
850:برق علم و صنعت
1560:برق خواجه
1437:مكانيك خواجه
1660:عمران خواجه
1811:صنايع خواجه
2600:عمران شيراز
3800:دريا پلي
3900:عمران قزوين بين المللي
5900:بيو الكتريك سهند
من با رتبه 32000 منطقه 2 تو مکانیک سمنان قبول شدم .
البته با سهمیه شاهد :31: saeed_h136912-09-2009, 11:23 PMمحسن همه اونا که من گفته بودم صفحه قبل ماله منطقه 1 بودن [email protected], 11:32 PMاینم واسه من و رفیقام:
924 => برق/علم و صنعت (منطقه 1)
1800 => صنایع/فردوسی (منطقه 1-بومی مشهد)
2100 => خودرو/علم و صنعت (منطقه 1)
3000(تقریبی) => خط و سازه های ریلی/علم و صنعت (منطقه 1)
11000 => کشاورزی/تهران (منطقه 2- کرج منطقه 2 دیگه؟)
7489 - ریاضی - مهندسی زنجان شبانه - منطقه 1
19000 - ریاضی - اقتصاد نظری قزوین شبانه - منطقه 1
504 - هنر - صنایع دستی سمنان - روزانه - منطقه 2
16000 - انسانی - پیام نور مدیریت صنعتی قوچان - منطقه 2
AMسلام....
این هم از دوستان ریاضی من در منطقه 2
800 برق خواجه نصیر
200 مکانیک امیر کبیر
2 برق شریف
300 مکانیک امیر کبیر
400 چند تا بودن رفتن برق و مکانیک علم و صنعت Romin_Bmw850i13-09-2009, 01:16 AMمنطقه 1
15000 اقتصاد نظری شبانه سمنان
16000 بین الملل خواجه نصیر هوا فضا مشترک با روسیه
15000 مهندسی کامپیتر نرم افزار شبانه بیرجند
6300 فیزیک علم و صنعت

(منطقه 1)


اين روزانه هست؟ MaaRyaaMi13-09-2009, 09:10 AMمنطقه 1
ریاضی
:11000 مدیریت صنعتی دانشگاه شاهرود روزانه
1800: شهرسازی تهران (دانشگاهش رو نفهمیدم فقط میدونه رفیقش تهران قبول شده!!) MaaRyaaMi13-09-2009, 09:11 AMاين روزانه هست؟

حتما روزانه هس مگه علم وصنعت شبانه داره؟ transfer13-09-2009, 10:58 AMمنطقه 1:
65000 كاداني مديريت صنعتي ساوه!
3900 نساجي امير كبير
10000 اقتصاد دانشگاه تهران!
7000 عمران ملاير transfer13-09-2009, 11:03 AMمنطقه1:
11000 صنايع زاهدان
11000 رياضي كاربردي تربيت معلم تهران-كرج
19000 كشاورزي آب شاهرود! seyyedi13-09-2009, 12:09 PMدوستان سلام
بهش دسترسی ندارم
اهل فروم بازی هم نیستhttp://forum.p30world.com/images/New-smile/N_aggressive%20%284%29.gif
قرار بود امروز فردا بره کرمان....http://forum.p30world.com/images/New-smile/N_aggressive%20%284%29.gif
عجب
ممنون عزیز
رتبه 1000 منطقه 3 مهندسی مکانیک شبانه کرمان
چه عجب یه نفر هم دوره ای پیدا کردم گرچه ممکنه اهل پی سی نباشه
نفس جان شما به ایشون دسترسی داری؟
اگه نداری میتونی اسمش رو برام پ.خ بکنی؟
اگه این کار رو بکنی لطف بزرگی کردی


راستی دوستان این 1000 منطقه 3 کشوریش حدودا چند کشوری میشه؟


اینم از رتبه های دوستان من از منطقه 2
3400 مهندسی نفت صنعت نفت آبادان( سهمیه مناطق محروم)
6300 مهندسی پتروشیمی خلیج فارس بوشهر
17000 و 30000 مردود
بقیه کسایی که هم من میشناسم خراب کردن و رفتن آزاد

علی علی High_War_Lord13-09-2009, 12:15 PMمنم 4000 منطقه 3 فیزیک ارومیه. pooyaabi13-09-2009, 12:31 PMراستی دوستان این 1000 منطقه 3 کشوریش حدودا چند کشوری میشه؟
علی علی
حدود 12000
----------------------------------------------------------------
محسن جان اون رتبه هایی که من گفتم هم تو آمار منطقه 1 گذاشتی هم منطقه 2( اون صنایع کردستان و عمران کاشان و مواد شهرکرد و مکانیک یزد) لطف کن ویرایش کن ، اونا که گفتم فقط منطقه دو بود
الان بازم منطقه 2 بومی اصفهان
600 برق صنعتی اصفهان
300 حقوق علامه طباطبایی تهران pooyaabi13-09-2009, 12:38 PMپست اضافی amir40013-09-2009, 12:51 PM3367
منطقه دو
برق شبانه صنعتی بابل mohsensoft13-09-2009, 01:40 PMتا اینجا به روز شد

محسن جان اون رتبه هایی که من گفتم هم تو آمار منطقه 1 گذاشتی هم منطقه 2( اون صنایع کردستان و عمران کاشان و مواد شهرکرد و مکانیک یزد) لطف کن ویرایش کن ، اونا که گفتم فقط منطقه دو بود
ممنون
درستش کردم
شهرسازی تهران (دانشگاهش رو نفهمیدم فقط میدونه رفیقش تهران قبول شده!!)
احتمالا دانشگاه هنر باشه که توی کرج هست mahmud.k13-09-2009, 03:45 PM24 , 37 منطقه 2 برق شریف transfer13-09-2009, 04:00 PMيكي امروز صبح باش آشنا شدم...:27: گفت 1900 شده و برق خواجه نصير قبول شده...
راست و دروغش پاي خودش ديگه! roz_kareN13-09-2009, 04:54 PMاینا هم از دوستان و آشنایان هستن
2-3 نفری مربوط به 87 هست

تجربی (منطقه 1)
70 پزشکی تهران پسر
211 پزشکی شهید بهشتی
330 پزشکی شهید بهشتی
1160 علوم آزمایشگاهی ایران

تجربی (منطقه 2)
27 دندان پزشکی شهید بهشتی
287 پزشکی تهران
400 دارو شهید بهشتی
990 پزشکی اراک Mehran Malfoy13-09-2009, 05:41 PM1700 تجربی ، منطقه ی 2 پزشکی دانشگاه ایران قبول شده .
52000 ریاضی منطقه ی 2 هم مدیریت بازرگانی پیام نور شهرری :31: ( حال می کنید رفیقام چقدر به هم میان :31: ) zahedy200613-09-2009, 06:25 PMحتما روزانه هس مگه علم وصنعت شبانه داره؟


نمي دونم داره يا نداره اما ديدم محاسبه مي كنند!!

در ضمن جاي دو رقم اول سمت چپ رو عوض كنيد ميشه رتبه من هنگام ورود به رشته فيزيك (ناگفته نماند فيزيك شريف قبول نشدم!) MaaRyaaMi13-09-2009, 06:27 PMمن دفترچه رو دیدم نداره شبانه
فقط روزانه س new life13-09-2009, 06:35 PMمن هم یک اماری بدم
5900 منطقه 1 معماری دانشگاه تهران+با سهمیه جانبازی
8000 عمران شاهرود
16000 معدن اصفهان غیر انتفاهی mehdiaga13-09-2009, 07:53 PMای بابا همه که رتبه در سهمیه میگن . خواهشن رتبه کشوری رو بگین . چون بهترین ملاک سنجش رتبه کشوری است . pooyaabi13-09-2009, 09:28 PMمهترین رتبه همون رتبه ی منطقه هست چون بر اساس اون پذیرش انجام میشه نه رتبه کشوری
( مثلا امسال 45 % داوطلب ها از منطقه دو بودند در نتیجه 45% ظرفیت هر رشته برای بچه های منطقه دو بود )
( این یعنی فقط رتبه منطقه مهمه ) Carl14-09-2009, 12:19 AMخوبه نوشته‌بودم منطقه ۲؛ برق شاهرود ۶۰۰۰.
+
چند تا از دوستام:
منطقه ۲:
۱۵۰۰ - عمران، عمران - صنعتی اصفهان
۳۵۰۰ - مکانیک جامدات - زنجان
۸۵۰۰ - کامپیوتر سخت‌افزار - صنعتی همدان
۱۳۴۷۰ - معدن اکتشاف - صنعتی سهند تبریز

منطقه ۳:
۳۷۸ - نفت - صنعتی شریف (با سهمیه‌ی جانبازی) John Doe14-09-2009, 09:13 AM(رتبه ل همه تو منطقه 1:
8.برق شریف
8.کامپیوتر نرم افزار شریف
79:عمران شریف
81 مکانیک شریف
85 برق شریف
87 عمران شریف
99 مکانیک شریف
101:ریاضی محض فردوسی!!!!!
150 برق تهران
178 عمران شریف
190 مکانیک تهران
206(یا 216) برق تهران
حدود 350:صنایع شریف
حدود 350:عمران تهران
حدود 350 مکانیک امیر کبیز
470 صنایع شریف
1299:معماری علم و صنعت
2600 عمران فردوسی
1900 برق فردوسی
6900 عمران تبریز
3600 عمران شبانه فردوسی
1800 کامپیوتر علم و صنعت
2600 مهندسی ریل(یا یه همچین چیزی) علم و صنعت
1200 فیزیک محض شریف
1040:عمران فردوسی
5000 سخت افزار شبانه فردوسی
14000 علوم کامپیوتر گرگان
7500 ریاضی محض فردوسی
650 م.شیمی شریف
700 م.شیمی شریف
یکی هم 3 شاهد و 69 کشور برق شریف
یادم اومد اضافه میکنم بازم agne14-09-2009, 09:50 AM5300 شیمی محض شهید بهشتی روزانه.
منطقه ی 2
بوم:گیلان
795: م.نفت امیر کبیر
10700:م.برق شبانه ی گیلان
3500:م.برق گیلان
1800: م.برق تبریز
6000:م.عمران-آب تبریز
10000:م.کامپیوتر شبانه ی گیلان
892 مهندسی شیمی شریف ( غیر بومی )
420 مهندسی صنایع شریف ( غیر بومی )
463 مهندسی برق امیر کبیر ( غیر بومی )
810 مهندسی عمران امیر کبیر ( غیر بومی )
2983 مهندسی برق فردوسی مشهد روزانه ( بومی ) ( سهمیه شاهد )
3066 مهندسی معماری فردوسی شبانه ( بومی )
2456 مهندسی برق فردوسی شبانه ( بومی )

همه هم منطقه 1 !

با تشکر از amirf عزیز Mehran Malfoy14-09-2009, 05:51 PM5800 ریاضی منطقه 2 = مدیریت صنعتی شهید بهشتی .
500 ریاضی منطقه 2 = فیزیک شریف . beh,p15-09-2009, 08:26 PMمنطقه 2 (بومی خراسان)
1399 مهندسی نفت صنعت نفت
37 مهندسی برق شریف
79 مهندسی برق تهران
670مهندسی نفت امیرکبیر
878 مهندسی پلیمر امیرکبیر
2700 مهندسی شیمی صنعت نفت
2700مهندسی عمران تربیت معلم تهران
3900 مهندسی مکانیک صنعتی شاهرود
1574 مهندسی مکانیک فردوسی
1732 مهندسی مکانیک فردوسی
1748 مهندسی مکانیک فردوسی
1754 عمران شیراز(مکانیک فردوسی نیاورد)
2018 عمران شیراز
2100 عمران فردوسی
2700 شبانه برق فردوسی
4900 مکانیک بیرجند
6100مکانیک بیرجند
5700برق بیرجند
PMهمه منطقه 1 و رشته ریاضی ؛

5000 / صنایع تبریز
5000 / مکانیک زنجان
9000 / مکانیک بناب ارومیه
600 / برق امیر کبیر
10000 / صنایع بیرجند
778 / مکانیک علم و صنعت
9000 / سخت افزار سمنان


15000 / عمران گرمسار (غ)
22000 / حسابداری چالوس (غ)PM24000 منطقه ی 2 علوم کامپیوتر شیخ بهایی اصفهان shifter17-09-2009, 09:57 AM3 نفر با 9000 منطقه 2 و بومي اروميه اينا رو قبول شدن=1-برق اروميه
2-مكانيك صنعتي اروميه
3-مكانيك اروميه sdns17-09-2009, 11:51 AMمن هم با 2700 منطقه یک : برق تبریز قبول شدم.البته یه سال هم پشت کنکور مونده بودم!
دوستم هم با 12000 منطقه یک روزانه یا شبانه قبول نشد ! پیام نور رو هم انتخاب نکرده بود. lord mostafa18-09-2009, 12:29 AMاین رتبه ها منطقه 1 هست :
2389 علوم مهندسی دانشگاه تهران ( خودم )
3800 مهندسی شیمی زنجان
9800 ریاضی محض امیرکبیر
4500 ریاضی شریف
6800 مدیریت دولتی علامه ashahidi18-09-2009, 06:52 PMكسي عمران علم و صنعت نقبوليده؟ Mr_Hamid_Media18-09-2009, 07:44 PMمن با 3900 منطقه2 مهندسی شیمی شبانه فردوسی قبول شدم. majid_potter718-09-2009, 08:34 PMخودم:660 مهندسی پتروشیمی امیر کبیر
570:مکانیک علم وصنعت
810 :مهندسی صنایع سمنان!!!!!
1100 :پتروشیمی امیر کبیر
1500:پلیمر امیر کبیر
1600:عمران صنعتی اصفهان
1900:عمران عباسپور
3400:مکانیک سمنان
4100:مکانیک سمنان
همه منطقه 2 بودن majid_potter718-09-2009, 08:37 PMای بابا همه که رتبه در سهمیه میگن . خواهشن رتبه کشوری رو بگین . چون بهترین ملاک سنجش رتبه کشوری است .
ما که اینا رو میگیم واسه سال بعد هم آمار خوبیه و برای انتخاب رشتشون تاثیر دار..تو انتخاب رشته هم رتبه منطقه مهمه...:20:
البته اگه کشوری هم بگن بد نیست ولی شلوغ میشه:46: mohsensoft18-09-2009, 09:01 PMتا اینجا به روز شد
همچنان منتظر رتبه ها و قبولی ها هستیم mehdiaga18-09-2009, 09:45 PMدو تا دوست من تقریبا با رتبه دور بر 12000 منطقه 2 یکی مهنسی کامپیوتر اردبیل و یکی هم مهندسی شهرسازی ارومیه قبول شدن timsar jackson18-09-2009, 09:49 PMیکی از دوستام 2000 منطقه 2 برق صنعتی شیراز banoo dorsa19-09-2009, 12:45 PMمن 3900 شدم شیمی محض دانشگاه فردوسی قبول شدم:31:واسه سال بعدیا لازمه بدونن:46: Hossein Adeli19-09-2009, 08:22 PMدوستان یعنی امسال با رتبه 6900 تو رشته عمران-عمران روزانه تبریز قبول شدن؟!
اشتباه نباشه؟

با این درصد ها میشه 6900 آورد؟
ادبیات 50
عربی 60
بینش 70
زبان 80
ریاضی 50
فیزیک 60
شیمی 40

برای دانشگاه آزاد رشته عمران عمران تبریز چطور؟
با تراز 5500 میشه رفت آزاد؟
ادبیات 30
عربی 40
بینش 50
زبان 60
ریاضی 30
فیزیک 40
شیمی 30
با این درصدها؟ John Doe20-09-2009, 01:43 AMدوستان یعنی امسال با رتبه 6900 تو رشته عمران-عمران روزانه تبریز قبول شدن؟!
ا
با این درصد ها میشه 6900 آورد؟
ادبیات 50
عربی 60
بینش 70
زبان 80
ریاضی 50
فیزیک 60
شیمی 40

برای دانشگاه آزاد رشته عمران عمران تبریز چطور؟
با تراز 5500 میشه رفت آزاد؟
ادبیات 30
عربی 40
بینش 50
زبان 60
ریاضی 30
فیزیک 40
شیمی 30
با این درصدها؟

با این درصدا پیرامون 3،4 هزار میشه اورد.البته هر سال یکسان نیست. timsar jackson20-09-2009, 02:36 PMمن 3900 شدم شیمی محض دانشگاه فردوسی قبول شدمhttp://forum.p30world.com/images/New-smile/N_aggressive%20%284%29.gifواسه سال بعدیا لازمه بدوننhttp://forum.p30world.com/images/New-smile/N_aggressive%20%2845%29.gif

3900 منطقه 1؟ bn_ha20-09-2009, 09:18 PMمن با رتبه ی 2500 منطقه 1 مهندسی شیمی دانشگاه شیراز قبول شدم
دوستم هم با رتبه ی 12000 منطقه 1 ریاضی محض دانشگاه شیراز قبول شده bn_ha21-09-2009, 02:44 PMازدوستای دیگم که خبر دار شدم به این صورت بوده:
همه منطقه 1
5500:مهندسی مکانیک در طراحی جامدات شهرکرد
2550:مهندسی برق کنترل دانشگاه صنعتی شیراز
22000:مردود
31000:مردود
40000 با سهمیه ایثارگری:مردود
7000:ریاضی محض دانشگاه شیراز virangar66621-09-2009, 02:56 PMسلام
من با 1300 منطقه 3 مدیریت امور بانکی دانشکده علوم اقتصادی قبول شدم.البته مناطق محروم.
2 تا سوال.این رشته چطوره؟بعدم این سهمیه مناطق محروم روزانه هستم یا شبانه؟ shifter21-09-2009, 06:41 PMسه تا امار دیگه...
منطقه 2 و بومی یزد:
4000= مهندسی کامپیوتر یزد
6100=برق یزد[احتمالا این شبانه بوده!]
2300=برق یزد only4you_mehr21-09-2009, 08:29 PMمنم 25 منطقه 2
پزشکی تهران
:دی ehsaaaan21-09-2009, 09:27 PMخودم با 14000 منطقه ی 1 آمار غیر انتفاعی تهران(علم و فرهنگ)
6000 منطقه ی 1 مهندسی IT سمنان
4000 منطقه ی 1 مهندسی عمران-آب و فاضلاب دانشگاه عباسپور تهران
700 منطقه 1 مهندسی مکانیک علم و صنعت
16000 منطقه ی 1 مهندسی کامپیوتر نرم پیام نور شهر ری m00700722-09-2009, 06:42 PMمن با رتبه ی 2500 منطقه 1 مهندسی شیمی دانشگاه شیراز قبول شدم
دوستم هم با رتبه ی 12000 منطقه 1 ریاضی محض دانشگاه شیراز قبول شدهPMسلام
1113 منطقه 1 تو گروه زبان...زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه تهران bn_ha22-09-2009, 08:14 PMدرصد های ازاد و سراسریتون چند شد؟؟
سراسری:
ادب:49
عرب:29
دینی:49
زبان:67
ریاضی:49
فیزیک:73
شیمی:60

آزاد:
ادب:67
عرب:93
دینی:80
زبان:70
ریاضی:29
فیزیک:94
شیمی:87

دانشگاه آزاد هم مکانیک سیالات دانشگاه شیراز آوردم. mf.designing22-09-2009, 08:17 PMمن خودم چیزی نداشتم رو کنم :دی اما 2 تا از دوستمام با رتبه های 300 و 340 برق امیر کبیر قبولیدن B.Obama22-09-2009, 09:48 PMسراسری:
ادب:49
عرب:29
دینی:49
زبان:67
ریاضی:49
فیزیک:73
شیمی:60

آزاد:
ادب:67
عرب:93
دینی:80
زبان:70
ریاضی:29
فیزیک:94
شیمی:87

دانشگاه آزاد هم مکانیک سیالات دانشگاه شیراز آوردم.

400 - کامپیوتر شریف
1200 - صنایع علم و صنعت
5700 - مهندسی شیمی سهند تبریز aazp20-07-2010, 08:58 PM989(610)برق پلی تکنیک
سوال خیلی کلیه aazp20-07-2010, 09:17 PMبچه ها کسی از مدرسه چهارده معصوم منطقه 4 اینجا نیست؟ starblue775024-07-2010, 02:48 PMسلام
سال 85 رتبه 90000 :31: قبول نشدم:18:! :5:
دوستم رتبه 92000 کارداني مکانيک تاسيسات(اسم دانشگاه انگار دانشگاه علم و ادب اروميه بود) M A M M U T24-07-2010, 02:58 PMسال 77 (یکم قدیمیه)
3000 مهندسی شیمی رازی کرمانشاه و کامپیوتر تهران(دانشگاش یادم نیست) darkdream201224-07-2010, 03:38 PMرتبه 3000 دانشکده پزشکی اصفهان:5:


نمره ی کل:9432
رتبه ی زیر گروه 1 در سهمیه: 3995
رتبه ی زیر گروه 1 در کل : 7499 kian2807-08-2010, 01:33 PMمنطقه 1
48 دندان پزشکی شهید بهشتی
175 دارو تهران
208 پزشکی شهید یهشتی
240 پزشکی شهید بهشتی
258 پزشکی شهید بهشتی
383 پزشکی ایران
387 پزشکی ایران
500 پزشکی قزوین
538 دارو شهید بهشتی
700 فیزیوتراپی شهید بهشتی
780 فیزیو تراپی تهران
800 دارو تهران
900 فیزیوتراپی شهید بهشتی
1050 فیزیوتراپی شهید بهشتی
1159 فیزیوتراپی شهید بهشتی


منطقه 2
60 پزشکی تهران
100 پزشکی شهید بهشتی
113 پزشکی شهید بهشتی
169 پزشکی شهید بهشتی
178 دارو تهران
402 دارو تهران
446 دارو تهران
520 دارو تهران
628 دارو تهران
664 پزشکی شهید بهشتی
671 دندان بابل
1078 دندان رشت
1200 پزشکی اراک قاهر - Gahir07-08-2010, 04:14 PMنمره ی کل:9432
رتبه ی زیر گروه 1 در سهمیه: 3995
رتبه ی زیر گروه 1 در کل : 7499

من با این رتبه مکانیک صنعتی میارم؟
اگه نه چه رشته ی خوبی تو اصفهان میارم؟
در ضمن بومی اصفهانم
---------------------------------
نمره ی کل:9432
رتبه ی زیر گروه 1 در سهمیه: 3995
رتبه ی زیر گروه 1 در کل : 7499
رتبهی کل در سهمیه:4110 :دی09-08-2010, 02:49 AMنمره کل:5200
رتبه کل در سهمیه:45000
رتبه کشوری:215000
تجربی هستم تهران منطقه 1 بومی:دی

vBulletin , Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.


مطالب مشابه :


اخبار - ظرفیت رشته پزشکی،داروسازی ،دندانپزشکی در پذیرش کنکور 92

ظرفیت رشته پزشکی،داروسازی ،دندانپزشکی قبولی در رشته های سراسری 10 درصد بیش
تعدادی کارنامه پذیرفته شدگان دانشگاه ازاد در مهر88رشته دندانپزشکی و مهندسی فن آوری اطلاعات

سلام بر چشم های زیبا ! اطلاعاتی از نمرات کنکور سراسری. شهر قبولی.
یک ونیم درصد شانس قبولی در 4 رشته تاپ علوم تجربی

یک ونیم درصد شانس قبولی در بر اساس آمار و ظرفیت های اعلامی دفترچه شماره 2 کنکور سراسری 93
رتبه دانشگاه های دولتی

همچنان منتظر رتبه ها و قبولی ها درصد های ازاد و سراسریتون چند شد؟؟ سراسری: ادب:49 عرب:29 دینی:49
نتایج کنکور سراسری 8 صبح فردا منتشر می‌شود/ آمار قبولی‌ها و صندلی‌های خالی

را دریافت نمایند اما حتما حتما توجه فرمایید که بعضی سئوالات پاسخ های متفاوتی برای
نمره ی تراز چیست ؟

نمره تراز حدود 3500 نشانگر این است كه درصد فرد قبولی در رشته های های سراسری
مهمترین تغییرات انتخاب رشته در آزمون سراسری 93

مهمترین تغییرات انتخاب رشته در آزمون سراسری های پزشکی، دندانپزشکی های گذشته 40 درصد
پاسخ های مشاور عالی سازمان سنجش به سوالات کنکوری ها

شرکت در کنکور سراسری های قبل چیست؟ در صد قبولی درصد قبولی به دلیل
کارنامه های قبولی با سهمیه بسیجی فعال در کنکور دانشگاه آزاد سال90

سلام بر چشم های اطلاعاتی از نمرات کنکور سراسری. کارنامه های قبولی با سهمیه بسیجی فعال
تراز اخرین فرد قبولی در تکمیل ظرفیت بهمن ماه دانشگاه ازاد

کنکوری های 94 فرد قبولی در تکمیل ظرفیت بهمن سراسری سال 94 با تاثیر حداکثر 25 درصد.
برچسب :