جدول دروس پایه دوم و سوم رشته های ادبیات و علوم انسانی ، علوم تجربی و ریاضی فیزیک

دوم تجربی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

دین وزندگی 2

3

2

زبان فارسی 2

2

3

ادبیات فارسی2

2

4

عربی2

2

5

زبان خارجه2

2

6

فیزیک2

3

7

شیمی2

3

8

ریاضی2

4

9

هندسه1

2

10

زیست شناسی1

4

11

جغرافی عمومی واستان

3

12

تربیت بدنی2

1

13

آمادگی دفاعی

2

 

جمع

33

 

سوم تجربی

 

1

دین وزندگی 3  نهایی

3

2

زبان فارسی 3  نهایی

2

3

ادبیات فارسی3 نهایی

2

4

عربی3نهایی

2

5

زبان خارجه3  نهایی

2

6

فیزیک3 نهایی

3

7

شیمی3 نهایی

3

8

ریاضی3  نهایی

3

9

زمین شناسی  نهایی

2

10

زیست شناسی2  نهایی

4

11

آمار    داخلی

2

12

تربیت بدنی3  داخلی

1

13

پرورشی داخلی

1

14

تاریخ معاصر   داخلی

2

 

جمع

32

 

دوم ادبیات

   

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

دین وزندگی 2

3

2

زبان فارسی 2

2

3

ادبیات فارسی2

2

4

عربی2

4

5

زبان خارجه2

2

6

اقتصاد

2

7

تاریخ ادبیات ایران وجهان1

2

8

تاریخ ایران وجهان1

4

9

پرورشی

1

10

آمار

2

11

جغرافیا1

3

12

تربیت بدنی2

1

13

آمادگی دفاعی

2

14

جامعه شناسی1

2

 

جمع

32

 

سوم ادبیات

 

1

دین وزندگی 3    نهایی

3

2

زبان فارسی تخصصی   نهایی

2

3

ادبیات فارسی تخصصی   نهایی

2

4

عربی3    نهایی

4

5

زبان خارجه3      نهایی

2

6

تاریخ ادبیات ایران وجهان 2   داخلی 

2

7

فلسفه ومنطق      نهایی

3

8

ریاضی ویژه انسانی      نهایی

2

9

تاریخ ایران وجهان2   نهایی

3

10

جغرافیا2    نهایی

3

11

آرایه های ادبی     نهایی

2

12

تربیت بدنی3   داخلی 

1

13

جامعه شناسی2    نهایی

2

14

روان شناسی    داخلی

2

 

جمع

33

 

دوم ریاضی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

دین وزندگی 2

3

2

زبان فارسی 2

2

3

ادبیات فارسی2

2

4

عربی2

2

5

زبان خارجه2

2

6

فیزیک2

3

7

شیمی2

3

8

ریاضی2

4

9

هندسه1

2

10

آمار

2

11

جغرافی عمومی واستان

3

12

تربیت بدنی2

1

13

آمادگی دفاعی

2

14

پرورشی

1

 

جمع

32

 

جدول سوم ریاضی هم از لینک زیر بگیرید:

http://moshaverh-amiri2010.blogfa.com/9003.aspx

 


مطالب مشابه :


جدول دروس پایه دوم و سوم رشته های ادبیات و علوم انسانی ، علوم تجربی و ریاضی فیزیک

که بعضی سئوالات پاسخ های متفاوتی برای دختران و سرفصل کلیه رشته های دوم تجربی. ردیف
سرفصل های جلسات آزمایش فیزیک

سرفصل های جلسات آزمایش فیزیک آزمایش های فیزیک سال اول دبیرستان ü جلسه دوم
فیزیک سال اول دبیرستان

پاسخ تمرينات و فعاليت هاي فصل دوم تازه های فیزیک دبیرستان و
سرفصل جلسات آزمايش فيزيك سه ساله دبيرستان

آزمایش های فیزیک سال اول دبیرستان. آزمایش های فیزیک سال دوم . آزمایش های فیزیک سال سوم .
سرفصل های جلسات آزمایش فیزیک-زیست -شیمی

سرفصل های جلسات آزمایش های فیزیک سال اول دبیرستان آزمایش های شیمی سال دوم
سرفصل و مواد امتحانی مرحله ی شهرستانی لیگ بین المللی پایا – دوره ی ششم

سرفصل و مواد امتحانی مرحله ی اول دبیرستان. فیزیک. 1- فصل های 1و2و3 دوم دبیرستان. فیزیک.
معرفی سایت های تخصصی فیزیک

مسائل و راه‌حل‌های فیزیک فیزیک برای دبیرستان و سرفصلهای فیزیک در
نکاتی که در مقاله نویسی باید رعایت شود

تازه های فیزیک دبیرستان و به شرطی که بندهای دوم به بعد با جمله از نخستین سرفصل
سرفصل های معادلات دیفرانسیل

سرفصل های معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم در حالت های فیزیک، و ریاضی دبیرستان، و پیش
نقش مغفول مانده آزمایشگاه فیزیک در آموزش فیزیک

کتاب‌های فیزیک دوره دبیرستان به کتاب محور دوم عدم رعایت سرفصل این دوره ها و
برچسب :