ترفند مخابرات براي فرار از زيان

عدم پرداخت حق السهم دولت از درآمدهاي مخابرات موضوعي است که در بند 9 گزارش حسابرسي بيان شده است. بند 9 گزارش حسابرسي مخابرات مختص به حق السهم پرداخت نشده دولت در سال مالي گذشته است. بندي که مسوولان بورس بر سر آن بحث دارند و از مخابرات خواسته اند با استعلام از سازمان حسابرسي ابهامات آن را برطرف کند تا مجوز ورود بلوک مديريتي مخابرات را بدهند.

مشکوک بودن ميزان و علت عدم پرداخت حق السهم دولت در سال گذشته به چراغ قرمز بلوک 51 درصدي مخابرات تبديل شده و اين چراغ سبز نمي شود مگر اينکه مخابرات با گزارش سازمان حسابرسي توجيه مناسبي براي مسوولان داشته باشد. برگشت 300 ميليارد تومان از منابع مالي مخابرات از خزانه، روياي تعديل مثبت سود و حالا موضوع عدم پرداخت حق السهم دولت از نکات مبهم صورت هاي مالي اين شرکت است که کماکان به قوت خود باقي است. توقف طولاني نماد مخابرات بعد از مجمع و تصويب صورت هاي مالي اين شرکت هم نکته يي است که جاي بحث دارد. با وجودي که به درخواست مديريت، نماد مخابرات بسته شد تا تعديل مثبت سود بدهد اما فقط نماد بسته شد و سود تعديلي پيدا نکرد.

 چشم پوشي خزانه از 300 ميليارد تومان از محل مخابرات، سوداي سود بيشتر از 14 تومان مصوب مجمع را در سر سهامداران پروراند اما خبري از افزايش سود نبود و مخابرات فقط به خواب خرگوشي رفت. بعد از بازگشايي هم مخابراتي که يکه تاز ميدان بود بورس را در کانال 11 هزار انداخت، تا جبران مافات کند و دلخوشکنکي باشد. اما حق السهم دولتي که در سال 87 پرداخت نشده مبهم تر از سود افزايش نيافته مخابرات است. اين حق السهم بدهي است که مخابرات بايد بپردازد.

اين در حالي است که اگر مخابرات حق السهم دولت از درآمد خود و 300 ميليارد تومان خزانه دولت را نيز مي پرداخت سودي براي سال 87 خود نداشت اما ترفندهاي حسابرسي که توسط اين شرکت اتخاذ شد سود معقول 14 توماني را نصيب سهامداران کرد؛ ترفندهايي که سود صفر مخابرات را به 14 تومان رساند تا در آستانه عرضه بلوکي کلاه شهري بر سر بازاريان گذاشته شود. دست مخابرات که براي مسوولان بورس رو شد باعث شد آنها گلوگاه اين شرکت را نشانه بروند و يک شرط اساسي يعني استعلام از سازمان حسابرسي در خصوص بند 9 (مربوط به حق السهم دولت ) بخواهند.

شرکت مخابرات هم که تمايلي به انتشار و شفاف سازي در اين باب ندارد هيچ اقدامي براي تامين اين شرط نکرده است. خبرگزاري فارس در اين باره اعلام کرد مدير شرکت مخابرات با سلب مسووليت از خود در باب استعلام از سازمان حسابرسي ارائه گزارش در خصوص رفع ابهامات صورت هاي مالي مخابرات را وظيفه سازمان حسابرسي دانسته و در واکنشي منفعل منتظر ارسال گزارش تفصيلي حسابرسي در خصوص صورت هاي مالي شرکت متبوعش است.

رئيس سازمان حسابرسي نيز با تاييد اينکه هنوز نامه يي درباره توضيح اين سازمان در خصوص بند 9 گزارش حسابرسي سال 87 شرکت مخابرات دريافت نکرده، گفت؛ «به دليل عدم دريافت حق السهم 8 و 28 درصدي سازمان مقررات و ارتباطات راديويي از تلفن ثابت و همراه هزينه يي براي سال گذشته مخابرات لحاظ نشده است.»

اکبر سهيلي پور در گفت وگو با فارس، در برابر اين سوال که در خصوص لزوم استعلام شرکت مخابرات يا نهاد ديگر از سازمان حسابرسي در خصوص بند 9 گزارش حسابرسي شرکت مخابرات براي سال 87 (يکي از شروط شش گانه هيات پذيرش در عرضه بلوک 51 درصدي مخابرات) چه اقدامي صورت گرفته، اظهار داشت؛ تاکنون هيچ نامه و درخواستي در اين خصوص از طرف شرکت مخابرات يا هيات پذيرش اوراق بهادار و ديگر نهادها دريافت نشده است.

او درباره بند 9 گزارش حسابرسي مخابرات براي سال مالي گذشته اين شرکت توضيح داد؛ براساس اين بند، شرکت مخابرات بابت 8 درصد حق السهم درآمد تلفن ثابت و 1/28 درصد درآمد تلفن همراه متعلق به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، هزينه يي را در سال گذشته بايد پرداخت مي کرد اما مديران مخابرات اعلام کردند سازمان مربوطه رقمي را براي سال 87 از مخابرات دريافت نکرده است. سهيلي پور با بيان اينکه از نظر قانوني امکان عدم درج اين اتفاق در گزارش حسابرسي مخابرات وجود داشت، ادامه داد؛ اين اظهارنظر در حالي مورد تاييد سازمان حسابرسي قرار گرفت که به دليل سهامي بودن شرکت مخابرات بايد بندي در اين باره لحاظ مي شد تا همگان از اين اتفاق مطلع شوند چراکه درصد تعيين شده باز و حداکثر تا 8 و 1/28 درصد بوده و به شفاف سازي نياز داشت . بورس هم به درستي خواستار روشن شدن آن شده است.

او تاکيد کرد؛ در برابر تاييد عدم دريافت حق السهم سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي از شرکت مخابرات ، از وزير هم تاييديه يي در اين باره دريافت کرديم تا در آينده ادعاي طلبي وجود نداشته باشد.

به گفته او رويه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي نسبت به دريافت يا عدم دريافت حق السهم خود از مخابرات بايد مشخص و شفاف باشد، اين موضوع در يادداشت هاي مربوطه اعلام شده است. از طرف ديگر مصوبه قانوني به گونه يي تنظيم شده که سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در دريافت يا عدم دريافت حق السهم 8 و 1/28 درصدي مختار است.


مطالب مشابه :


آموزش بورس (بورس مطمئن ترين روش افزايش سرمايه و كسب درآمد)

با آگاهي از ترفندهاي بورس 50درصد راه را رفته ايد!!! همه چيز را در مورد بورس ايران بدانيد!!!
آموزش بورس

سایت دانلود و فرهنگی وان دی ال - آموزش بورس با آگاهي از ترفندهاي بورس 50درصد راه را رفته ايد!!!
آموزش ترفندهاي اكسل (قسمت اول)

حسابدار برتر - آموزش ترفندهاي اكسل (قسمت اول) - آموزش حسابداري ، مديريت ، بورس ، بازاريابي
بورس اوراق بهادار

بورس اوراق بهادار تهران در بهمن‌ماه سال 1346 بر پايه قانون مصوب ارديبهشت ترفندهاي مقاله
ترفند مخابرات براي فرار از زيان

بندي که مسوولان بورس بر سر آن بحث دارند و 87 خود نداشت اما ترفندهاي حسابرسي که توسط اين
برچسب :