وظایف معلم و دانش آموز در ارزشیابی توصیفی

در پست های قبلی درباب ارزشیابی توصیفی مطالبی ارائه شده است. در این پست سعی شده است وظایف معلمان و دانش آموزان در این نوع ارزشیابی به صورت مجزا و خلاصه مورد بررسی قرار گیرد. امید است مورد توجه آموزگاران عزیز قرار گیرد.

 

وظایف معلم در ارزشیابی توصیفی:

 

1- تهیه و تدوین نقشه  ارزشیابی تحصیلی-تربیتی متناسب با اهداف و انتظارات

2- تهیه و تنظیم و ابزارهای مناسب برای سنجش و ارزشیابی مثل آزمون، پوشه کار، ثبت مشاهدات و ...

3- ارزشیابی دانش آموزان در زمان انجام فعالیت های یادگیری و ارایه نتیجه (ارایه بازخورد) به آنها برای آگاهی از وضعیت تلاش و پیشرفت خود،

4- ثبت و نگهداری اطلاعات جمع آوری شده به وسیله ابزار های مختلف و تجزیه و تحیل آنها به منظور ارایه راهنمایی لازم به اولیا و دانش آموزان

5- تعیین تکالیف مناسب با رعایت شرایط و ویژگی های سنی و بررسی آنها به منظور شناسایی میزان تلاش، پیشرفت و موفقیت دانش آموزان،

6- برگزاری آزمون های مورد نیاز با رعايت این نکته که آزمون فقط برای جمع آوری اطلاعات است و جدای از فرآیند یاددهی-یادگیری دیده نشود و بدور از هر گونه شرایط اضطراب آور و نگران کننده باشد و از نتیجه آن فقط برای رفع موانع یادگیری و کمک به دانش آموز استفاده شود،

7- تنظیم گزارش های مناسب برای والدین و ارایه آن به صورت حضوری یا مکتوب حداقل هر 2 ماه،

8- تنظیم گزارش پیشرفت تحصیلی (کارنامه) در هر نوبت و ارایه اطلاعات دقیق در زمینه فعالیت و کوشش دانش آموزان برای والدین،

9- تصمیم گیری در مورد ارتقا يا تکرار پایه در صورت عدم کسب شرایط لازم (با توجه به تمام تلاش هایی که معلم، والدین و دانش آموز انجان داده اند).

وظایف دانش آموزان در ارزشیابی توصیفی:

مشارکت دانش آموزان در ارزشیابی تحصیلی و آگاهی از پیشرفت کار و تلاش برای آنها جذاب و انگیزشی است. خود ارزیابی براساس مشاهده عملکرد در فعالیت های ثبت شده بویژه پوشه کار به دانش آموز فرصت گران بهایی را می دهد تا آگاهانه تر تلاش و کوشش نماید. برخی از وظایف و مسوولیت های دانش آموزان عزیز در اجرای ارزشیابی توصیفی اشاره می شود.

1- همکاری با معلم در تشکیل پوشه کار ( در این پوشه نمونه هایی از کارهای بچه های قرار داده نمي شود تا بچه ها با مراجعه به آن از میزان تلاش، پیشرفت و موفقیت های خود آگاه شوند.)

2- انجام تکالیفی که معلم در کلاس و یا خارج از کلاس، متناسب با اهداف درس و توانایی دانش آموزان، تعیین می کند.

دانش آموز و معلم

3- تلاش برای جبران ضعف های احتمالی با همکاری والدین،

4- ابراز توانمندی ها، مهارت ها و عملکرد خود در موقعیت هایی که معلم برای او در نظر می گیرد،

5- حفظ و نگهداری پوشه کار،

 

تمام این کار ها برای این است که :

دانش آموزان گرامی، این آینده سازان عزیز، با کمال آرامش و با برخورداری از شرایط و فرصت های مناسب با اشتیاق فراوان و امید به آینده در سایه قوانین مترقی نظام مقدس جمهوری اسلامی درخصوص حقوق کودک و وظایف و کارکردهای آموزش و پرورش، بتواند لذت آموختن را به همراه تعمیق آن معارف بچسبد و آمادگی خود را برای موفقیت در مراحل مختلف زندگی رشد دهند.

 

نویسنده: علیرضا میرعرب مدرس طرح توصیفی


مطالب مشابه :


روش های ارزشیابی

ارزشیابی اثر بخشی عملکرد معلم. ی کلاس درس، جمع آوری نمونه هایی از عملکرد معلم در کلاس درس
توصیف عملکرد دانش آموز در دفتر کلاسی

کلاس اوّل ابتدایی توصیف عملکرد دانش آموز در دفتر به این مهم که مخاطب آن چه معلّم در این
آیین نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی دوره ابتدایی

آموزان در کلاس عملکرد دانش آموز در کلاس های های معلم در
چگونه کلاس درس خلاقی داشته باشیم ؟

یک ساختار عاطفی شناختی مناسب در کلاس درس می شاید بتوان گفت قلب عملکرد معلم در رابطه با
وظایف معلم و دانش آموز در ارزشیابی توصیفی

وظایف معلم و دانش آموز در عملکرد در فعالیت های که معلم در کلاس و یا خارج
اقدامات وعملکردآموزشی دبیرستان

اقدامات و عملکرد آموزشی دبیرستان همه کلاس ها و اجرای طرح همیار معلم در کلاس ها
30 پیشنهاد برای جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان

ای از این اعمال معلم در کلاس و نیز بازده خوبی در رفتار و عملکرد و حتی میانگین
: کلاس درس و معلمان؛

و کارهای نامناسب معلم در کلاس و مدرسه _نگاهي نقش عملکرد آن در تربیت دینی ، تضاد
سخنی در مورد دفتر فرایندهای کلاس در ارزشیابی توصیفی

معلم کلاس با هماهنگی توصیه می‌شود که شرح عملکرد دانش‌آموز در مقابل عناوین درسی
برچسب :