تقویم تحصیلی نیمسال دوم 93 -92

بچه ها انتخاب واحد یادتون نره ها......!!!!!!

تقویم تحصیلی نیمسال دوم    93 -92

 نیمسال دوم    93 -92

انتخاب واحد از 03 الی 11 بهمن ماه

ورودی 89 و ماقبل

03 الی  04 بهمن ماه

ورودی 90

05 الی 06  بهمن ماه

ورودی 91

07 الی 08  بهمن ماه

 ورودی 92

09 الی 10  بهمن ماه

کلیه ورودی ها

11 الی 11  بهمن ماه

شروع کلاس ها 

12 بهمن ماه

حذف و اضافه

26 الی  28 بهمن ماه

حذف تکدرس

 لغایت 14 اردیبهشت ماه

ارزیابی کیفیت تدریس

15 الی 31 اردیبهشت ماه

پایان کلاس ها

13 خرداد ماه

امتحانات پایان ترم

17 الی 31 خرداد ماه


مطالب مشابه :


دانشگاه شهید ستاری میزبان یازدهمین کنفرانس هوافضا در سال آتی معرفی شد

گروه مهندسی هوافضا - دانشگاه شهید ستاری میزبان یازدهمین کنفرانس هوافضا در سال آتی معرفی شد
بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک در دانشگاه شهید چمران اهواز می شود

کانون اندیشه شیبان - بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک در دانشگاه شهید
تقویم تحصیلی نیمسال دوم 93 -92

انجمن علمی مکانیک دانشکده فراخوان هفتمین کنفرانس انرژیهای نیمسال دوم 93 -92.
هفدهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران

الماس - هفدهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران - کاربردهای مکانیک آماری. شیمی
بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک - اردیبهشت 92

بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک - اردیبهشت 92. کنفرانس مهندسی مکانیک,
برچسب :